Jak wystawić fakturę dla zagranicznej spółki, która nie ma numeru vat-ue?

Wykonujesz usługę dla brytyjskiej spółki Ltd. Spółka nie posiada numeru VAT-UE. Tłumaczy, że nie jest podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii i nie musi mieć numeru VAT-UE.

Zastanawiasz się, jak prawidłowo wystawić fakturę. Doliczyć podatek VAT, czy nie doliczyć? Jaką stawkę zastosować? Jak uwzględnić taką transakcję w księgowości?

Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, doskonale trafiłeś. Poniżej pokazuję, jak rozliczyć współpracę z zagraniczną spółką, która nie posiada numeru VAT-UE.

Spis treści

Problematyczne miejsce świadczenia usługi

Problem przy współpracy z zagraniczną spółką, która nie posiada numeru VAT-UE, wynika z treści art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 28b ust. 1

Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej […].

Zgodnie z tym przepisem, jeśli świadczysz usługę na rzecz zagranicznej firmy, miejscem świadczenia tej usługi jest państwo, w którym firma posiada siedzibę.

Innymi słowy, transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, lecz w państwie, gdzie klient posiada siedzibę.

Sytuacja wydaje się prosta. Wystawiasz fakturę bez VAT (odwrotne obciążenie) i po kłopocie. Jeśli klient ma numer VAT-UE, kłopotu rzeczywiście nie ma.

Problem pojawia się, gdy klient nie ma numeru VAT-UE.

Informacja podsumowująca

Problem polega na tym, że usługę dla firmy z Unii Europejskiej należy wykazać w informacji podsumowującej składanej do Urzędu Skarbowego.

Obowiązek ten wynika z art. 100 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 100 ust. 1 Podatnicy […] zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

[…]

4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca,

– zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.

W treści przepisu wytłuściłem sformułowanie „zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej”.

Zrobiłem to specjalnie. Pierwszy problem w analizowanej sytuacji polega bowiem na tym, że spółka, która nie posiada numeru VAT-UE, nie jest zidentyfikowana na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Zatem, czy taką transakcję trzeba wykazywać w informacji, czy nie? Wyjaśnię to za chwilę. Teraz dodam natomiast, że nawet gdyby przyjąć konieczność wykazania w informacji, fizycznie będzie to niemożliwe.

Dlaczego niemożliwe? Bo w takiej informacji należy podać numer identyfikacyjny nabywcy. Wynika to z art. 100 ust. 8 pkt 2) ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 100 ust. 8

Informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

<p[…]

2) właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;

[…]

Jeśli nie masz numeru VAT-UE nabywcy, to nie masz jego numeru identyfikacyjnego. W konsekwencji, nie uda się wysłać elektronicznie informacji podsumowującej. To niemożliwe bez posiadania numeru VAT-UE nabywcy.

Jak rozwiązać problem?

Wiesz już, że zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż usługi na rzecz zagranicznej firmy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

Wiesz również, że jeśli wystawisz fakturę z odwrotnym obciążeniem, to i tak nie będziesz mógł uwzględnić tej transakcji w informacji podsumowującej.

Co zatem zrobić? Czy mimo wszystko wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, czy jednak doliczyć VAT?

Powinieneś wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem. Na fakturze powinna znaleźć się stosowna adnotacja. Na przykład:

Prakreacja.pl
Zgodnie z art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Podatek VAT rozlicza nabywca (reverse charge).

Nie powinieneś uwzględniać tej transakcji w informacji podsumowującej. Nabywca nie jest bowiem podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Niech martwi się zagraniczna spółka

W tej sytuacji, problem ma zagraniczna spółka. Ty postępujesz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Nie masz obowiązku (wręcz nie powinieneś) opodatkowywać takiej transakcji polskim podatkiem VAT ze względu na treść art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług.

Prawda jest taka, że zagraniczna spółka powinna posiadać numer VAT-UE. W Polsce, numer ten nadawany jest niezależnie od tego, czy ktoś jest czynnym podatnikiem VAT, czy nie. Można nie płacić podatku VAT w Polsce, a mieć status podatnika VAT-UE.

Nie udało mi się jeszcze ustalić, czy w Wielkiej Brytanii jest możliwość uzyskania numeru VAT-UE nie będąc podatnikiem VAT, ale ciebie nie musi to interesować. Dla ciebie podstawą jest art. 28b ustawy i jego treści powinieneś się trzymać.

Prakreacja.pl

Potrzebujesz indywidualnej pomocy w twojej sprawie?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Podsumowanie

Dziękuję za twoją uwagę. Poniżej skrótowe podsumowanie całego artykułu.

  • Fakturę z odwrotnym obciążeniem możesz wystawić również firmie, która nie posiada numeru VAT-UE.
  • Decydujące znaczenie ma treść art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług, który ustala miejsce świadczenia usługi.
  • Transakcji nie wykazujesz w informacji podsumowującej.

Pamiętaj, że w sprawach podatkowych jedyną wiążącą „podkładką” jest indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego. Ten artykuł przygotowałem w oparciu o analizę przepisów, swoje doświadczenie i interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 października 2013 r. (IBPP4/443-421/13/EK). Jeśli chcesz mieć pewność co do swojej sytuacji, skorzystaj z indywidualnej interpretacji we własnej sprawie.

Więcej o podatkach przeczytasz na moim blogu tutaj:

Newsletter

Nie przegap żadnego nowego poradnika.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.