Umowa o dzieło a podatek dochodowy

Umowa o dzieło to forma zatrudnienia, z którą osoby zarabiające na własnej kreatywności spotykają się na co dzień.

Dzisiejsze zagadnienie adresowane jest natomiast do wszystkich, którzy z umową o dzieło spotkali się, bądź dopiero mogą się spotkać.

Tym zagadnieniem jest aspekt podatkowy umowy, który – sądząc po licznych pytaniach w sieci – stanowi dla wielu osób zagadkę. Jeśli chcesz poznać zasady rozliczania umowy o dzieło, czytaj dalej.

Spis treści

Składki ”nie”, podatek ”tak”

W obecnym stanie prawnym umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu. Oznacza to, że nie są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Pracujesz na umowie o dzieło i chcesz być ubezpieczony?

Przeczytaj mój inny artykuł: ubezpieczenie zdrowotne freelancera.

Natomiast dochód uzyskiwany na podstawie umowy o dzieło podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Strony umowy

Kwestie podatkowe zależą od tego, kim są strony umowy. Umowa o dzieło może zostać zawarta w następujących konfiguracjach:

 • zamawiający: osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
  wykonawca: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 • zamawiający: przedsiębiorca
  wykonawca: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 • zamawiający: przedsiębiorca
  wykonawca: przedsiębiorca

#1: Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Gdy umowa zawierana jest pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na wykonawcy dzieła. Od zamawiającego otrzymuje on więc wynagrodzenie brutto.

Nie ma jednak obowiązku odprowadzać od umowy / umów o dzieło zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Przychód (wynagrodzenie brutto) uzyskany z umowy / umów o dzieło wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako przychód z innych źródeł albo jako przychód z praw majątkowych, jeśli umowa przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych, wykonawca ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu.

Prakreacja.pl
Przykład: Pan X zawiera z Panem Y umowę o wykonanie dzieła w postaci szablonu strony internetowej wraz z przeniesieniem praw autorskich za wynagrodzeniem w kwocie 1000 zł. Pan Y przygotowuje szablon i otrzymuje umówione wynagrodzenie brutto 1000 zł. W zeznaniu rocznym wykazuje kwotę 1000 zł jako przychód z praw majątkowych. Jako koszt uzyskania przychodu ma prawo wpisać 500 zł (50% kwoty wynagrodzenia ze względu na przeniesienie praw autorskich do szablonu na Pana X)

#2: Umowa o dzieło między osobą fizyczną, a przedsiębiorcą

Inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (wykonawca dzieła), a przedsiębiorcą (zamawiający).

W takiej sytuacji, zamawiający dzieło przedsiębiorca jest płatnikiem, który ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia przewidzianego w umowie (zaliczkę oblicza się odejmując od wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu – w branży kreatywnej najczęściej będzie to 50% – i mnożąc tak otrzymaną kwotę przez 18%).

Freelancer a podatek VAT? Przeczytaj mój inny artykuł: freelancer, umowa o dzieło i podatek VAT – czy to się łączy?

A co ze składkami ZUS? Odpowiedź tutaj: wynagrodzenie za prawa autorskie – jak rozliczyć podatki i ZUS?

Wykonawca dzieła otrzymuje więc wynagrodzenie netto (pomniejszone o obliczoną zaliczkę). Mimo to, ma obowiązek uwzględnić je w zeznaniu rocznym (PIT). Do końca lutego powinien otrzymać od zamawiającego dzieło przedsiębiorcy imienną informację PIT-11, która posłuży mu do wypełnienia zeznania.

Prakreacja.pl
Przykład: Pan X, prowadzący działalność gospodarczą (kawiarnię) zawiera z Panem Y umowę o wykonanie dzieła w postaci szablonu strony internetowej kawiarni za wynagrodzeniem w kwocie 1000 zł. Pan Y przygotowuje szablon. Jako wynagrodzenie otrzymuje kwotę 910 zł. Dlaczego? Wynagrodzenie brutto to 1000 zł, ale Pan X odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 90 zł (1000 zł – 500 zł jako koszty uzyskania przychodu = 500 zł; 500 zł x 18% = 90 zł). W zeznaniu rocznym Pan Y wykaże jako przychód 1000 zł, jako koszty uzyskania przychodu 500 zł i jako zapłaconą zaliczkę 90 zł.

#3: Umowa o dzieło między przedsiębiorcami

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy przedsiębiorca (zamawiający) zawiera umowę o dzieło z innym przedsiębiorcą (wykonawca dzieła) w zakresie wykonywanej przez tego drugiego działalności gospodarczej.

W tej sytuacji, wykonawca dzieła w treści umowy albo oddzielnym oświadczeniu deklaruje, że wykonanie dzieła mieści się w zakresie wykonywanej przez niego działalności.

W tym przypadku zamawiający zwolniony jest z obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie brutto i musi je rozliczyć w ramach przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z wybraną dla swojej działalności gospodarczej formą opodatkowania).

Prakreacja.pl
Przykład: Pan X, prowadzący działalność gospodarczą (kawiarnię) zawiera z Panem Y również prowadzącym działalność gospodarczą (studio graficzne) szablon strony internetowej kawiarni za wynagrodzeniem w kwocie 1000 zł. Pan Y przygotowuje szablon.  Otrzymuje wynagrodzenie brutto 1000 zł. Ponieważ rozlicza się na zasadach ogólnych w systemie miesięcznym, musi rozliczyć ów przychód razem z pozostałymi z danego miesiąca i odprowadzić od całości przychodów zaliczkę na podatek dochodowy.

Jeśli jednak wykonawca dzieła prowadzi działalność gospodarczą, ale wykonanie dzieła nie mieści się w jej zakresie – sposób rozliczenia umowy będzie analogiczny do opisanego w punkcie drugim.

Podsumowanie

Umowa o dzieło podlega opodatkowaniu zawsze. W zależności jednak od konfiguracji stron i wysokości wynagrodzenia, szczegółowe zasady rozliczania różnią się. Wchodząc w relacje zawodowe z określonymi podmiotami, warto mieć te różnice na uwadze.

Prakreacja.pl

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Wpis poświęcony został rozliczaniu umów o dzieło zawieranych między krajowymi podmiotami. Dowiedz się również, jak rozliczyć umowy, w których jedna ze stron jest obcokrajowcem:

Jeśli szukasz podpowiedzi, jak przygotować swoje zeznanie roczne, przeczytaj mój artykuł na ten temat – Zeznanie roczne freelancera: dochody zagraniczne.

Szukasz wzoru umowy o dzieło? Sprawdź:

Jesteś freelancerem i zmagasz się z nierzetelnymi klientami? Dowiedz się, jak ich zdyscyplinować:

O prawie podatkowym przeczytasz również tutaj:

Tutaj temat ważny dla przedsiębiorców:

Nie jestes pewien co do kwoty netto i brutto? Sprawdź tutaj:

Bonus: kurs on-line

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób samodzielnie przygotować umowę dotyczącą praw autorskich albo po prostu taką umowę zrozumieć, zweryfikować i umieć negocjować?

Jako dodatek do tego artykułu przygotowałem 9-dniowy kurs e-mailowy poświęcony umowom dotyczącym praw autorskich.

Umowa o dzieło a podatek dochodowy

Udział w kursie jest nieodpłatny.

Kurs polega na tym, że przez 9 dni otrzymujesz wiadomości dotyczące poszczególnych elementów umowy. Rozprawiamy się z tematami takimi jak:

 • strony umowy,
 • preambuła,
 • definicje,
 • przedmiot umowy,
 • szczegółowe postanowienia licencyjne,
 • prawa zależne i osobiste,
 • odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich,
 • wynagrodzenie,
 • postanowienia końcowe.

Kurs dostępny jest wyłącznie dla subskrybentów newslettera. Jeżeli chcesz wziąć w nim udział, zapisz się do newslettera korzystając z poniższego formularza, a zostaniesz również automatyczny zapisany do grupy uczestników kursu.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.