Nawigacja

Umowa o dzieło to forma zatrudnienia, z którą osoby zarabiające na własnej kreatywności spotykają się na co dzień.

W ostatnim czasie pisałem o niej w odniesieniu do pracy grafika (czytaj: Umowa o dzieło: kompendium wiedzy dla grafika).

Dzisiejsze zagadnienie adresowane jest natomiast do wszystkich, którzy z umową o dzieło spotkali się, bądź dopiero mogą się spotkać.

Tym zagadnieniem jest aspekt podatkowy umowy, który – sądząc po licznych pytaniach w sieci – stanowi dla wielu osób zagadkę. Jeśli chcesz poznać zasady rozliczania umowy o dzieło, czytaj dalej.

Składki ”nie”, podatek ”tak”

W obecnym stanie prawnym umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu. Oznacza to, że nie są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Pracujesz na umowie o dzieło i chcesz być ubezpieczony?

Przeczytaj mój inny artykuł: ubezpieczenie zdrowotne freelancera.

Natomiast dochód uzyskiwany na podstawie umowy o dzieło podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Strony umowy

Kwestie podatkowe zależą od tego, kim są strony umowy. Umowa o dzieło może zostać zawarta w następujących konfiguracjach:

 • zamawiający: osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
  wykonawca: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 • zamawiający: przedsiębiorca
  wykonawca: osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 • zamawiający: przedsiębiorca
  wykonawca: przedsiębiorca

#1: Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

Gdy umowa zawierana jest pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na wykonawcy dzieła. Od zamawiającego otrzymuje on więc wynagrodzenie brutto.

Nie ma jednak obowiązku odprowadzać od umowy / umów o dzieło zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Przychód (wynagrodzenie brutto) uzyskany z umowy / umów o dzieło wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) jako przychód z innych źródeł albo jako przychód z praw majątkowych, jeśli umowa przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W przypadku przeniesienia autorskich praw majątkowych, wykonawca ma prawo zastosować 50% koszty uzyskania przychodu.

Przykład: Pan X zawiera z Panem Y umowę o wykonanie dzieła w postaci szablonu strony internetowej wraz z przeniesieniem praw autorskich za wynagrodzeniem w kwocie 1000 zł. Pan Y przygotowuje szablon i otrzymuje umówione wynagrodzenie brutto 1000 zł. W zeznaniu rocznym wykazuje kwotę 1000 zł jako przychód z praw majątkowych. Jako koszt uzyskania przychodu ma prawo wpisać 500 zł (50% kwoty wynagrodzenia ze względu na przeniesienie praw autorskich do szablonu na Pana X)

#2: Umowa o dzieło między osobą fizyczną, a przedsiębiorcą

Inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (wykonawca dzieła), a przedsiębiorcą (zamawiający).

W takiej sytuacji, zamawiający dzieło przedsiębiorca jest płatnikiem, który ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia przewidzianego w umowie (zaliczkę oblicza się odejmując od wynagrodzenia koszty uzyskania przychodu – w branży kreatywnej najczęściej będzie to 50% – i mnożąc tak otrzymaną kwotę przez 18%).

Freelancer a podatek VAT?

Przeczytaj mój inny artykuł: freelancer, umowa o dzieło i podatek VAT – czy to się łączy?

Wykonawca dzieła otrzymuje więc wynagrodzenie netto (pomniejszone o obliczoną zaliczkę). Mimo to, ma obowiązek uwzględnić je w zeznaniu rocznym (PIT). Do końca lutego powinien otrzymać od zamawiającego dzieło przedsiębiorcy imienną informację PIT-11, która posłuży mu do wypełnienia zeznania.

Przykład: Pan X, prowadzący działalność gospodarczą (kawiarnię) zawiera z Panem Y umowę o wykonanie dzieła w postaci szablonu strony internetowej kawiarni za wynagrodzeniem w kwocie 1000 zł. Pan Y przygotowuje szablon. Jako wynagrodzenie otrzymuje kwotę 910 zł. Dlaczego? Wynagrodzenie brutto to 1000 zł, ale Pan X odprowadził zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 90 zł (1000 zł – 500 zł jako koszty uzyskania przychodu = 500 zł; 500 zł x 18% = 90 zł). W zeznaniu rocznym Pan Y wykaże jako przychód 1000 zł, jako koszty uzyskania przychodu 500 zł i jako zapłaconą zaliczkę 90 zł.

#3: Umowa o dzieło między przedsiębiorcami

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy przedsiębiorca (zamawiający) zawiera umowę o dzieło z innym przedsiębiorcą (wykonawca dzieła) w zakresie wykonywanej przez tego drugiego działalności gospodarczej.

W tej sytuacji, wykonawca dzieła w treści umowy albo oddzielnym oświadczeniu deklaruje, że wykonanie dzieła mieści się w zakresie wykonywanej przez niego działalności.

W tym przypadku zamawiający zwolniony jest z obowiązku pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie brutto i musi je rozliczyć w ramach przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z wybraną dla swojej działalności gospodarczej formą opodatkowania).

Przykład: Pan X, prowadzący działalność gospodarczą (kawiarnię) zawiera z Panem Y również prowadzącym działalność gospodarczą (studio graficzne) szablon strony internetowej kawiarni za wynagrodzeniem w kwocie 1000 zł. Pan Y przygotowuje szablon.  Otrzymuje wynagrodzenie brutto 1000 zł. Ponieważ rozlicza się na zasadach ogólnych w systemie miesięcznym, musi rozliczyć ów przychód razem z pozostałymi z danego miesiąca i odprowadzić od całości przychodów zaliczkę na podatek dochodowy.

Jeśli jednak wykonawca dzieła prowadzi działalność gospodarczą, ale wykonanie dzieła nie mieści się w jej zakresie – sposób rozliczenia umowy będzie analogiczny do opisanego w punkcie drugim.

Podsumowanie

Umowa o dzieło podlega opodatkowaniu zawsze. W zależności jednak od konfiguracji stron i wysokości wynagrodzenia, szczegółowe zasady rozliczania różnią się. Wchodząc w relacje zawodowe z określonymi podmiotami, warto mieć te różnice na uwadze.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Wpis poświęcony został rozliczaniu umów o dzieło zawieranych między krajowymi podmiotami. Dowiedz się również, jak rozliczyć umowy, w których jedna ze stron jest obcokrajowcem:

Jeśli szukasz podpowiedzi, jak przygotować swoje zeznanie roczne, przeczytaj mój artykuł na ten temat – Zeznanie roczne freelancera: dochody zagraniczne.

Pomogłem? Ty możesz pomóc mi, udostępniając ten tekst poprzez swoje kanały społecznościowe. Dzięki przyciskom poniżej zajmie to dosłownie chwilę, dzięki!

Szukasz wzoru umowy o dzieło? Sprawdź:

Jesteś freelancerem i zmagasz się z nierzetelnymi klientami? Dowiedz się, jak ich zdyscyplinować:

O prawie podatkowym przeczytasz również tutaj:

Tutaj temat ważny dla przedsiębiorców:

Nie jestes pewien co do kwoty netto i brutto? Sprawdź tutaj:

Chcesz otrzymywać darmową wiedzą o prawie dla kreatywnych? Zapisz się na newsletter. Podaj swoje imię oraz adres e-mail.

Powyższych zgód udzielasz mi, czyli Wojciechowi Wawrzak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą “Usługi prawne i księgowe Wojciech Wawrzak” z siedzibą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • lukasz

  A jak w przypadku punktu: “#3: Umowa o dzieło między przedsiębiorcami” wygląda sprawa podatku VAT ?

  • Trafne pytanie. Właśnie pracuję nad opracowaniem poświęconym temu zagadnieniu – zostanie opublikowane na blogu w niedługim czasie. 🙂

 • Krzysztof

  Witam. Jak wygląda sposób odprowadzenia podatku do US w przypadku, gdy zleceniobiorca umówił się ze zleceniodawcą, że to zleceniodawca dokona potrąceń na poczet podatku od osób fizycznych (obydwaj nie prowadzący działalności gospodarczej)? Zleceniodawca wypłacił zleceniobiorcy kwotę netto za wykonaną umowę o dzieło. Zatem do czyjego US musi wpłacić zaliczkę podatku dochodowego – zleceniodawcy, czy zleceniobiorcy i czy wypełnia przy tym jakiś PIT, czy kopię PIT-u przekazuje zleceniobiorcy?

  • Dzień dobry, Krzysztof! 🙂 Taki układ między stronami jest niepraktyczny. W opisanej sytuacji, decyzję, czy odprowadzać zaliczki w ciągu roku z umowy o dzieło podejmuje zleceniobiorca, a nie zleceniodawca. Jeśli decyduje się odprowadzać, powinien zrobić to samodzielnie. Zatem udział zleceniodawcy jest tutaj niepotrzebny. Może on wprawdzie dokonać przelewu na konto US właściwego dla zleceniobiorcy, ale i tak to zleceniobiorca będzie musiał uwzględnić potem te zaliczki w deklaracji rocznej.

 • Tomasz

  Witam! mam pewien problem. Otóż rozważmy taki przypadek. Osoba pracuje tylko na podstawie umowy o dzieło (bez żadnych innych umów). Roczny przychód z tytułu umów to np 100 000 zł.
  Jaki podatek powinien zostać zastosowany w tym przypadku?
  Do 85 500 (max kwota z 50% KUP) tys będzie 18% podatek od kwoty ok 42750, ale jak rozliczyć pozostałe 14500?
  Czy będzie to podatek 32%, czy 18%?
  Czy dobrze myślę, określając dochód na 57250 (42750+14500), co jest niższe od progu podatkowego 85500?
  Czy może jest inaczej – 85500 to kwota na 18% (niezależnie, czy odliczamy 50%), a 14500 to kwota na 32%.
  Z góry bardzo dziękuję!

  • Witaj, Tomaszu, miło Cię tutaj widzieć po raz pierwszy! 🙂 Ponieważ podatek obliczamy od dochodu, progi podatkowe również dotyczą dochodu. A więc dobrze myślisz, że dochód będzie niższy od II progu podatkowego 🙂 Pozdrawiam!

 • Anita

  Witam!
  Zamierzam podpisać umowę o dzieło z przekazaniem autorskich praw majątkowych z zagranicznym przedsiębiorcą. Nie prowadzę jednak firmy. Zleceniodawca prześle mi kwotę brutto i nie zapłaci za mnie zaliczek na podatek dochodowy. Umowa zakłada, że w trakcie jej trwania, zleceniodawca wypłaci mi mniejszą część ustalonej kwoty wynagrodzenia w celu pokrycia kosztów wykonania dzieła. Pozostałą część wypłaci po zakończeniu umowy.
  Wykonanie dzieła potrwa zapewne dwa, trzy miesiące.
  Moje pytanie brzmi- czy mam obowiązek odprowadzenia comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego za każdym razem, gdy otrzymam część wynagrodzenia, czy może mam możliwość zrobić to dopiero po zakończeniu umowy i odprowadzić podatek od całości kwoty wynagrodzenia?
  Czy z racji tego, że jest to umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, mam możliwość spłaty podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym, czy raczej mam obowiązek spłaty w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu?
  Jaki formularz PIT wybrać, jeżeli mam możliwość rozliczyć to w ramach artystycznej działalności osobistej?

 • Kinga

  Bardzo pomocny artykuł!!! Dziękuję za poświęcony czas i rzetelną informację.

  pozdrawiam serdecznie 🙂

 • Agnieszka

  witam, podpisałam (jako przedsiębiorca) umowę o dzieło z przekazaniem autorskich praw majątkowych ze stolarzem artystą, który wykonał drewniane (unikalne, artystyczne) wyposażenie w lady i półki sklepu. Księgowa chce to zaksięgować bez uwzględnienia 50% kosztów. Czy ma rację?

  • Krótka piłka: nie ma racji. Przeniesienie autorskich praw majątkowych = 50% KUP.

 • Tomek

  Panie Wojtku – bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii istotnej dla wszystkich chyba grafików, zawierających umowy o dzieło ze swymi zleceniodawcami… Jak często możemy takie umowy zawierać, by nie być zmuszonymi (na skutek uznania przez US naszych działań zarobkowych jako “zorganizowane i ciągłe”) do zakładania działalności gospodarczej? Czyli – co, w świetle prawa podatkowego oznacza termin “okazjonalnie”?

  • Panie Tomku – zapytał Pan o bardzo ważną kwestię. Rzeczywiście, mogłem wspomnieć we wpisie. Niestety, trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź, bowiem nie ma żadnej granicy kiedy działania zaczynają być zorganizowane i ciągłe. Nie ma tu żadnej liczby umów, które można bezkarnie zawrzeć. O regularności może świadczyć chociażby utrzymywanie portfolio z zachętą do kontaktu w sprawie indywidualnego zlecenia. W praktyce zaczyna się od freelancingu, a gdy zarobki stają się regularne – idzie się w działalność. I to jest dobry kierunek. Ja zawsze mówię, że gdy zaczyna się już zarabiać regularnie i dochody stają się w jakiś sposób przewidywalne – to czas, by pomyśleć o działalności.

 • Tomek

  Bardzo dziękuję… Czyli – jak w wielu innych kwestiach – wszystko w rękach Wielkiego Interpretatora, czyli naczelnika lokalnego US. Nic, to! System jest po to, żeby się z nim zmagać 🙂

 • kirk

  Wielkie dzięki:)

 • kirk

  Mam jedno pytanie. Na umowie o dzieło (przypadek 2) trzeba wpisać kwotę brutto – przykładowe 1000 – tak?

 • Ghostwriter

  Dzień dobry, panie Wojtku. Zajmuję się szeroko pojętym “pisaniem” – zlecenia na teksty dziennikarskie zdarzają się, niestety, rzadko, za to najczęściej pomagam studentom w – proszę wybaczyć eufemizm – ich ostatniej drodze przed obroną pracy dyplomowej. Pracuję przy tym na cały etat w innej branży. Zakładając zatem, że owo “pisanie” jest moim dodatkowym zajęciem, myślę nad stworzeniem strony internetowej z w/w ofertą tekstów, ponieważ obecnie klienci trafiają do mnie w głównej mierze przez pocztę pantoflową. Jak wówczas, nie prowadząc działalności gospodarczej i rozliczając się jako osoba fizyczna w corocznym zeznaniu podatkowym, taka strona wygląda od strony prawnej? Czy zaznaczając w regulaminie współpracy, że podpisuję ze zleceniodawcami umowy o dzieło jako osoba fizyczna i tak też w rzeczywistości czyniąc, taka forma reklamy swoich usług (strona WWW) nie jest czymś niezgodnym z prawem?

  Z wyrazami szacunku,
  Ghostwriter;)

  • Panie Ghostwriterze (ha, jak to fajnie brzmi)! 🙂 Pana pytanie to typowy problem freelancerów w Polsce. Sporo osób rozlicza się właśnie tak jak Pan mówi – na podstawie umów o dzieło. Szczególnie w początkowym etapie działalności, gdy dochody nie są regularne i stałe. Niemniej jednak, taką aktywność – szczególnie gdy towarzyszy temu profesjonalna strona internetowa i reklama w sieci – można uznać już za działalność gospodarczą i ZUS oraz US mogą kwestionować brak zarejestrowania takiej działalności przez Pana + domagać się zaległych zobowiązań publicznoprawnych za minione okresy. Działanie w zamierzanej przez Pana formule przez dłuższy czas jest zatem obarczone ryzykiem, na które jednak spora część osób się decyduje. Ja zawsze mówię, że na początku to jest ok, natomiast gdy zaczyna się już z tego wyciągać jakieś pieniądze, lepiej pomyśleć o działalności. Tym bardziej, że przy pracy na pełen etat, z działalności gospodarczej płaci Pan wyłącznie składkę zdrowotną, bo ZUS opłacany jest w ramach stosunku pracy.

   P.S. Ostatnia droga przed obroną pracy dyplomowej – genialne! 🙂 W razie kolejnych pytań, proszę o kontakt mailowy na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

   • Ghostwriter

    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź:)

 • KWW

  mamy pytanie
  Jesteśmy KWW otworzonym na czas wyborów, rachunki rozliczone i rachunek bankowy jest juz zamkniety
  Wypłacilismy kilka dni temu dziełobiorcy kwotę brutto nie potrącając podatku. po prostu nie wiedzieliśmy, myśleliśmy ze wystarczy pit roczny.
  Czy dziełobiorca może sam wpłacić ten podatek do 20 nastepnego miesiąca ? (wiemy że na nasza prośbę zrobi to)
  Czy będziemy mieli jakieś problemy z tego tytułu z US?

  • Nie wiem, jaki status ma KKW i czy nie dotyczą go jakieś szczególne zasady. Zasada ogólna jest taka, że jeśli dziełodawca jest osobą prywatną, dziełobiorca rozlicza podatek w zeznaniu rocznym samodzielnie. Jeśli dziełodawca jest przedsiębiorcą, rozlicza podatek za dziełobiorcę.

 • małgorzata

  Dzień dobry, pracownik jest zatrudniony na umowę o dzieło z prawami autorskimi, pisze oświadczenie i prosi o zaprzestanie naliczania 50% kosztów uzysk. przychodu, ale chce mieć 20% koszty. Czy wymaga to zmiany umowy , czy wystarczy samo świadczenie.

  • Dzień dobry! 🙂 50% KUP to prawo, a nie obowiązek, więc jeśli wykonawca dzieła rezygnuje z takich kosztów, nie ma z tym większego problemu – wystarczy oświadczenie.

 • Darek

  Szanowny Panie Wojtku,
  Wciąż nurtuje mnie kilka niejasności:
  1. Załóżmy, że 2 osoby fizyczne nie mające działalności gospodarczej i zawierają ze sobą umowę o dzieło z przekazaniem praw autorskich(50%) (projekt instalacji elektrycznej). Kwotę jaką tu przyjmijmy to 1000zł brutto. Jak to teraz ugryźć ? Zleceniodawca płaci 1000zł brutto wykonawcy projektu, czyli ile z tego 1000zł dostaje do ręki wykonawca ? Oraz czy zleceniodawca musi się z tego 1000zł jako rozliczyć ? Jeśli wykonawca dostanie ten 1000zł zł to jak odliczy te wszystkie podatki (proszę o sprostowanie ile mu się należy) to czy on jeszcze musi potem uwzględnić to w PIT 37 jako inne przychody ? Jeśli tak to jak to wypełnić.

  2. Załóżmy, że osoba fizyczna chce zawrzeć umowę o dzieło z przedsiębiorcą. Fizyczniak będzie wykonywać projekt instalacji elektrycznej dla przedsiębiorcy za 1000zł brutto. Ile z tej kwoty dostanie do ręki fizyczniak i ile musi z tego odjąć i zapisać w zeznaniu podatkowym w PIT 37. Ile z tego 1000zł brutto przedsiębiorca musi zapłacić podatku i jak to ma udokumentować.
  Bardzo proszę o poradę. Dziękuję bardzo

  • Panie Darku, zadał Pan bardzo konkretne pytania, na które nie udzielę odpowiedzi bezpłatnie. Jeśli nie jest Pan w stanie samodzielnie – na podstawie artykułu – rozliczyć podatku w tych sprawach, powinien Pan skorzystać z pomocy profesjonalisty. W razie takiej potrzeby, proszę o kontakt mailowy pod adresem wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

 • inżynier

  Witam pana. Ja w swojej pracy twórczej mam następujący dylemat: Za zrealizowany projekt na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, mam dostawać co roku % zysków uzyskiwanych przez zleceniodawcę – rozliczanie raz do roku – w takim przypadku koszty uzyskania co roku wynoszą 50%, czy 20%?

 • Wyczytałem gdzieś, że “Na PIT-11 nie ujmuje się wypłat z tytułu umów zlecenie i innych umów
  rozliczanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, jeżeli kwota
  należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem
  płatnika nie przekracza 200 zł. Podatek w takim przypadku pobierany jest
  ryczałtowo – w kwocie 18% przychodu bez pomniejszania o koszty jego
  uzyskania.” – czy dobrze rozumiem, że w takim przypadku (jako wykonawca, umowa o dzieło) nie dostanę PIT-11 od zleceniodawcy?

  • Witaj Marku, dobrze rozumiesz. 🙂

   • Dzięki za potwierdzenie – pozdrawiam. 🙂

 • Sylwia

  Witam Pana. Na wstepie przepraszam za brak polskich znakow. Mam do Pana pytanie, mianowicie jestem zatrudniona na podstawie umowy o dzielo i chcialabym sie dowiedziec jaki procent z dochodu wraz z rozliczeniem pitu bede musiala wplacic do Urzedu Skarbowego. Szczerze mowiac nie wiedzialam, ze jest taka procedura i nie jestem zbyt zadowolona z tego powodu. Prosze mi powiedziec, czy duza czesc mojej wyplaty bede musiala zwrocic do US? Dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam, Sylwia

  • Mamy w Polsce dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych: 18% i 32%. Dochody do kwoty 85 tys. 528 zł opodatkowane są stawką 18%, nadwyżka ponad tę kwotą stawką 32%.

 • Tomek

  Witam, świety blog Panie Wojciechu! Mam jednak pytanie odnośnie umowy o dzieło. Ja osoba fizyczna posiadam domenę internetową. Pewna osoba chce ją ode mnie nabyć. Czy można to zrobić przez umowę o dzieło a dzieło zatytułować: “wykonanie cesji praw i obowiązków z umowy zawartej z nask o utrzymanie nazywy domeny xxx.pl” Czy to wogóle bedzie możliwe? Bardzo dziekuję za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam. Tomek

  • Witam, Panie Tomku! Dziękuję za ciepłe słowa. Niestety, w tym przypadku umowa o dzieło nie znajduję zastosowania.

 • UNOwiec

  Dzień dobry,

  czy wie Pan może jak kształtuje się sprawa rozliczeń w przypadku, gdy Zamawiającym jest organizacja międzynarodowa nie odprowadzająca w ogóle podatków, czyli też żadnych zaliczek? Czy powinna być wówczas traktowana jak w pierwszym przypadku, de facto między osobami fizycznymi?

  • Dzień dobry. Interesujące pytanie. W takim wypadku rzeczywiście obowiązek zapłaty zaliczki zostanie przeniesiony na wykonawcę. 🙂

 • Aneta

  Panie Wojtku, czy przygotował Pan już może ten artykuł dot. umowy o dzieło i podatku VAT? Jak go doliczać na jakimś konkretnym prostym przykładzie żeby zrozumieć mechanizm. I to w różnych konfiguracjach opisanych wyżej (przedsiębiorca / os. fizyczna bez działalności lub dwie osoby fizyczne)
  Jeśli tak, proszę o link, a jeśli nie, to proszę o artykuł. 🙂

  pozdrawiam

  • Postaram się, by artykuł gotowy był na poniedziałek. 🙂

 • codo

  Panie Wojciechu, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym zawrzeć umowę o dzieło z osobą nie prowadzącą działalności (Wykonawcą). Przedmiot dzieła nie jest związany z prowadzoną przeze mnie działalnością (więc nie podaję nawet NIPu w danych do umowy – tylko PESEL). Czy mimo to na mnie ciąży obowiązek rozliczenia podatku ? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • W takiej sytuacji, podatek powinien samodzielnie rozliczyć Wykonawca.

 • Agnieszka

  Panie Wojciechu, mam takie pytanie, pracowałam przez miesiąc, miałam dostać umowę o dzieło, ale jej nie dostałam…i się zwolniłam. Pani księgowa mówiła mi wcześniej, że zostanie odprowadzony podatek od umowy, ale skoro nie podpisałam nic, to czy pracodawca i tak odprowadzi ten podatek, mimo nie podpisanej umowy? Czy to jest możliwe? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Umowa o dzieło może być również zawarta w formie ustnej. Zatem nawet od umowy ustnej pracodawca jest obowiązany odprowadzić podatek.

 • Ala

  Witam Panie Wojtku, mam pytanie odnoście terminu zapłaty do US zryczałtowanego podatku od umowy o dzieło poniżej wartości 200zł, jeśli umowa została zawarta od 20.02.2015 do 31.03.2015. Czy rozliczam tę umowę tylko raz- czyli podatek płace za marzec 2015, czyli do 20 kwietnia? Z góry dziękuje za odpowiedź:)

  • Witam serdecznie. Jeśli wypłata miała miejsce raz, to i podatek raz. Jeśli w kilku ratach, to od każdej raty z osobna.

   • Ala

    Bardzo dziękuję:)

 • Kamil

  Dzień Dobry
  Panie Wojciechu moja sytuacja wygląda następująco – posiadam kilka umów o dzieło na kwoty nieprzekraczające 50zł (wykonawca). Czy w takiej sytuacji nie muszę rozliczać się z urzędem, podatek został pobrany już wcześniej i nie dostanę od ‘zamawiającego’ pit’u 11?

  Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź i przepraszam za tak banalne pytanie.

  • Panie Kamilu, nie otrzyma Pan PIT11, podatek został zapłacony przez zleceniodawcę i Pan nie musi go już rozliczać w zeznaniu rocznym.

   • Kamil

    Bardzo dziękuje za odpowiedź i poświęcany czas na zainteresowanie się pytaniami użytkowników.
    Wszystkiego dobrego
    Pozdrawiam serdecznie

 • EWelina

  Ewelina Dzien dobry. Moj problem polega na tym , gdyż mam odebrać PIT 11 w firmie w której nie podpisywałam nawet umowy o dzieło. Chciałam pracować w tej firmie i wypisałam kwestionariusz osobowy. nie rozumiem jak na tej podstawie firma wystawiła PIT. Czy jest to mozliwe?

  • Jeśli nie otrzymała Pani żadnego wynagrodzenia, to nie ma co w takim PIT11 ująć, więc nie bardzo rozumiem, co firma chce tam Pani wpisać.

 • Małgorzata

  DZIEŃ DOBRY MÓJ MĄŻ PRACOWAŁ NA UMOWE O DZIEŁO W OKRESIE 13 GRUDNIA DO 31 STYCZNIA2014 ,10LUTY2014 DO30KWIETNIA2014,02CZERWCA2014DO31LIPCA2014 CZY POWINIEN DOSTAĆ PITA OD PRACODAWCY

  • Tak, powinien do końca lutego otrzymać PIT11 od pracodawcy.

   • Małgorzata

    Dziękuję bo pracodawca mówi że nie ma pita co w takiej sytuacji

    • Zawsze warto wysłać pracodawcy pismo wzywające do przesłania PIT-11, a następnie poprosić urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej o interwencję, bo niewydanie PIT11 jest przestępstwem skarbowym.

     • Małgorzata

      DZIĘKUJE

   • Ala

    Panie Wojtku, a czy jeśli umowy były poniżej 200zł, to też powinien dostać PIT11? czy wówczas nie wystąpi podatek zryczałtowany od umowy o dzieło i pracodawca nie wystawia PIT11 tylko wysyła do US PIT8AR? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Radek

  Witam Panie Wojtku, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda rozliczenie umowy o dzieło, w przypadku gdy wartość jednego “dzieła” (w tym wypadku były to ankiety telefoniczne) wynosi 2zł brutto, a całkowita kwota jaką otrzymałem od pracodawcy nie przekracza 2000 zł?

  • Jeśli zleceniodawca potraktuje każde dzieło z osobna, to odprowadza zryczałtowany podatek i wysyła do urzędu PIT8AR. Pan nie otrzymuje PIT11 i nie uwzględnia tego przychodu w zeznaniu rocznym.

 • grazyna

  dzień dobry, mam pytanie miałam umowę o dzieło w 2014 r na kwotę 350 zł. do ręki dostałam 300 zł a 50 zł pracodawca odprowadził do urzędu skarbowego. Dostałam PIT 11 i moje pytanie brzmi czy teraz muszę rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć pit 37, nadmieniam, że to był mój jedyny dochód w 2014r.

 • marcin241

  Witam panie Wojciechu mam pytanie czy może byc zawarta umowa o dzieło miedzy osoba fizyczna (zlecający) a dwoma osobami fizycznymi (wykonawca)? czy to na może byc na jednej umowie?

 • Agata

  Witam. Mam taki problem. Syn – student
  pracował w wakacje na budowie na umowę o dzieło. Umowy dostawał
  tygodniowe. Dochód brutto nie przekraczał 2500 zł. W PIT 11 ma kwotę
  ponad 5 000. Co mamy robić ? Zależ nam aby ta kwota była zgodna ze stanem faktycznym.

 • marcin241

  Dziekuje bardzo za odpowiedż, a podatek w US rozkłada się po połowie na te dwie osoby ( wykonawcy)?

  • Każdy płaci podatek od tego, co rzeczywiście otrzymał jako wypłatę.

 • Jerzy

  Witam Panie Wojciechu, czy emeryt może zawrzeć umowę o dzieło jako osoba fizyczna z firmą budowlaną o sprawowanie funkcji kierownika budowy? Czy taka umowa ma sens? A może lepiej/wygodniej/bezpieczniej zarejestrować działalność gospodarczą? Co jest bardziej opłacalne dla emeryta? Będę wdzięczny za odpowiedź.

  • Kierownik budowy bardziej podchodzi pod zlecenie. A decyzja o działalności to kwestia tego, czy będzie to jednorazowe zlecenie, czy planuje Pan regularnie takie zlecenia łapać.

   • Jerzy

    Dziękuję bardzo za odpowiedź, ale jednak upierałbym się raczej przy umowie o dzieło. Chodzi raczej o jednorazowe zlecenie i – nie ma co ukrywać – o jak najmniejsze koszty, zarówno ze strony pracodawcy, jak i mojej (nie interesuje mnie dalsze dofinansowywanie ZUS-u). Czy są jakieś przeciwwskazania do zawierania tego rodzaju umów o dzieło? Można je podważyć?

    • Umowa o dzieło jest umową rezultatu. W przeciwieństwie do umowy zlecenie, która jest umową starannego działania. Zatem w przypadku umowy o dzieła odpowiada Pan za określony rezultat swoich działań. W ramach umowy zlecenia zobowiązuje się Pan starannie dążyć do określonego efektu, ale odpowiada za efekt swoich działań. Wydaje mi się, że kierownik budowy podpada pod umowę zlecenie, ale to już decyzja Pana i pracodawcy, który ponosi odpowiedzialność za “fikcyjną” umowę o dzieło w przypadku kontroli.

 • Paweł

  Witam. Mam zagwostkę odnośnie mojej profesji. Czy mogę podpisywać umowy zlecenie lub o dzieło w przypadku usługi badania holterowskiego lub rehabilitacji pacjenta? Jeśli tak to która forma umowy jest lepsza? No i jeszcze pytanie (może naiwne) czy przy kwotach rzędu 100-200 zł muszę się rozpocząć?

  • Panie Pawle, w kontekście tego pytania proszę zapoznać się z wpisem poświęconym granicy między działalnością wykonywaną osobiście a działalnością gospodarczą: http://prakreacja.pl/freelancer-dzialalnosc/. Stan faktyczny dotyczy innych usług, ale można go odnieść do Pana sytuacji. Jeśli chodzi o umowę, to bardziej zasadna wydaje się umowa zlecenie. Obowiązek rozliczania podatku dotyczy nawet najmniejszych kwot.

 • Paweł

  Tzn. Nie rozpocząć, a rozliczać (eh… Auto uzupełnianie 🙂

 • Paweł

  Dziękuję i pozdrawiam. Ta rada jest bezcenną.

 • Marcin

  Witam serdecznie Panie Wojciechu,
  Mam pytanie o umowę o dzieło – jestem wykonawcą, i w 2014 roku wykonałem 3 dzieła (3 umowy osoba fizyczna-osoba fizyczna), i dotychczas na podstawie informacji obiegowych sądziłem, że mogę należny podatek odprowadzić wraz z zeznaniem rocznym w tym roku (do końca kwietnia). Jednak pojawiają się wątpliwości – jak powinno się odprowadzić ten podatek?

  Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!

  • Obowiązek odprowadzania zaliczek w ciągu roku dotyczy umów zagranicznych. W przypadku umów polskich można zrobić to jednorazowo w zeznaniu rocznym.

   • Marcin

    Bardzo serdecznie dziękuję 🙂

   • Joanna Zalewska

    Przepraszam najmocniej, że dopytuję, choć by może to padło już tu gdzieś.
    Czy dobrze rozumiem – rozliczanie zbiorcze wraz z zeznaniem rocznym dotyczy tylko osób fizycznych? Czy osoby prowadzące działalność jednoosobową i zawiązały kilka umów o dzieło w ciągu roku – też tak mogą, czy muszą co miesiąc? Są to umowy z osobami fizycznymi.
    Pytam, bo znajomy księgowy twierdzi, że muszę zapłacić podatek za taką umowę do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono kwotę zapłaty. Martwię się, bo znalazłam umowę z marca, za którą nie odprowadziłam składek i nie wiem, czy mogę np. dołączyć tę składkę do składki z innego miesiąca? Logiczne by się wydawało, że można jednorazowo, bo przecież ani US nie ma umów, ani w przelewach nie pisze się, kogo dotyczą te składki, a rozliczeniu podatkowym też się podaje chyba zbiorczo wszystko.
    I drugie pytanie – no właśnie – zapomnianej umowy nie ujęłam w rozliczeniu KPiR, jako kosztu. Czy można takie rzeczy zrobić po czasie, czy już za późno i przepadło?

    Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.

    • Rozumiem, że pytania Pani jako przedsiębiorca, który zatrudnił osobę fizyczną bez DG na podstawie umowy o dzieło. Zakładam, że przez pojęcie składki rozumie Pani zaliczkę na podatek dochodowy. Przepisy wyraźnie przewidują, że przedsiębiorca-płatnik odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy w imieniu zleceniobiorcy do 20-go dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty wynagrodzenia. Nie kierujemy się logiką, ale brzmieniem przepisu, który nie pozostawia tutaj wątpliwości. Koszt można uwzględnić z opóźnieniem.

     • Joanna Zalewska

      Rozumiem. Tak – pisząc składki miałam na myśli podatek oczywiście.
      Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie.
      Pozdrawiam!

     • Wszystkiego dobrego!

 • Pati

  Witam. Ciekawy artykuł, jednakże nie wyczerpuje wszystkich aspektów. Chciałam dopytać o kilka z nich.
  Moja sytuacja przedstawia się następująco. Jestem osobą fizyczną pracującą na etacie. Interesuję się końmi i nagrywam na kamerę video zawody z ich udziałem. Niedawno Stadnina koni (a więc przedsiębiorca) zamówiła u mnie film z końskich zawodów sportowych rozegranych na terenie ich stadniny w X/2014. To już drugi taki przypadek naszej współpracy. Wpierw stadnina sama wystawiła umowę o dzieło, potrącając należny podatek. Tym razem, poprosili mnie o napisanie umowy, gdyż księgową zatrudniają tylko na dni zawodów (Umowę de facto podpisuję z Klubem Jeździeckim działającym przy stadnininie, nie z samą stadniną, podejrzewam, że mają tu jakąś “rozdzielność” czy coś).
  Nigdy nie wystawiałam dla przedsiębiorcy umowy o dzieło, nie wiem, jak to się robi i w jakiej wysokości naliczyć KUP i podatek (i czy to ma być 20% czy 50% – poprzednia umowa była na 20% /nie przenoszę praw autorskich choć Klub może rozpowszechniać film/) i czy w ogóle mogę ja to zrobić, czy Klub powinien? Jeđli mogę, to jak będą się przedstawiać dla kwoty 1000 PLN? Kiedy muszę zapłacić ten podatek – od razu po otrzymaniu zapłaty czy jakoś na koniec roku podatkowego? Czy jest coś jeszcze, co powinnam wiedzieć?

  Pozdrawiam serdecznie,
  Patrycja

  • Pani Patrycjo, niemożliwym jest odpowiedź w jednym artykule na wszystkie możliwe problemy. Natomiast, gdy chodzi o indywidualne pytania tak rozbudowane jak Pani, udzielam indywidualnych konsultacji mailowych odpłatnie. W razie zainteresowania, zapraszam do kontaktu.

 • Adam

  Witam 🙂

  Jeżeli umowa o dzieło została zerwana z winy wykonawcy, a mimo wszystko została ona wyceniona na 2000zl brutto, to czy mam obowiązek odprowadzić od tego podatek, mimo nie otrzymania tych pieniędzy? Podkreślam, że zostałem oszukany i aktualnie trwa rozprawa sądowa, jednak wątpię, żeby wyrok zapadł przed końcem kwietnia. Pieniądze, które zarobiłem są u zamawiającego.

  • Panie Adamie, dopóki nie otrzyma Pan wypłaty od zamawiającego, nie ciąży na Panu obowiązek podatkowy z tytułu tej umowy.

 • joanna

  witam otóż mam takie pytanie. Dzisiaj dowiedziałam się ze nie dostane od pracodawcy PITu-11 ponieważ nie przekroczyłam kwoty 200zl. Czy pracodawca musi wysłac inny PIT. Pytam ponieważ nie mam z czego się teraz rozliczyc

  • Umowy zlecenia / dzieło do 200 zł nie podlegają uwzględnieniu w zeznaniu rocznym, wszystko jest ok.

 • Przemek

  mam pytanie jeżeli umowa o dzieło jest pomiędzy osobą fizyczną nieposiadająca działalności gospodarczej a przedsiębiorcą to jaka kwota powinna znaleźć się na tej umowie?

  • Kwota ustalona przez strony. Przedsiębiorca, jaka wykonawca dzieła, rozlicza umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 • Marlena

  Witam. Proszę o podpowiedź w kwestii rozliczenia mojego narzeczonego. A dokładniej od kilku miesięcy pracuje jako osoba fizyczna u osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Raz w miesiącu podpisują umowę o dzieło. Wypłata to ok 1600zł netto. Nie dostał PIT 11. Czy jego przypadek podlega rozliczeniu? Czy powinno gdzieś się zgłosić fakt nie otrzymania PITu? Nie chciałabym sytuacji gdy US naliczy nam jakieś kary za to.Proszę także o informację czy będzie on musiał opłacić podatek lub coś innego, ponieważ żadne składki nie były odprowadzane

  • Pani narzeczony powinien otrzymać PIT-11. Jeśli nie otrzymał, proszę wystosować do zleceniodawcy wezwanie do przysłania PIT-11. Fakt niedoręczenia PIT-11 powinna Pani również zgłosić do Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy zleceniodawca nie przygotuje PIT-11, podatek będzie musiał narzeczony wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek samodzielnie.

 • marika

  A co zrobić, gdy umowa o dzieło jest podpisana przeze mnie a np na 3000 zł, a w rzeczywistości po 1000zł biorą za usługę koledzy z zespołu muzycznego, a ja zarabiam na usłudze również tysiąc?

  • Sprawa jest kłopotliwa. Jeśli przelew otrzymuje Pani w pełnej kwocie na swoje konto, formalnie podatek powinien zostać zapłacony od całej kwoty przez Panią, a gdy dalej transferuje na kolegów – koledzy powinni również zapłacić. Więc mamy podwójne opodatkowanie. Dlatego ważne jest sformułowanie umowy tak, by wyeliminować to podwójne opodatkowanie. W tym celu, każdy członek zespołu musi otrzymać swoje własne wynagrodzenie i powinno wynikać to z umowy.

 • ja

  Witam, Panie Wojciechu mam pytanie dotyczące PIT – 11 kwota poniżej 200 zł brutto – umowa zlecenie, mianowicie otrzymałam właśnie taki PIT i czy muszę się z niego rozliczyć ?

  • Nie powinna Pani otrzymać PIT-11 w takiej sytuacji, ale jeśli już otrzymała, to powinna Pani uwzględnić w rozliczeniu.

 • IB

  Umowa o działo została zawarta w 2014 roku, a rachunek wystawiony i wynagrodzenie wypłacone w 2015. W rozliczeniu podatkowych, za który rok powinna zostać uwzględniona?

 • Paulina

  Dzień dobry Panie Wojtku, w 2014 roku miałam umowę o pracę, dodatkowo otrzymałam jednorazowe wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło od innego zleceniodawcy. czy w takiej sytuacji powinnam otrzymać od każdego pracodawcy PIT 11, i złożyć deklarację w postaci PIT 37 za oba dochody?

  • Pani Paulino, jest dokładnie tak, jak Pani to przedstawiła.

 • ewa

  Mam zapłacić 1000 zł (do ręki) twórcy wizualizacji, umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do dzieła , jakie kwoty pokazuje brutto, podatek itp, Czy Zleceniobirca powinien wystawić mi rachunek, prowadzę jednoosobową działalność projektowania wnetrz

  • Zleceniobiorca powinien dostarczyć Pani rachunek, by mogła Pani zaksięgować wynagrodzenie dla zleceniobiorcy po stronie kosztów. Podatek od kwoty brutto wylicza się w następujący sposób: wynagrodzenie brutto x 50% x 18%.

   • ewa

    dziękuję bardzo, znalazłam kalkulator, który nauczył mnie przeliczać z netto na brutto dla umowy o dzieło, już pokazałam “młodemu” wizualiście jak wystawiać rachunek

 • Maciej

  Witam Panie Wojciechu. W 2014 roku zarobiłem około 12 tys zł w Anglii, otrzymałem stypendium 2000 zł i dostałem 185 zł (umowa o dzieło). Czy muszę rozliczyć się przez PIT( jestem studentem, jeśli ta informacja jest pomocna)?

  • Tak, będzie potrzebny PIT-36 z załącznikiem Z/G ze względu na wykazanie zarobków zza granicy.

 • Joanna

  Panie Wojciechu, czy można umowę o dzieło podpisać po wykonaniu “zlecenia”?

  • Nie, w takiej sytuacji podpisujemy umowę o przeniesienie praw autorskich / udzielenie licencji do wykonanego już dzieła.

 • justa-na

  Witam Panie Wojciechu. Zawarłam umowę o dzieło od marca 2014 do marca 2015 i wtedy też będzie wypłacone wynagrodzenie, a co za tym idzie nie posiadam PIT11 za 2014 rok. Czy powinnam jakoś uwzględnić tą umowę w rozliczeniu rocznym za rok 2014?

  • Jeśli w związku z umową nie otrzymała Pani żadnego wynagrodzenia w 2014 r., umowa nie podlega uwzględnieniu w rozliczeniu rocznym za rok 2014.

 • Marek

  Panie Wojciechu, dziękuję za artykuł. Był dla mnie bardzo pomocny. Chciałbym prosić o pomoc w odpowiedzi na dwa pytania:

  1. Czy w przypadku umowy między dwoma osobami fizycznymi przychód z innych źródeł powinien być wykazany w PIT 37 w odpowieniej rubryce czy też obowiązuje wtedy PIT 36?

  2. Cytat:
  “Gdy umowa za­wie­rana jest po­między oso­bami fi­zycz­nymi nie­pro­wa­dzą­cymi dzia­łal­ności go­spo­dar­czej, obo­wiązek roz­li­czenia po­datku spo­czywa na wy­ko­nawcy dzieła. Od za­ma­wia­ją­cego otrzy­muje on więc wy­na­gro­dzenie brutto.”

  Czy dobrze rozumiem, że w takim przypadku nawet gdy na umowie widnieje zapis, że wynagrodzenie jest wynagrodzeniem netto, to będzie to bez znaczenia i muszę je potraktować jako kwotę brutto i zaplacić od niej podatek podatek?
  Czy już po podpisaniu takiej umowy mogę wystawić rachunek na kwotę wyższą i domagać się od zamawiającego wypłacenia odpowiednio wyższej kwoty?

  • Dzień dobry Panie Marku!

   1. Jest to dochód uzyskiwany bez pośrednictwa płatników, zatem obowiązuje PIT-36.

   2. To podstawowa nieścisłość w wielu umowach. Może domagać się Pan od kontrahenta kwoty wyższe, bo jeśli zapisane zostało netto, to jest to kwota, którą powinien Pan dostać “do ręki”, zatem musi dostać wyższą, by samodzielnie opłacić podatek. Natomiast na pewno powstanie tutaj między Panem i kontrahentem spór. Dlatego zawsze najlepiej wyraźnie w umowie postanawiać jaka dokładnie kwota zostanie wypłacona, jaka jest kwotą netto, a jaka kwotą brutto.

 • Mediator

  Witam, panie Wojciechu.
  Jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności wykonuję umowę o dzieło (autorskie szkolenie) dla stowarzyszenia, które nie jest płatnikiem VAT. Kto płaci podatek (18% od 50% kosztów uzyskania) i zgłasza umowę do U. S. ? pozdrawiam, dzięki za rzeczowość

  • Rozumiem, że stowarzyszenie, mimo nieposiadania statusu podatnika VAT, prowadzi działalność gospodarczą? Jeśli tak, to na stowarzyszeniu ciąży obowiązek odprowadzenia podatku.

 • Kamila

  Witam,

  wykonałam pracę (szkolenie bhp) na umowę o dzieło, na kwotę 175zł brutto. Zleceniodawca nie wystawił mi informacji o pobranych zaliczkach. Jak obliczyć kwotę zaliczki pobranej przez płatnika, do uwzględnienia w zeznaniu rocznym? Pozdrawiam.

  • Witam, umowy do 200 zł nie podlegają uwzględnieniu w zeznaniu rocznym, a zleceniodawca odprowadza podatek zryczałtowany i nie wystawia PIT-11.

   • Kamila

    Bardzo dziękuję za odpowiedź, panie Wojciechu.

   • Kamila11

    Dzień dobry,
    W wypadku gdy wykonałam pracę na umowę o dzieło na kwotę mniejszą niż 200 zł brutto oraz uzyskałam przychód nie podlegający podatkowi to muszę złożyć zeznanie roczne?

   • just me

    Dlaczego nie uwzględnił Pan tej informacji w artykule – to przecież ważne :/..

 • Marcin

  Witam. Czy w przypadku umowy o dzieło limit 85 528 zł do którego mogę rozliczyć 50% kosztów uzyskania dochodów zwiększa się w przypadku rozliczenia razem z żoną?

 • Chris

  Witam. Wykonałem umowę o dzieło na kwotę 494 zł 51 gr (koszt uzyskania przychodu 50%). Niestety firma która mi to zlecała przestała istnieć i nie mogę się doprosić PIT za rok 2014. Sam mogę szybko obliczyć co mam wpisać do PITU rocznego, ale w umowie o dzieło z nimi są wypisane informacje że opłacili z tego “ZUS i ubezpieczenie zdrowotne”. Ale z tego co wiem to umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu…więc co mam wziąć pod uwagę rozliczając się z tej kwoty (494,51 zł) w rozliczeniu rocznym – czy wystarczy tylko policzyć kosz uzyskania przychodu (50% tej kwoty) i potem pomnożyć to przez 18% (by uzyskać podatek) ?

  • Witam serdecznie. Tak, jak najbardziej – wystarczy od dochodu obliczyć podatek. Składek ubezpieczeniowych nie ma Pan podstawy żadnych uwzględnić, ponieważ nie dysponuje Pan dokumentem, z którego wynikałoby, że takie składki zostały zapłacone.

 • Artur

  Witam. Mam taki problem. Pracodawca nie dostarczył mi Pit-11 (wiem mial obowiązek) i z tego tez faktu mam problem z wypelnieniem PIT (własciwei korekta)
  Mam rozliczenia od pracodawcy:

  Kwota wynagrodzenia brutto: 29962,31

  Podatek Vat: 0,00

  Kwota wynagrodzenia Netto: 29962,31

  Składka na ubezpieczenie emerytalne: 2924,33

  Składka na ubezpieczenie rentowe: 449,44

  Składka na ubezpieczenie chorobowe : 734,11

  Koszty uzyskania: 5170,89

  Kwota do opodatkowania (po zaokrągleniu) 18385

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 2326,89

  Podatek dochodowy :1718

  Do wypłaty (w tym podatek Vat): 21809,54

  Która liczba odnosi sie do pola “przychód”?

  Z moich wyliczeń wychodzi mi za rok do oddania ponad 1700 pln

  • Artur

   Chciałem dodać iż była to umowa zlecenie

   • Przychód to zawsze kwota wynagrodzenia brutto.

    • Artur

     A jak obliczyć składki społeczne, które mogę odliczyc?

     • Ma Pan je podane. Wystarczy zsumować i wpisać do odpowiednich rubryk w PIT.

 • Dorota

  Witam,

  Podpisałam dwie umowy o dzieło. Pierwszą na okres 26-29 maja – kwota wynagrodzenia 85 brutto (wynagrodzenie dostane w maju), natomiast druga umowa na okres 26 maj-3 czerwca, po zakończeniu otrzymam 122 brutto ( wynagrodzenie dostane w czerwcu). Czy w takiej sytuacji pobierany jest jeszcze zryczałtowany podatek dochodowy 18%?

  • Pani Doroto, tak – tutaj będzie miał zastosowanie zryczałtowany podatek.

 • Estera

  Witam,

  W którym miejscu dokładnie w zeznaniu podatkowym wykazać przychód z tytułu umowy o dzieło (z udzieleniem licencji i z kosztami uzyskania przychodu 50%), zawartej między osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej?
  Czy to prawda, że z tytułu takich umów nie można wpłacać zaliczek na podatek dochodowy tylko należy rozliczyć się jednorazowo po złożeniu zeznania podatkowego?

  Pozdrawiam,

  • Umowę taką można rozliczyć jako działalność wykonywaną osobiście albo jako przychód z praw majątkowych. Przy kwalifikacji drugiej wystarczy rozliczenie jednorazowe w zeznaniu rocznym.

 • Kacper

  Panie Wojciechu, moje pytanie może wydać się naiwne i głupie, ale nie jestem w stanie tej podstawowej informacji nigdzie znaleźć (a do US nie moglem sie wczoraj dodzwonic). Jestem prezesem malej i poczatkujacej fundacji. Zatrudniam wlasnie pierwsza w historii fundacji (i pierwszy raz w zyciu) osobe na umowe o dzielo. Wiem, ze to ja (czy raczej fundacja) jest platnikiem podatku – ale do ktorego US mam wyslac skladke (wlasciwego dla fundacji czy pracownika?) i jak oznaczyc ja, zeby byla przypisana do mojego pracownika? (uprzedze – nie mam ksiegowego/ksiegowej)

  • Dzień dobry Panie Kacprze, przepraszam za opóźnienie, już odpowiadam… właściwy urząd to urząd właściwy dla Pana. Jak opisać? Nie ma potrzeby tego jakoś specjalnie opisywać. Identyfikator zobowiązania to po prostu PIT-4.

 • Michał

  Witam, chciałbym zapytać jak rozliczyć umowę o dzieło pomiędzy mną (osoba fizyczna) oraz drugą osobą fizyczną (zleceniodawca) przy uwzględnieniu iż pracuję jeszcze na umowę o prace? Czy w takim wypadku rozliczam się przy rozliczeniu rocznym?

  • Dzień dobry Panie Michale! Dokładnie tak, rozlicza się Pan w zeznaniu rocznym, choć ma Pan też możliwość wpłaty zaliczki w ciągu roku, gdyby Pan chciał.

 • Witam Pana, bardzo przydatny blog i często korzystam z informacji w nim zawartych.

  Chciałabym spytać, czy możliwe jest wykonywanie zleceń na umowę o dzieło jeśli chodzi o pomoc przy dostosowywaniu szablonów, ich instalacji na blogach, itp. bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej? Oczywiście później rozliczenie się. W internecie przeczytałam jednak, że nie należy nadużywać (jakie limity?) tego sposobu zarabiania, ponieważ może zostać narzucona nam konieczność założenia działalności gospodarczej.

  Wobec tego nasuwa mi się pytanie, w jaki sposób można legalnie zarobić, kiedy nie możemy znaleźć “normalnej” pracy, a niewielki dochód z prowadzonej “działalności” nie wystarczyłby na opłacenie wszystkich składek, które są niezbędne przy prowadzeniu firmy?

  Bardzo liczę na jakąkolwiek wskazówkę 🙂

  • Dzień dobry! W zakresie konieczności założenia DG, odsyłam do mojego artykułu na ten temat: http://prakreacja.pl/freelancer-dzialalnosc/.

   W razie, gdy dodatkowy dochód nie wynika z działań regularnych i zorganizowanych, można tak działać. Jeśli jednak to już działalność zorganizowana, która mimo to wykazuje mały dochód, nie ma możliwości obejścia wymogu posiadania działalności. W praktyce, freelancerzy tak długo działają “prywatnie” aż nie stać ich na założenie firmy.

   • Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź! Zdecydowanie ciężko ocenić jest, kiedy działalność jest zorganizowana i ciągła 🙂 Rozumiem, że należy rozliczyć się na PIT36 – inne źródła dochodów?

    • Jeśli umowy o dzieło, to działalność wykonywana osobiście, a nie inne źródła.

     • Rozumiem. A w skład tej umowy może wchodzić umowa ustna, do której zalicza się korespondencja mailowa? Zawarta z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Chodzi mi o brak pisemnej umowy.

     • Tak, może być to umowa ustna.

     • Bardzo Panu dziękuję za odpowiedzi. Oczywiście blog będę polecać, bo jest bardzo przydatny 😉

     • Każdy czytelnik więcej na wagę złota!

     • Zgadzam się. Cieszę się, że udziela Pan darmowych porad na blogu i w komentarzach prostym, zrozumiałym językiem. To rzadkość! Osobiście bardzo to doceniam, mam nadzieję, że czytelnicy też 😉

 • Lukasz

  Witam, prowadzę działalność gospodarczą i mam zamiar zatrudnić na umowę o dzieło osobę fizyczną, czy jest możliwe zapisanie w umowie o scedowaniu obowiązków podatkowych na tę osobę? Abym wypłacił jej pełną kwotę brutto?

  • Dzień dobry! Niestety nie ma takiej możliwości. Jeśli jest to Polak, ma Pan obowiązek odprowadzić za niego zaliczkę na podatek dochodowy, z czym wiążą się określone formalności po Pana stronie.

 • Sylwia

  Witam, planuję rozpoczęcie przeprowadzania szkoleń z zakresu grafiki 3D, docelowo zajęcia na miejscu w szkołach gimnazjalnych oraz licealnych. Czy możliwe jest zawarcie umowy o dzieło między mną a placówką, czy powinnam założyć działalność i rozliczać się z każdym kursantem? Jestem jeszcze studentką i rozważałam Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

  • Dzień dobry! Jeśli placówka zgodzi się zatrudnić Panią na umowę o dzieło, nie ma przeciwwskazań, by tak zrobić. W przeciwnym wypadku, trzeba będzie pomyśleć o alternatywnej formie. Inkubatory Przedsiębiorczości często okazują się całkiem dobrym wyjściem na początek.

 • Bartosz

  Witam. Jako stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej musimy opłacić podatek dochodowy, z zawartych z wykonawcami umów o dzieło. Umowy były jednocześnie rachunkiem wystawianym nam przez wykonawcę, a w ich treści zawarta jest informacja, że podatek dochodowy opłaca zleceniodawca. Wynagrodzenie zostało wypłacone z dniem podpisania umowy, który był również dniem wykonania dzieła. W jaki sposób powinniśmy opłacić wspomniany podatek w urzędzie skarbowym? Pozdrawiam

  • Dzień dobry Panie Bartoszu! W jaki sposób opłacić podatek? Nie ma tutaj żadnej szczególnej procedury. Podatek odprowadzany jest na konto właściwego urzędu skarbowego przeznaczone dla wpłat na podatek dochodowy. Oprócz wpłaty podatku, nie ma dodatkowego obowiązku w postaci złożenia deklaracji, więc sprawa jest prosta.

 • Kasia

  Witam, Czy można zawrzeć umowę o dzieło między przedsiębiorcą (zlecający) a osobą prowadzącą działalność gospodarczą, ale poza tą działalnością, czyli wykonywaną osobiście a przedmiotem umowy będzie działalność pokrywająca się z prowadzoną przez przyjmującego zlecenie (dzieło) działalnością gospodarczą? Czy można zawrzeć umowę o dzieło na zamontowanie okien? Czy to raczej umowa zlecenie? Pozdrawiam

  • Dzień dobry Pani Kasiu! Umowę można zawrzeć jak najbardziej. Jednak jej rozliczenie będzie musiało zostać dokonane w ramach działalności gospodarczej. Nie ma możliwości rozliczenia umowy jako osoba prywatna w sytuacji, gdy przedmiot umowy pokrywa się z przedmiotem działalności.

 • Patryk

  Panie Wojciechu,

  Mam działalność jednoosobową, z podatku rozliczam się kwartalnie.
  Zawarłem umowę o dzieło z osobą fizyczną.
  W jaki sposób powiadamiam urząd s. o tej umowie? Wypełniam jakiś PIT? Bo wykonawcy dzieła wystawiam PIT 11, prawda?

  • Dzień dobry Panie Patryku! Nie ma konieczności informowania Urzędu Skarbowego o umowie. Ale Informację PIT-11 wysyła Pan zarówno do urzędu skarbowego, jak i do wykonawcy.

   • Patryk

    Panie Wojtku,
    Dostałem informację że w tym przypadku powinienem odprowadzić zaliczkę podatku dochodowego do US do 20 następnego miesiąca.
    Pit 4R do US do końca stycznia oraz PIT 11 tak jak Pan napisał.

    • Dokładnie.

     • Tomasz P

      Dzień dobry, mam taki problem.
      Jestem osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniałem osobę na umowę o dzieło, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Czyli ja jestem płatnikiem. Podatek do zapłaty jest 12 zł. Osoba mieszka w innym mieście. Pytanie moje brzmi: Do którego Urzędu Skarbowego mam wysłać ten podatek? Swojego czy mojego pracownika?

      P.S. Czy grozi mi coś za 1 dzień opóźnienia spłaty 12 zł ?

 • Krzysztof

  Panie Wojciechu,

  dziękuję za post. Jako stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej podpisaliśmy umowę o dzieło z zespołem, grającym na naszej uroczystości, koszt 2000 zł. Rozumiem, jak rozliczyć tę umowę i jak wpisać ją do naszego CITu (koszt uzyskania przychodu 1600 zł). Co mamy jednak zrobić z podatkiem? W jaki sposób oddać go do urzędu skarbowego?

  Z góry dziękuję,
  K.

  • Dzień dobry Panie Krzysztofie! Jeśli zespół prowadzi działalność gospodarczą, zespół odprowadza podatek samodzielnie w ramach działalności. Jeśli zespół nie ma działalności gospodarczej, podatek należy odprowadzić tak samo jak w przypadku zatrudnienia przez przedsiębiorcę osoby fizycznej. Wszystko znajduje się w artykule.

 • Edyta

  Witam mam pytanie właścicielka sklepu zleciła mi zrobienie kilku bransoletek i naszyjników( zajmuję się rękodziełem), jaką powiniśmy spisać umowę i jak się rozliczać, jaki podatek i PIT? Diękuję

  • Dzień dobry! Umowa o dzieło, podatek dochodowy wg stawki 18%. Kwalifikacja przychodów jako działalność wykonywana osobiście, możliwość zastosowania 20-procentowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Podatek odprowadza właścicielka sklepu, potrącając go z wynagrodzenia brutto.

  • Edyta

   Dodam że nie prowadzę działalności, pracuję na pół etatu na umowę o pracę.

 • Monika

  Witam, czy chcąc robić torty na zamówienie powinnam za każdym razem pisać umowę o dzieło (jestem osobą fizyczną)? I czy od każdej kwoty należy odprowadzić podatek od przychodu (byłyby to prawdopodobnie rzadkie i niskie kwoty)?

  • Dzień dobry! Umowa nie musi być zawarta na piśmie, może być zawarta choćby ustnie. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, każdy przychód, niezależnie od jego wysokości, podlega opodatkowaniu.

 • marzycielka

  Witam Pana,
  Czy w przypadku umowy o dzieło zleceniobiorca nie będzie musiał dopłacić US ? Otrzymałam od pracodawcy 3 um. zlecenie, każda na wartość 750 zl netto, nie mam jeszcze rozliczenia PIT, jednak zasiało mi sie ziarenko strachu czy czasem nie będę stratna :/

  • Jeśli zleceniodawca odprowadził podatek za Panią, to stratna Pani nie będzie.

 • misiek

  mam umowę zlecenie chciałem zapytać czy pracodawca odprowadza od niej podatek i czy mogę w razie choroby iść na chorobowe

  • Ma obowiązek odprowadzić podatek. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniodawca może zgłosić Pana na Pana wyraźny wniosek.

 • misiek

  mam jeszcze jedno pytanie czy będę mógł się rozliczyć z urzędem skarbowym proszę o odpowiedz

 • Jacek

  Witam, a jak będzie wyglądała sytuacja odwrotna do tej przedstawionej w #2 tj.: zamawiający – osoba fizyczna nieprowadząca dz. gosp., wykonawca – przedsiębiorca. Czy w takim wariancie płatnikiem będzie wykonawca?

  • Tak, umowa do rozliczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez wykonawcę.

 • Tomasz

  Witam, czy można w umowie o dzieło określić, że zapłata nastąpi przed jego ukończeniem?

  • Tak, jest to dozwolone. Jeśli obie strony się na to godzą, to nie widzę przeciwwskazań.

   • Tomasz

    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Bardzo konkretny, przejrzysty i estetyczny blog.

    Pozdrawiam.

    • Cieszę się, że mogłem pomóc i dziękuję za ciepłe słowa pod adresem bloga. 🙂

 • Pawel

  witam

  Nie prowadzę działalności jestem zatrudniony na etacie. Chciałbym z przedsiębiorcą (pracuję w innej firmie) zawrzeć umowę o dzieło na wykonanie obudowy maszyny kwota brutto 3000zł czy podatek jaki zapłaci przedsiębiorca to 3000×18%=540 czy 3000×20%x18%=108zł

 • Joanna

  Witam, w związku z tym, że kompletnie się na tym nie znam proszę o inormację jak mam wystawić rachunek. Otóż jestem osobą fizyczną, która wykonała dzieło na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Kwota brutto to 220 zł i mam wykazać na r-ku koszt uzyskania przychodu. Jaka to będzie kwota kup? Pozdrawiam.

  • Jeśli umowa przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych, to KUP wynosi 50%. W przeciwnym wypadku 20%. Kwotę brutto mnożymy przez stawkę procentową KUP i wychodzą w ten sposób koszty uzyskania przychodu.

  • Ola

   Wszelkie problemy i niejasności z obliczaniem kosztów związanych z umową o dzieło może rozwiązać kalkulator http://poradnik.wfirma.pl/kalkulator-umow-o-dzielo, gdzie w prosty sposób dokonasz wszelkich przeliczeń. 🙂 Pozdrawiam

 • Joanna

  A podatek dochodowy w takim przypadku jak poniżej ile procent powinien wynieść (od kwoty 220 zł brutto). Powoli zaczynam rozumieć ale mli mi się kup z podatkiem dochodowym.

  • 220 x 80% x 18% = podatek przy 20% KUP.

   220 x 50% % 18% = podatek przy 50% KUP.

 • Fotograf

  Witam , robię zdjęcia i chciałabym robić sesje ślubne plenerowe na umowę o dzieło czyli umowa pomiędzy mną a osobą fizyczną , nie mam założonej działalności . Jak wyglądałoby rozliczenie gdyby kwota wynosiła 600zł , ile musiałabym zapłacić podatku ?

  • Umowa między dwoma osobami fizycznymi to przychód z innych źródeł rozliczany w zeznaniu rocznym. Podatek od całej kwoty. 600 zł x 18% = 108 zł.

   • ziks

    a czemu nie odliczył Pan kosztów uzyskania przychodu ??? powinno być 600 – 300 x 18% = 54 zł

    • W przypadku przychodu z innych źródeł nie uwzględniamy kosztów uzyskania przychodu. Jeśli zaliczymy przychód jako przychód z praw majątkowych, wtedy istnieje możliwość rozliczenia kosztów.

 • Początkujący copywriter

  Witam, zaczynam moją przygodę jako copywriter, osoba fizyczna. Od czego zależą/jak są ustalane KUP? Chodzi mi o sytuację, w której jakaś firma zleca mi cyklicznie materiały do napisania. KUP będą wynosić 20% czy 50%?

  • Jeśli w umowie znajdują się postanowienia dotyczące przenoszenia autorskich praw majątkowych, to KUP wynosi 50%. Jeśli nie – wynosi 20%.

   • początkujący copywriter

    Dziękuję za odpowiedź. To najbardziej konkretne miejsce w sieci, jakie znalazłem odnośnie takich zagadnień. Rozumiem, że w przyszłości mogę wykorzystać tworzone teksty do budowy swojego portfolio?

 • Krystyna Garwol

  Rewelacyjny blog Panie Wojciechu, artykuły napisane bardzo przystępnie, blog przejrzysty jak i Pana strona firmowa, będę tu z pewnościa wracać!

 • elis

  Witam, proszę o podpowiedź – jeśli wykonywałam umowę o dzieło z 50% kosztami uzyskania z przeniesieniem praw autorskich od wykonanego programu to w PIT11 powinno się to pojawić w wieszu umowy o dzieło czy prawa autorskie i jak to wykazać w pit 37?

  • Obie kwalifikacje są poprawne – działalność wykonywania osobiście lub przychód z praw majątkowych.

 • Luk

  A jak wygląda sprawa sprzedaży poświęconego czasu np. Na nabicie poziomu postaci w grze?

  • Uważam, że to umowa zlecenie, więc wszystkie opisane w tym artykule zasady znajdują zastosowanie za wyjątkiem możliwości zastosowania 50% KUP.

 • Łukasz

  Witam, jeśli pracowałem w lecie 2015r miałem 5 umów o dzieło na 2500zł brutto to ilę mogę dostać kasy z pita ?

 • krystian

  czy umowę o dzieło należy wpisac w rubrykę nr6 działalnośc wykonywana osobiscie . Czy program E-pity obliczy ją

  • Tak, umowa o dzieło to działalność wykonywana osobiście. W jaki sposób działa program E-pity, nie wiem.

 • krystian

  mam pit 11 od pracodawcy na pelny etat i pit 11 od osoby prowadzącą dziłalnośc gospodarczą na umowe odzieło cz składac dwie deklaracje pit 37

  • Jedna deklaracja, wszystkie dochody w ramach jednej deklaracji.

 • krystian

  Czy z umowy o dzieło należy się zwrot zaliczki pobranej bo po wpisaniu tej umowy zmniejszył mi się zwrot z 2782 na 2781

  • To, czy w zeznaniu wyjdzie zwrot, czy dopłata, to zależy od źródeł i wielkości przychodów oraz zaliczek odprowadzanych w ciągu roku.

 • krystian

  Jezeli mam dwa pit 11 to zaznaczyć z wiecej niz jednego stosunku pracy

 • ola

  Co jeśli zamawiający nie zapłacił wykonawcy dzieła (nieuczciwa firma)? I oczywiście pit 11 nie wysłał. Czy wtedy muszę to wykazywać w pit?

  • Jeśli nie było zapłaty, to nie ma przychodu, a więc nie ma co opodatkowywać.

 • Andrzej Dzięcioł

  Dołączam do pytania mojej poprzedniczki, pracowałem na umowę o dzieło ( sprzątanie posesji ) przez okres ośmiu mc. za ostatnie trzy mc. nie otrzymałem zapłaty i pit-11 prawdopodobnie też nie otrzymam , jak to wykazać ? jestem osobą fizyczną ( rencista ) zleceniodawca to firma .

  • Brak zapłaty = brak konieczności zapłaty podatku, ponieważ nie powstał przychód.

 • Maja

  dzien dobry,

  Co mam robic gdy nie otrzymałam PIT 11?

  Pozdrawiam

  • Niestety, nieotrzymanie PIT-11 nie zwalnia z obowiązku rozliczenia się. Czyli trzeba się rozliczyć z tego w zeznaniu rocznym. Ale fakt nieotrzymania PIT-11 można zgłosić.

 • mr. sosu

  Witam 🙂
  Zawarlem umowe o dzielo z zewnetrznym przedsiebiorca (sam pozostajac w stosunku pracy z innym). Umowa zostala zawarta wraz z przeniesieniem praw autorskich (aplikacja komputerowa). Zastosowalismy 50% koszty przychodow. Otrzymalem PIT-11 gdzie przychod zostal wykazany w pozycji 49. tj Dzialalnosc wykonywana osobiscie…..zamiast w pozycji 57. (Prawa autorskie i inne prawa). Czy jest to problem? Czy powinienem zglosic przedsiebiorcy aby wykazal to w odpowiedniej rubryce? nie chcialem aby US mial watpliwosci co do odpowiedniej stawki kosztow uzyskania przychodu, bo jak na moje oko, w tej chwili przedsiebiorca wykazal, ze obowiazuje stawka 20% ale pit-11 jest wypelniony dalej prawidlowo (koszty sa obliczone na 50%). Wlasnie jestem przed wypelnieniem PIT-37 i chcialbym wiedziec jak poprawnie go wypelnic 🙂 Bede wdzieczny za wskazowke.
  Pozdrawiam 🙂

  • Dzień dobry! Kwalifikacja jest prawidłowa. Można wybrać działalność wykonywaną osobiście i zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu. Nie ma z tym problemu.

   Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, będę wdzięczny za głos ma mój blog w konkursie Blog Roku 2015. Wystarczy SMS o treści E11116 na numer 7124.

   SMS kosztuje 1,23 zł brutto. Pieniążki zebrane podczas głosowania zostaną przekazane Fundacji Dziecięcej Fantazja.

 • Vinegarr

  witam.;) czy zawarcie umowy z adwokatem/radcą prawnym prowadzącym kancelarię należy traktować jako zawarcie umowy z osobą fizyczną?

  • Dzień dobry! Jeśli umowa zawierana jest z radcą prawnym / adwokatem prowadzącym kancelarię w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to tak – jest to umowa z osobą fizyczną. Niemniej jednak, rozliczenie tutaj następuje na podstawie faktury wystawianej przez radcę / adwokata i radca / adwokat przychód rozlicza w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

   • Vinegarr

    Dziękuję za odpowiedź.:) Jednak źle się wyraziłam, ponieważ miałam na myśli sytuację, w ktorej adwokat zawarł ze mną jako studentką umowe o dzieło w celu wsparcia pracy kancelarii (w rzeczystosci powinno to być oczywiście zlecenie…). Nie byłam pewna, czy mogę się spodziewać PIT-11 i zwlekalam z rozliczeniem rocznym.

 • tom

  witam proszę mi to wyjaśnić

  Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

  Gdy umowa za­wie­rana jest po­mię­dzy
  oso­bami fi­zycz­nymi nie­pro­wa­dzą­cymi dzia­łal­no­ści
  go­spo­dar­czej, obo­wią­zek roz­li­cze­nia po­datku spo­czywa na wy­ko­nawcy dzieła. Od za­ma­wia­ją­cego otrzy­muje on więc wy­na­gro­dze­nie brutto.

  Nie ma jed­nak obo­wiązku od­pro­wa­dzać
  od umowy / umów o dzieło za­li­czek na po­da­tek do­cho­dowy w ciągu
  roku. Przychód (wy­na­gro­dze­nie brutto) uzy­skany z umowy / umów o
  dzieło wy­ka­zuje w rocz­nym ze­zna­niu po­dat­ko­wym (PIT) jako
  przy­chód z in­nych źró­deł.

  umowa miała miejsce w 2015roku w czerwcu, rozliczona w 31/07/2015 w całości, zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi które nie prowadzą działalności gospodarczej.

  Czyli zaliczkę za wykonane dzieło mogę odprowadzić w picie rocznym PIT-37?

  czy jednak powinienem zapłacić zaliczkę na podatek do 20-sierpnia 2015 i jeśli tak to jakie są za to kary?

  • W tym przypadku w ogóle nie mówimy o zaliczce na podatek. Przychody z innych źródeł wykazywane są w zeznaniu rocznym PIT-36 i wychodzi w zeznaniu, czy trzeba będzie dopłacić podatek, czy nie.

   • tom

    czyli jeszcze inaczej na pit – 36 mam się rozliczyć? Czasem to nie jest
    Pit tylko dla osób które prowadzą działalność gospodarczą? Dodam że ja
    pracuję na umowę o pracę a w 2015roku miałem jedna zawartą umowę o
    dzieło na wykonanie sesji zdjęciowej. Pytanie też czy można od kwoty
    odprowadzić 18% podatek od 50% kosztów przychodu czy jednak mam zrobić
    to od 80%?

    • Pit-36 to deklaracja właściwa dla wszystkich, którzy osiągają dochody bez pośrednictwa płatników. Przychody z innych źródeł – tutaj kosztów w ogóle nie stosujemy. Podatek od 100%.

     • tom

      Dziękuję za informację ale nie rozumiem czemu nie stosujemy żadnych
      kosztów? Wyżej Pan pisze że od takiej umowy jest podatek 18% od 50% a u
      mnie nie? O cho chodzi? Czy w umowie musi być zawarta informacja że
      prawa autorskie przechodzą na zleceniodawcę dzieła? Oraz czy zapis w
      umowie gdzie zastrzegam sobie prawo to prezentacji zdjęć do własnych
      celów reklamowych blokuje podatek KUP (50%)?

     • Urzędy Skarbowej traktują umowę zawartą między dwoma osobami fizycznymi jako przychód z innych źródeł, a przychód z innych źródeł powoduje, że nie możemy rozliczać kosztów uzyskania przychodu. Chyba, że zakwalifikujemy taką umowę jako przychód z praw majątkowych (autorskich). Wtedy w całości wykazujemy jako przychód z praw majątkowych z 50% KUP. To ogólne informacje. Po indywidualną poradę zapraszam na e-mail.

     • tom

      na Pan blogu w punkcie 1 jest opisane nieco to inaczej, tj.

      Umowa o dzieło między osobami fizycznymi

      ….Ma przy tym prawo za­sto­so­wać koszty
      uzy­ska­nia tego przy­chodu w wy­so­ko­ści 20% wy­na­gro­dze­nia brutto
      albo 50% je­śli dzie­łem jest przed­miot ochrony prawa au­tor­skiego
      (np. zdję­cie, tekst, gra­fika).

      Teraz to jedno przeczy drugiemu, niby można stosować koszty 20% teraz Pan podaje że nie… W Izbie skarbowej podają że niby też można kij wie jak jest w rzeczywistości.

     • Przepraszam, powinien dokonać aktualizacji artykułu. Stanowisko w zakresie umów między osobami fizycznymi może być różne. Nikt tutaj nie udzieli Panu pewnej odpowiedzi. Proponowałbym zapytać się bezpośrednio we właściwym dla Pana Urzędzie – w końcu tam wszystko będzie przechodzić przez weryfikację. 🙂

     • tom

      hmm mimo wszystko dziękuję za odp. w każdym urzędzie mówią inaczej zresztą jak zwykle w Polsce bywa zawsze w razie źle wypełnionego pit ponosi odpowiedzialność podatnik. Trudno tak to już jest… Izba skarbowa jest najpewniejszym źródłem takowych informacji. Czyli zostaje wypełnić pit 36 oraz 18% podatku zapłacić od 80% z umowy.

     • W razie wątpliwości, jedyną opcją uzyskania wiążącej informacji jest wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.

 • matxi

  Miałem w zeszłym roku poza umową o pracę jednorazową umowę o dzieło na kwotę 35 zł. Czy od biura, z którym miałem umowę o dzieł przy takiej kwocie też muszę dostać PIT?

  • Nie, do 200 zł dochody z umowy o dzieło / zlecenia nie podlegają wykazaniu w PIT-11.

 • Dominika Krystian

  Witam, osoba ma umowę o pracę i dodatkowo zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną na kwotę powyżej 200 zł na zrobienie zdjęć, gdzie następuje przeniesienie praw własności. Czy od tej kwoty rozliczając się z podatku dochodowego mogę odliczyć KUP (50%) oraz należy się rozliczyć w PIT 36 czy PIT 37. Bardzo dziękuję za informacja

  • Jeśli następuje przeniesienie praw autorskich, to przysługuje 50% KUP. Właściwe zeznanie to PIT-36.

 • Kris

  Witam serdecznie, mam takie pytanie:
  Osoba prywatna (zamawiający) zamawia od osoby prowadzącej działalność gospodarczą wykonanie dzieła (umowa o dzieło). Czy w tym wypadku zamawiający ma obowiązek wystawić PIT?

  • Dzień dobry! Jeśli wykonawca umowy prowadzi działalność gospodarczą, a przedmiot umowy wchodzi w zakres tej działalności, to rozliczenia przychodu z umowy dokonuje samodzielnie wykonawca w ramach swojej działalności gospodarczej. Na zamawiającym nie ciążą żadne obowiązki.

 • Olek Nowak

  Miałem w zeszłym roku umową o pracę kilka dni 500zł .Oraz jednorazową umowę o dzieło na kwotę 130 zł brutto — moje pytanie czy w PIT 37 mam doliczyć te 130zł , czy rozliczam tylko te 500 zł . Pit 11 mam tylko na 500zł ..

  • Dzień dobry! Tylko 500 zł. Umowy o dzieło / zlecenie do 200 zł nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym.

 • Jarek Wincek

  Umowę o dzieło zawarłem w grudniu 2015, wynagrodzenie otrzymałem w 2016. Kiedy mam się rozliczyć z tej umowy z zeznaniu podatkowym? Za 2015, czy 2016?

  • Decyduje data otrzymania wypłaty. Zatem tutaj rozliczamy w zeznaniu za 2016 rok.

 • Marta Podsiedlik

  Dzień dobry Panie Wojciechu,

  Pana artykuł jest bardzo pomocny. Jednak czy mógłby mi Pan wyjaśniać pewną
  sprawę?

  Otrzymałam od mojego pracodawcy PIT-11, w którym to mój przychód jest
  kwota już pomniejszona o połowę i od tego koszty uzyskania przychodu są pomniejszone w związku z czym zaliczka pobrana przez płatnika wynosi zaledwie kilka złotych. W roku 2015 na umowę o
  dzieło zarobiłam 2047 zł netto. Na informacji o dochodach, która otrzymałam od
  pracodawcy jest 950 zł kwotą przychodu , koszty uzyskania tego przychodu to
  połowa czyli 475 zł , co się równa dochodowi, poza tym zaliczka pobrana przez
  płatnika to 86. Czy składając PIT – 37 odzyskam
  tylko te 86 złotych?? Dodam, że w roku podatkowym 2015 nie uzyskałam dochodu
  większego niż 3091, który jest nieopodatkowany, czy zatem nie powinnam otrzymać
  kompletnego zwrotu podatku?

  Proszę o pomoc.
  Pozdrawiam , Marta

  • Dzień dobry Pani Marto! PIT-11 jest nieprawidłowy. Przychód jest w nim źle wskazany, biorąc pod uwagę rzeczywiście osiągnięty. Proszę skontaktować się z płatnikiem w celu korekty PIT-11.

   • Marta Podsiedlik

    Dziękuję Panie Wojciechu, tak własnie uważałam. Jeszcze raz dziękuję za konsultację! Pozdrawiam serdecznie!

 • Grzegorz

  Witam, mam pytanie odnośnie wypełnienia pit 37. Dostałem od pracodawcy pit 11, w którym w rubryce “D – informacja o kosztach uzyskania przychodu ” mam zaznaczony pkt. 1 – czyli że koszty uzyskania przychodów wykazane w poz. 30 są “z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) natomiast w rubryce “E – dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki” w pozycji 30. Koszty uzyskania przychodów mam kwotę 1 668,72. Uzupełniając pita wyświetla mi informacje, że limit kosztów uzyskania przychodów to 1335 zł. Czy w tej sytuacji rubryka D, poz. 28 jest źle zaznaczona?? Dodam też, że do listopada 2015 mój adres zamieszkania był inny niż adres siedziby firmy, a od grudnia 2015 mój adres zamieszkania jest taki sam jak miejscowość w której znajduje sie firma. Natomiast cały czas przebywam w delegacji w innej miejscowości. Czy w tej sytuacji wypełniając pit – 37 powinieniem wybrać w rubryce D pkt. 3 – czyli: z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) podwyższone w związku z zamieszkaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje sie zakład pracy?
  Z góry dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że wszystko dokładnie wyjaśniłem.

  • Dzień dobry Panie Grzegorzu! Tak szczegółowe wyjaśnienia nie są miejscem na komentarz. Co więcej, nie jestem w stanie odpowiadać na pytania dotyczące funkcjonowania programów do przygotowywania zeznań. W razie wątpliwości, zapraszam na mail.

 • Czy jako osoba fizyczna zawierająca umowę także z osobą fizyczną muszę wystawić jej rachunek do umowy? Czy wystarczy w umowie określić kwotę, termin zapłaty i podać nr rachunku bankowego?

  • Wystarczy określić wszystko w umowie. Choć rachunek jest fajną sprawą, gdy chodzi o porządkowanie sobie wszystkich współprac na cele późniejszych rozliczeń.

 • DarkaD

  Witam, po wielu poszukiwaniach i braku kompetencji urzędników nawet w samym Urzędzie Skarbowym w końcu trafiłam na ten artykuł 🙂

  Mam pytanko:
  1. umowa o dzieło z firmą z Londynu(rozpoczęta teraz w grudniu i też w grudniu pierwsza wypłata)
  2. jednokrotna wypłata 200 zł
  3. oni nie odprowadzają podatków, więc ja muszę
  4. czy przy tej kwocie powinna byłam zapłacić w styczniu tylko to 18% od kwoty brutto czyli 200zł?
  czy policzyć koszty uzyskania przychodu (20%), odjąć je od kwoty brutto i potem z tego 18%?
  5. i teraz w rocznym zeznaniu podatkowym dodać załącznik Z/G do pitu 36?

  6. W tegorocznych miesiącach jak rozliczać kwotę 200 zł? Bo powyżej to rozumiem, że tak jak w artykule i te “zadatki” potem sumować w picie36. A kwotę 200zł? zaliczać potem z innymi zadatkami?

  Proszę o pomoc bo nieźle się w tym pogubiłam

  • Kwota brutto – koszty uzyskania przychodów = dochód. Dochód x 18% – zaliczka na podatek.

 • Dorota

  Dzień dobry Panie Wojciechu 🙂 naszły mnie małe wątpliwości przy wypełnianiu pit-37.

  Mam umowę o pracę plus w zeszłym roku rozpoczęłam współpracę na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (umowa jest zawarta od listopada 2015 do grudnia 2016). W 2015 roku otrzymałam tylko raz wynagrodzenie, ok 80zł i dostałam do niego pit-11. Czy oba te dochody wpisać do jednego pit-37? Umowa o dzieło nie jest uważana za stosunek pracy czyli mam dochody tylko z jednego stosunku pracy plus dodatkowy dochód z umowy o dzieło.

  Czy dobrze rozumuję? 🙂

  Czy w takim wypadku kwotę kosztów uzyskania przychodu wpisuje się z jednego stosunku pracy (1668,72zł) czy tez daje się sumę czyli 1668,72zł plus koszty z pit-11 za umowę o dzieło, mi wyszło ok 39zł kosztów? Bo wydaje mi się, że koszty należy zsumować, ale im więcej nad tym myślę tym więcej mam wątpliwości 😉

  • Dzień dobry! Po prostu przepisuje Pani informacje z PIT-11 do odpowiednich rubryk. Umowa o pracę to wynagrodzenie ze stosunku pracy, umowa o dzieło to wynagrodzenie z działalności wykonywanej osobiście lub z praw majątkowych, jeśli było przeniesienie praw autorskich majątkowych.

 • Czy jeśli prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą nie związaną z blogiem i chciałabym zawrzeć umowę z firmą na opublikowanie na blogu postu sponsorowanego to mogę zawrzeć ją jako osoba fizyczna na swoje imię i nazwisko czy muszę zrobić to jako jednoosobowa firma?

  EDIT: doczytałam w innym artykule na blogu, że mogę 🙂

 • Anonim

  dlaczego przy umowie o dzieło licząc np od stycznia powiedzmy 12 umów na 5000 (1 umowa na miesiac) i 50% kosztow uzyskania przychodow, od września płaci się wyższy podatek? w tym wypadku, podobnie jest z innymi kwotami z tym że im większa kwota tym szybciej jest wyższy podatek, jedynie przy kwocie 3500/msc i mniejszych płaci się caly czas ten sam podatek. Nigdzie nie moge znalezc informacji na ten temat, bo nie o próg 32%. Takie wyliczenia daje kalkulator http://kariera.pracuj.pl/umowa-o-dzielo-kalkulator/ (nie wiem czy moge linki wklejać, w razie czego proszę wyrzucić)

  • Prawdopodobnie chodzi o limit 50% KUP, który wynosi 42 764,00 zł.

 • Czy jak jestem osobą fizyczną i mam wysłać zleceniodawcy(firma) umowę o dzieło z umówioną kwotą 500 zł netto to mam na umowie wpisać 500 netto czy po prostu 500? Druga sprawa w rachunku wystawionym prze zemnie gdzie opisuje wszystkie koszty uzyskania przychodu, kwotę do wypłaty itd mam wpisać jako kwotę brutto jak dobrze policzyłem 545zł tak żeby kwota do wypłaty po odliczeniu podatku wyniosła równe 500zł?

  • Dzień dobry Panie Rafale! Umowa powinna wskazywać, że wynagrodzenie wynosi 500 zł netto. Pana ustalenia dotyczące treści rachunku również są prawidłowe – kwota brutto musi być obliczona tak, by kwota do wypłaty (netto) wynosiła 500 zł.

 • diovis

  Dzień dobry.

  Pana wpisy są niesamowicie pomocne! Ale mam jeszcze kilka pytań:
  Co w wypadku kiedy płatnikiem jest firma zagraniczna a ja nie mam działalności gospodarczej? Dostaję wypłatę za umowę o dzieło i powinienem odprowadzić od niej podatek dochodowy.
  Czy muszę to robić w tym samym miesiącu czy mogę w zeznaniu na koniec roku?
  Czy jako osoba fizyczna w ogóle mogę wysyłać zaliczkę na podatek dochodowy?
  Jeśli tak to co jeśli spóźnię się z wpłaceniem zaliczki miesiąc?

 • Gosia

  Dzień dobry

  Umowa o dzieło zawarta przez osobę fizyczną i przedsiębiorcę na kwotę 1000zl. Jednak przy wystawianiu rachunku przedsiębiorca z osoba fizyczną uzgodnili że wypłata ma być na kwotę 1500 czyli inna niż na umowie. Czy może tak być że rachunek jest wystawiony na kwotę wyższą niż określa umowa o dzieło?

  • Tak, może tak być. Należy to rozumieć jako dorozumianą zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia.

 • Tom

  Dzień dobry,
  Na początek chciałbym zaznaczyć, że to najlepszy blog jaki czytałem. Masa przydatnych informacji. Dzięki niemu udało mi się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Pracy za co serdecznie dziękuje.
  Mam małe pytanie. Dwa miesiące temu zrealizowałem projekt dla firmy jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Wszystko zostało zaakceptowane i rozliczyliśmy się z klientem. W tej chwili jestem już właścicielem firmy – miesiąc temu ją założyłem, natomiast klient upomniał się o rachunek. W związku z tym czy powinienem wystawić mu rachunek jako osoba fizyczna (dlatego, że zlecenie zostało zakończone jeszcze przed otworzeniem działalności) czy już jako firma i normalnie odprowadzić od tego podatek?
  Drugie pytanie, ponieważ zawarliśmy z klientem “umowę” przez e-mail, nie określając czy jest to umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Co w takim wypadku powinienem napisać na rachunku, ponieważ zazwyczaj przy normalnych umowach pisałem “Rachunek do umowy o dzieło zawartej…”.
  Będę ogromnie wdzięczny za pomoc, ponieważ nawet w Urzędzie Skarbowym nie potrafili mi doradzić 🙂
  Pozdrawiam serdecznie

  • Dzień dobry! Jeśli przychód uzyskał Pan przed rozpoczęciem działalności, to traktowany jest jako przychód osoby prywatnej, w związku z tym rachunek również powinien Pan wystawić jako osoba prywatna.

 • Tom

  Ps. Oczywiście przy drugim pytaniu chodziło mi przy wystawianiu rachunku jako osoba fizyczna.
  Jeśli tego typu porady udziela Pan płatnie to proszę mi dać znać 🙂
  Pozdrawiam

 • Jan

  Dzień dobry
  Mam pytanie odnośnie umowy o dzieło firmy z osobą nie prowadzącą działalności.
  Czy jest możliwość by w umowie była zawarta informacja o tym że zleceniobiorca obliguje się sam zapłacić podatek dochodowy? Jeśli tak to czy wtedy przedsiębiorca musi wystawić PIT?
  Dodatkowo w urzędzie skarbowym otrzymałem informację od krzyczących Pań że nie mając firmy nie można wystawiać rachunku – “co ja sobie myślę”.

  • Dzień dobry Panie Janie! Jeśli przedsiębiorca zatrudnia osobę prywatną, nie ma możliwości, by na podstawie umowy to osoba prywatna samodzielnie rozliczała podatki. Ma to obowiązek zrobić przedsiębiorca. Jak najbardziej osoba prywatna ma możliwość wystawić rachunek.

 • Michał

  Witam serdecznie, od kilku dni nie mogę się oderwać od tego bloga 🙂
  Jednak nie mogę znaleźć informacji na nurtujący mnie temat. Udało mi się znaleźć klienta w Niemczech dla którego chciałbym wykonać aplikację komputerową. Wiem już jak to załatwić (jako Freelancer) przy pomocy umowy o dzieło z przeniesieniem praw, jednak ze względu na duży zakres pracy będę potrzebował pomocy kolegi, z którym ustaliłem podział wkładu pracy na 50/50. Czy jest jakiś sposób abyśmy mogli napisać tylko jedną umowę dla nas obu i na jej podstawie rozliczyć dochód? Zleceniodawca preferuje jedną umowę za to zadanie, ja chciałbym aby sytuacja prawno-podatkowa była przejrzysta i w pełni legalna. Co możemy zrobić? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Dzień dobry Panie Michale! Dziękuję za ciepłe słowa na temat blogu, miło mi. Tak, mogą Panowie zawrzeć jedną umowę, której stronami będą obaj. W umowie musi być wyraźnie wskazane, jaka część wynagrodzenia przysługuje każdemu. Wynagrodzenie powinno być również wypłacone każdemu osobno na jego konto, by nie było wątpliwości.

 • hub

  Czy w sytuacji kiedy w umowie o dzieło nie zamieszczono zapisów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, można dokonać przeniesienia tych praw na podstawie zapisów w rachunku wystawionym po wykonaniu dzieła i tym samym przewidzieć w rachunku 50% koszt uzyskania przychodu?

  • Dzień dobry! Przeniesienie praw autorskich wymaga umowy na piśmie. Rachunek nie będzie spełniał takiej formy. Zatem w takiej sytuacji należałoby aneksować umowę, by osiągnąć zamierzony cel możliwości skorzystania z 50% KUP.

 • Erni

  Nareszcie! Po całym dniu szperania po furach, znalazłem to wszystko jasno opisane Dzięki 🙂

 • aśka

  Witam! Mam pytanie odnoście umowy zlecenie – 150 zł brutto. Nie zapłaciłam od niej od niej podatku tj. pobrałam od pracownika ale nie przekazałam 20 czerwca do US a więc teraz mam dosłać czy jak?

  • Dzień dobry! W przypadku umów do 200 zł pobiera się podatek zryczałtowany. Jeśli nie został pobrany, należy zrobić to po fakcie ze stosownymi odsetkami za opóźnienie.

 • Debora

  Dzień dobry!

  Jestem początkującym freelancerem i ten blog to najcenniejsze źródło informacji jakie znalazłam. Dziękuję!

  Przedarłam się już przez sporą część tekstów i komentarzy ale nie znalazłam odpowiedzi na problem, który obecnie mnie dotyczy.

  Kilka tygodni temu zawarłam pierwszą umowę z klientem indywidualnym, tj. firmą, która zleciła mi wykonanie dzieła na oszałamiającą kwotę 18zł. Problem w tym, że – mimo wyszczególnienia na rachunku wszystkiego tak jak należy – otrzymałam pełną kwotę brutto. Nie martwiłam się tym bo z tego co się orientacyjnie dowiedziałam o tak groszowe sprawy nikt się nie czepia i spokojnie mogę uwzględnić to w rozliczeniu rocznym. Jednak teraz nasunęły mi się pewne wątpliwości – umowa o dzieło i rachunek są, natomiast mimo tego, że chodzi o firmę rozliczenie spadlo na mnie. Czy to duży problem i muszę ich teraz ścigać (czego się obawiam bo komunikacja z nimi była tragiczna), czy muszę wyspowiadać się US jak najszybciej (termin 20 dnia miesiąca już minął) czy mogę to spokojnie wrzucić do rozliczenia rocznego (i wtedy na podstawie tej umowy czy jako ‘inne źródła’)?

  Z góry uprzejmie dziękuję za odpowiedź,
  Pozdrawiam!

  • Dzień dobry! Cieszę się, że blog jest przydatny. Myślę, że w tej sytuacji jak najbardziej możliwe jest rozliczenie tego jako przychód z innych źródeł w zeznaniu rocznym.

   • Debora

    Świetnie, mała rzecz a odetchnęłam z ulgą. Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź 🙂

 • Adam

  Witam serdecznie,

  pytanie trochę z innej strony jednak dla mnie bardzo ważne.
  Czy mogę zawrzeć dziennie 100 umów o dzieło tej samej treści o wykonanie tego samego produktu działając jako osoba prywatna?

  Chciałbym prowadzić sklep internetowy, w którym sprzedawałbym koszulki w serii limitowanej gdzie każdy klient poprzez składanie zamówienia przystępował by do umowy o dzieło właśnie.

  Bardzo proszę o odpowiedź bądź kontakt poza forum.

  Pozdrawiam niemniej serdecznie jak na początku 😉

  • Dzień dobry! Takie rozwiązanie będzie wypełniało znamiona działalności gospodarczej, która powinna zostać zarejestrowana.

   • Adam

    Dziękuję bardzo za odpowiedź mimo iż jest ona nie po mojej myśli.
    Szukam dalej dobrego rozwiązania. 😉

    • Obawiam się, że przy takim pomyśle, nie ma innej opcji niż własna działalność. Ewentualnie Inkubator Przedsiębiorczości, podpięcie się pod inną firmę albo skorzystanie z jakieś platformy pośredniczącej w sprzedaży, która w zamian pobiera prowizję.

     • Adam

      Właśnie rozważam dwie pierwsze opcje.
      Dziękuję.

     • Sławomir Forysiak

      Panie Wojciechu mam pytanie – czy sprzedaż dzieł własnej sztuki (-obrazy, rzeźby sztuka użytkowa ),poprzez platformy pośredniczącej w sprzedaży, która w zamian pobiera prowizję. nie wymaga zakładania działalności gospodarczej? i jaki przepis za tym stoi ?

 • Anna Górska

  Dzień dobry 🙂 trafiłam na bloga szukając odpowiedzi na nurtujące mnie od dłuższego czasu zagadnienie i znalazłam odpowiedź, jednak chciałam dopytać o szczegóły. Zajmuje się rękodziełem (wykonuje ręcznie robione kartki, albumy, wg swojego pomysłu). Umowa o dzieło byłaby dla mnie idealnym rozwiązaniem, ponieważ zajęcie to jest dodatkowe i nie stanowi pracy o charakterze ciągłym. Umowa o dzieło moze być zawierana rownież ustnie, i moje pytanie brzmi czy w rocznym rozliczeniu mogę wpisać kwotę dochodu z takiej działalności nie popartą żadną umową pisemną? Chodzi mi to czy jeśli np. wpisze, że mój dochód ze sprzedaży kartek w ciągu roku wyniósł 150 zł, nie muszę mieć na to żadnych dowodów?

  Pozdrawiam serdecznie,
  Ania

 • Anna

  Dzień dobry 🙂

  trafiłam na Pana bloga szukając odpowiedzi na nurtujące mnie od dłuższego czasu zagadnienie i znalazłam odpowiedź, jednak chciałam dopytać o szczegóły.

  Zajmuje się rękodziełem (wykonuje ręcznie robione kartki, albumy, wg swojego pomysłu). Umowa o dzieło byłaby dla mnie idealnym rozwiązaniem, ponieważ jest to dodatkowe zajęcie i nie stanowi pracy o charakterze ciągłym. Umowa o dzieło może być zawierana rownież ustnie, i moje pytanie brzmi czy w rocznym rozliczeniu mogę wpisać kwotę dochodu z takiej działalności nie popartą żadną umową pisemną? Jeśli np. wpisze, że mój dochód ze sprzedaży kartek w ciągu roku wyniósł 150 zł, nie muszę mieć na to żadnych dowodów?

  W jaki sposób w ogóle należy taki dochód rozliczać? W PIT-11 nie będzie takich informacji a w PIT-37 gdzie należałoby to wpisać?

  Czy przy takim zajęciu umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich miałaby zastosowanie, jeśli tak w jaki sposób taką umowę rozliczyć?

  Pozdrawiam serdecznie.

  • Dzień dobry, Pani Anno! Jeśli nie będzie Pani miała umowy na piśmie, taki przychód najlepiej rozliczyć jako przychód z innych źródeł w deklaracji PIT-36. Nie będzie natomiast w tym zakresie właściwe zawieranie umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

   • Anna

    Dziękuje bardzo za podpowiedź.
    Pozdrawiam serdecznie!

 • Darek

  Witam,
  nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na moje nurtujące pytanie dotyczące umowy o dzieło a w szczególności jej limitu. Chodzi o to, że współpracuję z kilkoma firmami jako fotograf freelancer. Rozliczam się na zasadzie umów o dzieło z 50 % kosztów uzyskania przychodu. Przy tych umowach jest roczny limit w wysokości 42.764 zł czyli 50% pierwszego progu podatkowego. Do tego mam dwa pytania. 1. Czy kwota 42,764 to suma brutto wszystkich moich umów o dzieło której nie mogę przekroczyć w ciągu roku? 2. Co zrobić jeśli zbliżam się nieuchronnie do granicy 42 tys.? W jaki sposób mogę dalej rozliczać wykonaną pracę? Czy mogę przejść na rozliczanie według 20% kosztów?

  • Kwota 42 764,00 zł to kwota 50% kosztów uzyskania przychodu, która nie może zostać przekroczona. Po jej przekroczeniu nie można przejść na 20% KUP.

   • Darek

    A jeśli nie przekroczyłem limitu to czy mogę rozliczać na 20% KUP?

 • Paulina

  Witam, panie Wojtku 🙂
  Mam ogromny problem, bo czytam o freelance i podatkach z tym związanych a mimo to nie udaje mi się wszystkiego kompletnie zrozumieć. Może lepiej nakreślę swoją sytuację.
  Ukończyłam liceum i nie idąc w tym roku na studia, chcę zarobić nieco na rysunkach komputerowych. Wykonuję zlecenia dla osób prywatnych zza granicy, posługując się przy odbieraniu zapłat PayPalem. I tutaj moje pytania:
  Co powinnam zrobić, aby móc rozliczyć się z tych dochodów? Od czego w ogóle zacząć? Czy do każdego zamówienia musi być sporządzana jakiegoś rodzaju umowa (umowa + skany podpisów obu stron, cokolwiek?) czy wystarczy jeśli będę się rozliczać z kwoty, którą dostaję od “klienta”? Jeśli są potrzebne, a zgaduję, że tak, to co powinno stanowić dowód otrzymania zapłaty – czy wystarczy do tego PayPalowy mail z potwierdzeniem odbioru kwoty od innego użytkownika lub wystawiona dla klienta PayPalowa faktura?

  No i na sam koniec – czy aby zacząć rozliczać się z dochodów wymagana jest rejestracja w Urzędzie Skarbowym?

  Naprawdę mam nadzieję, że kiedyś w szkołach wejdzie program prawidłowo nauczający obywateli płacenia podatków, zamiast wysyłania ich w dorosłość bez tej praktycznej wiedzy, za to ze strachem przez podatkami i wałkowanym 5 razy tematem o wojnach greckich 🙁

  • Dzień dobry, Pani Paulino! Jeśli nie chce Pani podpisywać umów, najłatwiej będzie rozliczać przychody jako przychody z innych źródeł w zeznaniu rocznym. Nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja w US. Po prostu, w następnym roku składa się odpowiednio wypełnione zeznanie roczne.

   • Paulina

    Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie! Czuję się teraz znacznie pewniej 🙂
    Pozdrawiam!

  • Sławomir Forysiak

   chyba lepiej by było by państwo było dla obywatel czy by zlikwidowała podatki od osób fizycznych których obsługa i tak znaczaco przekracza zyski panstwa z tego tytułu co oznacza ze cały ten PIT to tylko narzedzie kontroli obywateli

 • slav

  Witam. Proszę o wytłumaczenie kwstii odprowadzenia podatku – w skrócie sytuacja wygląda tak: prowadzę działalność gosp., dostałem zlecenie na opracowanie raportu za 1000zł netto, wykonanie zleciłem osobie fizycznej – zawarłem z nią umowę o dzieło na kwotę 1000zł. Podstawa do opodatkowania to 800zl bo koszty uzuskania przychodu przez wykonawce dzieła to 20%. Rozumiem, że w KPIR księguję w kolumnie 12 kwotę brutto (1000zł) natomiast wypłacam 856zł (potrącam podatek 144zł czyli 18% z 800zł). Sam wystawiam też fakturę zlecającemu na 1000zł netto. Dotąd rozumiem ale co dalej, kto faktycznie odprowadza te 144zł – matematycznie mi to nie pasuje – bo przecież w KPIR wpisuję przychód z faktury 1000zł, wpisuję koszty uzyskania przychodu 1000zł brutto z umowy o dzieło czyli po odjęciu dochód mam 0 czyli podatku nie ma. Gdzie robię błąd myślowy, kto faktycznie i kiedy musi odrowadzić te 144zł? A może jest to rozliczane doopiero przy Pit11 (słyszałem też coś o Pit4R)???

 • P. Wojtku, przejrzałam poniższe komentarze i chyba nikt nie pytał o tą kwestię.
  Jestem z wykształcenia wizażystką, czy dobrze rozumiem, że nie muszę zakładać działalności gospodarczej a jedynie podpisywać umowy o dzieło jako osoba fizyczna wykonująca z inną osobą fizyczną np. przyszłą panną młodą na makijaż ślubny? A później (w zeznaniu rocznym) odprowadzić od zarobionej sumy składkę 20%?
  Czy w każdej sytuacji muszę podpisać umowę i przechowywać ją do wglądu, czy wystarczy zawarcie umowy ustnie?
  Czy mogę wystawić rachunek osobie fizycznej zlecającej, jako pokwitowanie?
  Rozumiem, że od umowy o dzieło nie będę miała żadnych ulg podatkowych za np. zakupione materiały do wykonywania dzieła.
  To chyba wszystko o co chciałam spytać.
  Pozdrawiam.

 • Dorota

  Dzień dobry Panie Wojtku.

  Nareszcie znalazłam coś konkretnego.Potrzebuję pomocy w kwestii umowy o dzieło.Chodzi konkretnie o Wspólnote mieszkaniową która nie prowadzi działalności gospodarczej.Rozpoczął się sezon grzewczy i jeden z właścicieli (bezrobotny) podejmie się palenia Co-odpłatnie za 800 zł miesięcznie.W roku wyniesie to 4tyś 800 zł. Będzie to umowa między dwoma stronami fizycznymi .Podpiszemy umowę o dzieło i co dalej.Kto ma odprowadzić podatek do US.Jak to się odnosi do rocznej kwoty wolnej od podatku tj .około 3000 tyś.

  • Sławomir Forysiak

   palenie w piecach nie jest dziełem, to jest zlecenie

 • Adrianna

  Witam,
  proszę o wyjaśnienie i pomoc w rozwiązaniu problemu.
  Wykonuję zapisy umowy zawartej ze mną jako osobą fizyczną nieprowadzającą działalności gospodarczej i otrzymuje wynagrodzenie. Czy mogę zlecić osobie fizycznej wykonanie dzieła? Jeżeli tak, to ja nie mam możliwości wystawienia te osobie PIT-11. Czy ja wynagrodzenie osoby wykonującej dzieło na moją rzecz mogę jakoś sobie “rozliczyć”?
  Pozdrawiam!

 • Zosia Górska

  Witam, super artykuł. Mam pytanie o taki przypadek: firma w trakcie rejestracji zagranicą a chcę zawrzeć w Polsce umowę z firmą, która zleci mi wykonanie dzieła. Czy w takim przypadku (skoro nie rozliczam się z fiskusem w Polsce jako przedsiębiorca) mogę po prostu zawrzec z tą firmą umowę o dzieło jako osoba fizyczna?

 • Nikodem

  Witam Serdecznie świetny Blog. Nie prowadzę działalności gosp. czy wykonując dzieło – grafika na ścianie, dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą jestem zobowiązany wystawić jej jakiś rachunek?

 • Rob R

  W sytuacji, gdy ja jestem wykonawcą dzieła, a zamawiającym jest firma – podatek wpłacany jest do US właściwego ze względu na moje miejsce zamieszkania czy ze względu na siedzibę firmy? Dziękuję za odpowiedź.

 • Bardzo dziękuję za konkretny i klarowny wpis. Jestem początkującą copywriterką i szukam możliwości rozliczania się z przyszłymi klientami. Umowa o dzieło zapewne będzie jednym z nich, bo rozumiem, że będąc osobą fizyczną (wykonawcą) mam prawo takową wystawić. Zapisałam się na newsletter i będę zaglądać na blog, pozdrawiam

  • Dzień dobry! Cieszę się, że mogłem rozjaśnić kilka kwestii w swoim artykule. Jak najbardziej umowa od dzieło nadaje się do współprac copywriterskich. 🙂

 • Dominik

  Dzień dobry,

  mam pytanie: pracuję w miejscowości A na umowę o dzieło, mieszkam również w miejscowości A, natomiast zameldowany jestem w miejscowości B. Na rachunkach jakie co miesiąc wystawiam mojemu pracodawcy (spółka SA) widnieje nazwa i adres Urzędu Skarbowego z miejscowości B (tam też rozliczyłem swój dochód za 2015 rok pochodzący od spółki, która nadal mnie zatrudnia). Dochód za 2016 rok chciałbym jednak rozliczyć w Urzędzie Skarbowym miejscowości A.

  Czy mogę to zrobić? Czy poza wpisaniem na zeznaniu podatkowym adresu zamieszkania w miejscowości A oraz podaniu nazwy i adresu Urzędu Skarbowego miejscowości A, muszę zrobić coś jeszcze?

  Dodam jeszcze, że ponadto jestem zatrudniony w innej spółce na umowę o pracę (1/16 etatu) i podatek z tego tytułu również chciałbym rozliczyć w US miejscowości A.

  Z góry dziękuję za wszelkie informacje.

  Pozdrawiam,
  Dominik

  • Dzień dobry, Panie Dominiku! Właściwość urzędu skarbowego wyznacza Pana miejsce zamieszkania. Wystarczy złożyć deklarację ze wskazaniem miejsce zamieszkania. Nic więcej nie trzeba robić.

   • Dominik

    A czy nie jest problemem fakt, że w deklaracji PIT-11 pracodawca wskazał moje miejsce zameldowania oraz urząd skarbowy z miejscowości B (czyli tam gdzie nie chcę się już rozliczać)? Czyli de facto przekazał też PIT-11 właśnie do tego urzędu?

 • Aleksandra

  Witam. W jeden firmie jestem zatrudniona na umowę o dzieło, natomiast w innej firmie jednocześnie zatrudniona na umowie zlecenie. Czy kwoty przychodu, koszty uzyskania, dochodu oraz zaliczkę przy rozliczeniu PIT 37 mam zsumować? Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • Dzień dobry, Pani Aleksandro! Tak, tego typu przychody podlegają sumowaniu jako działalność wykonywana osobiście.

 • Angelika Sosnowska

  Pracowałam w wakacje pare dni na umowe o dzieło ( zarobiłam ok 400 zł) przyszedł mi PIT 11 czy musze rozliczyć sie z niego sama czy moge z standardowo z mama? dodam że pobieram alimenty

 • Adrianna

  Witam,
  proszę o wyjaśnienie i pomoc w rozwiązaniu problemu.
  Wykonuję
  zapisy umowy zawartej ze mną jako osobą fizyczną nieprowadzającą
  działalności gospodarczej i otrzymuje wynagrodzenie. Czy mogę zlecić
  osobie fizycznej wykonanie dzieła? Jeżeli tak, to ja nie mam możliwości
  wystawienia te osobie PIT-11. Czy ja wynagrodzenie osoby wykonującej
  dzieło na moją rzecz mogę jakoś sobie “rozliczyć”?
  Pozdrawiam!

  • Dzień dobry, Pani Adrianno! Jeżeli jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności wypłaca Pani wynagrodzenie innej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności, to ta osoba sama rozlicza się z podatków. Pani tego wynagrodzenia nie może potraktować jako kosztu uzyskania przychodu, ponieważ korzysta Pani ze zryczałtowanych kosztów przy rozliczaniu się jako osoba prywatna.

 • Dominik

  Panie Wojtku,
  niejako przypominam się w moim poniższym temacie (Dominik – wpis z 6 lutego 15:26; US w jakim mogę rozliczyć podatek dochodowy za 2016 rok): czy nie jest problemem fakt, że w deklaracji PIT-11 pracodawca wskazał moje miejsce zameldowania oraz urząd skarbowy z miejscowości B (czyli tam gdzie nie chcę się już rozliczać)? Czyli de facto przekazał też PIT-11 właśnie do tego urzędu?

  Z góry dziękuję za info.

  Pzdr,
  Dominik

  • Panie Dominiku. Podstawą jest miejsce zamieszkania. Jeżeli pracodawca przekazał deklaracje niezgodnie z Pana miejscem zamieszkania, to uważam, że mimo wszystko powinien Pan złożyć swoje zeznani do US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   • Dominik

    Rozumiem. Zastanawiałem się jednak czy mogę złożyć to zeznanie do innego Urzędu niż ten do którego trafiła deklaracja od pracodawcy? Czy to nie spowoduje żadnych, negatywnych dla mnie, konsekwencji?

    • Tak, może Pan złożyć zeznanie do innego US. Właściwy jest US ze względu na miejsce zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie, czyli w tym przypadku roku 2016.

 • Lucka Kubalu

  Dzień dobry
  Myślę o założeniu zespołu muzycznego i zastanawiam się nad najkorzystniejszą opcją. Umowa o dzieło najbardziej by mi odpowiadała. Jestem zatrudniona i muzykowanie to byłoby dodatkowe źródło dochodu. Mam tylko pytanie: czy dobrze rozumiem, że umowę o dzieło mogłabym podpisać zarówno z przedsiębiorcą (właściciel lokalu), jak i osobą fizyczną (tatuś organizujący wesele)? Wtedy tylko podatek jest płacony przez jedną albo drugą stronę zawierającą umowę? Tak to zrozumiałam, ale wolę się upewnić 🙂
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry! Jest dokładnie tak, jak Pani to opisała w swoim komentarzu. 🙂

 • Weronika Grochal

  Witam,
  Należę do stowarzyszenia i na jedną z organizowanych przez nas imprez społecznych zatrudniliśmy na umowę o dzieło grajka, czy mam mu wystawić PIT-11? Wynagrodzenie wypłaciliśmy w kwotę brutto bez potrącenie zaliczki na podatek dochodowy

  • Dzień dobry, Pani Weroniko! Jeżeli nie odprowadzili Państwo w imieniu grafika zaliczki na podatek dochodowy, to w PIT-11 nie będzie czego wykazać.

 • Dzień dobry, klientka zabiła mi ćwieka. Mianowicie chce umowę przekazania praw majątkowych do szeregu drobnych graficznych prac. Prace polegają np. na zmianie napisu na polski w grafikach które ona skądś ściąga. Według mnie to nie ma znamion dzieła. Co jej zaproponować?

 • Paweł Gil

  Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda systuacja, gdy ja jako samozatrudniony (Self employed) w UK zatrudniam osobę w Polsce na umowę o dzieło. Podpisujemy umowę o dzieło, płacę po wykonaniu dzieła i daję rachunek- i tutaj pierwsze pytanie kto jest płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy? Następnie po skończonym roku podatkowym wysyłam PIT-11- czy mam tam napisać, że zaliczka była pobrana( jeśli zaliczkę zapłaci osoba zatrudniona)? Następnie osoba zatrudniona rozlicza się w PIT-36 czy PIT-37? Z góry dziękuję za odpowiedź