List intencyjny – co to jest i kiedy warto go podpisać?

Niekiedy można usłyszeć, że ktoś zawarł list intencyjny. Brzmi poważnie, prawda? Jednak czym w zasadzie jest list intencyjny? O tym w dzisiejszym artykule.

Prakreacja.pl
O autorce

Autorem tego artykułu jest radca prawny Magdalena Zając – Lewandowska. Magda nie współpracuje już z nami, ale dobrze ją wspominany, a artykuł nadal jest przydatny.

Magda jest również autorką praktycznego poradnika na temat umowy najmu: Umowa najmu – jak bezpiecznie wynająć lokal?

Spis treści

Czy jest list intencyjny?

List intencyjny jest pisemnym porozumieniem stron odnośnie woli współpracy.

Strony umawiają się, że chcą razem pracować i spisują to.

Proste? Banalne. Nie ma się co rozpisywać.

List intencyjny - tajemna wiedza
List intencyjny to nic skomplikowanego. Nie trzeba silić się na jakieś skomplikowane wzory.

Kiedy zawiera się list intencyjny?

List intencyjny najczęściej zawierany jest pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w trakcie lub po zakończonych negocjacjach. Strony spisują w nim poczynione ustalenia.

List intencyjny jest swoistą obietnicą, że dojdzie do zawarcia między nimi umowy na uzgodnionych warunkach.

Prakreacja.pl
Przykład

Mając na względzie, iż ABC sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą – agencję reklamową, a XYZ sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży internetowej, strony deklarują nawiązanie współpracy w celu przeprowadzenia kampanii reklamowej produktu 123.

Często spotykaną sytuacją jest formułowanie listu intencyjnego przez jedną stronę. Określa ona w nim chęć przystąpienia do danego przedsięwzięcia. Przybiera to formę listu, skierowanego do innej osoby. Jeżeli druga strona wyraża wolę współpracy to odsyła podpisaną kopię listu lub robi to w oddzielnym piśmie.

Prakreacja.pl
Przykład

Kierując się pozycją na rynku oraz wieloletnim doświadczeniem ABC sp. z o.o. proponuję podjęcie współpracy pomiędzy Państwa spółką a prowadzoną przeze mnie działalnością pod firmą XYZ Jan Kowalski w zakresie wykonywania projektów graficznych na cele kampanii reklamowych.

Można również się spotkać z zawarciem listu intencyjnego w przypadku poszukiwania pracy. Po rozmowie kwalifikacyjnej pracodawca wyraża wola zatrudnienia pracownika. Jednak ten jest jeszcze związany umową ze swoim poprzednim pracodawcą.

Prakreacja.pl
Przykład

Mając na względzie, iż ABC sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą – agencję reklamową, a XYZ sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży internetowej, strony deklarują nawiązanie współpracy w celu przeprowadzenia kampanii reklamowej produktu 123.

List intencyjny uwypukli to, że nowy pracodawca ma czyste intencje i faktycznie chce zatrudnić kandydata na ustalonych warunkach.

List intencyjny a umowa przedwstępna

Nie należy mylić listu intencyjnego z umową przedwstępną. Umowa przedwstępna, jak sama nazwa wskazuje, jest umową, a więc stosunkiem cywilnoprawnym.

W umowie przedwstępnej powinny zostać zawarte warunki umowy przyrzeczonej, z zastrzeżeniem możliwości korekt i zmian. Określany jest w niej również termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna jest zobowiązaniem. W razie, gdy którakolwiek ze stron będzie uchylała się od zawarcia umowy przyrzeczonej to druga strona ma do dyspozycji środki prawne umożliwiające wyegzekwowanie postanowień umowy przedwstępnej.

List intencyjny nie jest zobowiązaniem i nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Strony nie są do niczego zobligowane.

W przypadku listu intencyjnego nie ma żadnej gwarancji, że umowa zostanie w przyszłości faktycznie zawarta i strony nawiążą współpracę.

List intencyjny - zobowiązanie
Pamiętaj, że list intencyjny nie tworzy zobowiązania w sensie prawnym.

Jednakże może dojść do sytuacji, kiedy po podpisaniu listu intencyjnego jedna ze stron prowadzi negocjacje z innym, konkurencyjnym podmiotem w tej samej sprawie. Może to doprowadzić do konfliktu. Strona negocjująca może w tej sytuacji zostać pociągnięta do odpowiedzialności w ramach tzw. negatywnego naruszenia interesu umownego.

Lojalność w liście intencyjnym

Jak wspomniałam wcześniej, list intencyjny podpisuje się najczęściej w trakcie albo na koniec negocjacji. Warto więc zadbać o to, aby znalazły się w nim postanowienia dotyczące lojalnego i uczciwego postępowania stron względem siebie.

Nie jest to elementem niezbędnym, bowiem gwarantuje to nam Kodeks cywilny. Jednakże zawarcie takiego postanowienia podkreśla, że strony zdają sobie sprawę z istnienia takiego obowiązku i traktują go poważnie.

Dodatkowo, w przypadku naruszenia obowiązku negocjowania w dobrej wierze można pociągnąć drugą stronę do odpowiedzialności odszkodowawczej. Zakres odszkodowania obejmuje naprawienie szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy.

W liście intencyjnym strony mogą również m.in. wskazać, jakie będą konsekwencje negocjowania w złej wierze, np. przewidzieć zwrot kosztów poniesionych przez stronę podczas negocjacji, a więc rozszerzyć zakres odpowiedzialności.

Posiadanie listu intencyjnego zawierające takie postanowienia z pewnością będzie atutem w razie postępowania sądowego o zapłatę odszkodowania.

List intencyjny w sądzie
Z listem intencyjnym może być łatwiej walczyć o sprawiedliwość.

Czy warto zawrzeć list intencyjny?

Skoro list intencyjny nie wywołuje skutków prawnych i nie można wyegzekwować wprowadzenia w życie jego treści to czy warto go w ogóle zawierać? Tak, warto.

Praktyka pokazuje, że jest to dość przydatny dokument. Niejako potwierdza on nasze intencje na piśmie.

Często, kiedy mamy coś spisane na papierze i opatrzone naszym podpisem to podświadomie dążymy do wypełnienia danego słowa. Jest to w końcu sprawa honoru i naszej rzetelności. Pokazuje, że jesteśmy godni zaufania.

List intencyjny potwierdza nasze intencje. Spisanie listu intencyjnego może być również traktowane jako poważniejsze i pewniejsze zapewnienie, że dojdzie do nawiązania współpracy. W końcu papier to papier, a nie słowa rzucane na wiatr.

Newsletter

Zapisz się do newslettera, by otrzymać wartościową wiedzę o prawie dla kreatywnych bezpośrednio na swoją skrzynkę.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.