Nawigacja

Termin złożenia zeznania rocznego za 2017 r. coraz bliżej. Przypominam, że masz czas do końca kwietnia i ani dnia dłużej. Poniżej znajdziesz poradnik, który pomoże ci ogarnąć temat rozliczenia twoich dochodów za 2017 r. Poradnik dostępny jest zarówno w wersji audio, jak i tekstowej.

Podcast o zeznaniu rocznym freelancera

Wolisz słuchać? Poniżej znajdziesz dziewiętnasty odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych, w którym opowiadam o zeznaniu rocznym freelancera.

Podobał ci się odcinek? Udostępnij go innym. Dzięki poniższym przyciskom zajmie ci to dosłownie chwilę.

Podcastu “Prawo dla kreatywnych” możesz słuchać regularnie w następujących miejscach:

Wszystkie pozostałe odcinki podcastu “Prawo dla kreatywnych” znajdziesz na podstronie poświęconej podcastowi.

#1: Wybierz właściwą deklarację

Żeby prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, musisz złożyć zeznanie roczne na właściwej deklaracji. Może być to PIT-37 albo PIT-36.

Jeżeli pracowałeś wyłącznie dla firm z Polski, to właściwy będzie PIT-37. Jeżeli jednak otrzymałeś choć jeden przychód, od którego nie została w twoim imieniu odprowadzona zaliczka, np. od zagranicznej firmy, to właściwy staje się PIT-36, ponieważ ta deklaracja znajduje zastosowanie do przychodów osiągniętych bez pośrednictwa płatników.

Przychód bez pośrednictwa płatników – brzmi tajemniczo. Chodzi o to, że dostałeś wynagrodzenie w kwocie brutto, nie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Najczęściej zdarza się tak, gdy:

 • pracujesz dla zagranicznej firmy, która nie jest zarejestrowana na potrzeby podatkowe w Polsce,
 • robisz coś dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Krótko mówiąc, jeżeli zatrudniający cię nie zapłacił za ciebie podatku, to uzyskałeś przychód bez pośrednictwa płatników, co sprawia, że wszystkie swoje przychody opodatkowane wg skali musisz uwzględnić na PIT-36. Jeżeli do części przychodów otrzymałeś PIT-11, a od części zaliczki nie zostały odprowadzone, to nie przygotowujesz dwóch zeznań, lecz jedno i wszystkie przychody wykazujesz na PIT-36.

Najczęściej popełnianym błędem przy rozliczeniu rocznym jest wybór niewłaściwej deklaracji. Dlatego pamiętaj, by na spokojnie zastanowić się, która deklaracja będzie dla ciebie właściwa.

#2: Zbierz wszystkie przychody i odpowiednio je przyporządkuj

Zanim przystąpisz do przygotowywania zeznania, zbierz w jednym miejscu wszystkie swoje przychody.

Jeżeli otrzymałeś jakieś PITy-11, to sprawa jest prosta. Jeżeli masz jakieś dochody, od których podatki nie były płacone, to przygotuj sobie zestawienie takich przychodów, np. w postaci tabelki. Uwzględnij w niej każdy pojedynczy przychód i zastanów się, do jakiego źródła przychodów można go zaliczyć.

Freelancerzy najczęściej osiągają następujące przychody:

 • z działalności wykonywanej osobiście,
 • z praw autorskich,
 • z innych źródeł.

Działalność wykonywana osobiście

Przychody z działalności wykonywanej osobiście to wszystkie współprace z przedsiębiorcami na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o świadczenie usług czy innej umowy cywilnej. W przypadku polskich współprac nie ma problemu – dostajesz PIT-11 i po sprawie.

Jeżeli jednak np. pracowałeś z zagraniczną firmą na podstawie umowy o dzieło i wypłaciła ci wynagrodzenie, to mimo że nie dostałeś PIT-11, również masz przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Problem polega na tym, że od przychodów z działalności wykonywanej osobiście trzeba odprowadzać zaliczki w ciągu roku. Jeżeli tego nie robiłeś, to wykazanie takich przychodów jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście będzie ryzykowne o tyle, że urząd skarbowy może po złożeniu zeznania wezwać cię do zapłaty zaległych zaliczek wraz z odsetkami.

Dlatego często freelancerzy, którzy dostali jakieś pieniądze od zagranicznej firmy, a nie odprowadzili zaliczki w ciągu roku, decydują się zakwalifikować taki przychód jako przychód z praw autorskich albo przychód z innych źródeł.

Przychód z praw autorskich

Przychód z praw autorskich to wynagrodzenie, jakie otrzymałeś za udzielenie licencji lub przeniesienie autorskich praw majątkowych. Czyli jeżeli masz umowę, z której wynika udzielenie licencji lub przeniesienie autorskich praw majątkowych, to przychód z takiej umowy możesz zaliczyć jako przychód z praw autorskich.

Taka kwalifikacja eliminuje problem niezapłaconej zaliczki w ciągu roku, ponieważ od przychodów z praw autorskich zaliczek nie trzeba płacić – wystarczy jednorazowe rozliczenie w zeznaniu rocznym.

Przy prawach autorskich możesz również zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodów. W 2017 r. ich limit wynosił 42 764,00 zł. W 2017 r. nie było jeszcze tych nowych wymogów, które weszły od 01.01.2018 r. że tylko pewne grupy zawodowe mogą rozliczać 50% KUP, więc wystarczającą podstawą do zastosowania takich kosztów jest umowa z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub udzieleniem licencji.

Przychód z innych źródeł

Freelancerzy mają jednak największy problem z przychodami, na które nie mają żadnych umów, np. zlecenie było mailowe i tyle.

Tutaj powstaje pewien problem, bo o ile na gruncie prawa cywilnego umowa może być zawarta choćby przez e-mail, to urząd skarbowy może nie był skłonny dopuścić bez umowy kwalifikacji przychodu jako działalność wykonywana osobiście lub jako prawa autorskie. W konsekwencji, taki przychód pozostaje zakwalifikować jako przychód z innych źródeł.

Przy przychodach z innych źródeł dobre jest to, że nie trzeba od nich płacić zaliczki w ciągu roku. Słabość polega natomiast na tym, że nie można również stosować zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu, więc de facto podatek płatny jest od 100% wynagrodzenia.

Największy problem jest z przychodami z różnego rodzaju serwisów, gdzie jedyna umowa to regulamin zaakceptowany przy rejestracji. Dotyczy to w szczególności stocków, np. ze zdjęciami, muzyką, wideo czy szablonami stron. Tutaj regulamin najczęściej przewiduje, że dodając produkt do sprzedaży, udzielasz licencji, za co dostajesz pieniądze za każdą sprzedaną sztukę.

Zatem z punktu widzenia prawa cywilnego nie mamy problemu z ustaleniem, że dochodzi do udzielenia licencji. Pytanie czy w razie kontroli z urzędu skarbowego, urząd uzna naszą kwalifikację jako przychód z praw autorskich i zastosowanie 50% KUP w sytuacji, gdy nie będziemy mieć żadnej umowy, a jedynie regulamin.

Tutaj niestety nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, dlatego często freelancerzy decydują się po prostu na zakwalifikowanie takich przychodów jako przychód z innych źródeł. Dopłacają do interesu, bo nie mogą zastosować 50% KUP, ale śpią spokojniej. Innym wyjściem jest wystąpienie o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, by mieć pewność co do poprawności rozliczenia.

Waluta obca

Gdy już ustalisz, do jakiej kategorii przyporządkować dany przychód, może pojawić się jeszcze problem z przychodami w walucie obcej.

Żeby uwzględnić je w zeznaniu rocznym, trzeba dokonać przeliczenia na złotówki. Jak to zrobić? Sprawa nie jest trudna. Wystarczy przeliczyć otrzymaną kwotę wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Więcej pisałem o tym tutaj: Jak przeliczyć zagraniczne wynagrodzenie? 

Zestawienie przychodów

Zanim zabrałem się za tłumaczenie czym różnią się poszczególne źródła przychodów, wspomniałem o zestawieniu przychodów na potrzeby rozliczenia. Przygotuj zatem takie zestawienie, które będzie zawierać w stosunku do każdego przychodu, na który nie masz PITu-11:

 • datę otrzymania,
 • kwotę w oryginalnej walucie,
 • przeliczenie na złotówki,
 • kwalifikację do odpowiedniego źródła przychodów.

Jeżeli przy jakiś przychodach płaciłeś samodzielnie zaliczkę, to odnotuj w zestawieniu datę i kwotę zapłaty tej zaliczki.

Takie zestawienie pomoże ci przygotować później zeznanie. Natomiast jeżeli nie będzie wypełniał zeznania sam, to każda osoba robiąca to za ciebie doceni tabelkę z przychodami, bo to po prostu ułatwi cały proces rozliczenia.

#3: Wypełnij zeznanie

Gdy już masz komplet informacji o przychodach, możesz zabrać się za wypełnienie zeznania. Tutaj nie będę krok po kroku wszystkiego omawiał. Po prostu wypełniasz kolejne rubryki. Niektóre programy oferują zrobienie tego za pomocą kreatora, ale nawet jeżeli z niego korzystasz, to upewnij się na koniec czy kreator się gdzieś nie pomylił. Po prostu z różnym skutkiem działają poszczególne kreatory.

Generalnie, kluczowe w zeznaniu jest wypełnienie wszystkich przychodów wraz z wykazaniem kosztów i zapłaconych zaliczek.

Przykład: w ciągu roku pracowałeś na etacie w Polsce, a jednocześnie łapałeś dodatkowe zlecenia na podstawie umów o dzieło zawieranych z zagranicznymi firmami. Oprócz tego, zrobiłeś kilka zleceń dla osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W takiej sytuacji, masz trzy różne źródła przychodów:

 • stosunek pracy (etat),
 • działalność wykonywana osobiście (umowy o dzieło),
 • przychód z innych źródeł (pieniądze od osób prywatnych).

Wszystkie te dochody wykażesz w jednej deklaracji PIT-36, której fragment możesz zobaczyć poniżej.

zeznanie roczne

UWAGA: Pamiętaj o zaokrąglaniu podstaw opodatkowania oraz zaliczek.

#4: Wypełnij załączniki

Na samym zeznaniu często się nie kończy. Do zeznania pojawiają się jeszcze załączniki. U freelancerów najczęściej są to załączniki PIT/O oraz PIT/ZG.

PIT/O to różnego rodzaju ulgi, takie jak ulga na dziecko, Internet czy rehabilitacyjna.

Z doświadczenia wiem, że freelancerzy miewają problemy z załącznikiem ZG. Dotyczy on potencjalnie tych, którzy uzyskali jakieś zarobki zagraniczne.

Załącznik ZG został zaprojektowany z myślą o tych osobach, które zarobkują za granicą i za granicą płacony jest podatek od tych zarobków, ale ze względu na polską rezydencję podatkową muszą również takie zarobki wykazać w Polsce.

Zatem gdy zarobiłeś coś od zagranicznej firmy, ale podatek nie został za granicą w ogóle odprowadzony to załącznik ZG nie powinien cię obejmować. Po prostu sumujesz przychody zagraniczne z polskimi i tyle.

Problem polega jednak na tym, że praktyka urzędów skarbowych jest tutaj różna. Wiem, że niektóre urzędy domagają się złożenia załącznika ZG nawet wtedy, gdy podatek za granicą nie został zapłacony, ale przychód pochodzi z zagranicy.

Tutaj niestety nie powiem ci jak postąpić. Najlepiej będzie jak wybadasz sytuację w swoim urzędzie i dowiesz się czy chcą ZG w twojej sytuacji, czy nie. Dobra wiadomość jest taka, że złożenie ZG nigdy błędem nie będzie, nawet jeśli podatek za granicą zapłacony nie został.

Jeżeli składasz ZG, to w nim wykazujesz dochody otrzymane z innych państw. Jeden załącznik odpowiada jednemu państwu. Zatem jeśli otrzymałeś wynagrodzenie z kilku różnych państw, wypełniasz tyle załączników Z/G, ile było tych państw.

zg

By prawidłowo wypełnić załącznik Z/G, musisz ustalić, czy zleceniodawca zapłacił podatek od twojego wynagrodzenia w swoim państwie. Jeśli pracowałeś zdalnie z Polski, najprawdopodobniej żaden podatek nie został za granicą odprowadzony. Jeśli jednak został, musisz uzyskać od zleceniodawcy dokument, z którego wynika wysokość zapłaconego u niego w państwie podatku.

Jeśli żaden podatek nie został za granicą zapłacony, jesteś w lepszej sytuacji, bo podatek płacisz tylko w Polsce, a więc nie musisz ustalać metody unikania podwójnego opodatkowania. W takiej sytuacji, wykazujesz dochód w odpowiedniej rubryce i jako podatek zapłacony za granicą wpisujesz “0”.

pit 36 z/g

Następnie, dochody zagraniczne (zakwalifikowane do odpowiedniego źródła) sumujesz z dochodami Polskimi w sekcji “D” deklaracji PIT-36. Robisz tak dlatego, że nie stosujesz żadnej metody unikania podwójnego opodatkowania. Nie masz czego unikać, bo podatek płacisz tylko w Polsce.

Gdyby zleceniodawca zapłacił od twojego wynagrodzenia podatek również w swoim państwie, a ty chciałbyś uniknąć podwójnego opodatkowania w Polsce, musiałbyś najpierw ustalić odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania, a następnie ją zastosować.

Nie będę w tej chwili tłumaczył, jak ogarnąć podwójne opodatkowanie. Tekst adresowany jest do freelancerów, a ci – pracując zdalnie z Polski – otrzymują najczęściej od zleceniodawcy kwotę brutto niepomniejszoną o żadne podatki. Jeśli szukasz pomocy w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, napisz do mnie indywidualnie na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Jeżeli chodzi o ZG, to uważaj tutaj szczególnie na programy, które generują PIT na podstawie kreatora. Dochody zagraniczne, od których nie został zapłacony podatek za granicą to sytuacja szczególna i automatyczny kreator może zrobić zeznanie nieprawidłowo.

W szczególności, kreatory stosują metodę unikania podwójnego opodatkowania, mimo że nie ma czego unikać, bo podatek płacisz tylko w Polsce. Jeśli kreator nieprawidłowo zastosuje taką metodę, podatek do zapłaty zostanie źle obliczony. W konsekwencji, zeznanie będzie nieprawidłowe.

Zeznanie roczne freelancera – podsumowanie

Podsumowując dzisiejsze informacje:

 • najpierw wybierz odpowiedni druk dla zeznania (PIT-36 albo PIT-37),
 • stwórz zestawienie wszystkich przychodów,
 • wypełnij zeznanie,
 • jeżeli jest taka potrzeba, wypełnij załączniki,
 • w przypadku dochodów zagranicznych nie stosuj żadnej metody unikania podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy podatek nie został wcześniej zapłacony za granicą.

Jak obliczyć podatek?

Przedstawiłem dzisiaj “techniczny” proces przygotowania zeznania rocznego. Jeśli szukasz porad w zakresie samego obliczenia podatku (przychód, koszty uzyskania przychodu, stawka podatku, metoda obliczenia), zapoznaj się z poniższymi artykułami:

Podobał ci się ten artykuł? Pokaż go innym. Dzięki poniższym przyciskom, zajmie Ci to tylko chwilę.

O podatkach freelancera przeczytasz również tutaj:

Zmagasz się z nierzetelnymi klientami? Dowiedz się, jak ich zdyscyplinować:

Chcesz otrzymywać więcej informacji przydatnych dla freelancera bezpośrednio na swoją pocztę? Zapisz się do newslettera. Żadnego spamu, zero reklam, tylko soczysty konkret.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wojciech Wawrzak, ul. Tatrzańska 91/51, 93-279 Łódź, adres e-mail: kontakt@wojciechwawrzak.pl. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności. Ponadto, odnajdziesz je w wiadomości potwierdzającej zapis do newslettera.

 • Przemek

  Panie Wojtku ja bez Pana to bym zginął w skarbówce. Dziękuje 🙂

  • Panie Przemku, bardzo mi miło czytać takie słowa, polecam się! 🙂

 • Agnieszka

  Bardzo pomocny artykuł. Wojciechu – bardzo dziękuję za pomoc !

 • Krzysztof

  Panie Wojciechu – a jak to jest z tymi zaliczkami, które według niektórych źródeł należy wysyłać do 20 dnia następnego miesiąca od otrzymania zapłaty?
  Jako tłumacz mieszkający w Polsce bez działalności gospodarczej, dostałem zapłatę za zlecenie w Euro – przeliczyłem je na PLN według średniego kursu NBP z odpowiedniego dnia i obliczyłem podatek wg 50% kosztów uzyskania przychodu i stawki 18%. Uzyskaną kwotę wpłaciłem na odpowiednie konto Urzędu Skarbowego.
  Czy było to zbędne? W którym dokładnie miejscu formularza tę zaliczkę wykazać?
  Co w przypadku błędnego wyliczenia zaliczki lub niezapłacenia za inne miesiące? Jak to skorygować?

  Niestety nie mam do tego głowy, a nie znalazłem odpowiednich wyjaśnień.

  • Panie Krzysztofie, jeśli odprowadził Pan zaliczkę w ciągu roku, to przychód, od którego taką zaliczkę Pan odprowadził należy potraktować jako dochód z działalności wykonywanej osobiście – od takich bowiem przychodów w ciągu roku należy odprowadzać zaliczki. Miejsce na wykazanie zaliczki jest w formularzu PIT-36 przeznaczone. To jedna z tabel z zaliczkami i miesiącami ich odprowadzania. Trzeba tam wskazać zaliczkę wpłaconą. Jeśli co do pozostałych dochodów nie płacił Pan zaliczek w ciągu roku, najłatwiej będzie te dochody potraktować jako dochody z praw majątkowych i dzięki temu możliwe będzie ich jednorazowe rozliczenie w zeznaniu, bez konieczności wykazywania zaliczek, ani płacenia odsetek od zaliczek niezapłaconych w terminie.

   • Natatalia

    Jestem w podobnej sytuacji jak Pan Krzysztof. Jeśli rozliczam dochody jako dochody z praw majątkowych i zaliczka nie została jeszcze odprowadzona, to co należy wpisać w polu 78 PIT-36? Zaliczkę, jaka powinna być odprowadzona czy 0,00? I jeśli po dokonaniu wyliczenia, wychodzi na to, że ostatecznie mam nadpłatę podatku (z innych źródeł) to należy zaliczkę za dochody z praw autorskich wpłacić przy składaniu deklaracji, a następnie czekać na zwrot podatku czy nic nie trzeba wpłacać?

    • Natatalia

     albo moze ujmę to pytanie inaczej, żeby było wiadomo o co chodzi. Jeżeli mam dochód z umowy o pracę w Polsce i z praw autorskich z zagranicy i z rozliczenia wynika, źe z umowy o pracę mam nadpłatę podatku 140 zł a z praw autorskich mam do zapłaty 70 zł, to należy wpłacić do urzędu 70 zł i potem urząd zwróci mi 140 zł czy nic nie wpłacać a urząd zwróci 70 zł ? Jeśli ta druga wersja jet prawidłowa, to co wpisać w polu 196 formularza PIT-36? Mam z tym problem ponieważ w programie e-deklaracje wyskakuje mi, ze tam ma być kwota nie niższa niż suma z pól z kolumny T w części D.1 gdzie są zaliczki należne, ale jak rozumiem – należne to rownież te które nie zostały jeszcze odprowadzone, natomiast w polu 196 ma być suma tylko tych zapłaconych i pobranych przez płatnika, dlatego cos mi się tu nie zgadza…

     • Pani Natalio, jeśli zaliczka nie została odprowadzona, to nie wykazuje jej Pani w pozycji 78, lecz wpisuje tam 0.W polu 196 jest suma wszystkich zaliczek wpłaconych od wszystkich dochodów. To, czy musi coś Pani wpłacać do Urzędu, czy też Urząd dokona zwrotu wynika z pozycji 209 lub 210, w zależności, czy wyszła nadpłata, czy kwota do zapłaty.

     • Natatalia

      Bardzo dziękuję za pomoc i rozwianie moich wątpliwości. Wbrew pozorom bardzo skomplikowane są te formularze 😉 Pozdrawiam serdecznie.

     • Wszystkiego dobrego!

 • Marek

  Witam,

  Trafilem na Pana blog przy okazji spisywania sprawozdania rocznego, bardzo interesujace wyjasnienia ale potrzebowalbym pomocy w kilku punktach. Wykonuje zlecenia na umowe o dzielo z przeniesieniem praw autorskich dla zagranicznej firmy (UK) ale pracuje w Polsce.

  – czy musze wypelniac PIT-Z/G?

  – PIT-36 w ktorym wierszu czesci D mam ujac dochody? Prawa autorskie czy umowy o dzielo? Teoretycznie nie powinno miec to znaczenia gdyz suma dochodow i podatku jest taka sama.

  – jesli musze wypelniac PIT-Z/G tak to w ktorej kolumnie wpisac dochody? Wpisujac je w jednej kolumnie e-deklaracje wymuszaja wpisanie kwoty podatku (a zagraniczny pracodawca go nie placi). Wpisujac w drugiej kolumnie PIT Z/G jest OK ale kwota kopiuje sie do PIT-36 gdzie zwieksza kwote do opodatkowania co koliduje z dochodami z czesci D (kwota jest liczona podwojnie, z czesci D jak i z dochodow od pracodawcow zagranicznych).

  – gdzie ujac zaliczki na PIT-36 (czesc N?) i czy jesli dostalem pieniadze w styczniu 2015 za prace wykonana w grudniu 2014 musze uwzglednic zaliczke w rozliczeniu 2014?

  Dziekuje serdecznie i pozdrawiam!

  • Panie Marku, dziękuję za komentarz.

   Z załącznikiem Z/G jest ten problem, że został on przewidziany dla sytuacji, gdy podatek został odprowadzony również w Państwie obcym. Zatem w sytuacji, gdy pracuje Pan zdalnie z Polski i podatek nie został odprowadzony w UK, to nie ma konieczności wypełniania Z/G. Taką informację uzyska Pan na Krajowej Informacji Podatkowej. Niemniej jednak, część urzędów skarbowych w Polsce domaga się Z/G mimo wszystko. Dlatego w mojej firmie praktykujemy wypełnianie Z/G również w takiej sytuacji.

   Jeśli chodzi o kwalifikację przychodów, to jeśli nie płacił Pan zaliczek na podatek w ciągu roku, musi Pan wykazać przychód w prawach autorskich, bo przychód z praw autorskich – w przeciwieństwie do działalności wykonywanej osobiście dla podmiotów zagranicznych – można rozliczyć jednorazowo w zeznaniu rocznym. W przypadku działalności wykonywanej osobiście należy opłacać zaliczki w ciągu roku, więc taka kwalifikacja uprawnia urząd skarbowy do domagania się odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek.

   Dochód w Z/G wpisuje Pan w drugiej kolumnie, tj. 15 lub 21 – w zależności od kwalifikacji dochodów. Niestety, Z/G został zaprojektowany dla unikania podwójnego opodatkowania, więc w e-deklaracjach nie można przygotować deklaracji tak jak by się chciało. Można albo zrezygnować z Z/G albo przygotować PIT w innym programie.

   Wynagrodzenie wypłacone w 2015 r. będzie uwzględniane dopiero w zeznaniu za rok 2015.

   • Marek

    Dziękuje za odpowiedź, teraz wszystko jasne!

    Pozdrawiam serdecznie,
    Marek

   • cienislaw

    “Niestety, Z/G został zaprojektowany dla unikania podwójnego opodatkowania, więc w e-deklaracjach nie można przygotować deklaracji tak jak by się chciało. Można albo zrezygnować z Z/G albo przygotować PIT w innym programie.”

    Mógłby Pan to rozwinąć? e-Deklaracje 7.03, najnowszy Adobe AIR oraz Adobe Acrobat Reader DC – przygotowałem PIT-36 z załącznikiem Z/G (przychód w 15, 0 w 14 i 16, następnie przeniesienie do D.64, pomniejszone o koszty uzyskania i zaliczka 0), nic się nie zdublowało/skopiowało, sprawdzenie poprawności nie zwraca błędów.

    • Nie pozostaje nic innego jak się cieszyć. W mojej firmie zrobiliśmy w tym roku wiele zeznań i nie pamiętam już, co dokładnie poszło nie tak, ale z jednym mieliśmy problem przy wypełnianiu przez e-deklaracje, bo nie przechodził przez weryfikację poprawności właśnie z jakiś względów związanych z załącznikiem Z/G.

 • Wojtek P.

  Dziekuję panie Wojciechu! Dwa dni męczyłem się z e-deklaracją, aż wreszcie znalazłem pana stronę. Powyższy artykuł i poniższe komentarze pozwoliły mi wreszcie zrozumieć jak się mam rozliczyć.

  Załączam informację: mieszkam za granicą i utrzymuję się ze nieopodatkowanego stypendium doktoranckiego za granicą, ale prowadziłem dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, z których dochód pragnę rozliczyć. Uczelnia dała mi wybór: odprowadzą zryczałtowany podatek na miejscu (we Włoszech, 30%) albo sam rozliczę się w Polsce. Wybrałem to drugie ze względu na niższy podatek w Polsce i możliwość rozliczenia z żoną, która nie ma dochodów.
  Rozliczam PIT-36. Załącznik PIT-ZG nie uwzględnia mojej sytuacji. Od uzyskanego dochodu odjąłem diety zagraniczne, tak otrzymany dochód wpisałem w pozycji 64 (działalność wykonywana osobiście) i odliczyłem 20% kosztów uzyskania dochodów. Po podzieleniu dochodu na dwoje małżonków załapaliśmy się na kwotę wolną, więc w ogóle super.
  Pana artykuł uświadomił mi wszakże, że urząd może domagać się odsetek od niezapłaconych zaliczek. To trochę bez sensu, bo i tak urząd musiałby te zaliczki zwrócić. No ale trudno, najwyżej te odsetki zapłacę. PIT-ZG w końcu w ogóle nie wypełniałem.
  Raz jeszcze dziękuję i mam nadzieję, że wszystko dobrze wypełniłem. Pozdrawiam!

  • Panie Wojtku, dziękuję za ciepłe słowa, cieszę się, że mój artykuł okazał się pomocny! 🙂 Co do odsetek, to oczywiście Urząd ma prawo się o nie upomnieć, ale nie sądzę, by tak się stało w Pana sytuacji.

 • Rafał

  Panie Wojciechu mógłby Pan polecić jakiś program/aplikację, która sobie “radzi” z rozliczeniem dochodów z zagranicy (prawa autorskie) za pomocą kreatora?

  • Najlepszym kreatorem jest człowiek. Zapraszam do skorzystania z usług mojej firmy w zakresie przygotowania rozliczenia rocznego.

 • Waldemar Nowak

  Dziękuję Panu za ten artykuł, okazał się niezykle pomocny. Jak prosty człowiek ma sobie poradzić z podatkami w Polsce to jest pytanie na które nikt nie znajdzie odpowiedzi. Co Pan sądzi o programach do internetowego rozliczania tego podatku jak np: pit przez internet 2016 ? Czy komuś nie znającemu się na księgowości mogą znacząco pomóc w rozliczeniach?

  • Dzień dobry Panie Waldemarze! Pomóc oczywiście mogą, ale mogą również zaszkodzić. Wszystko zależy od skomplikowania stanu faktycznego.

 • Ewa Ozga

  Dziękuje za atykuł Panie Wojciechu! Mam do Pana pytanie. Mianowicie pracuje przez serwis freelancerski upwork.com zastanawiam się jak wygląda rozliczenie podatkowe moich dochodów. Czy obejmuje mnie odprowadzenie podatku dochodowego czy też serwis lub klient dla którego pracuje odprowadza ten podatek w swoim kraju? Byłabym wdzięczna za odpowiedź! Pozdrawiam

  • Nie znam regulaminu tego serwisu, ale przypuszczam, że działa na takiej samej zasadzie jak wszystkie inne, tj. podatek odprowadza Pani sama.

   • Ewa Ozga

    Dziekuje bardzo za natychmiastową odpowiedź. Tak też myślałam.

 • Andrzej Pieńczewski

  Witam Panie Wojciechu,

  w roku podatkowym 2015 uzyskiwałem dochody jaki freelancer bez przenoszenia praw autorskich (umowa o dzieło z osobą zagraniczną – 20% kosztów). Jakiego formularza PIT mam użyć aby poprawnie rozliczyć się za 2015 rok? Ewentualnie jaki załącznik muszę dołączyć?

  W ubiegłych latach był to PIT36, natomiast obecnie nie jest dostępny na stronie Ministerstwa do rozliczeń za rok 2015. Na stronie eDeklaracji widnieje jedynie PIT 36L, ale zdaje się, że to nie to samo.

  Z góry dziękuję i pozdrawiam.

 • Witam.

  A ja mam takie pytanko – jeśli pracuje już rok u jednej osoby zdalnie i podchodzi to pod umowę zlecenie, innych zarobków nie mam. Rozumiem że przy wypełnianiu PIT-36 interesuje mnie tylko w części D punkt 5 (działaność wykonywana osobiscie itd)?

  Dodatkowo spytam – podatek do skarbówki za grudzień 2015 mogę wysłać do 20 stycznia a PIT oddać później, czy może wpłacenie podatku teraz równa się z koniecznością oddania PIT?
  Czyli płacę dopiero w lutym podatek za styczeń 2016, a podatek za grudzień 2015 płacę razem z oddaniem Pit za 2015?

  Pozdrawiam serdecznie

  • Rozumiem, że chodzi o dochody uzyskiwane od zagranicznej osoby na podstawie umowy? Jeśli tak, to rzeczywiście właściwa jest działalność wykonywana osobiście. Zaliczkę na podatek za grudzień wpłaca Pan w terminie złożenia zeznania podatkowego.

   • Tak, nawet pisałem do Pana ponad rok temu gdy miałem ofertę tej pracy i zastanawiałem się jak to wszystko wygląda ze strony prawnej.
    Tak się składa że już dzisiaj idę oddać PIT, także dzisiaj wpłacę zaliczkę za grudzień.

    Dziękuję bardzo Panu za pomoc, wszystkie koszmary związane z tym wszystkim zostały zażegnane 🙂

 • Natalia

  Witam Panie Wojciechu,

  Świetny artykuł, jednak dalej do końca nie wiem jak się rozliczyć. W ubiegłym roku pracowałam kilka miesięcy na umowę zlecenie, następnie już jako freelancer dla zagranicznej firmy – bez żadnej umowy. Na stałe mieszkam oczywiście w Polsce. Odprowadzam sama podatek co miesiąc(18% jako, że jestem studentką). Stąd pytanie:
  1) powinnam wypełnić PIT36 pozycje 5 i tam zsumować przychód uzyskany w Polsce na umowę zlecenie + jako freelancer?
  2) oraz to samo tyczy się zaliczki, która pobrana została przez płatnika kiedy pracowałam na umowę zlecenie + to co zapłaciłam jako freelancer – czy również powinno to zostać zsumowane?
  3) co w takim przypadku z kosztami uzyskania przychodu jako freelancer?
  4) nie ma również potrzeby wypełniania załącznika PIT Z/G skoro nie był zapłacony podatek w innym państwie?
  Byłabym wdzięczna za pomoc 🙂

  • Dzień dobry Pani Natalio! Jeśli nie ma Pani umowy na piśmie, to najbezpieczniej będzie przychody z takiej pracy wykazać jako przychody z innych źródeł bez zastosowania żadnych kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatek nie był płacony w innym Państwie, to PIT Z/G nie jest konieczny, choć niektóre urzędy sobie życzą.

   • Natalia

    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozdrawiam:)

 • Łukasz

  Witam,

  Chciałbym spytać o rozliczenie pracy zdalnej za pośrednictwem UpWork. Serwis ten pobiera 10% dla siebie, oraz odlicza transgraniczny VAT, co wynika z jakichś unijnych dyrektyw. Czy zatem oznacza to, że podatek płacę, czy nie? Jeśli bowiem tak, to w przypadku wspólnego rozliczania się z rodzicami (na tym etapie jest to prostsze i korzystniejsze – oni mogą sobie zrobić odpis), muszę dostarczyć dowód tego pobranego przez UpWork Vatu?

  pozdrawiam serdecznie,
  Łukasz T

  • Dzień dobry! Uważam, że podatek z UpWork należy rozliczyć jako przychód z innych źródeł. Przychodem jest to, co wpłynęło rzeczywiście na konto bankowe.

   • Łukasz

    Witam ponownie, dobry wieczór! Co w sytuacji, jeśli poza tym przychodem z Upworka, który rozliczę jednorazowo jako przychód z innych źródeł, przez dwa tygodnie będę miał “realną umowę” zlecenie a przez miesiąc przychód na podstawie umowy o pracę?

 • zuza

  Witam
  Panie Wojtku super artykuł bardzo pomocny
  Chciałabym zapytać Pana co zrobić w poniższej sytuacji
  W ubiegłym roku pracowałam na umowę o prace w polsce (etat) i dostałam od pracodawcy standardowo pit-11. Ale brałam również dorywczo zlecenia w firmach audytorskich, niektóre podpisywały umowy (zryczałtowane) wiec nie problem ale z jedna z tych firm podejmując ze mna wspolpracę, poinformowała mnie, że muszę się sama rozliczyć (wspolpraca na zasadzie freelancera).
  Były to 3 drobne zlecenia dajmy na to po 50zł kazde. W jaki sposób mam się teraz rozliczyć? Nie wiem czy jest to istotna informacja – zlecenia były wykonywane na terenie polski, ale przelew od firmy przyszedl z zagranicznego konta i adresu, dane kontaktowe firmy na stronie internetowej tez wskazują na siedzibę firmy poza granicami kraju (niemcy)
  Do tej pory nie miałam z tym styczności z taką sytuacją. W jaki sposób zrobić teraz PIT? oraz jaki formularz wybrać?
  serdecznie dziekuje za pomoc

  • Dzień dobry! Proponuję te kwoty rozliczyć jako przychód z innych źródeł w zeznaniu rocznym. Właściwa deklaracja dla wszystkich przychodów to w tym przypadku PIT-36.

   • zuza

    Dziękuje Panie Wojciechu za odpowiedź czy do tej deklaraji mam jeszcze jakis załącznik wypelnic o dochodach z zza granicy. niestety nie jestem biegła w tych sprawach. jak postąpić, proszę podpowiedzieć laikowi dziekuje pieknie

    • Dochody można zsumować z polskimi i nie trzeba dodawać załącznika.

     • zuza

      serdecznie dziekuje 🙂 za pomoc

 • Paweł

  Witam! Muszę powiedzieć, że w całym Internecie rzucił Pan trochę światła na te tematy. Chciałbym się spytać, czy możliwym jest, że z tytułu dochodów ze zdjęć stockowych (amrykańskie firmy) oraz pracy na etat w Polsce (po wypełnieniu PIT 36 oraz Z/G) wychodziło, że jest nadpłata? Amerykanie zapłacili 10% podatku do siebie, więc teoretycznie dlaczego polski Urząd Skarbowy miałby mi z tego powodu coś oddawać? Czy nie powinno zawsze wychodzić 0? Pozdrawiam serdecznie! Paweł

 • Damian

  Witam, mam pytanie rozliczam się przez program e-pity 2015 i chciałbym rozliczyć się z umowy o dzieło zawartej między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej na wykonanie sklepu internetowego, gdzie ja jestem wykonawcą tego sklepu i gdzie zastosowałem 50% koszty uzyskania przychodów. Moje pytania czy mam to wpisać w rubryce: “inne źródła przychodów” czy też może “prawa autorskie i inne”. Kolejne to pytanie o zaliczkę, jest tam takie pole gdzie się wpisuję zaliczkę natomiast ja takiej zaliczki nie wpłacałem to rozumiem że to pole mam zostawić puste, bo jak wpisze kwotę zaliczki to teoretycznie dostanę z tego zwrot w formie nadpłaty, ale skoro nic do urzędu nie odprowadzałem z tego tytułu to powinienem to pole zostawić puste?

  • Dzień dobry! Jeśli w umowie ma Pan postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i chce Pan zastosować 50% KUP, to należy zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych. Zaliczki nie wpisujemy, gdy nie zapłacona.

   • Damian

    Witam, czy mam rozumieć, ze jeśli w umowie o dzieło mam napisane o przeniesieniu autorskich praw majątkowych to w deklaracji PIT mogę ale nie muszę zastosować 50% KUP? I jeśli nie zastosuje 50% KUP w PIT, tylko wybiorę 20% to w takim wypadku w deklaracji PIT będę musiał wybrać rubrykę “inne źródła przychodów” zamiast rubryki “prawa autorskie i inne” ? Czytałem też że jeśli się wybiera 50% KUP w deklaracji to często przed urzędem na wezwanie trzeba będzie udowodnić te 50%? I czy np. urząd skarbowy nie zakwestionuje tego że w umowie napisałem o przeniesieniu praw majtkowych a w pit deklaruje 20%?

    • Jeśli jest to umowa zawarta między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, to ma Pan dwie opcje – przychody z innych źródeł bez zastosowania jakichkolwiek kosztów albo przychód z praw majątkowych z 50% KUP.

 • Magdalena

  Dzień dobry! Bardzo proszę o poradę. Sprzedaję pliki stockowe na Etsy. Pierwszą wypłatę otrzymałam w lutym (nie było tego wiele). Od tamtej pory, jeżeli uda mi się coś sprzedać, to wypłata wpływa raz w tygodniu od Etsy na moje konto bankowe. Zastanawiam się, czy powinnam odprowadzać od tego zaliczkę w ciągu roku, czy wystarczy raz – w zeznaniu rocznym? Jeszcze dodam, że Etsy odprowadza za mnie podatek VAT od plików cyfrowych, według prawa Unijnego. Pozdrawiam serdecznie 🙂

  • Jeśli zakwalifikujemy takie wpłaty jako przychody z innych źródeł (a tak byłoby najbezpieczniej), to wystarczy rozliczenie jednorazowe w zeznaniu rocznym.

   • Magdalena

    Dziękuję serdecznie za odpowiedź! Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego 🙂

 • margo191

  Dzień dobry. Bardzo proszę o radę.

  Syn jest studentem. Poza tym również diżejem oraz producentem muzycznym. Zawarł umowę z wytwórnią muzyczną w Holandii, że w razie potrzeby i zainteresowania będzie wyjeżdżał i grał na imprezach (najczęściej w Holandii, ale tez i innych krajach Europy). Z tego tytułu otrzymywał wynagrodzenie, dowodem tego są jedynie przelewy na konto. Żadnych umów o dzieło czy zlecenia nie ma. Podatek za granicą nie był płacony, syn otrzymywał kwotę brutto. Ze swojej działalności rozliczała się tylko wytwórnia. Co z tym dochodem teraz zrobić? Jak rozliczyć? Czy należało na bieżąco płacić zaliczki na podatek dochodowy?

  • Jeśli zaliczki nie były płacone na bieżąco, przelewy potraktować jako przychód z innych źródeł i rozliczyć jednorazowo w zeznaniu rocznym.

   • margo191

    Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂
    Pozdrawiam serdecznie 🙂

   • Maciej87

    Wojtku, nie jestem pewien czy to ta sama sytuacja więc pytanie rozszerzające do powyższego. Sytuacja podobna – podatek nie był płacony w 2015 i teraz chciałbym załatwić to za pomocą PITa. Rzecz w tym, że umowa z firmą (z Wielkiej Brytanii) to umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Czy w takim wypadku wpisuję kwotę w inne źródła a w kosztach uzyskania przychodu 50% tej kwoty?

    • Cześć Maćku! Jeśli masz umowę z przeniesieniem praw autorskich, również możesz jednorazowo rozliczyć, ale kwalifikując jako przychód z praw majątkowych.

 • Spacerius

  Witam, Czy Państwo uzyskania dochodu to miejsce faktycznego, fizycznego świadczenia pracy, miejsce skąd przyszło wynagrodzenie (przelew) i jednocześnie to siedziba płacącego, czy też miejsce, w którym sygnowano kontakt, w moim przypadku to 3 różne kraje, które mam wybrać? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

  • Jeśli praca była wykonywana fizycznie w innym państwie, będzie to miejsce uzyskania dochodu. Jeśli wykonywana zdalnie, za miejsce można uznać siedzibę płacącego.

 • Spacerius

  Witam ponownie :-), rozumiem, iż klauzula zawarta w kontakcie “The Organization reserves the right to copyright, intellectual property and other rights on documents produced by the Consultant under this contact including any modifications to documents submitted by the Consultant” wyczerpuje znamiona “prze­nie­sie­nia au­tor­skich praw ma­jąt­ko­wych” dla U. Skarbowego, z góry pięknie dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz 🙂

  • Dzień dobry! Tak, możemy tutaj mówić o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

 • Antek Myśliborski

  Witam,
  mam pytanko – czy roczny limit kosztów 50% dotyczy tylko kosztów do dochodów z praw autorskich, czy wszystkich – w sensie jesli wykorzystałem limit w danym roku, to czy jeśli wykonałem tez prace na umowę zlecenie (które nie podchodzą pod przekazanie praw autorskich) to czy od tej umowy nadal mogę odliczyć 20% kosztów uzyskania (standardowo), czy tez również dla umów zlecenie powinienem stosowac 0 koszty?

  • Jeśli będzie to umowa zlecenie, gdzie nie mamy postanowień dotyczących praw autorskich, to w ramach takiej umowy będzie można skorzystać z 20% KUP, nawet jeśli limit 50% KUP został przekroczony.

 • siguni

  Panie Wojtku,
  w “desperacji” napiszę i tu, choć wysłałam już i maila do Pana 🙂 Bardzo Pana proszę o pomoc.
  W Polsce pracuję na etacie, zaś w 2015 roku podpisałam z firmą ze Słowacji kontrakt na wykorzystanie moich prac w ich projektach, czyli była to sprzedaż praw autorskich. Firma ze Słowacji odprowadziła 5% podatek (u źródła), ja zaś otrzymałam na konto pomniejszone o ten podatek wynagrodzenie. Z pomocą księgowej wypełniłam PIT-36 oraz ZG i wyszło mi, że muszę dodatkowo odprowadzić podatek w Polsce. Nie wiem zatem, czy dobrze rozumiem zasadę o unikaniu podwójnego opodatkowania… Czy to jest normalna sytuacja, że pomimo odprowadzenia podatku przez firmę Słowacką ja muszę zapłacić jeszcze podatek i w Polsce? Jeśli tak, to czy dobrze wypełniłam PIT ZG, wpisując dochód brutto w poz. 21 oraz podatek w poz. 22? System nie chce mi wysłać tego PITa i zastanawiam się, czy to aby nie chodzi o te pozycje w ZG?
  Pozdrawiam serdecznie!

  • Dzień dobry! Tak, może zdarzyć się, że wyjdzie podwójne opodatkowanie. Szczególnie, gdy u źródła podatek został zapłacony wg mniejszej stawki niż u nas w Polsce. W Z/G podaje się dochód, a nie przychód, w związku z tym musi być to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

 • Kris

  Witam serdecznie,

  Mam do Pana pytanie: pracowałem za granicą bez podpisanej umowy. Wynagrodzenie z tego tytułu dostałem w formie jednorazowego przelewu na polskie konto bankowe (kwota pięciocyfrowa). Jak mam rozliczyć się z tego dochodu?

  • Dzień dobry! Najłatwiej będzie jednorazowo w zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł.

   • sevikon

    Dzień dobry Panie Wojtku,
    podepnę się pod to pytanie, ponieważ jestem w podobnej sytuacji. Małe zlecenie dla klienta zagranicznego (serwis internetowy) – umowa ustna, zrzeknięcie się praw do kodu i przeniesienie wszystkich praw dla klienta. Potem jednorazowy przelew na konto. Czy w przypadku rozliczenia rocznego mogę uwzględnić koszty uzyskania przychodu czy podatek mam odprowadzić od całej kwoty którą dostałem na konto? Czy przy implementacji serwisu webowego, z którego zrzekam się wszelkich praw mogę skorzystać z 50% KUP?
    Pozdrawiam

 • Panie Wojtku,
  Dziś wezwał mnie Urząd Skarbowy w celu wyjaśnienia niejasności na moim wniosku. Wg Pani urzędniczki, skoro prawa autorskie zostały przeniesione za granice (umowa pomiędzy mną -wykonawcą w Polsce, a odbiorcą w UK), to przysługuje mi jedynie 20% kosztów odliczenia przychodu, a nie 50%. Czy to prawda? Jeśli nie, w jaki sposób mogę się bronić? Pozdrawiam

  • Dzień dobry Panie Rafale! Dla skuteczności przeniesienia autorskich praw majątkowych nie ma znaczenia, skąd pochodzi nabywca praw autorskich. Jeśli tylko posiada Pan spisaną umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych, powinien mieć Pan prawo do 50% KUP.

 • Jan

  Dzień dobry,

  w zeszłym roku realizowałem zlecenia dla niemieckiej firmy i rozliczyłem PIT według porad z powyższego tekstu. Tymczasem dostałem właśnie wezwanie z US, według którego mam uzupełnić brakujące obowiązkowe pola O.3 oraz przedstawić kopie informacji o uzyskanych dochodach (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40, PIT-40A).

  Domyślam się (acz nie wiem, czy słusznie), że w polach O.3 mam wpisach należności za poszczególne miesiące/kwartały (czyli to, co wyliczałem według kursów z określonego dnia – wypłaty były w EUR). Czy to słuszny trop?

  I jak rozumieć prośbę o kopie informacji? Czy to dotyczy zagranicznych lub wszystkich zarobków (tu będzie problem, mam jedynie umowę po niemiecku), czy jedynie polskich?

  • Dzień dobry Panie Janie! Podejścia urzędników są różne. Moje artykuły dają wskazówki, ale nie dają kompletnych rozwiązań. Konkretne sprawy jesteśmy w stanie rozwiązywać wyłącznie indywidualnie w ramach indywidualnych zleceń.

 • yyapa

  Dzień dobry Panie Wojtku mam pytanie w kwestii które się do tej pory w tym temacie nie pojawiała: jak ma rozliczyć przychód uzyskany w ramach usługi wykonywanej za pośrednictwem UpWork w ramach działalności gospodarczej? Za usługę otrzymałem 400 USD UpWork pobrał prowizję 80 USD (na to mam od nich fakturę bez VAT) ja odebrałem 319 USD (1USD kosztowało odebranie kasy z konta UpWork – opłata za przelew)
  Jak mam udokumentować wpływ i który 400(przychód) – 81 (koszty) czy samo 319 (dochód) czy jeszcze jakaś inna konfiguracja?
  A jak ten przychód udokumentować? Stworzyć jakiś dokument wewnętrzny? Wystawić UpWork fakturę? (której oni ode nie nie chcą)? Jeszcze inaczej?

  • Dzień dobry! Najłatwiej będzie wystawić fakturę na całość kwoty UpWork, a fakturę od nich zaksięgować jako koszt, traktując to jako import usługi.

   • Lukasz

    Witam! Stoję przed identycznym problemem po pierwszej wypłacie z upwork. Jeśli chodzi o wystawienie faktury, to na pewno będzie to ok? Upwork przecież musiałby od takiej faktury zapłacić VAT w swoim kraju.

  • yyapa

   Panie Wojtku jeszcze jedno: Co z VAT-em gdy wiem, że podmiot – końcowy odbiorca usługi jest z Irlandii – nie wiem czy jest tam podatnikiem VAT-UE – mam to ustalić (nie wiem czy się da) czy bezpieczniej przyjąć że nie jest i zapłacić od tej kwoty VAT uznając ją za kwotę brutto?

  • Lukasz

   Witam, stoję teraz przed tym samym problemem. Jak udało Ci się to rozwiązać?

 • Andrzej Pieńczewski

  Panie Wojtku,

  uzyskuję dochody jako freelancer. Dochody nie są uzyskiwane na podstawie umowy, niemniej rozliczam je na podstawie comiesięcznych zaliczek. W zeszłym roku nie było żadnych problemów. W tym roku (w pierwszej połowie) prawie nie pracowałem. Teraz praca wre i za sierpień będę już płacił zaliczkę. Zaglądając w papiery zauważyłem, że mam jeden dochód z marca, od którego nie wpłaciłem zaliczki. Co teraz? Czy da się to jakoś naprawić?

  Pozdrawiam serdecznie.

  • Dzień dobry, Panie Andrzeju! Może Pan wpłacić zaliczkę z odsetkami za opóznienie albo poczekać do zeznania rocznego i tam wykazać ten dochód jako z innych źródeł, a wtedy zaliczki na bieżąco wpłacać nie trzeba.

   • Andrzej Pieńczewski

    Bardzo dziękuję, problem załatwiony!

 • Daniel

  Dzień dobry,

  Chciałbym zrozumieć kwestię płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Z jednej strony, w innym artyktyle napisał Pan, że zaliczke należy zapłacić do 20-ego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu w którym nastąpił przychód. Z drugiej strony w kilku komentarzach poniżej widzę, że sugeruje Pan rozliczenie się jendorazowo w zeznaniu rocznym. W jaki sposób płacona jest zaliczka w tym drugim przypadku?

  Pozdrawiam

  • Dzień dobry, Panie Danielu! W przypadku kwalifikacji przychów jako przychodów z innych źródeł, które rozliczane są jednorazowo w zeznaniu rocznym, nie odprowadza się zaliczek.

   • Daniel

    Dziękuje za odpowiedź. Być może źle się wyraziłem w moim pytaniu – chciałem się dowiedzieć w jaki sposób odprowadza się podatek dochodowy od przychodów rozliczanych jednorazowo w zeznaniu rocznym? Kiedy następuje płatność i w jakiej formie? Czy urząd skarbowy przysyła wezwanie do zapłaty na podstawie zeznania rocznego? Rozumiem, że przychody z innych źródeł są opodatkowane.

    • Płatność podatku następuje tak samo jak przy każdym zeznaniu rocznym. Jeśli wychodzi dopłata podatku, to dopłacamy po złożeniu zeznania bez wezwania ze strony US.

 • Joanna

  Panie Wojciechu, czym różni się odprowadzanie miesięcznych zaliczek od rozliczenia corocznego – któraś z tych metod jest bardziej korzystna?

 • Mariola

  Dzień dobry,
  Panie Wojciechu , czy Pan odpowiada na maila?

  • Dzień dobry! Odpowiadam w ramach indywidualnych odpłatnych konsultacji.

 • Mariola

  Oczywiście,ale czy najpierw wysłać maila z problemem (właściwie już wysłałam) czy w inny sposób się skontaktować o odpłatną konsultację ?

 • Michał

  Panie Wojciechu, mam pytanie – nie wiem czy podlega to pod ogólne pytanie czy już prosić o konsultację. Jstem zatrudniony w firmie XYZ z tytułu umowy o pracę, gdzie normalnie wykonuje swoje obowiązki na pełen etat.
  Dodatkowo “w ramach umowy o dzieło” mam podpisaną umowę Z brytyjską spólką LTD z której otrzymuje wynagrodzenie ( w złotówkach na polskie konto ) i tak w miesiacu październiku i listopadzie otrzymałem dwa przelewy za wykonaną prace. Czy zatem to kwalifikuje się do tego co napisał Pan tym art? Dodam, że nie odprowadzałem, żadnych zaliczek z tytułu umowy o dzieło.

  • Dzień dobry, Panie Michale! Tak, powinien Pan takie przychody zagraniczne opodatkować w Polsce.

 • Magda Kuca

  Witam Panie Wojtku, pisze pan: Na koniec uwaga praktyczna – uważaj na programy, które generują PIT na podstawie kreatora. Dochody zagraniczne, od których nie został zapłacony podatek za granicą to sytuacja szczególna i automatyczny kreator może zrobić zeznanie nieprawidłowo.
  W szczególności, kreatory stosują metodę unikania podwójnego opodatkowania, mimo że nie ma czego unikać, bo podatek płacisz tylko w Polsce. Jeśli kreator nieprawidłowo zastosuje taką metodę, podatek do zapłaty zostanie źle obliczony. W konsekwencji, zeznanie będzie nieprawidłowe.

  Próbuję wypełnić załącznik Pit/ ZG i automatyczny kreator karze mi wybrać metode unikania podwójnego opodatkowania , bez tego nie pozwala dodać załącznika (korzystam z e-pity) Co robić w takim wypadku aby uniknąć błędu w przeliczeniu?

  • Dzień dobry, Pani Magdo! Niestety nie jestem w stanie w ramach komentarza na blogu poprowadzić Panią przez proces wypełniania zeznania rocznego. To zbyt ryzykowne, że coś pójdzie nie tak. Odniosę się jednak do wątku załącznika Z/G. Generalnie, został on zaprojektowany w celu uwzględnienia podatku zapłaconego za granicą. Jeżeli podatek za granicą nie został zapłacony, można rozważyć rezygnację z załącznika Z/G w ogóle. Wtedy zagraniczne przychody traktuje się jak polskie i być może kreator sobie wtedy poradzi.

   • Magda Kuca

    Dziękuje bardzo za odpowiedź. Czyli w tym wypadku nie byłoby błędem zrezygnowanie z pit zg i zakwalifikowanie kwoty z zagranicy jako źródła przychodów- inne źródła z zaliczką pobraną przez płatnika 0? Bardzo dziękuje za rozwianie wątpliwości !

    • Jeżeli nie płaciła Pani zaliczki w ciągu roku, to lepiej zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. 🙂

     • Magda Kuca

      Bardzo dziękuję Panie Wojtku 🙂 Doszliśmy do rozwiązania wspólnie, chciałam się jeszcze podzielić kilkoma radami, które mogą pomóc zmagającym się z podobną sytuacją, które otrzymałam od urzędu w tej konkretnej kwestii:
      Kiedy mamy zagraniczne dochody od których nie został zapłacony wcześniej ani przez nas ani przez pracodawcę podatek, możemy je wykazać w pit zg sekcji c, punkt 6 i kolumnie c zamiast b, oczywiście wpisując 0 w miejscu podatek zapłacony za granicą) Jeśli wpiszemy je w kolumne c, formularz nie będzie uwzględniał formuły o podwójnym opodatkowaniu (tym samym kwota nie pojawi się w polu 188 pitu36), pamiętać jedynie trzeba aby nie zapomnieć uwzględnić kwoty dochodu zagranicznego w manualnym kreatorze tak jak Pan Wojtek radził jako inne źródła w sekcji dochody punk d pitu36 i sprawa załatwiona 🙂 Można zatem na te dwa sposoby. Dziękuje raz jeszcze i mam nadzieje, że się przyda !

     • Dziękuję. 🙂

 • Mateusz

  Panie Wojciechu, jak co roku mam zagwozdkę jeśli chodzi o rozliczenie przychodów z tytułu sprzedaży produktów na portalu stockowym (amerykański) w sytuacji gdy prowadzę działalność gospodarczą. Starałem się niejednokrotnie znaleźć konkretną jednoznaczną odpowiedź, ale nigdy mi się to nie udało.

  Tak jak wspomniałem prowadzę działalność gospodarczą i płacę podatek liniowy 19%. Dodatkowo od dłuższego czasu sprzedaję wspomniane produkty na portalu stockowym. Nie jest to moje główne źródło dochodów tylko mniejszy dodatkowy przychód poza działalnością gospodarczą. Sprzedawałem je już zanim założyłem działalność gospodarczą.

  Zanim przeszedłem na podatek liniowy i rozliczałem się na zasadach podatku progresywnego, to rozliczałem wszystko w PIT-36 z PIT Z/G. Przychody portalu stockowego rozliczałem oddzielnie w rubryce z prawami autorskimi i stosowałem do nich KUP 50%.Jednak od kiedy jestem na podatku liniowym i rozliczam przychody z działalności w PIT-37L, to nie jestem pewien czy dobrze robię nadal rozliczając przychody ze stocka w PIT-36.

  Jak wiemy będąc na podatku liniowym nie posiadam już kwoty wolnej od podatku w ramach działalności. W sytuacji gdy rozliczam przychody ze stocka w PIT-36 taka kwota jednak występuje i zmniejsza mój podatek, który powinienem zapłacić za przychody ze stocka. Nie jestem pewien czy tak powinno być i czy urząd nie stwierdzi, że nie posiadam żadnej kwoty wolnej od podatku, gdy jestem na podatku liniowym?

  Byłbym wdzięczny za rozwianie wątpliwości 🙂

  Pozdrawiam

 • Joanna Godard

  Dzień dobry!
  Pracuję zdalnie z Polski dla pracodawcy z UK na umowę zlecenie. Zaczęłam w grudniu, więc w rozliczeniu za 2016 miałam tylko ten grudzień, zapłaciłam podatek. Złożyłam PIT-36, bez Z/G, bo podatek odprowadzany jest tylko przeze mnie w Polsce. Wg PIT powinnam była dostać zwrot kwoty wolnej od podatku 556 zł. Ale dostałam zwrot całości! Skarbówka oddała mi całą zaliczkę, którą wpłaciłam za grudzień. Czy to możliwe, że skarbówka się pomyliła?! Dzwonili do mnie dowiadywać się jaka jest moja sytuacja, tłumaczyłam na jakiej zasadzie pracuję i wszystko było OK. A teraz wychodzi, że zapłaciłam 0 zł za dochód który przekroczył 10 tys. zł. Czy to normalne?

 • Aleksandra

  Witam !

  Mam pytanie jaki rodzaj przelewu wybrać chcąc wpłacać co miesiąc zaliczki od umowy o dzieło z zagranicznym klientem? PIT 36 ?

  • Dzień dobry! Niestety nie ma w 100% prawidłowego symbolu formularza dla samodzielnych zaliczek niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Proponuje uzyskać od swojego urzędu skarbowego informacje, jaki symbol pozwoli im na właściwe zaksięgowanie wpłaty.

 • Arleta

  Dzień dobry. Może to głupie pytanie, ale czy jeśli współpracuję z zagranicznym biurem tłumaczeń (ramowa umowa o współpracy; nie prowadzę działalności gospodarczej) i odprowadzam podatek (co zdarzyło się tylko raz w tym roku – niewielka ilość zleceń) to czy muszę te dochody wykazywać w zeznaniu rocznym? Muszę rozliczać się przez PIT-36? Czy wystarczy odprowadzanie podatku i normalnie wypełnienie PIT-37?

  • Arleta

   Mam też dodatkowe pytanie, czy w takim przypadku, jeśli rozpoczynam również pracę u polskiego pracodawcy na pełen etat, to mogę wypełnić PIT-2? W końcu nie prowadzę działalności gospodarczej, ale jestem objęta obowiązkiem odprowadzania podatku do US. Czy taka ulga mi przysługuje?

   • Dzień dobry! Tak, wykazuje Pani dochody w zeznaniu rocznym PIT-36. To jest prawidłowe podejście.

 • Daria

  Dzień dobry. Mam pytanie, jestem studentką, pracuję także na weekendy na umowie zlecenie. Z mojej firmy dostałam PIT-11. Jednocześnie dorabiałam sobie na stronach Fiverr.com oraz Upwork.com. Jak mam się rozliczyć?

 • Gabriela Kawa

  Dzień dobry,

  Trafiłam na Pana vlog poszukując informacji jak mogę rozliczyć PIT za pracę na zlecenie, które wpływa z zagranicy. W maju 2017 roku zostałam zatrudniona przez firmę kreatywną. Umowa sformułowana jest jako umowa zlecenie na 3 lata. W urzędzie powiedziano mi, że potrzebuję wypełnić PIT 36 + ZG. Jednak po zaznajomieniu się z dokumentami nie wiem jak je ugryźć. Firma nie odprowadza za mnie żadnych składek. Mogę jedynie rozliczyć się z odprowadzanego podatku przeze mnie, który odprowadzałam co miesiąc. Z tropu również zbiło mnie to, iż w dokumencie gdzie wypełniam odprowadzany podatek w danym miesiącu (PIT-36) pisze, że rubrykę wypełniają osoby NIEzamieszkałe na terenie RP. Zameldowana jestem w Polsce i pracuję zdalnie. Firma umiejscowiona jest w Korei.
  Co zrobić w takiej sytuacji?

  Z góry dziękuję za pomoc.