Regulamin

Cześć, dzień dobry!

Z tej strony Wojciech Wawrzak, autora tego bloga i założyciel specjalistycznej kancelarii prawnej praKreacja.legal.

Jeżeli tutaj trafiłeś / trafiłaś, to niezawodny znak, że czytasz regulaminy i dbasz o swoje interesy, doceniam!

Pisząc ten regulamin, chciałem, żeby był czytelny, przejrzysty, zrozumiały i przyjazny. Dlatego odstąpiłem od formalnego języka. Mam nadzieję, że będzie to dla ciebie ułatwienie.

Zacznijmy od spis treści.

Spis treści

Moje dane

Autorem tego bloga, sprzedawcą w blogowym sklepie i podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jestem ja, tj. Wojciech Wawrzak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Wawrzak”, ul. Tatrzańska 91/51, 93-279 Łódź, NIP: 9820359615.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Treści dostępne nieodpłatnie

Na blogu publicznie dostępne są treści tekstowe, graficzne, dźwiękowe i audiowizualne, z którymi możesz zapoznawać się nieodpłatnie i anonimowo, tj. bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Część treści dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów newslettera. Jeżeli jednak z jakiś względów nie chcesz zapisywać się do newslettera, skontaktuj się ze mną indywidualnie, a udostępnię ci te treści bez konieczności zapisywania się do newslettera.

Pamiętaj, że treści te nie stanowią indywidualnej porady prawnej, oficjalnej wykładni przepisów prawa, ani nie zastępują indywidualnej pomocy prawnej świadczonej przez specjalistę.

Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości bloga wymaga posiadania dostępu do internetu i urządzenia wraz z oprogramowaniem pozwalającego na przeglądanie zawartości internetu.

Newsletter

Za pośrednictwem bloga możesz zapisać się do newslettera, żeby otrzymywać na swój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych z blogiem.

Zapis do newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania, wraz z imieniem, w formularzu zapisu do newslettera.

Z otrzymywania newslettera w każdej chwili możesz zrezygnować, klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

Komentarze

Na blogu funkcjonuje system komentarzy.

Możesz publikować na blogu swoje komentarze, zarówno anonimowo, pod pseudonimem, jak również pod swoim imieniem lub nazwiskiem.

System komentarzy obsługiwany jest przez Disqus, Inc. Korzystając z systemu komentarzy, korzystasz z  usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Disqus, Inc. na zasadach określonych w regulaminie, którym posługuje się Disqus, Inc.

Zakazane jest publikowanie komentarzy bezprawnych, w szczególności naruszających cudze prawa, dobra lub interesy, przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje, zawierających treści obrazoburcze, wulgarne, pornograficzne, nawołujące do nienawiści, dyskryminujące, marketingowe, promocyjne.

Zachowuję prawo do moderacji lub usuwania komentarzy naruszających powyższy zakaz.

Zakupy w blogowym sklepie

Za pośrednictwem bloga możesz dokonać zakupu szablonu różnych dokumentów w postaci plików elektronicznych do samodzielnego wykorzystania. Listę wszystkich dostępnych w danej chwili do zakupu dokumentów znajdziesz w blogowym sklepie.

Zakup wybranych dokumentów następuje poprzez skorzystanie z przycisku „Kup teraz” i wypełnienie formularza zamówienia. Zamówienie wymaga podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz zaakceptowania regulaminu, który właśnie czytasz.

Formularz zamówienia przeznaczony jest dla podmiotów, które mają miejsce zamieszkania, stałego wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby na terytorium Polski. Jeżeli jesteś w innej sytuacji i chcesz złożyć zamówienie, napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Zamówienie musi być opłacone z góry. Dostępna jest wyłącznie płatność elektroniczna realizowana za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości). Jeżeli potrzebujesz zapłacić w inny sposób, napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Opłacenie zamówienia prowadzi do zawarcia ze mną umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci szablonów dokumentów będących przedmiotem zamówienia.

Fakturę dokumentującą zakup otrzymasz w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Korzystanie z zakupionych treści cyfrowych wymaga posiadania oprogramowania biurowego pozwalającego na edycję plików .doc oraz .xls, np. Microsoft Office, Open Office, Libre Office.

Pamiętaj, że kupowane pliki elektroniczne to jedynie szablony dokumentów przeznaczone do samodzielnego wykorzystania i wymagają dostosowania do twojej indywidualnej sytuacji.

Moje zobowiązanie polega w tym przypadku wyłącznie na dostarczeniu ci zakupionych plików elektronicznych, co następuje poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w zamówieniu linków pozwalających na pobranie plików. Linki są ważne przez 24 godziny od ich udostępnienia.

W ramach zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych nie jestem zobowiązany do udzielania jakichkolwiek konsultacji związanych z zakupionymi szablonami dokumentów. Grzecznościowo staram się jednak odpowiadać na drobne pytania. Jeżeli potrzebujesz dalej idącej pomocy, zawsze możesz skorzystać z odpłatnej, indywidualnej pomocy prawnej w twojej sprawie.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści zawartych na blogu, treści dostępnych dla subskrybentów newslettera oraz treści cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem bloga przysługują mnie lub podmiotom ze mną współpracującym. Korzystanie z tych treści z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Kupując treści cyfrowe za pośrednictwem bloga, możesz korzystać z nich w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej lub działalności zawodowej, z tym zastrzeżeniem, że nie możesz wykorzystywać tych treści cyfrowych ani ich fragmentów do przygotowywania dokumentów dla jakichkolwiek innych podmiotów lub osób niż ty.

Nie możesz udostępniać kupionych treści cyfrowych do użytku podmiotom trzecim.

Możesz korzystać z kupionych treści cyfrowych w dowolnej ilości swoich własnych projektów, pod warunkiem, że są to twoje projekty, a nie projekty innych podmiotów lub osób.

Możesz korzystać z kupionych treści cyfrowych, w granicach opisanych powyżej, bez konieczności oznaczania podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do treści, ale nie możesz przedstawiać siebie jako tego podmiotu.

Nie możesz odsprzedawać kupionych treści cyfrowych ani tworzyć na ich podstawie produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.

Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych możesz od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że wyraziłeś / wyraziłaś zgodę na dostarczenie ci treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jeżeli masz prawo odstąpić od umowy i chcesz to zrobić, wystarczy, że poinformujesz mnie o swojej decyzji, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracam Ci całą kwotę płatności wniesionej z tytułu zawartej umowy.

Reklamacje

Mam obowiązek dostarczyć ci treści cyfrowe wolne od wad.

Jeżeli stwierdzisz wadę kupionych treści cyfrowych, możesz skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Możesz również złożyć reklamację dotyczącą bloga lub jego funkcji. Wystarczy, że napiszesz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Na każdą reklamację odpowiadam w terminie do 14 dni od doręczenia mi reklamacji.

Jeżeli zawierasz ze mną umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  4. skorzystania z platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej UOKiK.

Dane osobowe i pliki cookies

Jeżeli podajesz mi swoje dane osobowe, jestem ich administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Blog wykorzystuje technologię plików cookies.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies opisane są w polityce prywatności.

Zmiany regulaminu

Mogę modyfikować ten regulamin z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 22 października 2021 r. Poprzednio obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest tutaj.