Nawigacja

Etat nie trwa wiecznie. Wiem, bo regularnie zgłaszają się do mnie klienci po konsultację w zakresie samozatrudnienia. Najczęściej programiści, ale nie tylko.

W odpowiedzi na liczne zapytania, postanowiłem omówić najważniejsze zagadnienia związane z tym tematem. Jeśli chcesz bezboleśnie przejść na samozatrudnienie, czytaj uważnie.

Pisałem ten artykuł z myślą o przyszłych samozatrudnionych, ale gdy go skończyłem, zdałem sobie sprawę, że dotyczy on wszystkich, którzy chcą założyć działalność. Przedstawione informacje są uniwersalne, dlatego przyda ci się nawet wtedy, gdy firma nie jest dla ciebie metodą samozatrudnienia, ale “normalną” działalnością.

Pięć podstawowych problemów

Przejście na samozatrudnienie wiąże się najczęściej z pięcioma podstawowymi problemami:

 • ZUS – czy mam prawo do małego zusu, czy nie,
 • podatek dochodowy – jaką formę opodatkowania wybrać,
 • podatek VAT – być vatowcem, czy nie,
 • kasa fiskalna – potrzebna, czy nie,
 • jak faktycznie założyć działalność?

Chcę te pięć problemów rozwiązać za ciebie. Chcę, by przejście na samozatrudnienie i założenie firmy było dla ciebie bezbolesne.

Dlatego w kolejnych akapitach wyposażę cię w wiedzę, której potrzebujesz. Gotowy?

Słyszałeś o minimalnej stawce godzinowej dla samozatrudnionych i konieczności prowadzenia ewidencji czasu pracy? Koniecznie sprawdź ten artykuł:

ZUS – mały, czy duży?

ZUS to zmora polskich przedsiębiorców. Tak przywykło się sądzić. Jednak pierwsze dwa lata działalności wcale nie są takie złe. Pod warunkiem, że masz prawo do małego zusu.

Kiedy masz prawo do małego zusu?

Zasada jest taka, że jeśli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, to przysługuje ci mały zus.

Od zasady są jednak wyjątki. Nie masz prawa do małego zusu, jeśli:

 • prowadziłeś już wcześniej działalność gospodarczą, a od tego czasu nie minęło 5 lat (60 miesięcy),
 • w ramach swojej firmy będziesz świadczyć usługi na rzecz dotychczasowego pracodawcy, a te usługi chociaż częściowo będą pokrywać się z tym, co robiłeś do tej pory na etacie.

Opisałem te dwa wyjątki własnymi słowami, by łatwiej było ci zrozumieć. Poniżej cytuję dokładnie brzmienie przepisu.

Art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wyjątek numer 1 jest jasny. Miałeś wcześniej firmę, nie upłynęło odpowiednio dużo czasu od tej pory – nie masz prawa do małego zusu.

Wątpliwości dotyczą wyjątku numer 2. Chodzi o sytuację, w której świadczysz usługi na rzecz tych samych ludzi, ale formalnie jest to już inny podmiot.

Na przykład, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w spółkę komandytową.

W takiej sytuacji masz prawo do małego zusu. Przekształcona spółka to bowiem formalnie już inny podmiot niż poprzedni pracodawca. Obsługuję obecnie księgowo programistę, który korzysta z małego ZUSu w sytuacji przekształcenia spółki byłego pracodawcy.

Wątpliwość może powstać również wtedy, gdy wprawdzie świadczysz dalej usługi dla dotychczasowego pracodawcy, ale w innym zakresie. Wtedy również masz prawo płacić mały zus.

Dlaczego mały zus jest taki fajny? Bo przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności płacisz ok. 460 zł miesięcznie. Piszę około, bo mały zus uzależniony jest od minimalnego wynagrodzenia, więc może się zwiększać. Duży jednak też się zwiększa, więc ta ulga przez pierwsze dwa lata to naprawdę dobra rzecz.

Podatek dochodowy – w jakiej formie?

Otwierając firmę, musisz wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Do wyboru masz trzy opcje:

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt.

Jest jeszcze opcja w postaci karty podatkowej, ale w praktyce raczej rzadko się zdarza, więc dzisiaj ją sobie odpuścimy.

>> Zasady ogólne

Zasady ogólne to podstawowa forma opodatkowania. Tutaj podatek płacisz wg dwóch stawek:

 • 18% – do 85 528,00 zł dochodu,
 • 32% – powyżej 85 528 zł dochodu.

Łatwo policzyć, że przy dużych dochodach ta forma opodatkowania może okazać się niekorzystna. W przypadku, gdy twoje dochody mają przekroczyć 110 tysięcy złotych w skali roku, warto pomyśleć o podatku liniowym.

Czasem jednak, mimo dużych dochodów, zasady ogólne mogą okazać się mimo wszystko korzystniejsze. Chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem, co nie jest dopuszczalne ani w przypadku podatku liniowego, ani ryczałtu (więcej poniżej).

>> Podatek liniowy

Podatek liniowy to zawsze ta sama stawka, niezależnie od wysokości dochodów. Ta stawka to 19%.

W praktyce, podatek liniowy opłaca się wtedy, gdy twój dochód w skali roku przekracza ok. 110 tysięcy złotych.

Podatek liniowy nie jest jednak dla wszystkich. Z podatku liniowego nie możesz skorzystać, jeśli w ramach działalności gospodarczej masz wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy, a usługi te choćby częściowo pokrywają się z tym, co robiłeś dla tego pracodawcy na etacie (to samo ograniczenie, co przy małym zusie).

Podatek liniowy, mimo korzystnej stawki przy dużych dochodach, ma również swoje wady. Jeśli wybierzesz tę formę opodatkowania, nie będziesz mógł rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani skorzystać z popularnych ulg podatkowych (np. ulga na dziecko).

Nad tym, czy podatek liniowy rzeczywiście jest dobrą opcją, warto zastanowić się szczególnie wtedy, gdy twój małżonek osiąga niewielkie dochody. W takiej sytuacji, wspólne rozliczenie z małżonkiem może przynieść dużą korzyść, a podatek liniowy taką możliwość eliminuje.

>> Ryczałt

Ryczałt to podatek płatny od przychodu. To istotna różnica, ponieważ w tym przypadku nie możesz uwzględniać kosztów uzyskania przychodu. Innymi słowy, jakiekolwiek zakupy na firmę (np. komputer, samochód) nie pomniejszą podatku do zapłaty.

W przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego jest inaczej. Tam płacisz podatek od dochodu, a więc od przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Stawki ryczałtu są różne:

 • 20%,
 • 17%,
 • 8,5%,
 • 3%,
 • 2%.

Stawka ryczałtu zależy od działalności, jaką będziesz prowadzić. Przepisy przewidują różne stawki dla różnych działalności. Jeśli chcesz ustalić stawkę właściwą dla ciebie, przeczytaj art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Treść przepisu przerzuciłem specjalnie na oddzielną stronę, by nie zaśmiecać artykułu.

Zatem w niektórych firmach ryczałt będzie bardziej korzystny, a w niektórych mniej. Na przykład, programistom ryczałt nie opłaca się, bo dotyczy ich stawka 17%.

Więcej o opodatkowaniu programisty przeczytasz tutaj: jaką formę opodatkowania wybrać dla programisty? Artykuł przyda ci się również, gdy nie jesteś programistą, bo zawiera informacje znajdujące zastosowanie do różnego rodzaju działalności.

Oprócz stawki, ryczałt jest korzystny z jeszcze jednego względu. Nie wymaga prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Książka jest niepotrzebna, ponieważ przy wyliczaniu podatku nie uwzględnia się kosztów. Dlatego wystarcza sama ewidencja przychodów. To sprawia, że księgowość w przypadku ryczałtu jest mocno uproszczona.

Ryczałt nie jest jednak dla wszystkich. Zanim ucieszysz się z możliwości wyboru tej formy opodatkowania, sprawdź, czy nie dotyczy cię wyłączenie od możliwości zastosowania ryczałtu.

Wyłączeń od możliwości wyboru ryczałtu jest sporo. Wszystko znajdziesz w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Znowu przerzuciłem przepis na oddzielną stronę, bo jest długi.

Moim zdaniem, najważniejsze wyłączenie dotyczy świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy. Tutaj jest podobnie jak w przypadku małego ZUSu i podatku liniowego – jeśli w ramach działalności świadczysz usługi na rzecz byłego pracodawcy, nie możesz wybrać ryczałtu.

Ryczałt, podobnie jak podatek liniowy, nie jest bez wad. Najważniejszą wadą jest brak możliwości wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem. Zatem w sytuacji, gdy osiągasz duże przychody, a twój małżonek dużo mniejsze, ryczałt uniemożliwi ci osiągnięcie korzyści ze wspólnego rozliczenia.

Podatek VAT – być vatowcem, czy nie?

ZUS to jedno, podatek dochodowy to drugie, a VAT to trzecie. Szczególnie podkreślam odrębność podatku dochodowego od podatku VAT. To dwa różne podatki, niezależne od siebie. Decyzja o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym nie kończy sprawy podatków.

Problem z podatkiem VAT najczęściej sprowadza się do decyzji, czy być podatnikiem VAT, czy nie być. To pytanie, na które odpowiadam chyba najczęściej, gdy chodzi o nowych przedsiębiorców.

Zasadniczo, rozpoczynając działalność gospodarczą, można wybrać, czy chce się być vatowcem, czy nie. Taki wybór możliwy jest dzięki art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza zwolnienie podmiotowe przy starcie firmy.

Art. 113 ust. 9 Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Kwota określona w ust. 1 to 150 tysięcy złotych. Jest to kwota graniczna, po przekroczeniu której nie masz już wyjścia – musisz być vatowcem. Dopóki jednak generowana przez ciebie sprzedaż nie przekroczy tej kwoty, możesz nie płacić podatku VAT.

Jak to jednak zwykle bywa, od możliwości korzystania ze zwolnienia są wyjątki. Przewiduje je art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Tym razem zdecydowałem się przytoczyć przepis w treści artykułu, bo nie jest aż tak długi jak poprzednie. Zwracam jednak twoją uwagę, że przepis odsyła do załącznika nr 12 do ustawy, gdzie znajduje się lista towarów, których sprzedaż eliminuje z możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT. Załącznik przeniosłem na oddzielną stronę, by nie zaśmiecać artykułu.

Mimo możliwości skorzystania ze zwolnienia, często jest jednak tak, że podmiot, dla którego masz świadczyć usługi, wymaga, byś posiadał status podatnika VAT. Woli zapłacić więcej, ale otrzymać fakturę z naliczonym podatkiem VAT. Bo potem sobie ten VAT odliczy u siebie.

Jeśli spotkasz się z takim wymogiem, to będziesz chciał być vatowcem. I oczywiście możesz nim być. Państwo polskie nie obrazi się na ciebie, bo pieniążki w budżecie zawsze się przydadzą.

Jeśli chcesz być podatnikiem VAT, musisz złożyć do Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Napiszę o nim więcej za chwilę, gdy będę opisywał jak założyć działalność.

Kasa fiskalna – potrzebna, czy nie?

Problem kasy fiskalnej dotyczy cię tylko wtedy, gdy klientami twojej firmy będą, oprócz przedsiębiorców, również osoby prywatne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 111 ust. 1 Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zatem jeśli twoimi klientami będą wyłącznie przedsiębiorcy (w przypadku typowego samozatrudnienia będziesz miał jednego stałego klienta-przedsiębiorcę), to kasą fiskalną w ogóle nie musisz się przejmować.

Jednak nawet jeśli wśród twoich klientów mają znajdować się osoby prywatne, masz jeszcze szansę uniknąć kasy fiskalnej. Jak? Korzystając ze zwolnień, które zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Treść rozporządzenia przerzuciłem na oddzielną stronę, by nie zaśmiecała artykułu. Przeczytaj tekst rozporządzenia, jeśli szukasz możliwości zrezygnowania z kasy fiskalnej, mimo że twoi klienci to osoby prywatne.

O dwóch najważniejszych zwolnieniach z obowiązku posiadania kasy fiskalnej pisałem tutaj: paragon w sklepie internetowym, jak go uniknąć? Artykuł dotyczy wprawdzie sklepów internetowych, ale informacje w nim zawarte są aktualne również w stosunku do innych działalności.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jeśli przeczytałeś wszystko, co znajduje się powyżej, wiesz już:

 • czy masz prawo do małego zusu,
 • jaką formę opodatkowania wybrać,
 • czy musisz mieć kasę fiskalną,
 • czy musisz być vatowcem.

Teraz pora na krok ostateczny. Rejestrację firmy. Tutaj będzie już prosto. Bez zasad, wyjątków i innych zawiłości.

By założyć firmę, musisz:

 • złożyć wniosek CEIDG-1,
 • złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R – jeśli chcesz albo musisz być vatowcem,
 • złożyć zgłoszenie ZUS ZUA.

>> CEIDG-1

Wniosek CEIDG-1 służy wpisaniu cię do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli do rejestru osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Wniosek CEIDG-1 możesz złożyć on-line na stronie CEiDG. Jeśli dysponujesz bezpiecznym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, możesz taki wniosek złożyć całkowicie on-line bez wychodzenia z domu.

Jeśli nie, wniosek możesz wysłać on-line, a następnie udać się do Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta i podpisać wniosek własnoręcznie. Wystarczy podać numer wniosku, a urzędnik wydrukuje go i da ci do podpisu.

Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Może być to dzień wcześniej, może być to miesiąc wcześniej. We wniosku jest miejsce na wskazanie pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej, więc nie ma również problemu z dużo wcześniejszym złożeniem wniosku, gdyby była tak potrzeba.

>> VAT-R

Jeśli chcesz albo musisz być podatnikiem VAT, musisz złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Jeśli dysponujesz podpisem elektronicznym, możesz wysłać je on-line. Jeśli nie, możesz zrobić to listownie (list polecony) lub osobiście we właściwym dla ciebie urzędzie skarbowym.

Jeśli VAT-R wypełniasz samodzielnie, polecam wizytę osobistą w urzędzie skarbowym. Urzędnik zweryfikuje poprawność zgłoszenia przy tobie i będziesz miał pewność, że wszystko jest dobrze. Warto byś miał przy sobie dwie kopie zgłoszenia. Wtedy jedno zostanie w urzędzie, a na drugim dostaniesz pieczęć z datą złożenia – to dowód, że zgłoszenie wpłynęło do urzędu.

Zgłoszenie VAT-R powinieneś złożyć przynajmniej dzień wcześniej przed pierwszą planowaną transakcją, która ma być objęta podatkiem VAT.

>> ZUS ZUA

W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej (pierwszy dzień wskazany w CEiDG), musisz złożyć zgłoszenie ZUS ZUA. To zgłoszenie na cele ubezpieczeń społecznych.

Jeśli dysponujesz podpisem elektronicznym, możesz wysłać zgłoszenie on-line. Jeśli jednak wypełniasz je samodzielnie, podobnie jak przy zgłoszeniu VAT-R, polecam wizytę osobistą we właściwej dla ciebie placówce ZUS. Urzędnik skontroluje, czy wszystko jest prawidłowo wypełnione i nie będziesz się musiał później stresować, że zrobiłeś coś źle.

>> Usługi biura rachunkowego

Procedura startu firmy jest naprawdę prosta. Niemniej jednak, zgłoszenie VAT-R oraz zgłoszenie ZUS ZUA mogą być dla laika nieco stresujące. Dlatego jeśli masz zamiar w przyszłości korzystać z usług biura rachunkowego, najlepiej zrób to od razu.

Wtedy w pakiecie otrzymasz komplet dokumentów rejestracyjnych i nie będziesz musiał się niczym przejmować. W mojej firmie tak właśnie działamy. Gdy przychodzi nowy klient, to robimy za niego wszystko – tak, by miał święty spokój i pewność, że wszystko gra.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy przy rozpoczęciu działalności gospodarczej? Napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Podsumowanie

Uff… to był materiał naprawdę ciężkiego kalibru. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, serdecznie ci gratuluję. Oznacza to, że dzielnie przebrnąłeś przez wszystkie niuanse związane z zusem, podatkiem dochodowym, kasami fiskalnymi i podatkiem VAT.

Dla utrwalenia wiedzy, krótkie podsumowanie:

 • prawo do małego zusu zależy od tego, czy prowadziłeś już wcześniej działalność gospodarczą oraz czy nie będziesz świadczyć usług dla byłego pracodawcy,
 • są trzy podstawowe formy opodatkowania, a wybór pomiędzy nimi nie zawsze jest oczywisty – warto znać szczegóły poszczególnych form,
 • kasa fiskalna będzie potrzebna ci wtedy, gdy twoi klienci to osoby prywatne i nie możesz skorzystać ze zwolnienia od konieczności posiadania kasy,
 • najczęściej podatek VAT nie jest od razu obowiązkowy, ale są szczególne sytuacje, gdy będzie,
 • samo założenie działalności to nic trudnego, poza nieprzyjemnie skonstruowanymi formularzami,
 • podstawowy problem przy przechodzeniu na samozatrudnienie, to świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy – problem ten rozwiązuje się poprzez formalną zmianę zatrudniającego podmiotu, np. przekształcenie spółki.

Podobał ci się ten wpis? Udostępnij go innym. Dzięki poniższym przyciskom zajmie ci to dosłownie chwilę.

Nie chcesz zakładać jednoosobowej firmy, ale myślisz raczej o spółce? Koniecznie sprawdź te dwa artykuły:

Darmowa checklista: 10 kroków do startu własnej firmy

Chcesz mieć pewność, że nie pominiesz niczego ważnego przy starcie własnej firmy?

Zapisz się na mój newsletter i odbierz darmową checklistę “10 kroków do startu własnej firmy”.

Checklista pozwoli ci bezbłędnie przejść przez proces założenia działalności gospodarcze

Link do pobrania checklisty otrzymasz w wiadomości powitalnej po potwierdzeniu subskrypcji newslettera.

Jeśli chcesz otrzymać darmową checklistę “10 kroków do startu własnej firmy” zapisz się na newsletter. Nie musisz obawiać się reklam. Newsletter wykorzystuję wyłącznie do kontaktu w związku z tym, co dzieje się na blogu.

Podaj swoje imię oraz adres e-mail.

Powyższych zgód udzielasz mi, czyli Wojciechowi Wawrzak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą “Usługi prawne i księgowe Wojciech Wawrzak” z siedzibą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • Bardzo wartościowy wpis. Wszystko wytłumaczone zwięźle i bez zbędnej “otoczki słownej”. Dziękuję!

  • Dzięki za ciepłe słowa, kłaniam się! Przy okazji pytanie – zmieniłem formę zapisu na newsletter. Czy te zgody nie odstraszają i nie są przeszkodą w zapisywaniu się? Pytam, bo badam reakcje.

 • Tego właśnie szukałem, napisane językiem normalnego człowieka, a nie urzędowym bełkotem, wszystko co ważne, zwięźle i na temat. Brawo!

 • Kasia Kubit

  Wojtku, choć działalność prowadzę już 10 lat, to z przyjemnością przeczytałam Twój artykuł. Przystępnie podajesz istotne informacje. Brawo!

  • To zaszczyt zostać pochwalonym przez przedsiębiorcę z 10-letnim stażem. 🙂

 • Magdalena Mrzygłód

  Szacun Wojtku!
  Dziękuję:)

 • Och gdyby Twój wpis istniał ponad dwa lata temu, gdy zakładałam firmę, choć trochę byłoby mi łatwiej 🙂 Akurat moja działalność należy do tych, w których od razu musiałam być VAT-owcem z kasą fiskalną – jubilerstwo ( na szczęście za zakup kasy fiskalnej urząd zwraca pieniążki do max. 700 zł, ale działalność musi przetrwać minimum dwa lata, bo inaczej trzeba je oddać – tak przynajmniej było w 2013 roku 🙂 Na pewno podeślę ten artykuł koleżance, która właśnie jest na etapie myśli wszelkich o własnej działalności 😀

  • Nie mogę odżałować, że nie było mnie tutaj dwa lata temu! Nie pozostaje mi nic innego jak trzymać kciuki za koleżankę, pozdrów ją ode mnie! 🙂

 • Sylwia Bieniek

  Ja zastanawiam się nad czymś innym. Czy urządzenia i materiały które kupuję już teraz, będą mogła sobie wliczyć w koszty kiedy założę firmę? Chodzi o rękodzieło, które tworzę z okazyjnie zdobytych materiałów.

  • Jeśli zostanie zachowany rozsądny czas pomiędzy zakupem materiałów a startem firmy, jest to jak najbardziej dopuszczalne. Jako koszty firmy można zaliczyć wszystkie wydatki służące przygotowaniu do startu firmy.

   • Sylwia Bieniek

    Rozumiem, że ten czas nie jest ściśle określony i zależy od interpretacji urzędnika?

    • Nie jest ściśle określony, ale ja bym brał tutaj pod uwagę miesiąc, dwa miesiące.

     • Sylwia Bieniek

      Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. W takim razie sprzęty prywatne, które wnoszę do firmy nie pozostaną nigdy odliczone?

     • Ze sprzętami jest inna kwestia. Środki trwałe możesz wprowadzić nawet po kilku latach od zakupu, jeśli będą wykorzystywane w działalności. Dotyczy to choćby samochodów.

     • Sylwia Bieniek

      aha 🙂 Dzięki Tobie zaczynam rozumieć to wszystko.Cały artykuł również dużo rozjaśnił. Cieszę się, że Cię mamy 🙂

     • Kłaniam się w pas, nóżki całuję!

 • AgnieszkaWw

  A ja chciałam zapytać o podatki jakie trzeba będzie płacić. Martwiłabym się czy firma przyniesie na początku dość dużo dochodu, ponieważ aż tyle nie chciałabym do niech dokładać. Czy jakąś kwotę uzyskaną z dotacji na otwarcie nowej firmy można przeznaczyć na opłacenie należnych podatków? Np z góry za jakiś czas, lub czy w jakiś sposób można ją odłożyć? Czytałam że pieniądze z dotacji należy wydać w ciągu 30 dni?

  • Pieniądze z dotacji trzeba wydać w ciagu dwóch miesięcy i nie ma możliwości pokrycia z nich podatków.

 • Ja trochę nie w temacie – czy tylko ja mam problem z czcionką w tym artykule? W niektórych miejscach występują dziwne znaczki :).

  • Problem występuje w przypadku korzystania z przeglądarki Safari. Cały czas pracujemy nad tym z moim web developerem i nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego problemu, przepraszam.

 • Wydaje się, że to dosyć zagmatwany temat, zwłaszcza dla osób, które zaczynają swoją działalność, ale hej od czego jest internet 🙂

  Pozdrawiam mega pozytywnie

 • Małgorzata

  A ja mam takie pytanie: Czy mam prawo do małego ZUSu, jeżeli poprzednią działalność zamknęłam 3 lata temu, ale nigdy nie płaciłam od niej ZUSu (jedynie tzw. składkę zdrowotną), ponieważ jednoczesnie byłam zatrudniona na etacie i ZUS płacił za mnie zakład pracy.

  • Dzień dobry! Prawo do małego zusu nie jest uzależnione od płacenia składek, ale od prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem samo prowadzenie działalności wystarcza, by uznać, że nie ma Pani prawa do małego zusu.

 • Sebastian B.

  Artykuł bardzo ciekawy i pomocny, niestety nie udało mi się jednoznacznie rozwiać moich wątpliwości. Mianowicie, ciągle mamy do czynienia z sformułowaniem “usługi na rzecz dotychczasowego pracodawcy”, co jeśli jest to mój obecny pracodawca? Zamierzam otworzyć własną działalność, jednak nadal będę pracował dla obecnego pracodawcy, z tym że na 1/2 etatu. Dodatkowe prace, jak stworzenie oprogramowania czy wizualizacji, wykonam w ramach własnej działalności i wystawie mu fakturę. Moje pytanie, czy w takim przypadku, mam prawo do małego ZUS-u? W ogóle muszę opłacać składki, skoro nadal jestem zatrudniony i posiadam umowę o pracę na czas nieokreślony?

  • Uważam, że tutaj prawa do małego ZUSu nie będzie. Jeśli chodzi o opłacanie składek z działalności, to w przypadku posiadania zatrudnienia, gdzie podstawą wymiaru składki jest przynajmniej minimalna krajowa, z działalności płaci się tylko składkę zdrowotną.

 • Jakub B.

  Niezwykle przydatny artykuł! W sumie jak wszystkie na tym blogu 😉 Jestem ciekaw jak wygląda sprawa ze składkami ZUS (ubezp. zdrowotne dokładniej) gdy zaczyna się własną działalność gospodarczą i nie było się wcześniej ubezpieczonym przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Przy zgłoszeniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest wtedy naliczana “opłata dodatkowa” wyliczana na podst. długości okresu w którym nie było się ubezpieczonym. Czy przy otwieraniu własnej działalności gosp. też tak to wygląda?

  • Dzień dobry Panie Jakubie! Dziękuję za ciepłe słowa. W przypadku startu działalności, nie ma tej opłaty dodatkowej. Ona jest tylko przy dobrowolnym ubezpieczeniu, przy obowiązkowych jej nie ma, a działalność gospodarcza to ubezpieczenie obowiązkowe.

   • Jakub B.

    Dziękuję Panie Wojciechu za szybką odpowiedź! Pański blog jest niezwykle przydatny i rozwiał już wiele moich wątpliwości związanych z prawem 🙂 Dziękuję!

    • Kłaniam się i cieszę się, że mogłem pomóc!

     • anty-no-mia

      Wlasnie od godziny szukalam odpowiedzi na to pytanie. Dzięki!

      Szkoda, że to musi być takie skomplikowane.

     • Cieszę się, że mogłem rozwiać wątpliwości i uczynić życie prostszym. 🙂

 • Mat

  Witam,
  Chciałem założyć firmę i wykonywać usługi w niemczech (jestem programistą ) jednak zanim zdobędę swojego pierwszego klienta nie chciałbym ponosić dużych kosztów związanych z założeniem dzialanosci( mam prace stała a firm ma być dodtkiem) . Dzialanosc zakładam po to aby być bardziej wiarygodny i aby posiadać nip. Czy mogę po dniu założenia firmy odrazu ja zawiesic? Jakie ponoszenia koszty gdy firma jest zawieszona? Z tego co się orientuje to koszty jaki ponosił bym bez zawieszenia firmy wynoszą ok 400zl.

  • Dzień dobry! Tak, można zawiesić firmę od razu po otworzeniu. Niemniej jednak, nie ma to sensu, bo otwarcie działalności to chwila i można zrobić to, gdy ma się już pierwszego klienta.

 • Milijka

  Rewelacyjny blog. Gratuluję pasji i profesjonalizmu 🙂

 • Anna Cha

  Super, tego szukałam 🙂 Mam pytanie odnośnie stosunku pracy z poprzednim pracodawcą a obniżonym zusem. Czy jeśli teraz z pracodawcą łączy mnie umowa o dzieło, to będę miała prawo do obniżonego zusu jeśli założę dg?

  I kolejne pytanie – załóżmy, że zlecenie wykonałam przed dniem założenia dg, ale wynagrodzenie otrzymam już po jej założeniu 0 czy w takim wypadku mogę przyjąć wypłatę już na konto firmowe i rozliczyć ją jako przychód mojej nowo założonej dg?

  • Cześć, Anna! Jeśli będziesz w ramach działalności gospodarczej wykonywać usługi na rzecz byłego Zamawiającego, z którym łączyła Cię wyłącznie umowa o dzieło, to będziesz miała prawo do małego zusu.

   Tak, możesz rozliczyć to w ramach DG, jeśli przedmiot umowy wchodzi w zakres DG. Poinformuj o tym oczywiście zamawiającego, by nie odprowadzał za Ciebie zaliczki.

   Nie ma obowiązku posiadania konta firmowego, ale uważam, że to znacznie ułatwia życie, gdy całość spraw firmowych ma się na oddzielnym rachunku.

   • Anna Cha

    Super, dobre info, dziękuję!

    Jeśli chodzi o konto firmowe – mam wątpliwości co do samych wpłat i wypłat. Rozumiem, że na to konto otrzymuję wypłatę, ale czy również z tego konta muszę płacić podatki? Czy mogę przelać sobie dowolną kwotę na konto prywatne? Dostaję wypłatę w euro, stąd wszystkie rozterki…

    • Wypłaty można robić sobie dowolnie między kontami. Grunt, by konto z którego płacimy podatki było zgłoszone do US. Innymi słowy, wszystkie konta związane z prowadzoną działalnością powinny być zgłoszone w CEiDG.

     • Anna Cha

      Ok, dziękuję ślicznie!

 • Mateusz

  Rachunek z samozatrudnienia w ramach działalności gospodarczej przy pracy ciągłej (jak etatowa) powinno się wystawiać ostatniego dnia danego miesiąca, czy pierwszego dnia następnego miesiąca? Czy też jest to obojętne prawnie?

 • Piotr Szeptyński

  Najlepszy artykuł tego typu. Nosz, k. mać, od tygodnia czytam wszelkie poradniki i mam pianę na pysku, gdy widzę “Punkt 1. Zgłoszenie w CEIDG. Udaj się/wypełnij itd.”. No udaj się, a później czekają Cie dwa zdziwienia: jedno to forma opodatkowania a drugie to PKD. Nikt nie pisze w punkcie pierwszym jak się przygotować do wizyty/złożenia wniosku, tylko od razu o wypełnianiu wniosku. Najpierw trzeba wykonać sporą pracę domową, bo mnie też nikt nie był w stanie sensownie pomóc i sam musiałem szukać. Za chwilę zakładam działalność, chociaż wciąż nie wiem co zrobić z księgowością…

 • Tomasz

  Mam ważne pytanie, otóż:
  , parę lat temu założyłem działalność wyznaczając dzień rozpoczęcia startu działalności gospodarczej (kontrakt menadżerski). Z firmą jednak nie dogadałem się i przed wyznaczonym startem mojej działalności gospodarczej – zlikwidowałem ją.
  Czy w takowym przypadku jak chciałbym ponownie założyć działalność – to czy będzie przysługiwać mi “mały” ZUS?.

 • Lukasz Adamczyk

  A co w przypadku jeśli, dla pracodawcy pracowałem na UZ a teraz chcę DG, czy mały zus mi przysługuje ?

  • Tak. Zlecenie, w przeciwieństwie do etatu, nie wyklucza małego ZUSu.

 • Świetnie wytłumaczone i przedstawione. W końcu rozjaśniło mi się parę kluczowych kwestii, bo inne artykuły na internecie wprowadzały tylko większy zamęt;)

 • MAX

  Jeżeli obecnie pracuję w firmie na etat a pracodawca i ja również chciałbym przejść na samozatrudnienie, to czy mogę? Nadmieniam że nadal będę wykonywał podobne obowiązki rozszerzone o dodatkowe zlecenia. Czy musimy tak ułożyć umowę aby nie miała znamion umowy o pracę czy nie jest to konieczne jeżeli oboje tego chcemy?
  Czy lepiej by było gdybym miał umowę na 1/2 etatu z pracodawcą i dodatkowo własną działalność na podstawie której świadczyłbym dodatkowe usługi dla tego samego pracodawcy. Co może Pan poradzić?

  • Podstawowa sprawa: w takiej sytuacji nie będzie Pan mógł korzystać z małego ZUSu, więc całe przedsięwzięcie może okazać się nieopłacalne. 🙂

   • Max

    Dla mnie bedzie to opłacalne nie chodzi mi o maly ZUS, jestem w trochę innej sytuacji. Tylko pytanie jak ułożyć umowę z pracodawcą. Co Pan radzi?

    • Jak ułożyć umowę z pracodawcą, to na tyle generalne pytanie, że bardzo trudno na nie odpowiedzieć. Umowa musi wskazywać na obowiązki stron, opisywać przebieg współpracy, zawierać sposób rozliczeń etc.

 • Dzięki za content takiej jakości 🙂

 • Aleksandra

  Super strona :). Jestem początkująca w temacie i inne serwisy bardzo zniechęcają do założenia swojej firmy. Tutaj jest wszystko lekkie i proste. Poszukuję informacji na temat rozliczania podatkowego. Będę zakładać firmę zajmującą się sprzedażą produktów elektronicznych. Na razie można powiedzieć jestem zielona w temacie. Czy można prosić o jakiś przekierowujący link? Podatki, rozliczenia, wymagane zeznania? Z góry dziękuję ! 🙂

 • Adrian

  Sporo informacji, ale na niektóre pytania nie znalazłem odpowiedzi 🙂 otóż myślę nad założeniem działalności, która polega na sprzedaży ebooków pod własnym szyldem na portalu aukcyjnym (bez sklepu internetowego), chodzi o miesięczniki. I teraz kilka moich pytań. Jak w takim przypadku wygląda sprawa z VATem, trzeba czy nie trzeba (w pierwszych miesiącach raczej wątpię żeby dochód był większy niż 1tys/mies.)? Czy mam obowiązek mieć kasę fiskalną (handel wyłącznie w sieci, czy będą zamawiać firmy czy osoby prywatne – nie wiem)? A jeśli by była potrzebna kasa, czy wystarczy zamiast tego faktura generowana elektronicznie? I jak wygląda możliwość robienia konkursów z nagrodą rzeczową? Czy jakoś rozliczać tę nagrodę? Czy po prostu ktoś wygrał, to idę do sklepu, kupuję i wysyłam wygranemu (wartość przedmiotu 100-150zł)?

  • Dzień dobry, Panie Adrianie! To zrozumiałe, że na blogu nie ma odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania. Pana pytania kwalifikują się do indywidualnej, odpłatnej konsultacji. W razie zainteresowania takową, zapraszam do kontaktu pod adresem kontakt@wojciechwawrzak.pl.

 • gość

  Witam, mam pytanie jeśli chcę podpisać umowę na wykonywanie usług jako
  samozatrudniona na rzecz firmy z którą w poprzednich latach kilkakrotnie
  wykonywałam pojedyńcze umowy zlecenia, nigdy nie łączyła nas umowa o
  pracę (będę wykonywać te same, bądź bardzo podobne zadania co na
  zleceniu). Czy mogę w tym przypadku korzystać z ryczałtu od przychodów
  ewidencjonowanych? Czy mogę korzystać z małego ZUS? I czy ZUS lub PIP
  nie zakwestionuje tej umowy (będą próbowali przekształcić ją na zlecenie
  lub na umowę o pracę).
  Dziękuję.

  • Dzień dobry! Świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia nie wyłączna możliwości korzystania z małego ZUS i ryczałtu. Chodzi wyłącznie o pracowników etatowych przechodzących na samozatrudnienie – tutaj są ograniczenia.

 • Agnieszka

  Dzień dobry, mam pytanie apropo wyjatku od małego zusu. Czy jeśli byłam zatrudniona w ramach umowy o dzieło/zlecenie, i po założeniu firmy chcę nadal świadczyć tej firmie moje usługi to ten wyjątek również mnie obowiązuje pomimo braku etatu? “w ramach swojej firmy będziesz świadczyć usługi na rzecz dotychczasowego pracodawcy, a te usługi chociaż częściowo będą pokrywać się z tym, co robiłeś do tej pory na etacie.”

  • Dzień dobry, Pani Agnieszko! Jeżeli świadczyła Pani usługi na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie, to nie traci Pani prawa do małego ZUSu.

 • Skart

  Witam
  Jaka musi być przerwa aby podpisują umowe b2b u obecnego pracodawcy mieć preferencyjny zus.

 • Łukasz Bączyk

  Cześć,
  ja mam kilka pytań/wątpliwości odnośnie artykułu, może są to pomysły na nowe artykuły?

  Pierwsze pytanie odnośnie rozliczenia ryczałtem od przychodów. Szukałem tej informacji również w innych miejscach i z tego co zrozumiałem, to zryczałtowany podatek nie wylicza się bezpośrednio od kwoty przychodu, lecz kwoty przychodu pomniejszonej o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Od wyliczonego w ten sposób podatku odejmuje się część składki zdrowotnej i dopiero taka kwota jest przelewana na konto urzędu skarbowego jako zaliczka na podatek. Zresztą – chyba takie same zasady są też przy podatku dochodowym na zasadach ogólnych (nie weryfikowałem podatku liniowego). Myślę, że warto o tym wspomnieć.

  Pytanie drugie dotyczy tego jak to się wszystko ma w kontekście równoległej pracy na etacie (kiedy usługi z DG nie prowadzimy na rzecz pracodawcy, tylko innych podmiotów)? Z informacji do jakich dotarłem wynika, że nie płacimy wtedy składek na ubezpieczenie społeczne, a kwotę podstawy do podatku dochodowego (lub od przychodu) pomniejsza tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. W tej sytuacji rozumiem, że nie przysługuje mały ZUS (co miałoby sens)?

  Kolejne pytanie wiąże się z rozliczaniem działalności przy jednoczesnej pracy na etacie. Zaczynając od chyba bardziej skomplikowanego przypadku: Jeżeli obie osoby pozostające w związku małżeńskim pracują na etacie (przyjmując, że zarabiają średnią krajową) i jedna z nich prowadzi działalność gospodarczą rozliczając podatek od przychodów ewidencjonowanych, to czy możliwe jest wspólne rozliczenie dochodów uzyskanych ze stosunku pracy? W moim amatorskim rozumieniu tak 🙂

  Pozdrawiam,
  Łukasz

 • Paweł R.

  Witam,
  Chiałbym się dowiedzieć, czy mógłbym skorzystać z “małego Zus”. Chcę przejść na samozatrudnienie, aktualnie pracuję w centrali w dziale finansowym umowa o pracę na czas nieokreślony, a chcę przejść do departamentu sprzedaży, być pracownikiem operacyjnym w terenie, zajmować się sprzedażą. Czy jest szansa na mały zus wtedy przy samozatrudnieniu? Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
  Pozdrawiam

 • Agnieszka Wyrostkiewicz

  Chcę założyć działalność gospodarczą 9001 Z samozatrudnienie i skorzystać z małego ZUS-u. Czy mogę. Będę oferować przedstawienia artystyczne dla dzieci – tańczący i śpiewajacy artyści w kostiumach.

  • Dzień dobry, Pani Agnieszko! Jeżeli będzie to Pani pierwsza działalność gospodarcza i jeżeli nie będzie Pani świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, to prawo do małego zusu będzie Pani przysługiwać. Wpływ na mały zus nie ma branża, ale fakt upływu czasu od ostatniej działalności i niewykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy.

 • Mcgregor88

  A co powiecie na samozatrudnienie w charakterze niani? Żona zastanawia się nad tym, miałaby wtedy zapewniony ZUS i składki emerytalne. I jeśli wybralaby opodatkowanie na zasadach ogólnych, moglibyśmy się wspólnie rozliczać. Czy w takim przypadku będzie potrzebna kasa fiskalna?