Załącznik nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług

Ta strona stanowi dodatek do artykułu Jak bezboleśnie przejść na samozatrudnienie?

Poniżej możesz zapoznać się z załącznikiem nr 2 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Załącznik zawiera listę towarów, którymi obrót wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

Jeśli nie masz siły przebijać się przez tekst ustawy, napisz do mnie na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl, a ja odpłatnie pomogę ci ustalić, czy masz prawo korzystać ze zwolnienia oraz kompleksowo ogarnę twoją działalność.

Załącznik nr 12

Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Poz.Symbol PKWiUNazwa towaru (grupy towarów)
123
Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali 
1ex 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 

1) proszek srebra, 

2) srebro technicznie czyste, 

3) srebro o wysokiej czystości, 

4) stopy srebra, 

5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur 

2ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 

1) proszek złota, 

2) złoto technicznie czyste, 

3) złoto o wysokiej czystości, 

4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur 

3ex 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: 

1) proszek platyny, 

2) proszek palladu, 

3) proszek irydu, 

4) proszek rodu, 

5) platyna technicznie czysta, 

6) pallad technicznie czysty, 

7) iryd technicznie czysty, 

8) rod technicznie czysty, 

9) platyna o wysokiej czystości, 

10) pallad o wysokiej czystości, 

11) iryd o wysokiej czystości, 

12) rod o wysokiej czystości, 

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur 

4ex 25.71.11.0 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich – wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane 
5ex 25.71.14.0 Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe – wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane 
632.11.10.0 Monety 
7ex 32.12 Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem: 

1) kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0), 

2) pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU ex 32.12.12.0), 

3) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne, 

4) wyrobów kultu religijnego 

8ex 32.99.59.0 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie wyroby z bursztynu 
9ex 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal – wyłącznie: 

1) złom złota i stopy złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) stopy srebra,

5) złom platyny i stopy platyny,

6) złom palladu i stopy palladu,

7) złom irydu i stopy irydu

10ex 91.02.20.0 Zbiory muzealne – wyłącznie dawna biżuteria artystyczna