Paragon w sklepie internetowym, jak go uniknąć?

Zakładasz sklep internetowy i zastanawiasz się, czy musisz mieć kasę fiskalną i wystawiać paragony? Nie jesteś sam. Pyta o to każdy, kto stawia swoje pierwsze kroki w tym biznesie. Dlatego przygotowałem treściwy poradnik, z którego dowiesz się, jak uniknąć paragonu w sklepie internetowym.

Spis treści

Czy muszę wystawiać paragon?

Pytasz, czy musisz wystawiać klientom paragony? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Prakreacja.pl
Art. 111 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis łączy obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących (czyli mówiąc po ludzku – wystawiania paragonów) z prowadzeniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zatem jeśli klientami w Twoim sklepie internetowym będą osoby indywidualne, art. 111 ust. 1 nakłada na Ciebie obowiązek posiadania kasy fiskalnej i wystawiania paragonów.

Czy to obowiązek bezwzględny? Nie. Sprawa nie jest na szczęście całkowicie przegrana. Z pomocą przychodzi ustęp 8 tego samego przepisu (art. 111).

Prakreacja.pl
Art. 111 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 […].

Wesoło, co? Jak to zwykle w prawie bywa, najpierw tworzymy zasadę, by potem wprowadzić od niej szereg wyjątków. No i tak:

 • zasadą jest obowiązek wystawiania paragonów dla klientów indywidualnych (art. 111 ust. 1),
 • wyjątki od tej zasady może wprowadzić minister w rozporządzeniu (art. 111 ust. 8).

Minister wydał stosowne rozporządzenie. Poszukajmy go zatem. Chodzi o rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ale uwaga – rozporządzeń pod tą nazwą jest kilka. Musimy dotrzeć do rozporządzenia aktualnie obowiązującego, czyli rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., które obowiązuje od 01.01.2015 r. W regulaminach sklepów internetowych wciąż widzę jeszcze odwołania do starego rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. Ono jest już nieaktualne – zostało uchylone przez nowe rozporządzenie.

Rozporządzenie jest długie i nudne. Wiem, bo przebrnąłem przez nie. Dlatego Tobie w kilku słowach opowiem o tym, co najważniejsze z Twojego punktu widzenia. No a najważniejsze są wyjątki od zasady, czyli zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej i wystawiania paragonów.

Zwolnienia, które mogą dotyczyć Ciebie, są dwa. Jedno uniwersalne, a drugie charakterystyczne dla sklepów internetowych:

 • zwolnienie do 20 tys. złotych obrotu,
 • zwolnienie ze względu na sposób płatności.

Zwolnienie do 20 tys. złotych obrotu

Pierwsze zwolnienie ma charakter uniwersalny. Dotyczy wszystkich przedsiębiorców, za wyjątkiem tych, co do których ustawodawca przewidział bezwzględny obowiązek wystawiania paragonów. Zwolnienie to wynika z § 3 rozporządzenia.

§ 3 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Co wynika z tej przepięknej zbitki słów zacytowanej powyżej? Ano to, że jeśli w danym roku nie przekroczysz kwoty 20 tys. złotych obrotu, nie musisz wystawiać paragonów.

Oczywiście trochę upraszczam, bo przepis rozróżnia sytuację dotychczas prowadzącego działalność i tego, kto dopiero rozpoczyna działalność. Jeśli wczytasz się w przytoczoną powyżej treść, poznasz szczegóły. Moim zdaniem, granica 20 tys. złotych w skali roku jest jednak na tyle niska, że w większości przypadków i tak to zwolnienie nie znajdzie do Ciebie zastosowania.

Jeśli jednak jesteś zainteresowany zwolnieniem do 20 tys. złotych obrotu, sprawdź jeszcze § 4 rozporządzenia. Znajdziesz tam wykaz produktów i usług, które bezwzględnie podlegają obowiązkowi wystawiania paragonów i nie korzystają ze zwolnienia.

To tyle, jeśli chodzi o zwolnienie nr 1. Teraz pora na drugą opcję, charakterystyczną dla sklepów internetowych.

Myślisz poważnie o sklepie internetowym?

Przeczytaj: sklep internetowy – wdrożenie prawne krok po kroku.

Interesują cię współczesne techniki marketingowe? Nie przegap tych artykułów:

Zwolnienie ze względu na sposób płatności

Drugie zwolnienie zainteresuje Cię bardziej niż pierwsze. Liczysz w końcu na dobre wyniki finansowego swojego sklepu internetowego, więc limit 20 tys. złotych możemy włożyć między bajki.

Drugie zwolnienie dotyczy sposobu płatności za zamówienia w Twoim e-sklepie. Zanim omówię je swoimi słowami, zerknij na przepisy. Najpierw § 2 rozporządzenia:

§ 2 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Przepis 2 odsyła nas do załącznika. Podążamy więc za odesłaniem. Załącznik znajduje się na końcu rozporządzenia i składa się z 49 pozycji. Dla Ciebie, najbardziej interesująca jest pozycja 37:

37. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Znów magiczny zbitek słów, prawda? Bez obaw, odczaruję go dla Ciebie. Zwolnienie dotyczy:

 • sprzedaży wysyłkowej,
 • jeśli zapłata za zamówienie trafia na konto bankowe sprzedawcy,
 • transakcja opisana jest tak, że wiadomo kto i za co zapłacił.

Jeśli klient robi przelew samodzielnie i bezpośrednio na Twoje konto bankowe, sprawa jest jasna – możesz korzystać ze zwolnienia.

Problem pojawia się, gdy w transakcje zaangażowany zostaje pośrednik płatności. Systemy płatności elektronicznych świetnie zdają egzamin, gdy chodzi o użyteczność, ale jednocześnie wywołują wątpliwość co do możliwości korzystania ze zwolnienia.

Skąd te wątpliwości? Po pierwsze, zapłata trafia w pierwszej kolejności na konto pośrednika, a pośrednik przekazuje ją na Twoje konto w ramach określonej procedury. Po drugie, dowody dokumentujące zapłatę nie są tak oczywiste jak w przypadku przelewu bezpośredniego, gdy dysponujesz po prostu wyciągiem bankowym z pojedynczymi wpłatami od klientów.

Czy zatem korzystając z pośrednika płatności, możesz korzystać ze zwolnienia? Sprawa nie jest oczywista, ale została wyjaśniona w kilku interpretacjach podatkowych. Odpowiedź brzmi, że tak, możesz korzystać ze zwolnienia, ale musisz zadbać o kilka szczegółów.

W pierwszej kolejności, musisz dysponować raportami od pośrednika, uwzględniających poszczególne transakcje. Z tych raportów musi wynikać, kto i za co zapłacił. Płatność musi być możliwa do powiązania z konkretnym zamówieniem.

Po drugie, musisz prowadzić własną ewidencję, w której będziesz zestawiał płatności wynikające  z raportów i wiązał je z poszczególnymi zamówieniami. W praktyce, może być to nawet zwykła tabelka w Excelu, która będzie obejmować:

 • datę transakcji,
 • nabywcę,
 • numer zamówienia,
 • zapłaconą kwotę.

Jeśli będziesz dysponował porządnymi raportami od pośrednika płatności i prowadził dodatkowo własną ewidencję, możesz korzystać ze zwolnienia i nie wystawiać paragonów.

W poniższej ramce znajdziesz rzeczywisty przykład (ze stanu faktycznego przedstawionego w jednej z interpretacji podatkowych), gdy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia.

Prakreacja.pl

Spółka sprzedaje gry za pośrednictwem Internetu. Klient dokonuje płatności przez pośrednika (płatności elektroniczne), po czym otrzymuje dostęp do gry.

Spółka posiada dowody dokumentujące zapłatę, w postaci raportów, które otrzymuje za każdy dzień roboczy od pośrednika – podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie płatności. Raporty wskazują wprost wszystkie transakcje, które miały miejsce w danym dniu. Zestawienie zawiera:

 • ID płatności, które jest bezpośrednio powiązane z ID zamówienia,
 • kwotę zebranych środków,
 • walutę w jakiej płatność została dokonana
 • datę zebrania środków.

Na podstawie raportów wskazujących wszystkie zebrane środki, raz w tygodniu pośrednik wykonuje przelew na rzecz Spółki.

Spółka prowadzi własną ewidencję, z której  jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Po otrzymaniu raportu od Pośrednika, Spółka we własnym systemie dokonuje zestawienia wszystkich otwartych transakcji z plikiem wskazującym zebrane sumarycznie płatności. Do każdej transakcji przypisywane są na podstawie ID transakcji szczegóły dotyczące płatności. Spółka  prowadzi własną ewidencje wskazującą, kiedy dana płatność została zapłacona.

Mam nadzieję, że na podstawie moich wyjaśnień i powyższego przykładu, rozumiesz, w jaki sposób powinieneś postąpić, by móc korzystać ze zwolnienia przy płatnościach przechodzących przez pośredników. Jeśli chcesz poczytać więcej na ten temat, odsyłam do lektury w całości dwóch interpretacji podatkowych dotyczących omawianego zwolnienia:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25.06.2014 r.
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23.04.2013 r.

Możesz w tym miejscu zapytać „a co jeśli klienci kupują za pobraniem?”. To trafne pytanie. Bo i tutaj powstaje wątpliwość, czy przysługuje Ci zwolnienie.

Odpowiedź jest podobna do tej z pośrednikami płatności. Z tą różnicą, że tutaj pośrednikiem jest firma kurierska, która przyjmuje pieniądze w gotówce, a następnie przelewa Ci na konto. Zatem przy zachowaniu wymogu odpowiedniego opisania transakcji i prowadzenia ewidencji, również w takiej sytuacji możesz korzystać ze zwolnienia.

Potwierdzają to interpretacje podatkowe, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10.01.2012 r. Tutaj, prawo przedsiębiorcy do korzystania ze zwolnienia zostało uznane w następującym stanie faktycznym:

Prakreacja.pl

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wysyłkowej figur gipsowych. Sprzedaż odbywa się na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Podatnik zamówione towary wysyła za pośrednictwem poczty lub przesyłek kurierskich. Podatnik korzysta z usług firmy pośredniczącej pomiędzy nim a firmą kurierską tzn. podatnik zamawia usługę kurierską u pośrednika, który tę usługę zleca firmie kurierskiej. Firma kurierska obciąża pośrednika za wykonaną usługę kurierską a pośrednik obciąża Wnioskodawcę.

Odbiorcy towaru zwykle płacą za towar kurierowi przy odbiorze przesyłki. Wówczas firma kurierska zbiorczo dokonuje przelewu za kilka dostarczonych przesyłek na rachunek bankowy pośrednika podając w przelewie numery listów przewozowych, których płatność dotyczy. Pośrednik w terminie 14 dni od daty pobrania przelewa Spółce na jej rachunek bankowy kwotę pobraną przez kuriera od klientów. Przelew jest zwykle zbiorczy za kilka transakcji, ale w przelewie pośrednik podaje numery listów przewozowych, na podstawie których Wnioskodawca identyfikuje odbiorców przesyłek.

Spółka prowadzi szczegółową ewidencję, z jakiej wynika której konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Dane odbiorców towaru wpisywane są do ewidencji na podstawie zamówień, listów przewozowych i zapłaty za towar przelanej na konto Wnioskodawcy przez pośrednika ze wskazaniem numerów listów przewozowych.

Jak widzisz, przy zachowaniu odpowiednich wymogów związanych z ewidencjonowaniem transakcji, możesz korzystać ze zwolnienia nawet w bardziej złożonych stanach faktycznych.

Na koniec przypominam jeszcze, że omawiane zwolnienie, podobnie jak zwolnienie do 20 tys. złotych, nie dotyczy sprzedaży produktów i usług wskazanych w § 4 rozporządzenia.

Podsumowanie

Możesz uniknąć zakupu kasy fiskalnej i wystawiania paragonów w swoim sklepie internetowym na podstawie dwóch zwolnień:

 • zwolnienie do 20 tys. zł obrotu,
 • zwolnienie ze względu na sposób płatności (na rachunek bankowy).

W praktyce, największe znaczenie ma zwolnienie przy płatności na rachunek bankowy. Możliwość skorzystania z niego obwarowana jest jednak wymogami związanymi z odpowiednim ewidencjonowaniem transakcji.

Prakreacja.pl

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Dodatkowe artykuły

Więcej wiedzy o e-commerce znajdziesz tutaj:

BONUS: zalecenia wdrożeniowe dla sklepu internetowego

Dodatkiem do tego artykułu są zalecenia wdrożeniowe dla sklepu internetowego.

Paragon w sklepie internetowym, jak go uniknąć?

Dodatek dostępny jest dla subskrybentów newslettera.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.