Nawigacja

Zakładasz sklep internetowy i zastanawiasz się, czy musisz mieć kasę fiskalną i wystawiać paragony? Nie jesteś sam. Pyta o to każdy, kto stawia swoje pierwsze kroki w tym biznesie. Dlatego przygotowałem treściwy poradnik, z którego dowiesz się, jak uniknąć paragonu w sklepie internetowym.

Czy muszę wystawiać paragon?

Pytasz, czy musisz wystawiać klientom paragony? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 111 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis łączy obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących (czyli mówiąc po ludzku – wystawiania paragonów) z prowadzeniem sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zatem jeśli klientami w Twoim sklepie internetowym będą osoby indywidualne, art. 111 ust. 1 nakłada na Ciebie obowiązek posiadania kasy fiskalnej i wystawiania paragonów.

Czy to obowiązek bezwzględny? Nie. Sprawa nie jest na szczęście całkowicie przegrana. Z pomocą przychodzi ustęp 8 tego samego przepisu (art. 111).

Art. 111 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 […].

Wesoło, co? Jak to zwykle w prawie bywa, najpierw tworzymy zasadę, by potem wprowadzić od niej szereg wyjątków. No i tak:

 • zasadą jest obowiązek wystawiania paragonów dla klientów indywidualnych (art. 111 ust. 1),
 • wyjątki od tej zasady może wprowadzić minister w rozporządzeniu (art. 111 ust. 8).

Minister wydał stosowne rozporządzenie. Poszukajmy go zatem. Chodzi o rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ale uwaga – rozporządzeń pod tą nazwą jest kilka. Musimy dotrzeć do rozporządzenia aktualnie obowiązującego, czyli rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., które obowiązuje od 01.01.2015 r. W regulaminach sklepów internetowych wciąż widzę jeszcze odwołania do starego rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. Ono jest już nieaktualne – zostało uchylone przez nowe rozporządzenie.

Rozporządzenie jest długie i nudne. Wiem, bo przebrnąłem przez nie. Dlatego Tobie w kilku słowach opowiem o tym, co najważniejsze z Twojego punktu widzenia. No a najważniejsze są wyjątki od zasady, czyli zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej i wystawiania paragonów.

Zwolnienia, które mogą dotyczyć Ciebie, są dwa. Jedno uniwersalne, a drugie charakterystyczne dla sklepów internetowych:

 • zwolnienie do 20 tys. złotych obrotu,
 • zwolnienie ze względu na sposób płatności.

Zwolnienie do 20 tys. złotych obrotu

Pierwsze zwolnienie ma charakter uniwersalny. Dotyczy wszystkich przedsiębiorców, za wyjątkiem tych, co do których ustawodawca przewidział bezwzględny obowiązek wystawiania paragonów. Zwolnienie to wynika z § 3 rozporządzenia.

§ 3 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Co wynika z tej przepięknej zbitki słów zacytowanej powyżej? Ano to, że jeśli w danym roku nie przekroczysz kwoty 20 tys. złotych obrotu, nie musisz wystawiać paragonów.

Oczywiście trochę upraszczam, bo przepis rozróżnia sytuację dotychczas prowadzącego działalność i tego, kto dopiero rozpoczyna działalność. Jeśli wczytasz się w przytoczoną powyżej treść, poznasz szczegóły. Moim zdaniem, granica 20 tys. złotych w skali roku jest jednak na tyle niska, że w większości przypadków i tak to zwolnienie nie znajdzie do Ciebie zastosowania.

Jeśli jednak jesteś zainteresowany zwolnieniem do 20 tys. złotych obrotu, sprawdź jeszcze § 4 rozporządzenia. Znajdziesz tam wykaz produktów i usług, które bezwzględnie podlegają obowiązkowi wystawiania paragonów i nie korzystają ze zwolnienia.

To tyle, jeśli chodzi o zwolnienie nr 1. Teraz pora na drugą opcję, charakterystyczną dla sklepów internetowych.

Myślisz poważnie o sklepie internetowym?

Przeczytaj: sklep internetowy – wdrożenie prawne krok po kroku.

Interesują cię współczesne techniki marketingowe? Nie przegap tych artykułów:

Zwolnienie ze względu na sposób płatności

Drugie zwolnienie zainteresuje Cię bardziej niż pierwsze. Liczysz w końcu na dobre wyniki finansowego swojego sklepu internetowego, więc limit 20 tys. złotych możemy włożyć między bajki.

Drugie zwolnienie dotyczy sposobu płatności za zamówienia w Twoim e-sklepie. Zanim omówię je swoimi słowami, zerknij na przepisy. Najpierw § 2 rozporządzenia:

§ 2 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Przepis 2 odsyła nas do załącznika. Podążamy więc za odesłaniem. Załącznik znajduje się na końcu rozporządzenia i składa się z 49 pozycji. Dla Ciebie, najbardziej interesująca jest pozycja 37:

37. Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Znów magiczny zbitek słów, prawda? Bez obaw, odczaruję go dla Ciebie. Zwolnienie dotyczy:

 • sprzedaży wysyłkowej,
 • jeśli zapłata za zamówienie trafia na konto bankowe sprzedawcy,
 • transakcja opisana jest tak, że wiadomo kto i za co zapłacił.

Jeśli klient robi przelew samodzielnie i bezpośrednio na Twoje konto bankowe, sprawa jest jasna – możesz korzystać ze zwolnienia.

Problem pojawia się, gdy w transakcje zaangażowany zostaje pośrednik płatności. Systemy płatności elektronicznych świetnie zdają egzamin, gdy chodzi o użyteczność, ale jednocześnie wywołują wątpliwość co do możliwości korzystania ze zwolnienia.

Skąd te wątpliwości? Po pierwsze, zapłata trafia w pierwszej kolejności na konto pośrednika, a pośrednik przekazuje ją na Twoje konto w ramach określonej procedury. Po drugie, dowody dokumentujące zapłatę nie są tak oczywiste jak w przypadku przelewu bezpośredniego, gdy dysponujesz po prostu wyciągiem bankowym z pojedynczymi wpłatami od klientów.

Czy zatem korzystając z pośrednika płatności, możesz korzystać ze zwolnienia? Sprawa nie jest oczywista, ale została wyjaśniona w kilku interpretacjach podatkowych. Odpowiedź brzmi, że tak, możesz korzystać ze zwolnienia, ale musisz zadbać o kilka szczegółów.

W pierwszej kolejności, musisz dysponować raportami od pośrednika, uwzględniających poszczególne transakcje. Z tych raportów musi wynikać, kto i za co zapłacił. Płatność musi być możliwa do powiązania z konkretnym zamówieniem.

Po drugie, musisz prowadzić własną ewidencję, w której będziesz zestawiał płatności wynikające  z raportów i wiązał je z poszczególnymi zamówieniami. W praktyce, może być to nawet zwykła tabelka w Excelu, która będzie obejmować:

 • datę transakcji,
 • nabywcę,
 • numer zamówienia,
 • zapłaconą kwotę.

Jeśli będziesz dysponował porządnymi raportami od pośrednika płatności i prowadził dodatkowo własną ewidencję, możesz korzystać ze zwolnienia i nie wystawiać paragonów.

W poniższej ramce znajdziesz rzeczywisty przykład (ze stanu faktycznego przedstawionego w jednej z interpretacji podatkowych), gdy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia.

Spółka sprzedaje gry za pośrednictwem Internetu. Klient dokonuje płatności przez pośrednika (płatności elektroniczne), po czym otrzymuje dostęp do gry.

Spółka posiada dowody dokumentujące zapłatę, w postaci raportów, które otrzymuje za każdy dzień roboczy od pośrednika – podmiotu odpowiedzialnego za zbieranie płatności. Raporty wskazują wprost wszystkie transakcje, które miały miejsce w danym dniu. Zestawienie zawiera:

 • ID płatności, które jest bezpośrednio powiązane z ID zamówienia,
 • kwotę zebranych środków,
 • walutę w jakiej płatność została dokonana
 • datę zebrania środków.

Na podstawie raportów wskazujących wszystkie zebrane środki, raz w tygodniu pośrednik wykonuje przelew na rzecz Spółki.

Spółka prowadzi własną ewidencję, z której  jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji dotyczyła zapłata. Po otrzymaniu raportu od Pośrednika, Spółka we własnym systemie dokonuje zestawienia wszystkich otwartych transakcji z plikiem wskazującym zebrane sumarycznie płatności. Do każdej transakcji przypisywane są na podstawie ID transakcji szczegóły dotyczące płatności. Spółka  prowadzi własną ewidencje wskazującą, kiedy dana płatność została zapłacona.

Mam nadzieję, że na podstawie moich wyjaśnień i powyższego przykładu, rozumiesz, w jaki sposób powinieneś postąpić, by móc korzystać ze zwolnienia przy płatnościach przechodzących przez pośredników. Jeśli chcesz poczytać więcej na ten temat, odsyłam do lektury w całości dwóch interpretacji podatkowych dotyczących omawianego zwolnienia:

Możesz w tym miejscu zapytać “a co jeśli klienci kupują za pobraniem?”. To trafne pytanie. Bo i tutaj powstaje wątpliwość, czy przysługuje Ci zwolnienie.

Odpowiedź jest podobna do tej z pośrednikami płatności. Z tą różnicą, że tutaj pośrednikiem jest firma kurierska, która przyjmuje pieniądze w gotówce, a następnie przelewa Ci na konto. Zatem przy zachowaniu wymogu odpowiedniego opisania transakcji i prowadzenia ewidencji, również w takiej sytuacji możesz korzystać ze zwolnienia.

Potwierdzają to interpretacje podatkowe, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10.01.2012 r. Tutaj, prawo przedsiębiorcy do korzystania ze zwolnienia zostało uznane w następującym stanie faktycznym:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wysyłkowej figur gipsowych. Sprzedaż odbywa się na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Podatnik zamówione towary wysyła za pośrednictwem poczty lub przesyłek kurierskich. Podatnik korzysta z usług firmy pośredniczącej pomiędzy nim a firmą kurierską tzn. podatnik zamawia usługę kurierską u pośrednika, który tę usługę zleca firmie kurierskiej. Firma kurierska obciąża pośrednika za wykonaną usługę kurierską a pośrednik obciąża Wnioskodawcę.

Odbiorcy towaru zwykle płacą za towar kurierowi przy odbiorze przesyłki. Wówczas firma kurierska zbiorczo dokonuje przelewu za kilka dostarczonych przesyłek na rachunek bankowy pośrednika podając w przelewie numery listów przewozowych, których płatność dotyczy. Pośrednik w terminie 14 dni od daty pobrania przelewa Spółce na jej rachunek bankowy kwotę pobraną przez kuriera od klientów. Przelew jest zwykle zbiorczy za kilka transakcji, ale w przelewie pośrednik podaje numery listów przewozowych, na podstawie których Wnioskodawca identyfikuje odbiorców przesyłek.

Spółka prowadzi szczegółową ewidencję, z jakiej wynika której konkretnie dostawy zapłata dotyczyła. Dane odbiorców towaru wpisywane są do ewidencji na podstawie zamówień, listów przewozowych i zapłaty za towar przelanej na konto Wnioskodawcy przez pośrednika ze wskazaniem numerów listów przewozowych.

Jak widzisz, przy zachowaniu odpowiednich wymogów związanych z ewidencjonowaniem transakcji, możesz korzystać ze zwolnienia nawet w bardziej złożonych stanach faktycznych.

Na koniec przypominam jeszcze, że omawiane zwolnienie, podobnie jak zwolnienie do 20 tys. złotych, nie dotyczy sprzedaży produktów i usług wskazanych w § 4 rozporządzenia.

Podsumowanie

Możesz uniknąć zakupu kasy fiskalnej i wystawiania paragonów w swoim sklepie internetowym na podstawie dwóch zwolnień:

 • zwolnienie do 20 tys. zł obrotu,
 • zwolnienie ze względu na sposób płatności (na rachunek bankowy).

W praktyce, największe znaczenie ma zwolnienie przy płatności na rachunek bankowy. Możliwość skorzystania z niego obwarowana jest jednak wymogami związanymi z odpowiednim ewidencjonowaniem transakcji.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy?

Napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Podobał ci się ten tekst? Udostępnij go dalej. Dzięki poniższym przyciskom zajmie Ci to tylko chwilę.

Więcej wiedzy o e-commerce znajdziesz tutaj:

Chcesz otrzymywać więcej porad prawnych dla e-commerce? Zapisz się na newsletter. Żadnego spamu, zero reklam, tylko soczysty konkret raz w tygodniu.

Powyższych zgód udzielasz mi, czyli Wojciechowi Wawrzak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą “Usługi prawne i księgowe Wojciech Wawrzak” z siedzibą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • Wszystko super, a czy kasa fiskalna potrzebna jest sklepie internetowym który wystawia tylko faktury VAT ? przecież to chyba jest dużo bardziej dokładny i rzetelny dokument niż jakieś paragony…
  Co w takim wypadku?

  • Piotrek Opioła

   Jeśli sprzedaż jest prowadzona na rzecz firm, i tylko firm to nie jest potrzebna, jeśli zaś faktury są wystawiane dla osób prywatnych to kasa musi być.

   • Dokładnie tak. Dodam jeszcze tylko, że sprzedawca ma obowiązek wydać paragon, a fakturę wystawia jedynie na żądanie konsumenta. Szczęśliwie, jest jedna interpretacja, która pozwala na zawarcie w regulaminie zapisu, że konsument wyraża zgodę na fakturę zamiast paragonu.

    W sytuacji, gdy sprzedawca ma obowiązek wydawania paragonów, a wystawia faktury, paragon i tak musi zostać wydrukowany. W takiej sytuacji, sprzedawca wysyła fakturę konsumentowi, a paragon przechowuje razem z drugą kopią faktury.

 • Kamil

  Boze kochany, w jakim my kraju zyjemy…

 • sklep internetowy

  witam, a co w przypadku, jeśli spełniam jeden z wymogów nie posiadania kasy fiskalnej, jestem na ryczałcie a kupujący chce jakiś dowód kupna, czy mogę mu wystawić jakiś rachunek uproszczony, w którym zamieszczam ,Że nie jestem płatnikiem VAT, ITD , PROSZĘ O ODPOWIEDZ

  • W takiej sytuacji, wystawia Pan fakturę. Oczywiście bez podatku VAT, skoro nie jest Pan podatnikiem VAT.

   • Grzegorz

    Witam Pana, nawiązując proszę o podpowiedz, czy może być to dowód sprzedaży/paragon na druku samokopiującym /oryginał + kopia/?

    • Panie Grzegorzu, nie bardzo rozumiem?

     • Grzegorz

      Witam, Panie Wojtku, kasy fiskalnej nie będę miał / Vatowcem też nie jestem aktualnie ryczałt 3%/, ale sprzedaję asortyment galanterii damskiej, nieraz nabywca żąda jekiegoś druku związanego z kupnem towaru więc , czy jeśli do wysyłki towaru dołączę dowód sprzedaży/paragon są to takie druczki małe samokopiujące orginał+kopia wypisywane ręcznie a wpisuje się : towar nazwa, ilość, cena – , to czy spełniam i nie przyczepi się do mnie ktoś /klient, jakieś kontrole, itp/? pozdrawiam Grzegorz

     • Aaa o takie druczki chodzi. Jak najbardziej może Pan z nich korzystać. Jeśli korzysta ze zwolnienia od kasy fiskalnej, a klient oczekuje dowodu zakupu, taki druczek jak najbardziej jest możliwy.

     • Grzegorz

      Dzięki za odpowiedz, super że można skorzystać poprzez mail z Pańskiej merytorycznej, ugruntowanej i specjalistycznej w dzisiejszych czasach internetu wiedzy. Pozdrawiam

     • Polecam się. 🙂

 • Przez jakiś czas “bawiłem się” w handel bez drukarki fiskalnej, ale wystawianie faktur na każdego kupującego było bardzo upierdliwe. No i do tego był potem problem z przechowywaniem kopii faktur, bo było ich od groma.

  Kupiłem drukarkę i całe moje roczne papiery mieszczą się w trzech dużych segregatorach 🙂

  • Czyli rozumiem, że wysyłasz każdemu klientowi paragon?

   • Tak, ewentualnie na życzenie fakturę, ale to i tak wystawiam paragon, który dopinam do kopii.

    Nic nie mam do wystawiania faktur, ale to się sprawdza przy niewielkiej ilości transakcji. Ja handluję niezbyt drogimi rzeczami i przy kilkuset przesyłkach miesięcznie prowadzenie ewidencji wpłat i drukowanie faktur, a potem ich przechowywanie jest mocno uciążliwe.

    • Zgadzam się z Tobą. Opłacalność korzystania ze zwolnienia pojawia się dopiero w jakiś bardziej skomplikowanych sytuacjach, jak np. dropshipping, czy jakieś usługi świadczone drogą elektroniczną wyłącznie na odległość.

  • A nie miałeś w sklepie internetowym włączonej usługi automatycznego wystawiania faktur do zakupionych towarów? wtedy sam system wystawia Ci faktury a twoje kopie trzyma w specjalnych folderach w chmurze. W razie kontroli po prostu drukujesz cały folder i tyle, żaden segregator nie jest Ci potrzebny 🙂

 • A co w przypadku, kiedy prowadzona jest wyłącznie sprzedaż wysyłkowa, ale kasa fiskalna już jest?
  Działamy z jednym dostawcą na zasadach dropshippingu i dosyłanie paragonu oddzielnie z naszego biura wygląda śmiesznie i zwiększa koszty – czy można to ominąć, nie ryzykując nieprzyjemnościami ze strony US? Przeglądałem już wiele podobnych tematów, jednak nigdzie nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.

  • Można pomyśleć o wprowadzeniu faktur zamiast paragonów. Każdy klient otrzymuje fakturę, a paragon zostaje u sprzedawcy. W praktyce wygląda to tak, że faktura idzie w postaci elektronicznej do dostawcy, ten ją drukuje i dodaje do przesyłki.

 • Świetny wpis, Wojtek. Pamiętam jak kilka lat temu szukałem przepisów dotyczących kas fiskalnych, kiedy otwierałem swój pierwszy sklep internetowy. Ten wpis oszczędziłby mi wtedy masę czasu 🙂

  P.S. Sporo z moich znajomych przeżywa szok, kiedy dowiadują się o obowiązku rejestracji, fiskalizacji kasy i o tym, że w razie potrzeby nie mogą jej od tak sprzedać. Myślę, że małe kompendium z tego tematu przydałoby się wielu początkującym osobom.

  • Dzięki Karol! Będę pamiętał o Twojej sugestii, to może być świetny temat! 🙂

 • Dzięki Panie Wojtku,
  świetny wpis. Inne też. Szkoda, ze tak późno trafiłem na Pana blog. Zaoszczędziłbym mnóstwo czasu.
  Rzadko można spotkać prawnika, który w tak zrozumiały, systematyczny i kompletny sposób tłumaczy tak dla mnie zawiłe sprawy, unikając tego całego bełkotu księgowo-prawnego w naszych ustawach i rozporządzeniach.
  Dopisuję się do listy Pana Fanów i pewnie niedługo do listy klientów, bo rozkręcając mój biznesik będę musiał pod względem kreatywnym działać ostro i przydałby się kumaty prawnik, który powstrzyma mnie przed popełnianiem błędów.
  P.S. Mam nadzieję, że kawa, którą Pan popija jest świeża i pochodzi z dobrej polskiej palarni. Proszę nie przesadzać z jej ilością:).

  • Dzień dobry! Cieszę się, że mój blog okazał się dla Pana przydatny. Staram się, by dostarczał wartościowej wiedzy, więc każde takie słowa jak Pana bardzo mnie cieszą. Oczywiście polecam swoje usługi, jestem do dyspozycji! Kawę piję tylko okazjonalnie, w celach towarzyskich – na zdjęciu również. 🙂

 • Krafciarka

  Witam,
  Jeśli mogę dodać coś od siebie… Rozmawiałam niedawno z Panią w US i powiedziała mi ze zwolnienie przy handlu elektronicznym owszem obowiązuje… ale wystarczy że raz jedyny sprzedamy coś bez udziału internetu ( jarmark, kiermasz) i o zwolnieniu można zapomnieć. Tak więc zwolnienie jest jak najbardziej ale jeżeli planujemy tylko i wyłącznie sprzedaż internetową. 🙂
  Np. Ja myślałam wcześniej że jeśli będę sprzedawać i przez internet, i na jarmarkach to sprzedaż internetowa nie będzie mi się wliczać w kasę ( w limit) a jedynie sprzedaż bezpośrednia. Niestety tak dobrze nie ma. Pozdrawiam

  • Dzięki za uzupełnienie! Ale zwolnienie oparte na limicie kwotowym sprzedaży a zwolnienie ze względu na szczególną formę sprzedaży (on-line przy wpłacie na rachunek bankowy) to dwa różne zwolnienia. Część sprzedaży będzie podlegać obowiązkowi przepuszczenia przez kasę, a część nie. Czy dobrze rozumiem, że urzędniczka udzieliła Ci w tym zakresie innego wyjaśnienia?

 • Ola

  A jak ma się sprawa, gdybym chciała połączyć te dwa sposoby? Prowadzę sklep internetowy, wysyłam towar, wystawiam paragony. Jednocześnie chciałabym zacząć sprzedawać moje projekty graficzne. Klient składa zamówienie, płaci przez PayPal, otrzymuje automatycznego e-maila z projektem. W jaki sposób miałabym to rozliczać?
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry! Sprzedaż projektów graficznych on-line będzie usługą elektroniczną. W przypadku polskich konsumentów, problemu nie ma, w przypadku konsumentów z terenu Unii, wchodzi w grę system MOSS: http://prakreacja.pl/moss/.

 • Tomasz Braciszewski

  Dzień dobry. Chciałbym dowiedzieć się, czy w przypadku prowadzenia katalogu firm i oferowania płatnego wpisu o firmie, też mogę zastosować się do porad z tego artykułu?

  • Dzień dobry! Tak, może Pan. Jeśli chodzi o zwolnienie dotyczące sposobu płatności, znajduje do Pana zastosowanie pozycja nr 38 z załącznika: “Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
   gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości
   zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy
   oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na
   rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest
   członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika,
   jakiej konkretnie czynności dotyczyła.”

   • Tomasz Braciszewski

    Dzień dobry! 🙂 Dziękuje za odpowiedź. Wydaje mi się, że nie do końca rozumiem ten zapis, tzn sens jest zrozumiały, lecz jest określone “… na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej…” więc rozumiem to tak, iż wpisów firmą prowadzącym działalność gospodarczą nie mogę oferować tak? Pogubiłem się trochę z tym zapisem. Generalnie nie zamierzam nikomu wciskać wpisów na katalogu, i nawet chciałbym, aby te wpisy były zawierane na umowę o dzieło na okres wykupienia pakietu do której bym wystawiał rachunek (na życzenie). Oczywiście, są to działanie wstępne aby jak najmniej było kosztów. W przyszłości będzie działalność, więc wiadomo…

    • Dodanie wpisu do katalogu na podstawie umowy o dzieło? Przyznam szczerze, że nie bardzo widzę taką możliwość. Jeśli chodzi o sens przytoczonego przepisu, to jest on taki, że w stosunku do osób fizycznych bez firmy pojawia się konieczność posiadania kasy fiskalnej, natomiast sprzedaż dla przedsiębiorców dokumentowana jest przy pomocy faktur, a nie kasy fiskalnej i paragonów.

 • Laura

  Dzień dobry,
  projektuje biżuterię i ręcznie ją wykonuje, w sytuacji kiedy chciałabym założyć sklep internetowy bez zakładania działalności gospodarczej, muszę rozliczać się tylko z podatku dochodowego? Obecnie tego typu rozliczenia z firmami prowadzę na podstawie rachunku do umowy o dzieło wystawionej na osobę fizyczną, jak sprawa się ma gdy nie ma mi kto wystawić owej umowy? Oraz mam jeszcze jedną wątpliwość, jeżeli mój dochód roczny nie przekracza 20tys, ale mam produkty z prefabrykatów srebrnych to bez działalności gospodarczej nie mogę ich sprzedawać?

  • Dzień dobry Pani Lauro! Prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego możliwe jest wyłącznie w ramach działalności gospodarczej. Nie ma możliwości prowadzenia takiej sprzedaży i rozliczania się jako osoba prywatna.

 • andre as

  witam Panie Wojciechu,

  moje pytanie – na co trzeba zwrócić uwagę przy sprzedaży internetowej poza granicą Polski (faktura VAT ? PLN czy Euro ?, dowody wysyłki itp ). Pozdrawiam Andre

  • Dzień dobry! Bardzo ogólne pytanie. Faktura VAT w dowolnej walucie, ale na cele księgowe przelicza się zawsze na PLN. Kasy fiskalnej mieć nie trzeba, bo sprzedaży zagranicznej nie dotyczy. Dowody wysyłki jak wszędzie, z firmą kurierską trzeba się dogadać.

 • Nina Bogusławska

  Witam.mam pytanie dotyczące sklepu z używaną odzieżą czy można kupić od prywatnej osoby na allegro ubrania i wtedy jedynym dowodem zakupu towaru do sklepu będzie druk przelewu i jak jest z kasą fiskalną w takim sklepie?

  • Dzień dobry! Sprzedawca ubrań powinien wystawić rachunek na sprzedaż takich ubrań – ma taką możliwość, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność, czy nie. Konieczność posiadania kasy fiskalnej nie zależy od tego, czy sprzedajemy towar nowy, czy używany – znajdują zastosowanie ogólne zasady.

 • Krzysztof Gacek

  Witam Panie Wojtku.
  Mam pytanie odnośnie potrzeby posiadania kasy fiskalnej. Prowadzę sprzedaż internetową, jestem na ryczałcie. Wszystkie płatności odbywają się poprzez pośrednika internetowego PayPal w obcych walutach – sprzedaż zagraniczna. Z systemu wystawiane są faktury na podstawie których kupujący wpłaca pieniądze (są tam zawarte wszelkie dane kupujący sprzedający nr fakt, co jak i za ile) a następnie pieniądze są wypłacane na mój rachunek bankowy, niestety tu już brak powiązania z powyższym w tytule wpłaty na rach bankowy, ponieważ różne kwoty są wypłacane. Co w takim wypadku? Pozdrawiam.

  • Dzień dobry Panie Krzysztofie. Tutaj odpowiedź jest prosta – w odniesieniu do transakcji zagranicznych w ogóle nie ma obowiązku fiskalizacji takich transakcji..

   • Maciek

    Dobry wieczór, czy można prosić o podstawę prawną umożliwiającą nie wystawianie paragonów fiskalnych przy sprzedaży do osób fizycznych spoza Unii Europejskiej? Ostatnio miałem rozmowę z Ogólnopolską Informacją Podatkową, gdzie przekonywano mnie, że o ile obowiązek wystawienia faktury VAT w przypadku sprzedaży towaru osobie fizycznej z dowolnego kraju UE jest podstawą do braku obowiązku wystawiania mu paragonu, o tyle ich zdaniem nie ma nic w ustawie o podatku od towarów i usług co dawałoby tego typu podstawę w przypadku sprzedaży poza Unię.

    • Dzień dobry! Nie jestem w stanie wskazać “od ręki” podstawy prawnej, a sprawa nie jest wcale oczywista, bo nie wynika to wprost z przepisu, ale z interpretacji przepisów, szczególnie art. 111 w związku z art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Szczerze mówiąc, nie bawiłbym się w szukanie podstawy, ale po prostu takie paragony wystawiał, bo błędem to nie będzie.

     • Maciek

      Pozbycie się konieczności wystawiania paragonów w przypadku prowadzenia sprzedaży wysyłkowej do osób prywatnych spoza UE bardzo ułatwia taką działalność. Oczywiście zakładam, że firma traktuje te wysyłki jako eksport, czyli wszystkie są dokumentowane eksportową fakturą VAT i przechodzą odprawę celną w polskim urzędzie celnym. Co innego gdy sprzedawca nie traktuje wysyłki do osób spoza Unii jako eksport, tylko nalicza im polski VAT i wysyła towar z paragonem. Ale wracając do eksportu w formie wysyłki do osób spoza Unii – dlaczego w ustawie o ptu nie ma nic o obowiązku fakturowania takich transakcji, skoro Urzędy Celne wymagają faktury jako dokumentu, na podstawie którego składa się zgłoszenie celne? Bo tu jest pies pogrzebany – gdyby w ustawie o ptu było jasno napisane, że przy eksporcie jest obowiązek wystawienia faktury, to znosiłoby to obowiązek wystawiania paragonu fiskalnego. A może konieczność wystawienia paragonu w eksporcie można obejść jakoś inaczej, ze względu na to, że w przypadku wysyłkowej sprzedaży eksportowej całość zapłaty otrzymuje się zawsze przed wysyłką towaru? Może wówczas jest obowiązek wystawienia faktury, który znosi obowiązek wystawienia paragonu?

 • Mała

  Witam
  Chciałabym usłyszyc Pana zdanie na temat zwolnienie ze względu na sposób płatności, a odbioru osobistego, przy czym płatność mogłby być tylko i wyłącznie na konto.
  Pozdrawiam

  • Uważam, że w takiej sytuacji nie możemy mówić o sprzedaży wysyłkowej i zwolnienie nie znajduje zastosowania.

 • John Dory

  Dzień dobry Panie Wojciechu – świetny wpis!

  Proszę o informację, czy dobrze rozumiem: jeżeli prowadzę portal z płatnymi ogłoszeniami nastawiony na klientów z USA a płatności są realizowane przez PayPala, to nie potrzebuję kasy fiskalnej? Natomiast jeżeli wystąpi sprzedaż do osoby prywatnej z Polski, to wystarczy, że wystawię fakturę i jej numer znajdzie się w tytule przelewu od klienta?

  • Dzień dobry! Jeśli nie kwalifikuje się Pan do zwolnienia z kasy fiskalnej, to w przypadku osoby prywatnej z Polski, sama faktura nie wystarczy. Fakturę może Pan wysłać klientowi, ale kopię faktury wraz z przypiętym paragonem powinien Pan zostawić u siebie w księgowości.

 • Arkadius CarpAdventure

  Witam, mam dwa pytania, ale na wstępie gratuluje czystości w wyjaśnieniach, doskonały opis. Pytanie pierwsze, Czy jeżeli w zeszłym roku pojawiła się kasa fiskalna ze względu na prowadzony sklep – otworzony i zamknięty w 2015, a w 2016 planuje otworzyć sklep internetowy to obowiązuje mnie do pierwszych 20 tyś obowiązek wystawienia paragonów? Co się dzieje, jeżeli prowadzona jest sprzedaż np. na targach ?
  Drugie pytanie, czy jeżeli Polski sklep internetowy wystawia się z towarem za granicą na targach i tam sprzedaje w obcej walucie, czyli w Euro – czy ma obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych?

  • Ale ten zamknięty sklep, to chodzi o fizyczne zamknięcie przy jednoczesnym utrzymaniu działalności gospodarczej jako takiej, czy w ogóle o zamknięcie działalności?

   • Arkadius CarpAdventure

    Nie, sklep został tylko zamknięty, działalność została utrzymana, gdyż jest też inny profil działalności usługowy. Najbardziej interesuje mnie to, czy jeżeli w tym roku sprzedaży nie było żadnej, mimo tego że jest kasa zarejstrowana, czy muszą być paragony i druga sprawa jak ze sprzedażą za granicą na targach

    • Jeżeli w ubiegłym roku był Pan zobowiązany do ewidencjonowania, to w tym roku nie może Pan korzystać ze zwolnienia. Jeśli chodzi o sprzedaż za granicą na targach, to przyznam szczerze, że nie wiem, nigdy nie miałem do czynienia z takim przypadkiem.

     • Arkadius CarpAdventure

      ok rozumiem, w Polsce tak myślałem, a co do zagranicy muszę szukać dalej

     • Wydaje mi się, że nie będzie obowiązku ewidencjonowania, bo to nie jest eksport towarów, ale po prostu sprzedaż na miejscu. Niemniej jednak, nie mam pewności.

 • Michał Pakier

  Bardzo dobry opis ale przyznam, że nie wyjaśnia wątpliwości, o których zawsze słyszałem w tym temacie. Wszystko jest jasne jeśli ktoś chciałby założyć nową firmę i sprzedawać przez internet. Co jednak z firmami, które działają już od wielu lat sprzedają różne rzeczy w różny sposób i rejestrują transakcje na kasie fiskalnej. Czy może być tak, że jak klient chce odebrać osobiście to przy odbiorze wystawiamy mu paragon a jak jest wysyłka to nie wystawiamy paragonu tylko fakturę? Zawsze słyszałem, że niby tak ale jak wystawiłem choć jeden paragon to zawsze już żadne zwolnienia kwotowe czy inne nie będą mnie dotyczyć. Czy to prawda? Trudno mi uwierzyć, że te wszystkie rozporządzenia, które co jakiś czas wydaje w tej sprawie minister dotyczą tylko nowych firm.

  • Dzień dobry! W przypadku zwolnienia kwotowego jest tak, że jeśli w poprzednim roku nie mógł Pan z niego korzystać, to i w następnym nie będzie mógł. Natomiast zwolnienia ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów / świadczonych usług lub sposób otrzymywania zapłaty nie łapią się na to zasadę. Oznacza to, że możliwa jest sytuacja, w której część obrotu będzie fiskalizowana, a część nie, np. gdy ma się właśnie sklep stacjonarny i internetowy jednocześnie.

   • Witam, szukałem właśnie takiego pytania, ponieważ prowadzę ewidencje na kasie fiskalnej, i wprowadziłem do obrotu również sprzedaż towarów przez internet i zastanawiało mnie czy takie zwolnienie będzie dotyczyło również mnie, chciałbym się jednak dopytać o szczegóły i krótko podsumować.

    1. Nie wystawiam paragonu gdy klient kupuje przez internet i płaci pośrednikowi lub bezpośrednio na konto
    2. Wystawiam mu Fakturę / Fakturę VAT (w zależności od tego czy jestem vatowcem czy nie) w momencie gdy pieniądze wpłyną bezpośrednio do pośrednika
    3. Na fakturze muszą widnieć te same informacje które widnieją u pośrednika, tj dane osobowe płacącego, nr transakcji i nr zamówienia oraz datę i kwotę płatności.
    4. Potem jak zlecam wypłatę pieniędzy od pośrednika, doklejam do tego fakturę jaką pośrednik wystawił za pośredniczenie w całej procedurze jako koszt tej procedury.

    Czy wszystko się zgadza w moim rozumowaniu?

 • Anet

  Mam pytanie poniekąd związane z tematyką paragonów i płatności internetowych. Otóż zawsze zastanawiało mnie dlaczego nie otrzymuję paragonu do np. doładowań telefonu opłacanych online. Po prostu podaje się numer telefonu i płaci. Interesuje mnie to nie tylko z punktu widzenia zwykłej ciekawości, ale również dlatego, że sprzedaję produkty cyfrowe dostarczane elektronicznie, korzystam ze zwolnienia opisanego w tym artykule (prowadzę ewidencję), ale ta ewidencja i tak wymaga pobrania od klienta danych osobowych, które później identyfikują tę transakcję w systemie. Uważam, że udostępnienie klientom możliwości płacenia za produkty anonimowo, np. podając tylko email do dostawy produktu cyfrowego + płatność w systemie typu PayU lub PayPal mogło by mieć wpływ na skłonność klientów do dokonywania zakupu. Coraz więcej osób, mając świadomość ryzyka związanego z podawaniem danych osobowych, podchodzi ostrożnie do wszelakich zamówień internetowych. Zastanawiam się więc, czy jest jakaś prawna możliwość sprzedaży dla anonimowych klientów, którzy nie musieliby podawać żadnych danych i poprawne tego księgowanie w systemie, aby wszystko było w zgodzie z prawem. Podany na początku przykład z doładowaniami wydaje się być praktycznym przykładem, że coś takiego działa, ale jak to w ogóle jest zorganizowane – nie wiem, ale fajnie było by się dowiedzieć. Jeśli odpowiedź wymaga porady prawnej, proszę o informację. Odezwę się poza komentarzami. Pozdrawiam.

  • Jeśli chodzi o doładowania telefonów, to tutaj jak sądzę działa wyłączenie od obowiązku ewidencjonowania ze względu na rodzaj czynności. Mamy w załączniku do rozporządzenia wymienione usługi telekomunikacyjne, czy elektroniczne – sądzę, że doładowanie telefonu kwalifikowane jest właśnie w ten sposób.

   Jeśli chodzi o ewidencję, to nie jestem przekonany, czy konieczne jest rzeczywiście zbieranie danych osobowych klienta. Wydaje mi się, że wystarczy numer zamówienia przypisany do danej płatności. To chyba rozwiązanie tej sytuacji. Nie mam niestety w tej chwili czasu, by przyjrzeć się temu dokładniej, ale to bardzo interesujący temat – dodaję do listy “na później”.

   • Anet

    Nie sądzę, aby ewidencja była możliwa bez pozyskiwania danych osobowych, chociażby w celu rozliczeń różnych stawek VAT przy płatnościach dokonywanych przez osoby z poza Polski. Oczywiście można próbowac dokonywać weryfikacji po kanale transakcyjnym, ale np. konto PayPal można posiadać będąc Polakiem i dla takiej płatności w ogóle nie sposób rozpoznać automatycznie skąd pochodzi płacący. A jednak jakoś to funkcjonuje dla tych doładowań, że o nic się nie pytają.

    Dziękuję za odpowiedź. Będę monitorował blog, czekając na jakieś informacje w tym temacie.

 • Aug

  Co w przypadku sklepu internetowego działającego na zasadach dropshippingowych gdzie przedsiębiorca jest w pewnym sensie pośrednikiem w sprzedaży?

 • KarolM

  Panie Wojciechu z zaciekawieniem czytam zawsze pana wpisy i do tego nasuneło mi się pytanie. Jeżeli prowadzę sprzedaż wysyłkową, prowadzę ewidencję transakcji (jak Pan radził w excelu) – korzystam zatem z tego zwolnienia z prowadzenia kasy fiskalnej to jaki dokument wystawić przy sprzedaży towaru osobie fizycznej nie prowadzącej działalności żeby miała jakies potwierdzenie zakupu? Fakturę na osobę fizyczną?

 • Emilia

  Dzień dobry, prowadzę sprzedaż własnych wyrobów przez stronę internetową, jestem na ryczałcie i nie mam kasy fiskalnej. Proszę o poradę – wiem ,że mogę wystawić kupującemu rachunek (ten który samemu się wypisuje), co natomiast z fakturą? Wiem, że istnieją faktury dla zwolnionych z podatku VAT – jak one się fachowo nazywają i czy ja mogę takie faktury wystawiać? Druga rzecz, o która chciałabym zapytać dotyczy ustalenia cen – vatowcy zaznaczają w cenie towaru, że cena obejmuje również podatek VAT, jak ta sytuacja wygląda u mnie? Czy wystarczy informacja, że dana cena jest ceną brutto? Czy sprzedając firmom obligatoryjnie muszę wystawić fakturę czy wystarczy rachunek? Z góry dziękuję za informacje.
  Pozdrawiam Emilia

  • Dzień dobry Pani Emilio! Rachunki już nie funkcjonują. Teraz każdy ma prawo wystawić fakturę. Zatem każdemu kupującemu może Pani wystawić fakturę, zamieszczając na niej adnotację na temat zwolnienia z podatku VAT, które Pani dotyczy. W regulaminie wystarczy, że zamieści Pani informacje, że wszystkie ceny produktów są cenami brutto. Dla wszystkich firm wystawia Pani fakturę.

 • Alex

  Witam
  Chce założyć sklep internetowy w częściowym modelu dropshipping. Częśc towaru będzie wychodziła z hurtowni do klienta a część do mnie osobiście a potem towar rozsyłany będzie do klientów. I teraz mam pytania. Czy będę musiał wprowadzić program magazynowy i kasę fiskalną ? Alex

  • Dzień dobry! Jeśli chodzi o program magazynowy, to kwestia techniczna, nie prawna. Jeśli chodzi o kasę fiskalna, to znajdują zastosowanie reguły opisane w tym artykule.

 • Paweł

  Witam,
  artykuł oczywiście wspaniale tłumaczy z prawniczego na polski, jednak – jak zawsze, nie sposób jest zebrać i rozpatrzyć każdy przypadek. Poszukiwanego przeze mnie niestety również i tutaj nie znalazłem – być może to moja nadgorliwość, a nie faktyczny problem, dlatego pytam i proszę o pomoc.
  Pewności mi brak względem zapisu: “z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)”, który odczytuję jako sumę warunków. Mianowicie, co w sytuacji, kiedy płatnikiem nie jest nabywca lub nabywca dokonuje zamówienia na adres zamieszkania, inny niż zameldowania, który widnieje w ramach danych z banku? Czy w takiej sytuacji wystarczy, że w tytule przelewu został podany identyfikator zamówienia, który widnieje również w “uwagach” na fakturze i połączenie tych dwóch dokumentów spełnia warunek?
  Wiele firm wysyłkowych wystawia wyłącznie faktury, udostępniając możliwość podania innych danych do wysyłki i rozliczenia; a wiadomo przy tym jak różnie wypełnia się również pole tytułu przelewu. Niezależnie od tego tak sformułowany zapis stwarza dla mnie problem, zamiast go rozwiązać.
  Serdecznie proszę o opinię.

  • Dzień dobry! Dziękuję za komentarz. Uważam, że jeśli w tytule przelewu znajduje się numer zamówienia, to już wystarczy, by uznać, że istnieje powiązanie między daną płatnością a danym zamówieniem.

 • Doc

  Witam.
  Tak dla pewności zapytam czy to zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na sposób płatności ( e-sklep, pełna ewidencja itp.) także obowiązuje tylko do końca 2016 r. (tak zrozumiałem te przepisy).
  Jeżeli tak tzn., że od początku 2017 już bezwzględnie kasa?

  • Tak, zwolnienia obowiązują do 31 grudnia 2016 roku. Chyba, że pojawi się nowe rozporządzenie, które “przedłuży” obowiązywanie zwolnień.

 • lukasz

  A jeśli prowadzę firmę, w której częściowo będę sprzedawał różne rzeczy przez internet jako sklep internetowy właśnie, ale jednocześnie będę prowadził też inną działalność (pośrednictwo finansowe), to czy fakt prowadzenia zróżnicowanych działalności pod wspólnym Nipem ma znaczenie przy zwolnieniu z konieczności wystawiania paragonów dot. sprzedaży internetowej?

  • Wydaje mi się, że istnieje możliwość wydzielenia sfery podlegającej fiskalizacji i sfery, która będzie fiskalizowana.

 • Agnieszka Magiera

  Dzień dobry, a ja mam pytanie odnośnie identyfikacji kupującego, czy wymagany jest adres kupującego? Chcę używać skróconego formularza zakupu, gdzie kupujący wypisuje niezbędne dane do przesłania zamówienia (imię, nazwisko, adres e-mail i numer tel.), czy jeśli prowadzę ewidencję powiązania płatności z zamówieniem, posiadam raporty płatności bezpośredniej oraz pośrednika, ale nie posiadam adresu kupującego spełniam warunki zwolnienia?

  • Dzień dobry! Myślę, że tak – identyfikacja zamawiającego nie musi obejmować jego adresu zamieszkania.

 • Mateusz

  Witam, w takim razie jak nie prowadzę kasy fiskalnej, ani nie jestem vatovcem co wystawiam mojemu klientowi ? Rachunek zwykły ?

  • Fakturę, ale fakturę bez VAT.

   • Mateusz

    Wystawiamy ją każdemu klientowi czy tylko na prośbę?
    Czy ma pan jakiś wzór?

    • Najłatwiej wystawiać każdemu, wtedy nie ma problemu, a każdy klient otrzymuje dowód zakupu.

 • marta

  No dobrze, a czy w 2017 roku będzie wciąż możliwość korzystania ze zwolnienia z uwagi na sposób otrzymywania płatności? Do tej pory korzystałam ze zwolnienia z uwagi na kwotę transakcji (handel to tylko część działalności)… czy trzeba to będzie gdzieś zgłosić? Że korzysta się ze zwolnienia z uwagi na płatności?

  • Zgłaszać nie trzeba, a czy będzie możliwość w 2017 r. – to czas pokaże, zobaczymy, czy będzie rozporządzenie.

 • marta

  I czy można mieć cień nadziei na to, że znów wyjdzie nowe rozporządzenie na kolejne dwa lata do przodu w sprawie zwolnienia z kasy firskalnej? Tak było ostatnio, po rozporządzeniu z 2012 roku, wyszło to z 2014…

  • Nie znam planów Ministerstwa Finansów, ale zakładam, że rozporządzenie zostanie wydane.

 • B.

  Dręczy mnie taka jedna myśl – co w przypadku kiedy ktoś nie sprzedaje towaru, a świadczy usługi dla klientów prywatnych? Jest np couchem albo konsultantem? Ja przymierzam się do świadczenia usług jako behawiorysta zwierzęcy i nie jestem już pewna czy kasa fiskalna w takim wypadku będzie potrzebna czy nie. Czy każdemu klientowi trzeba wystawić rachunek czy można inaczej to rozwiązać żeby wszystko było legalnie.

  • Dzień dobry! W przypadku sprzedaży usług sytuacja jest analogiczna jak w przypadku sprzedaży towarów. Jeśli rozporządzenie nie przewiduje, że określone usługi nie korzystają ze zwolnienia, to mogą korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, jak również ze zwolnienia ze względu na sposób płatności.

   • B.

    Czyli jeśli za opłata za poradę (konsultacja odbywa się w domu klienta) zostanie zapłacona przelewem, który zostanie jasno opisany za co i dlaczego to można nie stosować kasy fiskalnej?

    • Jeśli usługi świadczone nie są wskazane w rozporządzeniu jako niekorzystające ze zwolnienia ze względu na ich przedmiot, to korzystanie ze zwolnienia ze względu ba sposób płatności jest dopuszczalne.

 • Katarzyna

  Dzięki za ten artykuł – jest świetny i spadł mi jak z nieba!!! Akurat utknęłam na kasie fiskalnej 😀

 • Marta Juroszek

  Dzień dobry. Jeśli będę zwolniona z podatku Vat to w jaki sposób mam wystawić FV? Czy
  mogę to zrobić przez darmowy program do fakturowania czyli np. Faktury Express 7.40? Jeśli tak to jak w takim programie zaznaczyć że nie podlegam temu podatkowi?

  • Zwolnienie z podatku VAT nie wystawiają faktur VAT, ale zwykłe faktury, bez VAT. Należy dopisać adnotację o podstawie prawnej zwolnienia. Można zrobić to w każdym programie do fakturowania.

 • karol

  Dzień dobry. Jeśli sprzedaję poprzez sklep internetowy płyty audio to rozumiem, że nie mogę skorzystać ze zwolnienia do 20 000, by nie prowadzić kasy fiskalnej – paragraf 4 2) l) wspomnianego zwolnienia mówi o “zapisanych i niezapisanych nośnikach danych cyfrowych i analogowych”. Czy to, że paragraf (4) wymienia nośniki to czy uniemożliwia mi on także skorzystanie ze zwolnienia ze względu na formę zapłaty?

  • karol

   W sumie odpowiedź ma moje pytanie jest w innych Pana odpowiedziach…nie można skorzystać. A czy mogę wystawiać każdemu klientowi (także osobom nie prowadzącym dz.gosp.) fakturę VAT zamiast paragonu na płyty audio?

   • Podstawą jest paragon. Faktura wystawiana jest na żądanie kupującego. Jeśli to sprzedaż internetowa, można w regulaminie przewidzieć, że mimo to, faktura będzie wystawiana do każdego zamówienia. Nie zmienia to jednak faktu, że kasę fiskalną trzeba mieć i paragony drukować, ale zostaję wtedy z fakturą w księgowości.

 • Marcin

  Dzień dobry. Dokonałem zakupu na popularnym polskim portalu (wkłady do maszynki do golenia), przelałem pieniądze na konto sprzedającego. Otrzymałem towar bez paragonu ani żadnego potwierdzenia sprzedaży, na moją mailową prośbę o taki dokument otrzymałem odpowiedź że firma jest zarejestrowana w Anglii i nie muszą mieć kasy fiskalnej, firma ma jednak Polskie dane adresowe i polskie konto bankowe. Także jak to jest w tym przypadku z wystawieniem paragonem lub jakimkolwiek potwierdzeniem przeprowadzonej transakcji?

  • Dzień dobry, Panie Marcinie! Jeśli firma jest oficjalnie zarejestrowana w UK, a podaje dane adresowe polskie, dodatkowo w regulaminie nie pokazując, że sprzedawcą jest spółka z UK, to w mojej ocenie można uznać takie działanie za wprowadzenie w błąd konsumentów.

   • Marcin

    Co do tego że firma wprowadza klienta w błąd, to nie mam żadnej wątpliwości.

    Czyli w myśl powyższego artykułu wynika, że żaden sklep internetowy nie ma obowiązku wystawiania paragonów, jeżeli za zakupy płacimy przelewami, lub innymi rejestrowanymi przekazami. Czyli z punktu widzenia klienta indywidualnego, klient nie ma podstaw do żądania potwierdzenia transakcji w formie pisemnej. Czy dobrze to interpretuje?

    • Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia od obowiązku korzystania z kasy fiskalnej, to kupujący i tak ma prawo domagać się dowodu zakupu, a wtedy przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę. Tak to działa w Polsce.

 • Justyna

  Witam,
  https://interpretacje-podatkowe.org/faktura/iptpp4-443-648-14-2-mk – w tej interpretacji doczytałam, że prowadząc sklep internetowy, po wpisaniu odpowiedniego zapisu do regulaminu sklepu będę mogła wysyłać klientom indywidualnym faktury imienne w zamian za paragony. I nie będzie tu obowiązywało żadne wyłączenie bo paragony będę nabijać na kasę i przechowywać ich oryginały? Nie chcemy uniknąć zakupu kasy fiskalnej, tylko wysyłki paragonów. Szukam idealnego rozwiązania przy dropsippingu, chcemy uniknąć wysyłania paragonów pocztą. Niestety w asortymencie sklepu są odbiorniki radiowe i nośniki pamięci i chcę uniknąć sytuacji, że umknie nam zamówienie na produkt, który wymaga paragonu. Chciałam tylko uściślić, czy dobrze zrozumiałam interpretację podaną w linku.
  P.S. Czy już coś w trawie piszczy jak to będzie wyglądało w roku 2017?

 • Lukas Lukas

  Witam,
  Interesuje mnie jak wygląda sytuacja gdy połączymy dwa sposoby prowadzenia działalności.
  Powiedzmy że 95% sprzedawanych towarów rozsyłana jest firmami kurierskimi, wszystko jest ewidencjonowane – wiadomo, zwolnieni jesteśmy z zakupu kasy fiskalnej i wystawiania paragonów. Sporadycznie jednak trafia nam się klient który chce odebrać towar osobiście i zapłacić gotówką. Obrót z takich sprzedaży nie przekracza jednak 20 000 zł rocznie. Czy w tym przypadku mogę połączyć obydwie opisane możliwości zwolnienia i nie wystawiać nikomu paragonów?
  Pozdrawiam.

  • Leszek Oleszczuk

   Czy mógłby się Pan odnieść?
   Ja też czytałem artykuł gdzie pisało, że do 20 tyś możemy mieć sposób mieszany i korzystać ze zwolnienia ze względu na kwotę, ale kiedy już przekraczamy tę kwotę to jeśli tylko przelew to możemy dalej nie kupować kasy fiskalnej i korzystać ze zwolnienia ze względu na sposób płatności i sprzedaż wysyłkową.

 • Witam,
  Wyczytałem, że w 2017 roku część zwolnień od “wystawiania paragonów” nie będzie dostępnych. Nie mogę jednak znaleźć żadnych informacji odnośnie zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej (ze względu na sposób płatności) – czy ono nadal obowiązuje w 2017 roku czy sklepy internetowe od nowego roku będą musiały wystawiać paragony?

  • Dzień dobry, Panie Tomku! Przyznam szczerze, że nie śledziłem losów projektu nowego rozporządzenia. Przeszukałem teraz na szybko Google i nie widzę informacji, by nowe rozporządzenie zostało przyjęte, więc chyba po prostu jeszcze nie mamy aktu prawnego, na którym moglibyśmy się oprzeć i stwierdzić, jak będzie wyglądała sytuacja w 2017 roku.

   • Bardzo dziękuję!
    Rozumiem zatem, że obowiązują te same przepisy czyli zwolnienie w przypadku sprzedaży wysyłkowej w 2017 roku obowiązuje na tych samych zasadach, które Pan opisał w artykule?

    • Zasady opisane w artykule obowiązują do 31.12.2016 r. Nowe będą zawarte w nowym rozporządzeniu.

     • Czyli jednak wszystko może się zmienić już od stycznia? I może się okazać że tydzień przed końcem roku będziemy musieli nagle przestawić się na zupełnie inny system księgowania zamówień?

     • Tak jak pisałem, nie śledziłem informacji dotyczących nowego rozporządzenia, więc nie wiem, jak wygląda z nim sytuacja, jak będzie obowiązywać, od kiedy etc. Niestety nie mogę sobie również pozwolić czasowo na zbadanie teraz tego tematu nieodpłatnie w ramach blogowego komentarza.

     • Jasne, rozumiem, bardzo dziękuję za odpowiedź!

     • Chordad Chordad

      podejrzewam, że p.Tomasz Drozd już znalazł odpowiednie rozporządzenie, ale może komuś się przyda – od 01 stycznia 2017r obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ogłoszone w Dz.U.z 2016r poz.2177, dostępne np tutaj:
      http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002177

     • Tak jest, dziękuję za link. 🙂

 • Jest jeszcze jeden szczególny przypadek, którego Pan nie opisał w artykule, a jest powszechnie praktykowany w sklepach internetowych, czyli tzw. “Odbiór osobisty”.

  My sprzedajemy przez internet i wysyłamy z jednego miejsca, a sklep stacjonarny mamy w drugiej lokalizacji – jeśli ktoś zamówi przez stronę i zapłaci przelewem to i tak musimy wysłać towar z magazynu do sklepu – dla nas jest to sprzedaż wysyłkowa, czy możemy w tym przypadku dalej korzystać ze zwolnienia i nie wystawiać paragonów?

  Jest jeszcze przypadek odbioru osobistego + płatności za pobraniem (czyli w sklepie) – ale w takim przypadku rozumiem, że to już jest sprzedaż stacjonarna i powinna się wiązać z wystawieniem paragonu w sklepie.

 • Nata

  Wojtku, w § 3 ust. 1 pkt 2 pada sformułowanie : po­dat­ni­ków roz­po­czy­na­ją­cy­ch po dniu 31 grud­nia 2014 r. do­sta­wę to­wa­rów lub świad­cze­nie usług na rze­cz osób fi­zycz­ny­ch nie­pro­wa­dzą­cy­ch dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz rol­ni­ków ry­czał­to­wy­ch, je­że­li prze­wi­dy­wa­ny przez po­dat­ni­ka ob­rót z te­go ty­tu­łu nie prze­kro­czy, w pro­por­cji do okre­su wy­ko­ny­wa­nia ty­ch czyn­no­ści w da­nym ro­ku po­dat­ko­wym, kwo­ty 20 000 tyś. Czy nie zastanowiło Cię co oznacza owe ‘w proporcji”? Ja myślę, że to może oznaczać, ze jak Krysia zacznie działalność 21 grudnia 2016 to zwolnienie na te 10 dni 2016 roku trzeba wyliczyć proporcjonalnie od kwoty 20 tyś czyli około 550 zł

  • Jest tak, jak napisałaś. Dlatego nie zawsze rozpoczynanie działalności z końcem roku jest opłacalne. Taka sama sytuacja jest przecież przy zwolnieniu podmiotowym z VAT.

   • Nata

    Cieszę się, że swym skromnym postem mogłam utreścić Twego bloga:-)

 • Marek

  Witam,

  Mam pytanie odnośnie ewidencjonowania. Mam raport od pośrednika dotpay w którym zawarty jest nr transakcji dotpay, dane nabywcy oraz kwota. Chcę sobie to zestawić aby korzystać ze zwolnienia ze względu na sposób płatności. Stworzyłem sobie prostą tabelkę w Exelu która zawiera datę transakcji, dane nabywcy(imię,nazwisko,adres), nr transakcji dotpay, nr zamówienia w sklepie oraz kwotę. czy takie zestawienie jest wystarczające?

  • Dzień dobry, Panie Marku! Takie zestawienia były w przeszłości uznawane za wystarczające, ale jeżeli chce się mieć 100% pewności, należy wystąpić o indywidualną interpretację.

 • Marcin Wąsik

  Witam, gratuluję zręczności w tłumaczeniu prawnych zawiłości i dziękuję za ten artykuł. Dopiero zamierzam rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą i dzięki tej stronie zaczynam wierzyć, że nie rozbiję się o ścianę niezrozumiałych przepisów.
  Być może moje pytanie wyda się trywialne, jednak, jak mówiłem, dopiero zaczynam rozpoznawać podatkowy grunt i budować obraz przyszłej działalności. Miała by nią być sprzedaż kluczy do cyfrowych gier wyłącznie w serwisie aukcyjnym i wyłącznie przy zastosowaniu tzw. płatności ekspresowych (bramka płatnicza będąca pośrednikiem). Z tego co się orientuję sprzedaż plików pozbawionych nośnika (np. klucz dostępu do gry czy ebook wysyłany mailem) jest traktowana jako usługa, a więc zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej przysługuje na mocy poz. 39 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016. Problem w tym, że nie jest dla mnie jasny zapis “na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”. W przypadku, gdy zakupu dokona firma zobowiązany jestem wystawić fakturę, do czego kasa fiskalna nie jest potrzebna. Co jednak, gdy zakupu dokona osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Czy taką osobę należy traktować jak klienta indywidualnego i wystawić paragon (bo w myśl przytoczonego zapisu transakcja taka nie spełnia wymogów zwolnienia), czy jako firmę i wystawić fakturę bez paragonu?

 • Emilia

  Witam. Prostsze wydaje się jednak wystawianie paragonów do każdej transakcji… A prowadzoną w opisany sposób ewidencję sprzedaży zawierającą dane klientów trzeba dodatkowo zgłosić do GIODO, a w związku z tym trzeba przestrzegać wytycznych co do ochrony danych osobowych, tj. plik powinien być odpowiednio zabezpieczony, więc zwykła tabelka w programie Excel chyba nie będzie zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych. Bardzo wdzięczna za Pana opinię.

  • Rafał

   W przypadku “zwykłego” sklepu online zdecydowanie się zgadzam. Wystawienie paragonu to nic trudnego, a utrzymanie kasy fiskalnej to też nie są ogromne koszty w skali roku. Gorzej sprawa wygląda w przypadku dropshippingu. Wtedy wystawienie paragonu jest sporym utrudnieniem ponieważ produkty wysyłane są bezpośrednio od dostawcy. Jeśli ma ktoś doświadczenie na ten temat to prosił bym o kontakt. Bo sam właśnie jestem w takim dylemacie co z kasą fiskalną w dropshippingu? skop.rafal@gmail.com

 • natalia

  Mam pytanie o paragon , ale troszkę z innej perspektywy.
  Prowadze sklep internetowy z rzeczami dla dzieci. Jako ze jestem mama zabawki ze sklepu biore dla swoich dzieci. czy musze wystawiać sobie paragon? korzystam z Vmagu i chodzi mi głownie o bilans na koniec roku.