Umowa o wykonanie strony internetowej. Na co zwrócić uwagę?

Umowa o wykonanie strony internetowej to specyficzny rodzaj umowy o dzieło, w której warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. W tym poradniku znajdziesz przydatne i praktyczne wskazówki mające na celu ułatwić ci zawarcie umowy pozwalającej uniknąć niepotrzebnych problemów.

Spis treści

Podcast i wideo

Jeżeli wolisz słuchać niż czytać, oddaję w twoje ręce, uszy i oczy kolejny odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych oraz cyklu Zapytaj prawnika, w którym umowa o wykonanie strony internetowej gra pierwsze skrzypce.

Do słuchania

Poniżej znajduje się odtwarzacz, który pozwala odsłuchać podcast. Podcastu możesz również słuchać w aplikacji podcastowej na swoim smartfonie.

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi Soundcloud w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu odtwarzacz.

Do oglądania

Poniżej znajduje się odtwarzacz, który pozwala obejrzeć wideo. Wideo możesz oglądać również na YouTubie, Facebooku, Instagramie oraz LinkedIN.

Wszystkie odcinki podcastu i cyklu wideo znajdziesz na dedykowanej podstronie.

Poniżej znajduje się natomiast artykuł do czytania.

Proces wykonania strony internetowej

Podstawą dobrej umowy o wykonanie strony internetowej jest właściwe opisanie przebiegu prac.

Proces powstawania strony internetowej może być różny:

 • strona wykonywana w całości na zamówienie, wraz z projektem graficznym,
 • zakodowanie projektu graficznego wykonanego przez kogoś innego,
 • instalacja gotowego szablonu i drobne pracy optymalizacyjne.

Zakres prac ma swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu dla wykonawcy strony. Samo wynagrodzenie to jednak nie wszystko. Pamiętaj, że ów zakres powinien być również dokładnie rozpisany w umowie.

Nie ma nic gorszego niż umowa o wykonanie strony internetowej, która ogranicza się do stwierdzenia, że Wykonawca wykona stronę dla Zamawiającego w określonym terminie.

Takie postanowienie jest zbyt ogólne, nie wnosi żadnych konkretów.

Jeżeli poświęcasz czas na zawarcie umowy, dopilnuj, żeby zawierała szczegóły dotyczące przebiegu prac. Tylko wtedy taka umowa wnosi jakąś wartość – pozwala ustalić zasady współpracy i je egzekwować, gdy przyjdzie taka potrzeba.

Jak opisać przebieg prac nad stroną?

W moim szablonie umowy o wykonanie strony internetowej znajduje się kilka paragrafów poświęconych przebiegowi współpracy:

 • ogólne zasady współpracy,
 • prace graficzne,
 • prace programistyczne,
 • przenosiny na serwer docelowy.

Taki podział pozwala zachować czytelność umowy. Wszystko jest jednocześnie logiczne, bo następuje po sobie – najpierw ustalamy ogólne zasady, a potem opisujemy poszczególne etapy pracy nad stroną od projektu do wdrożenia na serwerze docelowym.

Oczywiście, jeżeli w danym przypadku zakres prac jest inny, bo np. wykonawca odpowiada jedynie za zakodowanie strony, to nie ma potrzeby opisywania w umowie etapu prac graficznych.

Treść części umowy poświęconej szczegółom współpracy zależy po prostu od tego, jak w określonej sytuacji wygląda zakres obowiązków wykonawcy. Najważniejsza zasada jest po prostu taka, żeby umowa zawsze odpowiadała rzeczywistości, nie tworzyła fikcji.

Szablon umowy o stworzenie strony internetowej - reklama

Konsekwencje nietrzymania się ustalonych zasad

Często widzę umowy, które wprowadzają wprawdzie jakieś zasady współpracy, ale nie przewidują konsekwencji, gdy któraś ze stron nie trzyma się tych zasad.

To błąd.

Jeżeli poświęcasz czas, żeby opisać w umowie przebieg prac, tak jak rzeczywiście mają one wyglądać, to warto, żeby również wprowadzić mechanizmy działania, które pozwolą podjąć korzystne dla ciebie kroki, gdy zasady umowne będą naruszane.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienia umowne

Jeżeli do omówienia wstępnej koncepcji nie dojdzie, ze względu na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w terminie do XXX dni roboczych od przedstawienia Zamawiającemu wstępnej koncepcji wyglądu strony internetowej, Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu odpowiedni termin do przedstawienia uwag, wątpliwości lub propozycji do wstępnej koncepcji wyglądu strony internetowej z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z zachowaniem zadatku.

Zamawiający ma XXX dni roboczych na sprawdzenie wdrożonych poprawek. Brak uwag w określonym powyżej terminie oznacza, że Zamawiający akceptuje w całości i bez zastrzeżeń wykonaną stronę internetową oraz nie oczekuje dalszych poprawek.

Dobór konsekwencji powinien odpowiadać celom, jakie chcesz osiągnąć w danej sytuacji.

Przykładowo, na wstępnym etapie pracy, gdy jeszcze nie poświęciłeś zbyt dużo czasu, możesz być zainteresowany odstąpieniem od umowy. Bliżej finiszu już nie zawsze – wtedy bardziej może przydać ci się skutek w postaci milczącej akceptacji.

Konsekwencjami można dowolnie żonglować, w granicach możliwości jakie daje prawo.

Problematyczne poprawki

Realnym problemem przy każdym procesie twórczym są poprawki. Praktyka pokazuje, że najwięcej sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami dotyczy właśnie poprawek.

Z poprawkami jest ten problem, że zamawiający chciałby móc zgłaszać ich jak najwięcej, a wykonawca mieć ich jak najmniej. Typowa sprzeczność interesów.

Jak z tego wybrnąć?

Ureguluj zasady poprawek w umowie. Możesz to zrobić na różne sposoby, wprowadzając ograniczenia godzinowe, liczbowe czy mieszane.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienia umowne

W ramach wynagrodzenia określonego umową, Wykonawca zapewnia Zamawiającemu XXX godzin zegarowych celem omówienia lub dopracowania wstępnej koncepcji. Jeżeli omówienie lub dopracowanie wstępnej koncepcji trwa dłużej niż XXX godzin zegarowych, Wykonawcy należne jest dodatkowe wynagrodzenie w wysokości XXX (słownie: XXX) złotych brutto za każdą godzinę zegarową poświęconą w tym zakresie dodatkowo przez Wykonawcę.

Zamawiający ma prawo do dwóch tur poprawek. Przez jedną turę poprawek rozumie się jedną zbiorczą wiadomość e-mail obejmującą poprawki.

Zamawiający ma XXX dni roboczych na uzupełnienie listy poprawek. Brak uzupełnienia w tym terminie oznacza, że Zamawiający nie oczekuje więcej poprawek. Lista poprawek ma charakter ostateczny i wiążący po upływie wskazanego powyżej terminu. Na podstawie listy poprawek w jej ostatecznym i wiążącym kształcie Wykonawca określa czas potrzebny na wdrożenie poprawek.

Odpowiedzialność wykonawcy i zamawiającego

Standardowo w umowach obecne są postanowienia dotyczące odpowiedzialności. Problem polega na tym, że postanowienia te często są zbyt ogólnikowe.

Uwidacznia się to szczególnie w zakresie praw autorskich i odpowiedzialności z nimi związanej.

Klasyką gatunku jest przewidywanie pełnej odpowiedzialności wykonawcy za wykonaną stronę, podczas gdy nie za wszystko wykonawca może ręczyć – są przecież takie elementy strony, które nie pochodzą bezpośrednio od wykonawcy, np:

 • system CMS,
 • wtyczki,
 • ikony, wektory, grafiki,
 • zdjęcia,
 • teksty,
 • wideo.

Umowa o wykonanie strony internetowej powinna odnosić się do takich elementów.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienie

Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że wykonana strona internetowa nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej. Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za te elementy strony internetowej, które zostały włączone do strony internetowej w wyniku przekazania Wykonawcy określonych materiałów przez Zamawiającego lub pochodzą od podmiotów trzecich, a Wykonawca wyraźnie uprzedził Zamawiającego o konieczności samodzielnego nabycia przez Zamawiającego licencji pozwalającej na eksploatację tych elementów, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystanie takich elementów wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Czy muszę mówić, że wykonawca nie powinien odpowiadać za modyfikacje strony wdrożone bez jego udziału? Niby wydaje się to oczywiste, ale dobrze, żeby zająć się tym w umowie.

Tak samo jak wszystkimi innymi kwestiami, które niepokoją wykonawcę pod kątem jego odpowiedzialności. Czasem lepiej więcej i na zapas niż za mało.

Prawa autorskie majątkowe do strony internetowej

Temat praw autorskich do strony internetowej wydaje się prosty i oczywisty, ale wcale taki nie jest. Wykonawca wprawdzie niewątpliwie jest twórcą strony, ale czy faktycznie do wszystkich elementów strony przysługują mu prawa autorskie? No nie, wspominałem o tym przed chwilą.

Zanim zatem wykonawca przeniesie całość autorskich praw majątkowych do strony na zamawiającego, dobrze, żeby umowa wyraźnie przewidywała, że nie do wszystkie wykonawca faktycznie prawa ma.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienie

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie dotyczy tych elementów strony internetowej, do których Wykonawca nie posiada praw autorskich, w szczególności elementów wykorzystanych na podstawie licencji udzielonej przez inny podmiot, w tym wolnej licencji.

Z prawami autorskimi jest w ogóle taka ciekawa sprawa, że można sobie postawić pytanie czy aby faktycznie zawsze jakieś prawa autorskie po stronie wykonawcy powstaną.

Tam, gdzie wykonawca tworzy projekt graficzny pytanie jest bezpodstawne, bo tu nie ulega wątpliwości, że mówimy o chronionym utworze. Jeżeli jednak wykonawca np. zainstalował tylko gotowy motyw i wykonał jakąś tam optymalizację, to może wcale nie mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego?

Ciekawe są takie dywagacje z prawniczego punktu widzenia, ale w praktyce zawsze lepiej w umowie pokryć jakąś wątek praw autorskich.

Tam, gdzie pojawia się utwór, wystarczy zastosować klasyczne postanowienia w zakresie przeniesienia praw autorskich albo licencji, a tam, gdzie coś jest na granicy, najlepiej zgrabnie opisać to tak, żeby nie było wątpliwości, że zamawiający ma prawo korzystać, a wykonawca nie ma nic do gadania.

Więcej o porównaniu przeniesienia praw autorskich z licencją przeczytasz tutaj: przeniesienie praw autorskich vs licencja – czym to się różni?

Prawa osobiste i prawa zależne

Zajmując się prawami autorskimi w umowie o wykonanie strony internetowej, nie zapomnij o autorskich prawach osobistych i prawach zależnych.

Nie zapomnij, bo zapomnienie może być przykre w skutkach – nawet jeżeli nabędziesz autorskie prawa majątkowe, może okazać się, że wykonawca utrudni ci życie, powołując się na prawa osobiste lub prawa zależne.

Dlatego warto skorzystać np. z takich postanowień jak poniżej.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienia umowne

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań strony internetowej (prawo zależne), z tym, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie takich opracowań.

Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do strony oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw w swoim imieniu. W szczególności:

1. Zamawiający uprawniony jest do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu strony internetowej publiczności,

2. Zamawiający uprawniony jest do rozpowszechniania strony internetowej z pominięciem oznaczenia Wykonawcy jako jej twórcy,

3. Zamawiający uprawniony jest do ingerowania w treść i formę strony internetowej, dokonywania dowolnych modyfikacji strony internetowej, również tych prowadzących do powstania utworów zależnych w stosunku do strony internetowej, z tym, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej w razie takich działań Zamawiającego,

4. Wykonawca nie będzie sprawował nadzoru nad sposobem korzystania ze strony internetowej.

O porównaniu praw majątkowych i osobistych pisałem więcej tutaj: autorskie prawa majątkowe vs osobiste – najważniejsze różnice.

Co z portfolio wykonawcy?

W kontekście praw autorskich pojawia się jeszcze jeden wątek – portfolio wykonawcy.

Wykonawca najczęściej zainteresowany jest tym, żeby móc prezentować wykonaną pracę w swoim portfolio i informować o współpracy z zamawiającym, choćby w social media.

Żeby uniknąć niepotrzebnych niedomówień, warto również i ten wątek uwzględnić w umowie.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienie

Wykonawca uprawniony jest do rozpowszechniania projektu strony internetowej w swoim portfolio, w tym również na swojej stronie internetowej, blogu oraz w profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Wykonawcę. Wykonawca uprawniony jest również do informowania o współpracy z Zamawiającym w przedmiocie realizacji strony internetowej z posługiwaniem się nazwą, firmą, logotypem, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami odróżniającymi Zamawiającego.

Takie postanowienie ucina wątpliwości, o których pisałem szerzej tutaj: czy grafik zawsze ma prawo wykorzystać swój projekt w portfolio?

Wynagrodzenie wykonawcy

Pieniądze ważna rzecz i chyba nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, gdy powiem, że i tutaj jest pewne pole do popisu, gdy chodzi o umowę o wykonanie strony internetowej.

Wynagrodzenie wykonawcy można różnie ukształtować:

 • płatność jednorazowa,
 • płatność w ratach,
 • płatność z góry,
 • płatność z dołu,
 • zadatek / zaliczka,
 • rozliczenie etapowe.

Wykonawca zawsze szuka sposobu na finansowe zabezpieczenie swoich interesów. Najchętniej przyjąłby płatność całości wynagrodzenia z góry i po sprawie. Zamawiający jednak też chciałby jakoś się zabezpieczyć.

Czy można to wyważyć?

Oczywiście, że można. A nawet trzeba, żeby żadna ze stron nie czuła się niesprawiedliwie potraktowana. Moja propozycja jest taka jak poniżej.

Prakreacja.pl
Przykładowe postanowienia umowne

Za wykonanie strony internetowej oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości XXX (słownie: XXX) złotych brutto.

W ciągu 3 dni od zawarcia umowy, Zamawiający zobowiązany jest przelać na rachunek bankowy Wykonawcy zadatek w wysokości XXX (słownie: XXX) złotych brutto. Brak zapłaty zadatku w terminie, uprawnia Grafika do odstąpienia od umowy w ciągu kolejnych 30 dni. Jeżeli Grafik nie odstąpi od umowy, pozostaje uprawniony do przedłużenia terminu realizacji strony internetowej. Z przekazaniem zadatku strony łączą skutki, o których mowa w art. 394 Kodeksu cywilnego.

Pierwsza rata wynagrodzenia w wysokości XXX (słownie: XXX) złotych brutto płatna jest po zakończeniu etapu prac graficznych, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Druga rata wynagrodzenia w wysokości XXX (słownie: XXX) złotych brutto płatna jest po zakończeniu etapu prac programistycznych na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

To oczywiście tylko przykład. Wynagrodzenie zawsze można opisać po swojemu. Grunt, żeby obie strony się dogadały i czuły możliwie komfortowo pod tym kątem.

Poufność i dane osobowe

Pracując nad stroną internetową, wykonawca może mieć dostęp do informacji poufnych. Jeżeli tak, to zamawiający powinien dążyć do tego, żeby wprowadzić do umowy paragraf poświęcony zasadom poufności.

Prakreacja.pl
Przykładowe proste postanowienie o poufności

Jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcy określone informacje z wyraźnym zastrzeżeniem ich poufności, Wykonawca zobowiązany jest zachować je w tajemnicy i nie wykorzystywać w jakichkolwiek innych celach niż realizacja umowy, w szczególności nie przekazywać ich jakimkolwiek osobom trzecim ani nie wykorzystywać we własnych celach.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach poufności, zapraszam tutaj: umowa o zachowaniu poufności.

Jeżeli wykonawca ma również dostęp do danych osobowych, bo np. pracuje nad stroną, która istniała już wcześniej i przy okazji prac technicznych może mieć choćby tylko potencjalny wgląd w zasoby, gdzie przechowywane są dane osobowe, wykonawcy powinno zostać również powierzone przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

Podsumowanie

Prakreacja.pl
Umowa o wykonanie strony internetowej wymaga uregulowania co najmniej kilku ważnych kwestii, które omówiłem w tym poradniku.

Zawieranie umowy ma sens tylko wtedy, gdy odpowiada rzeczywistości i zapewnia realne rozwiązanie problemów, które mogą powstać w toku współpracy.

Umowa skonstruowana na zasadzie bezrefleksyjnego CTRL+C / CTRL+V nie wnosi nic konkretnego, a może wręcz zaszkodzić, jeżeli wprowadza mechanizmy fikcyjne, które nie mają szans na realizację.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy w związku z umową, wyślij wiadomość na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Jeżeli szukasz szybkiego i budżetowego rozwiązania, sprawdź ofertę sklepu dla kreatywnych.

Być może zainteresuje cię np. szablon umowy o stworzenie strony internetowej.

Szablon umowy o stworzenie strony internetowej - reklama

BONUS: tydzień dla Kreatywnych

Weź udział w Tygodniu dla Kreatywnych i otrzymaj dostęp do 5 praktycznych poradników PDF oraz nagrań wideo.

 • 5 kluczowych wskazówek przy zawieraniu umów,
 • 5 najczęściej popełnianych błędów dotyczących praw autorskich,
 • 5 największych niedopatrzeń w zakresie danych osobowych,
 • 5 najczęściej popełnianych błędów w sprzedaży on-line,
 • 5 zasad legalnego marketingu.

Tydzień dla Kreatywnych - grafika okładkowa

Tydzień dla Kreatywnych to nieodpłatny bonus dla subskrybentów newslettera. Dołącz teraz, żeby otrzymać wszystkie materiały.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.