Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o.

Czy wspólnik powinien być zatrudniony w spółce? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Jak to uregulować? Na te oraz inne pytania odpowiem w dzisiejszym artykule poświęconym zatrudnieniu wspólnika w spółce z o.o.

Prakreacja.pl
Informacja o autorze

Autorem tego artykułu jest radca prawny Rafał Gondzio, który w ramach bloga praKreacja.pl odpowiada za dział spółek. Z Rafałem możesz skontaktować się, pisząc na adres spolki@prakreacja.pl.

Zastrzeżenie

Niniejszy artykuł dotyczy tylko spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spis treści

Wiele osób zakładających spółkę z o.o. zastanawia się na jakiej podstawie ma ze spółką współpracować. W końcu, pomimo tego, że wspólnik spółkę założył, jest ona czymś odrębnym od niego.

Spółka i wspólnik mogą zatem zawierać ze sobą umowy. W dzisiejszym artykule skupimy się na umowach, które mogą łączyć wspólnika ze spółką z tytułu świadczonych na jej rzecz przez wspólnika prac lub usług.

Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o. – czy konieczne

Zanim jednak przejdziemy do omówienia poszczególnych rodzajów umów, musimy odpowiedzieć na jedno istotne pytanie – czy wspólnik musi być zatrudniony w spółce?

Nie, nie musi. W przeciwieństwie do członka zarządu (o czym pisałem w artykule o zatrudnieniu członków zarządu), którego rola w spółce musi być określona choćby uchwałą, wspólnika nie musi łączyć ze spółką żaden stosunek prawny.

Wspólnik jest „właścicielem” spółki i na tej podstawie przysługuje mu dywidenda z zysku osiąganego przez spółkę. Jeśli zatem nie masz potrzeby, by zawierać ze swoją spółką jakąkolwiek umowę, nie musisz tego robić.

Prakreacja.pl
Potrzebujesz indywidualnej pomocy w sprawie spółek?

Wyślij wiadomość na adres: spolki@prakreacja.pl.

Rodzaje umów spółki ze wspólnikiem

Przejdźmy do kolejnego kroku – jakie są możliwe formy prawne zatrudnienia wspólnika w spółce?

Wspólnik jest odrębnym od spółki podmiotem, więc teoretycznie spółka i wspólnik są dwoma niezależnymi podmiotami. A skoro tak, to spółka i wspólnik mogą zawrzeć wszelkie umowy jakie dostępne są w obrocie.

Wspólnik może być więc zatrudniony w spółce na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia (lub podobnej do niej umowy o świadczenie usług),
  • umowy o dzieło.

W dzisiejszym artykule omówimy pokrótce te rozwiązania.

Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę

Pierwszym sposobem zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o. jest umowa o pracę. Może to być pełen etat, jak i jego ułamkowa część.

Umowa o pracę pomiędzy wspólnikiem a spółką z o.o. niczym nie różni się od „zwykłych” umów o pracę zawieranych powszechnie pomiędzy pracownikami a pracodawcami. A zatem wspólnik musi zostać skierowany na badania lekarskie, względem pracownika musza być przestrzegane wszelkie przepisy bhp w miejscu pracy.

Ponadto zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wymaga oczywiście opłacania wszelkich składek oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Kiedy warto zatrudnić się w spółce na podstawie umowy o pracę?

Najczęściej potrzeba zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę powstaje, gdy wspólnik nie ma innego tytułu do ubezpieczeń. Umowa o pracę pozwala na objęcie wspólnika ubezpieczeniami społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym.

Z drugiej strony, umowy o pracę zawierane są w dużych spółkach, gdzie istnieje potrzeba ścisłego uregulowania zakresu obowiązków.

Umowa zlecenia spółki ze wspólnikiem

Kolejną formą zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o. jest umowa zlecenia.

Jeśli tylko współpraca pomiędzy wspólnikiem a spółką nie wymaga umowy o pracę, warto rozważyć umowę zlecenia. Najczęściej rola wspólnika w spółce z o.o. polega na świadczeniu na jej rzecz określonych czynności lub usług, więc umowa zlecenia będzie najbardziej odpowiednia.

Umowa zlecenia jest w znacznym stopniu oZUSowana i opodatkowana, podobnie jak umowa o pracę. Więc także i w tym wypadku będziesz musiał opłacać składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

Zatrudnienie wspólnika w spółce z o.o. na podstawie umowy o dzieło

Ostatnim rodzajem zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o. jest umowa o dzieło. Podobnie, jak w przypadku umowy zlecenia, umowa o dzieło będzie dobrym sposobem zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o., w której nie ma potrzeby zatrudniania na pełen etat.

W przeciwieństwie jednak do umowy zlecenia, umowa o dzieło opiewa na określony rezultat. Pamiętaj o tym, by nie nadużywać tej formy, gdy wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi starannego działania.

Jeśli wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi, które nie są nastawione na rezultat, bardziej odpowiednia będzie umowa zlecenia. Organy potrafią zakwestionować podstawę zatrudnienia danych osób, dotyczy to również współników!

Umowa o dzieło nie jest oZUSowana, odprowadzasz więc od niej zaliczkę na podatek dochodowy. Pamiętaj jednak, że umowa ta nie stanowi tytułu do ubezpieczeń.

Prakreacja.pl
Potrzebujesz indywidualnej pomocy w sprawie spółek?

Wyślij wiadomość na adres: spolki@prakreacja.pl.

Podsumowanie

W dzisiejszym krótkim wpisie omówiłem podstawowe formy zatrudnienia w spółce z o.o. Podsumujmy dzisiejszy artykuł:

  • spółka z o.o. i wspólnik stanowią odrębne od siebie podmioty,
  • wspólnik nie musi być zatrudniony w utworzonej przez siebie spółce z o.o.
  • gdyby jednak chciał się zatrudnić, to do wyboru ma wszelkie dopuszczalne przez prawo formy,
  • najpopularniejsze formy zatrudnienia wspólnika w spółce z o.o., to umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa o dzieło,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę może nastąpić na pełen lub część etatu, obie strony umowy łączy „typowy” stosunek pracy,
  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia bardziej sprawdzi się, gdy wspólnik świadczy na rzecz spółki usługi starannego działania,
  • z kolei zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło bardziej sprawdzi się, gdy wspólnik musi wykonać na rzecz spółki prace określane rezultatem.

Newsletter

Interesuje cię tematyka spółek? Zapisz się na newsletter, by otrzymywać więcej artykułów takich jak ten.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.