Wezwanie do zapłaty – pierwszy krok po należne pieniądze

Kontrahent nie zapłacił? Zastanawiasz się, czy masz szansę odzyskać swoje pieniądze? Pewnie boisz się kosztów i przewlekłości postępowania przed sądem, prawda? Mam dla Ciebie rozwiązanie. Zanim podejmiesz radykalne kroki, wyślij swojemu kontrahentowi wezwanie do zapłaty. Pokażę Ci krok po kroku jak to zrobić.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to pismo kierowane do nierzetelnego kontrahenta z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia. Jest to pierwszy krok dochodzenia zaległych należności. Dzięki niemu masz szansę zaoszczędzić czas i pieniądze związane z postępowaniem sądowym.

Praktyka pokazuje, że na skutek wezwania kontrahenci często regulują długi. Dlatego zawsze warto spróbować tej metody.

Wezwanie do zapłaty to również wyraz zachowania dobrych obyczajów, w szczególności między przedsiębiorcami. Wprawdzie od nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2012 r. dołączenie  do pozwu wysłanego dłużnikowi wezwania do zapłaty nie jest już dla przedsiębiorców obowiązkowe, ale świadczy o podjęciu przez powoda stosownych działań celem dobrowolnego załatwienia sporu.

Wezwanie ma również znaczenie z punktu widzenia szczególnej zasady dotyczącej ponoszenia kosztów postępowania sądowego. Co do zasady, koszty sądowe ponosi strona przegrywająca. Jeśli jednak wierzyciel nie wezwie dłużnika do zapłaty, a ten uzna roszczenie bez wdawania się spór, koszty sądowe obciążają dochodzącego zapłaty – niezależnie od tego, że jest stroną wygraną w sprawie.

Jak napisać wezwanie?

Napisanie wezwania do zapłaty to prosta sprawa. Przepisy nie regulują wprawdzie jego treści, ale  została ona wykształcona przez praktykę. Wezwanie powinno zawierać wskazanie:

  • wierzyciela
  • dłużnika
  • kwotę, którą dłużnik powinien uiścić wierzycielowi
  • stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty
  • terminu, w jakim dłużnik powinien zapłacić dług
  • konsekwencji związanych z brakiem dalszej zapłaty

Oznaczenie wierzyciela, dłużnika i dochodzonej kwoty nie powinno sprawić Ci problemów. Jeśli chodzi o magicznie brzmiący termin „stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty„, to kryją się tutaj okoliczności, z których wynika obowiązek zapłaty wynagrodzenia. Będzie to więc np. umowa o dzieło, umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe, umowa o eksploatację wizerunku w reklamie.

Prakreacja.pl
Przykład: Niniejszym wzywam Państwa do zapłaty kwoty 1000 zł tytułem nieuregulowanej płatności wynikającej z umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowego do utworu „Lila i koledzy” z dn. 13.03.2014 r.

Jeśli zawarłeś umowę bez zachowania formy pisemnej, jest to pewne utrudnienie. Nie martw się tym jednak w tej chwili. W wezwaniu powołaj się na zawartą w formie ustnej, czy też dorozumianej umowę (czytaj też: Czy umowa zawarta przez e-mail jest ważna?).

Jeśli Twój kontrahent już wcześniej kwestionował zawarcie z Tobą umowy, możesz pokrótce opisać okoliczności, które uprawniają Cię do żądania wynagrodzenia.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i wystawiłeś kontrahentowi fakturę za wykonaną usługę, najłatwiej będzie powołać się po prostu na numer tej faktury.

Prakreacja.pl
Przykład: Niniejszym wzywam Państwa do zapłaty kwoty 2400 zł tytułem tytułem nieuregulowanej płatności z faktury Nr 06/02/14 z dnia 2 lutego 2014 r.

Jeśli chodzi o termin, w jakim dłużnik powinien zapłacić dług, to jest on dowolny. Najczęściej stosowany jest termin 7 i 14-dniowy od daty otrzymania wezwania.

Ja nie straszę, ja informuję

Na koniec, wskaż, jakie środki podejmiesz  w razie braku zapłaty dochodzonej sumy. Najczęściej jest to po prostu informacja o wystąpieniu na drogę sądową z powództwem o zapłatę, bądź też przekazanie sprawy firmie windykacyjnej.

Brak tu jednej, uniwersalnej klauzuli wykorzystywanej w każdym wezwaniu, ale nie sil się na nadmierną kreatywność. Nie buduj również wypowiedzi w formie straszenia. Rzeczowo, krótko, na temat.

Prakreacja.pl
Przykład: W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie zmuszony będę wystąpić na drogę sądową, co narazi Państwa na dodatkowe znaczne koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Ile razy wysyłać i jak?

Czy wezwanie zapłaty należy wysyłać do skutku? Można i tak. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wysłanych dłużnikowi wezwań. Trudno jednak oczekiwać, że po dwóch/trzech bezskutecznych wezwaniach, kontrahent nagle się obudzi i zapłaci. Zresztą jest taka dobra zasada psychologiczna, że jeśli straszysz sankcją, to ją zrealizuj.

Niektórzy wierzyciele decydują się na dochodzenie roszczeń drogą sądową już po pierwszym wezwaniu. Ja polecałbym poczynienie przynajmniej dwóch prób. A nuż zadzieje się coś dobrego.

Wezwanie wyślij listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, które zachowaj na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego. Do pozwu  zawsze warto dołączyć wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem doręczenia dłużnikowi.

Wzór wezwania do zapłaty

Specjalnie dla Ciebie przygotowałem uniwersalny wzór wezwania do zapłaty. Dzięki niemu, przygotujesz stosowne pismo w kilka minut.

Wzór wezwania możesz kupić za 9,99 zł brutto. Zapłacisz za niego szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem platformy Transferuj.pl. Dokument otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail natychmiast po dokonaniu płatności.

Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij w przycisk „Kup teraz”, a zostaniesz przeniesiony do procesu zakupowego.

Walcz o swoje pieniądze

Pamiętaj, nie odpuszczaj swoim dłużnikom. Wezwanie do zapłaty ma magiczną moc sprawczą.

Czytelnicy często piszą mi w mailach podziękowania, że odzyskali w ten sposób swoje pieniądze. Spróbuj i Ty, trzymam za Ciebie kciuki!

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.