Odpowiedzialność wspólnika za długi spółki z o.o.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością najczęściej zakładasz, by – jak sama jej nazwa wskazuje – ograniczyć odpowiedzialność za ewentualne długi firmy. Być może wiesz również, że nie zawsze ograniczenie będzie możliwe, szczególnie gdy zasiądziesz w zarządzie spółki (sam o tym pisałem, kliknij tutaj).

Co jednak w sytuacji, gdy będziesz wspólnikiem, czyli właścicielem spółki? Czy wtedy również odpowiadasz swoim prywatnym majątkiem za długi spółki? Zapraszam do lektury wpisu o tym, jak wygląda odpowiedzialność wspólnika za długi spółki z o.o.

Prakreacja.pl
Informacja o autorze

Autorem tego artykułu jest radca prawny Rafał Gondzio, który w ramach bloga praKreacja.pl odpowiada za dział spółek. Z Rafałem możesz skontaktować się, pisząc na adres spolki@prakreacja.pl.

Spis treści

Organy w spółce z o.o.

Spółka z o.o. jest bardzo sformalizowaną formą prowadzenia własnego biznesu. Jest to odrębny od przedsiębiorcy podmiot prawny posiadający organy za pośrednictwem których działa. Najczęściej występują 2 organy – zarząd i zgromadzenie wspólników (trzeci organ – rada nadzorcza – musi występować tylko w dużych spółkach, w małych nie jest to konieczne).

Zarząd kieruje sprawami spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Podpisuje wszelkie umowy, zaciąga zobowiązania, negocjuje z kontrahentami. Gdy zatem podpisujesz umowę ze spółką, to musi reprezentować ją zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS.

Inaczej jest ze zgromadzeniem wspólników. To organ, którego uwaga skierowana jest na wewnętrzne sprawy spółki i przyglądanie się działaniom zarządu. Wspólnicy są faktycznymi właścicielami spółki. Teoretycznie ich rola może ograniczać się do minimalnego zaangażowania się w sprawy spółki i liczenia zysków (lub strat).

A zatem każdy z organów spółki z o.o. pełni inną funkcję. Jeden działa wewnątrz, drugi na zewnątrz. Zarząd ma uprawnienia do zaciągania zobowiązań, a wspólnicy bacznie się temu przyglądają. Co za tym idzie – różna jest odpowiedzialność osób zasiadających w zarządzie, a inna odpowiedzialność wspólników.

Odpowiedzialność zarządu w spółce z o.o.

By nie powtarzać treści artykułu, który powołałem na początku (jeszcze raz tutaj zamieszczę link) przypomnę jedynie, że członek zarządu odpowiada całym swoim majątkiem w razie gdy egzekucja przeciw spółce okaże się bezskuteczna. Droga ku temu jest długa i wyboista, a członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszam Cię do lektury powołanego artykułu.

Jak wobec tego wygląda odpowiedzialność wspólnika spółki za długi spółki?

Odpowiedzialność wspólnika za długi spółki z o.o.

Jak już wspomniałem, odpowiedzialność wspólników za długi spółki jest inna niż członków zarządu spółki. Wspólnik nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem za długi spółki z o.o. Przepisy nie przewidują odpowiedzialności wspólnika w razie, gdy spółka stanie się niewypłacalna. A zatem swoista tarcza w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spełni swoją rolę. Wspólnik nie będzie musiał płacić za spółkę.

Trzeba jednak pamiętać, że do spółki należy wszystko to, co wspólnik do niej wniósł (pieniądze, nieruchomości) na etapie jej zakładania lub późniejszego wstąpienia do spółki. Wszelkie wkłady wspólnika nie stanowią już jego majątku, lecz majątek spółki, a zatem te składniki majątkowe mogą zostać zlicytowane na poczet długu spółki. Realnie więc wspólnik traci to co do spółki wniósł. Czasem może to być istotny składnik majątkowy, jak np. nieruchomość.

Prakreacja.pl
Potrzebujesz indywidualnej pomocy w sprawie spółek?

Wyślij wiadomość na adres: spolki@prakreacja.pl.

Istnieje jednak jeden wyjątek, gdy wspólnik będzie ponosił odpowiedzialność, pomimo tego, że jest właścicielem spółki. Jaki?

Odpowiedzialność wspólnika zasiadającego w zarządzie spółki

W sytuacji, gdy wspólnik zasiada jednocześnie w zarządzie spółki, wówczas będzie ponosił odpowiedzialność za długi spółki (zgodnie z ogólną zasadą, że zarząd odpowiada za długi spółki w razie bezskuteczności egzekucji). Odpowiedzialność z tytułu zasiadania w zarządzie niejako „wyprzedza” brak odpowiedzialności wspólnika. Taki wspólnik nie uchroni się przed wierzycielami.

Jeśli więc masz taką możliwość, a ograniczenie odpowiedzialności jest dla Ciebie priorytetem, staraj się nie łączyć funkcji członka zarządu i wspólnika. Zdaję sobie jednak sprawę, że w małych spółkach jest to praktycznie niemożliwe.

Podsumowanie

A zatem podsumujmy:

  • spółka z o.o. działa przez swoje organy. Najważniejszymi są zarząd i zgromadzenie wspólników,
  • różne są funkcje tych organów (zarząd działa na zewnątrz, wspólnicy wewnątrz), a co za tym idzie odpowiedzialność za długi spółki,
  • członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za długi spółki w razie gdy egzekucja przeciw spółce okaże się bezskuteczna; członkowie mogą uwolnić się od tej odpowiedzialności,
  • wspólnik spółki z o.o. nie odpowiada za jej długi; w istocie ryzykuje jedynie swoim wkładem (choć ten może być znaczny);
  • wspólnik odpowie jednak za długi, gdy jednocześnie zasiada w zarządzie; odpowiedzialność członka zarządu ma pierwszeństw przed brakiem odpowiedzialności wspólnika.

Newsletter

Interesuje cię tematyka spółek? Zapisz się na newsletter, by otrzymywać więcej artykułów takich jak ten.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.