Nawigacja

Czy potrzebuję zgody na zrobienie zdjęcia określonej osobie? Czy mogę dowolnie rozpowszechniać cudze zdjęcia wrzucone do sieci? Czy mam prawo zabronić komuś rozpowszechniania mojego zdjęcia? Co zrobić, gdy ktoś wykorzystuje moje zdjęcia bez pytania o zgodę? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź w dzisiejszym wpisie. Zapraszam na lekcję o ochronie wizerunku.


Ten artykuł ma również swoją wersję audio. Poniżej możesz odsłuchać podcast poświęcony prawu do wizerunku.

Podcastu “Prawo dla kreatywnych” możesz słuchać regularnie w następujących miejscach:

Będę wdzięczny za twoją ocenę podcastu w iTunes. To pozwoli mi dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy.

Wszystkie pozostałe odcinki podcastu “Prawo dla kreatywnych” znajdziesz na podstronie poświęconej podcastowi.

Co to jest wizerunek?

Wizerunek to utrwalenie fizycznego obrazu człowieka w taki sposób, że może on zostać rozpoznany.

Wizerunkiem mojej osoby będzie nie tyle mój wygląd, co utrwalenie mojego wyglądu na zdjęciu, portrecie, filmie, czy jakimkolwiek innym nośniku, który będzie umożliwiał przedstawienie tego wizerunku innym osobom. Odchodząc od pompatycznego prawniczego tonu – jeśli kumpel cyknie mi fotkę, gdy pijemy na torach piwo, będzie to mój wizerunek. Niezależnie, czy prawdziwy, incydentalny, czy zmyślony – ale jednak wizerunek.

Bardzo ważne jest przy tym zwrócenie uwagi na element rozpoznawalności osoby na nim utrwalonej. Wizerunek musi pozwalać na identyfikację osoby wśród innych ludzi.

Zatem jeśli na zdjęciu utrwalona zostanie wyłącznie część mojego tułowia, np. nogi – nie będzie można mówić, że to mój wizerunek. Dlatego też kumpel może spokojnie robić foto butelki po piwie w mojej ręce. Ja wiem, że to ja – on wie, że to ja. Ale nikt poza nami na to nie wpadnie.

Prawo do wizerunku

Regulacja wizerunku rozbita jest w prawie polskim pomiędzy dwa akty prawne – Kodeks Cywilny oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kodeks Cywilny zalicza wizerunek do dóbr osobistych i obejmuje go ochroną na zasadach ogólnych dotyczącą tych dóbr. Prawo autorskie uszczegóławia natomiast zasady rozpowszechniania wizerunku.

Kluczowym przepisem jest art. 81 ustawy o prawie autorskim.

Art. 81 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Z przytoczonego przepisu wypływa najważniejszy wniosek – rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku bez zgody tej osoby jest działaniem bezprawnym.

Zasada i wyjątki dotyczące rozpowszechniania

Zatem podstawową zasadą jest zakaz rozpowszechniania wizerunku. Od tego zakazu, ustawa wprowadza jednak wyjątki.

Rozpowszechniać wizerunek osoby można, jeśli:

 • osoba wyraziła na to zgodę,
 • rozpowszechnianie dotyczy wizerunku osoby powszechnie znanej (jeśli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych),
 • rozpowszechnianie dotyczy wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół pewnej całości.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku

Zgoda jest podstawowym warunkiem legalności rozpowszechniania wizerunku. Ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych wymogów co do formy udzielonej zgody, a więc należy przyjąć, że zgoda taka może zostać udzielona w dowolny sposób – musi być jednak przy tym niewątpliwa.

Niewątpliwość zgody odnosi się do zakresu i warunków rozpowszechniania. Oznacza to, że, udzielając zgody, osoba musi być świadoma miejsca, czasu i charakteru publikacji swojego wizerunku.

Bezprawne będzie zatem wykorzystanie wizerunku kobiety w billboardowej reklamie proszku do płukania, podczas gdy wyrażając zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, przekonana była, że zgoda ta dotyczy publikacji na stronie internetowej producenta proszku. Tym bardziej, bezprawne będzie wykorzystanie takiego foto w reklamie seks-telefonu.

W konsekwencji, podkreślić należy, że zgoda zawsze musi być skonkretyzowana. Nie będzie ważną zgoda dotycząca wykorzystania wizerunku ”w ogóle”, na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Zgoda dorozumiana

W treści art. 81 ustawodawca wypowiada się co do szczególnej sytuacji, którą należy traktować jako udzielenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Mianowicie, poprzez przyjęcie zapłaty za pozowanie osoba wyraża zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku.

Przy czym, należy pamiętać o wszystkich dotychczasowych zastrzeżeniach. Osoba przyjmująca zapłatę i wyrażającą w ten sposób zgodę, musi być w dalszym ciągu świadoma miejsca, czasu i charakteru publikacji swojego wizerunku.

Brak sprzeciwu a zgoda

Ze zgodą dorozumianą nie należy mylić sytuacji, w której osoba, ani nie wyraża zgody, ani nie odmawia. Nawet jeśli osoba nie sprzeciwia się zrobieniu jej zdjęcia, ani nie sprzeciwia się wyraźnie publikacji takiego zdjęcia w ogólnie dostępnym miejscu, nie oznacza to, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie w ten sposób swojego wizerunku.

Zatem jeśli nawet pozwolę sobie zrobić kompromitujące zdjęcie podczas imprezy, nie oznacza to, że kumpel może je tak po prostu wrzucić na fejsa. Jasne, że i tak to zrobi – ale gdybym chciał być złym człowiekiem, zasypałbym go toną prawniczych roszczeń opartych na bezprawnym rozpowszechnianiu mojego wizerunku.

Zgoda w regulaminie, umowie etc.

Bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy zgoda na rozpowszechnianie wizerunku wpisana jest w treść regulaminu, umowy, czy jakiegoś innego dokumenty o znaczeniu prawnym.

Biorąc udział w Blog Forum Gdańsk, wyrażało się jednocześnie zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku jako uczestnika konferencji w materiałach związanych z wydarzeniem. Również w umowach dotyczących kampanii reklamowych, zawierana jest zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Dlatego uczestnicząc w projektach, angażujących w jakiś sposób wizerunek, zawsze warto dokładnie czytać to, co się podpisuje.

Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej

W ust. 2 art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawodawca przewidział dwie szczególne sytuacje, gdy rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Pierwszą z tych sytuacji jest rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej.

Tylko bez nadmiernej ekscytacji proszę. To, że zgoda osoby powszechnie znanej nie jest wymagana by rozpowszechniać jej wizerunek, nie oznacza od razu, że można przyłapać pana premiera na świntuszeniu z żoną, cyknąć z drzewa fotkę i wrzucić bezkarnie do sieci. Oj, co to – to nie!

Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej wymaga spełnienia określonych warunków:

 • wizerunek musi być wykonany w związku z pełnieniem funkcji publicznych (w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych),
 • wykorzystanie wizerunku musi być związanie z przedstawianiem przez osobę utrwaloną na wizerunku wykonywania funkcji zawodowych, społecznych lub politycznych.

Drugi warunek nie wynika wprawdzie bezpośrednio z treści ustawy, ale został wypracowany przez praktykę. A to dlatego, by uniknąć sytuacji, w której wizerunki osób powszechnie znanych byłyby wykorzystywane w majestacie prawa do celów komercyjnych, jak choćby w głośnej sprawie wykorzystania wizerunków znanych blogerów.

Osoba stanowiąca szczegół całości

Drugą szczególną sytuacją jest rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół przedstawianej całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza masowa. Uregulowanie to ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności dokumentacyjnej i sprawozdawczej.

Czyli jeśli puszczę w sieć foto mężczyzny uprawiające w tłumie headbanging na koncercie metalowym, a potem okaże się, że facet pracuje w poważnej korporacji i nie życzy sobie, by jego wizerunek rozpowszechniany był w takiej formie, to będę mógł bronić się tym, że jego zgoda wcale nie jest mi tutaj potrzebna, bo stanowi on jedynie szczegół przedstawianej całości, jaką jest koncert.

Podsumowanie

Wiemy już, kiedy można, a kiedy nie można rozpowszechniać wizerunku danej osoby. Wiedzę tę zawsze warto mieć z tyłu głowy, robiąc zdjęcia, kręcąc filmy, czy podejmując jakiekolwiek inne działania, w których wykorzystujemy wizerunek innych osób.

Działa to również w drugą stronę – świadomość prawnych aspektów wykorzystania własnego wizerunku przez osoby trzecie może okazać się pomocna zarówno w planowanym udziale w cudzym projekcie, jak i w zaskakujących sytuacjach.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie ochrony wizerunku, napisz do mnie na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl

Część 2: jak dochodzić swoich praw?

O tym, jak dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa do wizerunku, przeczytasz w drugiej części artykułu: Ochrona wizerunku cz. 2: jak dochodzić swoich praw?

Mam do Ciebie prośbę. Podaj ten tekst dalej poprzez swoje kanały społecznościowe. Dzięki temu inni również będą mogli tutaj dotrzeć. Poniższe przyciski sprawią, że zajmie Ci to dosłownie chwilę.

O wizerunku przeczytasz również tutaj:

Chcesz otrzymywać regularnie darmową wiedzę o prawie dla kreatywnych? Zapisz się na newsletter.

Powyższych zgód udzielasz mi, czyli Wojciechowi Wawrzak, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą “Usługi prawne i księgowe Wojciech Wawrzak” z siedzibą w Łodzi (93-279), ul. Tatrzańska 91/51.

 • Przydatne informacje. Można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć 😉

  • Elira

   Dzień dobry, mam pytanko :
   Moja córka w tym roku szkolnym przystąpi do komunii Świętej. Rodzice pozostałych dzieci “biorą” wspólnego fotografa i kamerzystę , który ma filmować i fotografować całe zajście i wszystkie dzieci. Zdjęcia i płyta z filmem trafi do wszystkich osób które się zdecydują zapłacić, Ja osobiście nie kupuje żadnego filmu i żadnych zdjęć , a jednocześnie nie chce aby moje dziecko było kamerowane i fotografowane, czy jest jakaś ustawa która chroni moje dziecko przed tym aby nikt bez mojej zgody nie miał prawa robić jej zdjęć i filmować , bądź ich rozpowszechniać poprzez sprzedaż ? Ja po prostu nie życzę sobie aby moja córka była w ” obcych domach” na czyjejś płytce , czy na jakiś zdjęciach.
   Dziękuje i pozdrawiam

 • stamtadfilm

  A jak to jest z wywiadami przeprowadzanymi na ulicy – np. sonda uliczna? Czy to nie jest zgoda dorozumiana jeżeli osoba zgadza się wyrazić swoją opinię przed kamerą? Trudno w takiej sytuacji prosić dziesiątki osób o przeczytanie i podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku.

  • Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku to oświadczenie woli. Ustawodawca nie przewidział szczególnych wymogów co do formy takiej zgody, więc stosujemy zasady ogólne. Oznacza to, że zgoda może być udzielona również w formie ustnej. W takiej sytuacji mamy więc do czynienia właśnie ze zgodą udzieloną w takiej formie.

 • Pingback: Ochrona wizerunku, cz. 2: jak dochodzić swoich praw? | praKreacja.pl()

 • Pingback: Co to jest wizerunek piśmienniczy? | praKreacja.pl()

 • raf

  Witam pytanko moj zaklad pracy udostempnil moje zdjecie na ulotkach firmy bez mojej zgody czy mogl dadam ze. Niemialem z tego zadnych korzysci

  • Witam serdecznie! 🙂 Oczywiście, że zakład nie miał takiego uprawnienia – chyba że wynikało ono z zawartej umowy o pracę. W razie potrzeby dalszej konsultacji zapraszam na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl 🙂

 • Paula

  witam,
  mój kolega został posądzony o kradzież w “żabce”, jednak brak jest dowodów i żaden wniosek czy zawiadomienie nie wpłynęło w tej sprawie na policję. Po kilku dniach w sklepie pojawiły się zdjęcia twarzy w przybliżeniu w formacie A4 rozwieszone w całym sklepie z informacją : “uwaga złodziej sklepowy”. Zdjęcie jest bardzo dokładne i bez problemu można rozpoznać osobę a nim widoczną. Dodam , że zdjęcie zostało “wykradzione” z profilu na facebook’u. Co w takiej sytuacji zrobić?

  • Witaj, Paula! W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności udałbym się do kierownika sklepu i poprosił o usunięcie zdjęć, powołując się na prawo do wizerunku przysługujące koledze i sygnalizując, że w razie dalszego utrzymywania zdjęć w sklepie, sprawa zostanie złożona do sądu. Działanie sklepu można z łatwością podważyć z punktu widzenia prawnego. Mieliśmy już takie sprawy, gdy pokrzywdzeni wrzucali na własną rękę zdjęcia do sieci, czy publikowali w inny sposób – prawo w takich sytuacjach jest po stronie posądzonego. Tym bardziej, gdy kradzieży rzeczywiście nie dokonał.

 • Filip

  Witam.
  A co w sytuacji gdzie zostalem nagrany do programu tvn-u z ukrytej kamery bez mojej wiedzy? Twarz mam zasłoniętą jednak wszyscy znajomi mnie rozpoznają.

  • Witaj Filipie! 🙂 W moim przekonaniu nie wystarczy zasłonić twarzy, by uwolnić się od odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych. Tym bardziej, gdy na podstawie nagrania jesteś rozpoznawalny przez szersze grono osób.

 • Jago

  Dzień dobry.

  Wraz z kolegą zrobiliśmy zdjęcia na których obecny jest mój wizerunek.

  Umieścił je na FB i mimo próśb nie chce ich usunąć.

  Jak przemówić mu do rozsądku polubownie bądź na drodze prawnej?

  • Witam serdecznie. 🙂 W pierwszej kolejności polecam wysłanie formalnego wezwania do usunięcia zdjęć z powołaniem się na naruszenie dóbr osobistych i prawa do wizerunku.

 • Marcin

  Fotografuję paintball. Ludzie często są w maskach, nie widać twarzy. Znajomi z ‘pola walki’ rozpoznają osobę, ale poza tym raczej nikt. Czy potrzebna jest zgoda?

  • Dopóki osoby nie są rozpoznawalne dla szerszego grona osób poza znajomymi, zgoda nie jest potrzebna.

 • Agnieszka

  mój 15 letni syn otrzymał zdjęcie swojej koleżanki, zdjecie to wykonała druga koleżanka i przesłała je mojemu synowi, który przesłał to zdjecie dwóm kolegom jednak dowiedziaała sie o tym pedagog szkolna i grozi mu ocena naganna z zachowania, na tym zdjeciu dziewczynie nie widac nic, ma zasłonięte piersi, a w statucie szkoły jest : ocena naganna za : rozpowszechnianie zdjęć, buuu, jest to 3 klasa gimnazjum z takim zachowaniem nie przyjmą go do żadnej dobrej szkoły, wszyscy sobie przesyłają takie zdjęcia, ajk go bronic przed pedagogiem?

  • Pani Agnieszko, tutaj bardziej niż ze sprawą prawną, mamy do czynienia z koniecznością porozumienia się z pedagogiem.

 • Paulina

  Szanowny Panie Wojciechu,

  Zwracam się do Pana uprzejmie z zapytaniem z zakresu ochrony wizerunku. Czytałam Pańskie artykuły, jednak dalej sama nie wiem, jak rozstrzygnąć ten problem.

  Pracuję w żłobku. Mamy tu naturalnie zainstalowane kamery w salach, aby obserwować pracę opiekunek i w razie jakiegoś problemu, czy kwestii spornych. Rodzice jednego z podopiecznych żądają udostępnienia im (nagrania na ich nośnik) nagrań (teoretycznie w celu diagnostycznym dla lekarza). Czy musimy się z nimi zgodzić i im to nagrać? Czy mogą żądać tych nagrań? Czy mają do tego prawo? Czy możemy umożliwić im jedynie obejrzenie taśm na miejscu, czy takiego obowiązku też nie mamy, (bo nie chodzi tu o jakiś wypadek, czy zdarzenie, ale zwykły dzień). Zastanawia mnie kwestia ochrony wizerunku innych osób, które są na nagraniach. Co jeśli rodzice udostępnione przez nas materiały np. zamieszczą w Internecie? Czy mają do tego prawo?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Pani Paulino, nie powinni Państwo udostępniać takich taśm. Ich udostępnienie będzie bezprawnym rozpowszechnianiem wizerunku pozostałych osób.

 • Kamil

  Witam,
  byłem na wigilii w pewnym miejscu, gdzie zostały mi zdjęcia następnie opublikowane na jednym z serwisów społecznościowych, niestety nie zostały usunięte przez administratora. Jesem rozpoznawalny na tym zdjęciu przez wszystkich znajomych – wprowia mnie to zdjęcia w zakłopotanie, wyszedłem bardzo źle. Co mogę zrobić aby zostało usunięte? Prośby SMSowe, emailowe a nawet pisemna, którą doręczyłem osobiście nie dały żadnego rezultatu. Nie chcę i nie życzę sobie aby to zdjęcie dalej było w internecie, ponieważ jestem przez nie wyśmiewany i mam przez te zdjęcia dużo kłopotów w kontaktach z innymi członkami rodziny. Co mam robić?
  Proszę o szybką odpowiedź. Dziękuję.

  • Oficjalne wezwanie do zaprzestania naruszania prawa do wizerunku z powołaniem się na odpowiednie podstawy prawne oraz z zagrożeniem wstąpieniem na drogę sądową powinno pomóc. Jeśli nie, pozostaje droga sądowa.

 • wojtek

  Witam w sierpniu byłem na weselu i cykłem kila zdjęć , miedzy innymi z wizerunkiem panny młodej i niopatrznie udostpniłem te fotki na FB , tylko dla znajomych do wglądu , czy miałem do tego prawo ? czy wesele to impreza otwarta? zrobiła sie z tego trochę afera rodzinna ,pozdrawiam Wojtek

  • W takich sytuacjach zawsze lepiej upewnić się, czy dane osoby wyrażają zgodę na taką publikację.

   • wojtek

    dziekuję 🙂

 • grzegorz

  Witam w trakcie pracy robilem zakupy w jednej z duzych sieci handlowych dowiedzial sie o tym moj pracodawca i wystapil z pismem o przekazanie mu monitoringu na ktorym robie zakupy. Sklep przekazal zapis z monitoringu mojemu pracodawcy. Prosze o informacje czy sklap mial prawo przekazac plyte z zapisem monitoringu mojemu pracodawcy i czy pracodawca mial prawo zadac monitoringu od sklepu ?

  • Sklep nie powinien przekazać zapisu z monitoringu pracodawcy. To bezprawne.

   • grzegorz

    Witam prosze o informacje w jaki sposob moge dochodzic swoich praw. Czy jest to przestepstwo i moge o tym powiadomic policje czy raczej powinienem dochodzic roszczen na drodze cywilnej ?

 • Magda

  Dzien dobry
  Czy osoba ktora zgodziła sie na pozowanie i udostępnienie swojego wizerunku do reklamowania spa ma prawo żądać zeby usunąć wszystkie ulotki czy banery?

  • Zbyt mało informacji, bym mógł odpowiedzieć jednoznacznie. Kluczowe będą ustalenia między stronami, umowa, ostateczny wygląd ulotek etc.

 • Angelika

  Czy jeśli jestem sołtysem muszę zgadzać się na nagrywanie mojego wizerunku na sesji rady gminy i udostępnianie nagrania w internecie?

 • Maciej

  Czy legalne jest zainstalowanie kamery w firmie (sklep, bank lub inna firma usługowa) i przechowywanie nagrań przez jakiś czas?

 • Michał

  Witam. A co z wizerunkiem miejsca, budynku? Czy robiąc zdjęcie wieży Eiffla i wykorzystując to zdjęcie w celu komercyjnym naruszamy wizerunek/znak towarowy/inne dobra tego miejsca?

  • W rozumieniu prawa, wizerunek dotyczy tylko osób fizycznych. Mimo potocznego posługiwania się słowem “wizerunek” w kontekście miejsc, budynków – nie mamy tutaj do czynienia z wizerunkiem. Natomiast określone miejsca, budynki mogą korzystać z ochrony na podstawie prawa autorskiego, a częściej – na podstawie ustawy o prawie własności przemysłowej jako znaki towarowe. Dzieje się tak w odniesieniu do oświetlenia Wieży Eiffla właśnie, czy też w odniesieniu do Pałacu Kultury i Nauki.

 • Łukasz

  Witam
  Jestem sędzią piłkarskim. Podczas sędziowania oraz przed rozpoczęciem zawodów kilkakrotnie zdarzyło się, że zrobiono mi zdjęcie. Dodatkowo pod zdjęciami zamieszczano moje imię i nazwisko, które w oczywisty sposób dało się powiązać ze zdjęciem. W artykułach na różnych stronach klubowych opisywano mecz stawiając mnie jako sędziego w złym świetle. Proszę o informację czy uprawnione jest publikowanie mojego wizerunku przez kluby/portale informacyjne oraz czy w przypadku opisów mnie obrażających mam prawo domagać się usunięcia tych treści?

  • Panie Łukaszu. Rozpowszechnianie Pana wizerunku należy uznać za dozwolone, ponieważ zdjęcia wykonany zostały w ramach wykonywania przez Pana zawodu i ich wykorzystanie wiąże się z celem informacyjnym. Natomiast jeśli tekst powiązany z Pana zdjęciem przedstawia nieprawdę, czuje się Pan nim dotknięty, został Pan obrażony – można mówić tutaj o naruszeniu Pana dobrego imienia i na tej podstawie domagać się określonych działań od strony publikującej.

 • Kate

  Witam,Panie Wojciechu W 2013r.odbyła się moja sprawa rozwodowa bez orzeczenia o winie,przyznano alimenty dla mojej córki jak i dla mnie.Wczoraj otrzymałam wezwanie do sądu w celu przesłuchania.Otóż były maż chce zaprzestać płacenia na mnie alimentów,uzasadnia to tym ze mam innego partnera i jestem z nim w ciazy,nadmieniam iz nie jestem w zwiazku małzeńskim nie mieszkamy razem i mój partner nie utrzymuje mnie.Jako dowody naszego zwiazku (szczęścia) dodał wydrukowane strony z Fb.Są tam również komentarze zdjęcia ,moje, mojej córki jak i moich znajomych oraz ich wizerunki.I tu moje pytanie czy On lub jego adwokat ma prawo udostepniac takie zdjecia wraz z wizerunkami moich znajomych bez ich zgody-jako dowód w sprawie?

 • adam

  Dzień Dobry. Dzień przed walką Adamka z Witalijem Kliczko (przy okazji konferencji) zrobiłem sobie zdjęcie z jego bratem Władimirem (nie walczył na tej gali, ubrany był “po cywilnemu” ale chyba był w teamie Witalija). Nie pytałem go o zgodę na ewentualne wykorzystanie wizerunku. Czy mogę umieścić “nasze zdjęcie” na stronie mojego klubu bokserskiego w portalu społecznościowym?
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry! Trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź. Z jednej strony można przyjąć, że zdjęcie zostało wykonane w związku z wykonywaniem funkcji “zawodowych” przez Władimira, a ponieważ jest on osobą publicznie znaną, to można takie zdjęcie rozpowszechniać. Z drugiej strony, jeśli wykorzystanie będzie miało jakieś cele komercyjne, tj. zachęcenie do skorzystania z oferty klubu bokserskiego etc., to posłużenie się takim zdjęciem może być bezprawnym korzystaniem z cudzej renomy.

   • adam

    Dziękuję za odpowiedź.

 • zrozpaczona

  Witam !

  Nie wiem czy mogę zadać w tym miejscu takie pytanie ale … Na profilu facebookowym salonu pieknosci odnalazlam swoje zdecia z pryzgotowan slubnych – dokładnie kilkanaście sztuk przedstawiaja one moja osobe w trakcie ukladania fryzury, malowani paznokci etc etc. z fotografem ktory wykonywal zdjecia mialam podpisana umowe ze zdjecia te moga byc uzywane przez NIEGO w jego portfolio i ze nie nabywa on przez ta umowe praw do mojego wizerunku jak widac stalo sie inaczaej – jestem wsciekła ! uważam że powinien on poniesc odpowiedzlnosc za to ze udostepinl te zdjecia bez mojej zgody i ze o calej sytuacji dowiedzialm sie przypadkowo zagladajac na strone internetowa zakładu. Czy jest szanas na to aby oprocz obowiazku usuniecia zdjec z profiulu mial rowniez obowiazek wyplaty odszodowania/zadosuczynienia za to co zrobil ?

  • Odszkodowanie? Tylko wtedy, gdy poniosła Pani szkodę. Zadośćuczynienie? Tak, ale musi wykazać Pani negatywne przeżycia psychiczne związane z rozpowszechnieniem Pani wizerunku.

   • zrozpaczona

    Przepraszam nei znam sie na tym. To sa zdjecia których nie chiałm udostepniac – przedstawiaja mnie jeszce bez makijazu z roztarganymi wlosami – taki wizerunek jest dla mnie dolujace tym bardziej ze o calej sprawie jak juz pisamam dowiedizlaam sie przypadkiem i fotografie te wisialy na profilu dobre 1,5 roku (sic!) poprostu poczulam sie oszukana i wykorzystana

    • W takiej sytuacji może Pani jak najbardziej domagać się zadośćuczynienie. Może nie jakiegoś wielkiego, ale choćby takiego, które da Pani poczucie satysfakcji.

 • edek

  Czy fotograf ma prawo domagać się rekompensaty ( dodatkowego wynagrodzenia) za to, że nie wyraziłem zgody na udostępnianie mojego wizerunku. Fotograf tłumaczy to brakiem możliwości wykorzystania zdjęć jako potencjalnego materiału marketingowego (!!!)

  • Fotograf nie ma racji. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolna. I działa to zazwyczaj odwrotnie – to model otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za taką zgodę.

   • Edek

    Bardzo dziękuje za odpowiedź, też mi tak się wydawało. Co więcej, jest to powszechna praktyka wsród fotografów ślubnych i myślę coraz większy problem (take zastrzeżenie podało 3) . Fotografowie chcą ‘zmusić’ klienta do wyrażenia zgody na publikacje zdjęć ze ślubu, przez uiszczenie dodatkowej kwoty w razie odmowy. Czyli jawnie łamią prawo ? Takie porady pojawiają sie tez na blogach fotografów ślubnych ! Czy jest to podstawa do zgłoszenia tego faktu do rzecznika praw konsumenta ? Fotograf występuje jako przedsiębiorca a ja jako konsument, a takie zastrzeżenia są nagminne, czy można coś z tym zrobić żeby inni ludzie nie dali sie nabierać na dodatkowe ‘wyciąganie kasy’? Przecież każdy ma prawo do ochrony prywatności i nie musi za to dodatkowo płacić ?!

    • Zdecydowanie tak – można taką sprawą zainteresować rzecznika praw konsumenta.

 • gg

  Witam. Czy pracodawca może żądać udostępnienia własnego wizerunku (fotografii) na identyfikatorze. Czy mogę odmówić powołując sie na art 81 cytowanej powyżej ustawy

  • Dzień dobry! To bardziej kwestia wzajemnych ustaleń między pracodawcą a pracownikiem niż problemu prawa do wizerunku. Nie wyobrażam sobie roszczeń kierowanych w stosunku do pracodawcy opartych na art. 81 ustawy o prawie autorskim.

   • gg

    Dziękuję za odpowiedz. Raczej nie chodzi mi o dochodzenie roszczeń, a o fakt czy mogę odmówić umieszczenia swojego zdjęcia i pozostać jedynie przy imiennym identyfikatorze

    • Cóż, odmówić Pan zawsze może. Ale jakie konsekwencje wyciągnie z tego pracodawca to już inna bajka,

 • yoko

  witam, znana gazeta ogólnopolska i portale społecznościowe udostępniły zdjęcia ( ze strony ITAKA BEZ ICH ZGODY) mojej zaginionej siostry z jej mężem przed 14 laty. Przy zdjęciu umieszczono informację o ich morderstwie i znalezieniu ciał. Podano do wiadomości publicznej ich nazwisko, miejsce zamieszkania. Bandyci zostali opatrzeni tylko w inicjały. Dzwoniłam na policję ale policja nie ma wiedzy w tej sprawie ( toczy się śledztwo 14 lat). Co mogę zrobić w tej kwestii ? od wczoraj w moim domu dramat, rozpacz

  • Witam serdecznie. Problem polega na tym, że osobom zmarłym nie przysługuje już prawo do wizerunku. Jedyną podstawą roszczeń może być tutaj kult pamięci zmarłego i nieposzanowanie uczuć osób bliskich.

 • Puszek

  Witam, mam problem ze zdjeciami, ktore zostaly wrzucone na facebooka bez mojej zgody, jestem zablokowana przez tą osobę, ale wszyscy inni mogą zobaczyć te zdjęcia, niektóre są upokarzające, inne są z mojego dzieciństwa, zostały mi skradzione i wrzucone przez tą osobę na jej profil. Zgłoszenie naruszenia praw autorskich do administracji facebook’a zostało bez odpowiedzi. Zastanawiam się nad założeniem sprawy w sądzie, ile kosztuje założenie takiej sprawy, jakiej kwoty zadośćuczynienia za publiczne ośmieszenie mojej osoby mogę się domagać i jakie są szanse na wygranie takiej sprawy? Jestem również ciekawa jak będzie z opłaceniem kosztów takiej sprawy?
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry! Jeśli chodzi o rozpowszechnianie zdjęć za pomocą Facebooka, to takiej sprawy jeszcze w Polsce nie mieliśmy. Formułowanie tutaj roszczeń opartych na prawie autorskim może być utrudnione. Poszedłbym raczej w stronę ochrony dóbr osobistych. Szanse na wygranie przy oparciu roszczeń o dobra osobiste są duże, niemniej jednak zadośćuczynienia dużego bym się nie spodziewał. Opłata od pozwu to w tym przypadku 600 zł. Można starać się o zwolnienie od kosztów.

 • Anna

  Witam mam pytanie a co jeśli chodzi o dzieci.Ktoś dodał na facebooka zdjęcie na którym jest on i jeszcze kilka osób wśród nich moje dzieci (12 i 10 lat). Była to impreza plenerowa a osoba która upubliczniła to zdjęcie nie jest moim znajomym.Czy jako matka mam prawo żądać by ta osoba usunęła to zdjęcie.

  • Jeśli jest to impreza plenerowa, to działa wyłącznie konieczności posiadania zgody na rozpowszechnianie wizerunku w postaci szczegółu większej całości. Gdyby jednak uznać, że wyłączenie w tej sytuacji nie znajduje zastosowanie, to Pani – jako matka dziecka – ma prawo w jego imieniu wykonywać przysługujące mu prawo do wizerunku i żądać usunięcia zdjęć.

 • Przemek

  Witam, nie wiem czy to było już wszczesniej odpowiedziane jednak chciałbym się dowiedzieć… co w sytuacji gdy zrobiłem sobie zdjęcie (bądź inna osoba zrobiła zdjęcie całej osoby) i upubliczniłem je na facebooku. A po tym anonimowa osoba ściągła zdjęcie z facebooka i upubliczniła na forum erotycznym. Teoretycznie można osobę znaleźć poprzez IP jednak fora mają swoje regulaminy. Tak czy inaczej chciałbym się dowiedzieć jakie postępowanie prawne należałoby wszcząć? Oraz co takiej anonimowej osobie można zarzucić?

  • Dzień dobry Panie Przemku! Bez posiadania danych identyfikacyjnych określonej osoby, wszczęcie postępowania sądowego na drodze cywilnej jest niemożliwe. Należy w pierwszej kolejności ustalić tożsamość takiej osoby.

   • Przemek

    Dziękuję za odpowiedź. Jednak załóżmy, że forum poprzez zapytania ze strony służb prawnych udostepniłoby dane owego użytkownika co wtedy ?

    • Wtedy takiego użytkownika może Pan próbować pociągnąć do odpowiedzialności na drodze postępowania cywilnego.

     • Przemek

      Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Pozdrawiam.

 • Paula

  Otrzymałam wiadomość od mojego byłego partnera, że w czasie naszego wspólnego mieszkania umieścił on w mieszkaniu kamery, którymi wszystko rejestrował (także sytuacje intymne). Nie wyrażałam nigdy na to zgody. PIsał że skoro płacił za mieszkanie to mógł to zrobic bez mojej zgody. Co nie jest prawda ponieważ ja również dokładałam się po połowie ale nie ma na to dowodów ponieważ były to pieniądze przekazywane z ręki do ręki. Czy w związku z tym on naprawdę miał do tego prawo? Czy może udostępnić te filmy?

  • Dzień dobry! Publiczne rozpowszechnianie tego typu filmów będzie stanowiło naruszenie przysługującego Pani prawa do wizerunku. Co więcej, zachowanie byłego partnera nosi znamiona naruszenia dóbr osobistych i ingerowania w Pani prawo do prywatności.

 • rezorsed

  Witam. Jestem na portalu gdzie panowie płacą za spędzony czas z panią, chodzi o matrymonialne forum. Są tam transmisje na których wspólnie rozmawiamy i TYLKO osoba która zapłaciła mi za tę rozmowę ma prawo obejrzeć mnie chociażby leżącą sobie w stroju kąpielowym czy kusej sukience, w profilu zastrzegłam sobie prawo do powielania i rozsyłania mojego wizerunku, strona także wita takim tekstem, że nagrywanie i powielanie wizerunku jest zabronione. I na dniach…Widzę moje nagrania na webcamrecording gdzie nie wiem kto jest autorem strony i jak się z nimi skontaktować by pociągnąć ich do odpowiedzialności. Mam prawo?

  • Dzień dobry! Prawo jak najbardziej Pani ma, tylko, że jego egzekwowanie będzie w tej sytuacji bardzo trudne. Dotarcie do danych autorów strony będzie utrudnione.

 • chłopak

  Witam! Moja dziewczyna miała dzisiaj nieprzyjemną sytuację jadąc pociągiem, prawdopodobnie PKP. Pasażer wsiadł na przystanku Poznań Główny, usiadł naprzeciwko jej, wyjął członka i zaczął się masturbować (proszę wziąć sprawę bardzo poważnie, to nie jest żart!). Gdy to zrobił moja dziewczyna wstała z siedzenia z zamiarem opuszczenia wagonu, jednak onanista uciekł za szklane drzwi prowadzące do innego wagonu i tam kontynuował wcześniej zaczętą czynność. W celu odstraszenia tego osobnika moja partnerka zrobiła mu zdjęcie na którym widać jak mężczyzna się masturbuje (co jest nielegalne w miejscu publicznym) na co zareagował innym wulgarnym gestem i uciekł z pociągu. Moje pytanie polega na tym czy mogę udostępnić owo zdjęcie na portalu społecznościowym w celu identyfikacji bądź odnalezienia go bez ewentualnych konsekwencji. Zamierzam złożyć sprawę na policję i nie chcę dawać możliwości obrony temu osobnikowi. Jakie elementy muszę zamazać (np. same gałki oczne) żeby móc wrzucić zdjęcie do sieci legalnie, jeśli nie mogę tego zrobić “na czysto”. Proszę o szybką odpowiedź, zamierzam zgłosić sprawę na policję jak najszybciej oraz legalnie udostępnić zdjęcie w sieci. Proszę o wzięcie tej sprawy na poważnie, to niestety nie jest żaden żart.

  • Przepraszam za opóźnienie, jestem na urlopie. By opublikować zdjęcie, należy sprawić, by osoba nie była możliwa do rozpoznania. Czyli przynajmniej zamazać oczy. Choć w takiej sytuacji w ogóle unikałbym publicznego rozpowszechniania takiego zdjęcia.

 • Agnieszka Pintal

  Czy mój partner z którym jestem w związku musi wyrazić zgodę na publikację zdjęć na moim koncie fb?
  Czy ma prawo żądać usunięcia zdjęć naszej wspólnej córki?

  • Jeśli chodzi o zdjęcia partnera, to ma on prawo decydowania, czy wyraża zgodę na ich publikację w Internecie, czy nie. Jeśli chodzi o zdjęcia córki, to tutaj rodzice decydują razem. W przypadku rozbieżności, mamy sytuację patową, musiałby rozstrzygnąć sąd.

 • Kinga Gagola

  Witam, mam uciążliwą kobietę (ex moje narzyczonego )która od jakiegoś czasu (rok)dręczy mnie obraźliwymi smsami i kopiuje moje zdjęcia przez znajomych z profilu mojego narzyczonego (dodam że mój profil jest prywatny i tylko moi znajomi mogą zobaczyć jego zawartość )i rozsyła je z obrazliwymi komentarzami po przez MMSY do innych osób i pokazuje. Dodam że są to normalne zdjęcia które przedstawiają mają osobę nic o tym nie wiedziałam a tym bardziej nie wyrazilam zgody. Wiec moje pytanie brzmi co mogę z tym zrobić ponieważ jest to dla mnie uciążliwe, stresujące i wystawia mnie na pośmiewisko. Bardzo proszę o szybką odpowiedź i Pozdrawiam.

  • Dzień dobry! Możliwości działania są tutaj ograniczone, ponieważ nie dochodzi do publicznego rozpowszechnienia zdjęć, a jedynie do określonych adresatów. Może Pani próbować argumentować, że działania tej kobiety noszą znamiona naruszenia Pani dóbr osobistych, dobrego imienia, prawa do prywatności. Obawiam się jednak, że jakiekolwiek wezwania tej kobiety do zaprzestania rozsyłania zdjęć nie odniosą skutku.

   • Kinga Gagola

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam również podejrzenia że utworzyła ona profil z moim wizerunkiem który nie stawia mnie w dobrym świetle ,a więc gdyby była taka sytuacja co mogę z tym zrobić?

   • kasienka

    Jest to typowy starking czyli uporczywe nękanie art. 190 a kk. Proponuję zgłosić to na Policję.

 • Malgorzata Z.

  Witam mam takie pytanie dowiedzialam sieod znajomych ze w katalogu i na stronie internetowej pewnej firmy produkujacej ogrodzenia sa zdjecia mojego ogrodzenia oraz calego domubez mojej zgody oczywiscie i co lepsze nawet nie kupowalismy od nich materialu . Proszemi powiedziec jakich praw moge dochodzic od owej firmy.
  Pozdrawiam Malgorzata Z.

  • Dzień dobry Pani Małgorzato! Nie doszło tutaj do wykorzystania Pani wizerunku. Ewentualne roszczenia można oprzeć na prawie do prywatności, twierdząc, że rozpowszechnianie zdjęć Pani domu bez Pani zgody stanowi naruszenie tegoż prawa do prywatności. W teorii, może Pani domagać się nawet odszkodowania lub zadośćuczynienia, ale w praktyce będzie to trudne.

   • Malgorzata Z

    Bardzo dziekuje za odpowiedz i mam jeszcze takie pytanie czy moge zadac usuniecia tych zdjec
    Pozdrawiam

 • Hannaz Hannaz

  Ja właśnie śledze informacje na temat zgody do szkoły na wykorzystanie jego wizerunku , ponoc coś takiego jest potrzebne i zastanawia mnie jak to jest przy tablach itp czy jesliktoś takiej nie wyda to zdjecie jego dziecka nie ukarze się lub bedzie to bezprawen?

  Tu jest fajna zgoda i info na ten temat

  http://poradnik.wfirma.pl/-zgoda-na-przetwarzanie-wizerunku-ucznia

  ale wychodzi na to że jak moje zdjecie niegdyś powieszono na tablicy to było to bezprawne bo zgody nikt nei wydawał

  • Dzisiaj świadomość istnienia różnego rodzaju regulacji w społeczeństwie jest coraz większa, a w konsekwencji trzeba prowadzić swoje działania świadomie, bo może się okazać, że ktoś znajdzie przepis i będzie się czepiał. Dlatego szkoła powinna zapewnić sobie zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Dla własnego bezpieczeństwa i spokoju.

 • Bartłomiej Bibug

  W jednym z komentarzy przeczytałem o zdjęciu domu, które zostało zamieszczone w katalogu bez zgody właścicieli. W moim przypadku jest nieco inna sytuacja. Wpuściłem do mieszkania fotografa, który miał zrobić zdjęcia mebli dla firmy, która te meble wyprodukowała. Wszystkie ustalenia były ustne. Fotogtaf zrobił zdjęcia, ale prawa do nich sprzedał innej firmie. Zdjęcia zostały zamieszczone na stronie internetowej. Na zdjęciach widać fotogtafowane meble i moje mieszkanie jako tło. Nigdzie nie ma mojego nazwiska czy adresu. Na zdjęciach nie widać żadnych osób. Czy mam podstawy do żadania usunięcia tych zdjęć? Jesli tak to na jakiej podstawie?

  • Sprawa jest ciężka do ugryzienia. Bo trudno znaleźć podstawę do żądania usunięcia zdjęć. Można argumentować, że to naruszenie dobra osobistego w postaci prawa do prywatności, czy miru domowego, ale to argumenty mocno teoretyczne – w praktyce raczej trudno będzie wyegzekwować przymusowo usunięcie takich zdjęć.

 • pikus

  Witam, a jak wygląda sprawa jeżeli zdjęcie zostało zrobione podczas jakiejś wielkiej imprezy/gali zamkniętej, gdzie zostały zaproszone gwiazdy, znani ludzie, dziennikarzy z TV i fotoreporterów a jeden gość imprezy robi zdjęcie innej osobie, która jest na 1 planie, a jednocześnie w tle są inne osoby, a jedna z tych jest w krępującej pozycji (nie wychodziła najlepiej). I to zdjęcie zostanie opublikowane w internecie przez osobę, która jest na pierwszym planie. Czy osoba w tle ma prawo żądać usunięcia tego zdjęcia?

  • Niestety, osoba w tle nie ma prawo do żądania usunięcia zdjęcia. Po pierwsze, zdjęcie zostało zrobione podczas imprezy zbiorowej. Po drugie, osoba stanowi szczegół większej całości.

   • pikus

    Dziękuję za info 🙂

 • jaro zawada

  Witam. Jestem grafikiem artystycznym i chciałbym wykonać szkice naszych 22 piłkarzy którzy awansowali na euro 2016. Podkreślam że są to szkice ręcznie wykonane a nie sfabrykowane zdjęcia. Szkice chciałbym umieścić na jakim nośniku czyli plakat, kalendarz. Czy nasza kadra piłkarzy- jako osoby publicznie znane muszą wyrazić zgodę na korportaż? Na życzenie wyślę panu mecenasowi wizualizację celem indywidualnej oceny. Z góry dziękuję z pomoc.

  • Już z góry mogę powiedzieć, że takie działanie będzie wymagać zgody piłkarzy.

   • jaro zawada

    Podobno nie dotyczy osób publicznych, celebrytów itd. ,a czy piłkarze nimi nie są? Gazety drukują ich zdjęcia na swoich łamach i nie słyszałem aby redakcje potrzebowały ich zgody. Pańska odpowiedź jest niezbyt wyczerpująca więc prosiłbym o więcej merytorycznych konkretów.

    • Owszem, istnieje wyłączenie konieczności uzyskania zgody osoby publicznej, ale jeśli rozpowszechnianie ma cele informacyjne, reporterskie, np. zdjęcie w gazecie z meczu. Każde komercyjne wykorzystanie wizerunku, nawet osoby publicznej, wymaga zgody tej osoby. Po więcej merytorycznych konkretów zapraszam do odpłatnej indywidualnej konsultacji.

 • Gość

  Dzień dobry,

  w regulaminach wielu bibliotek pojawiają się zapisy dotyczące utrwalania wizerunku uczestnika imprez i rozpowszechniania go, które oznaczają, że przychodząc na imprezę do biblioteki automatcyznie zgadzam sie na utrwalanie mojego wizerunku i rozpowszechnianie go.

  Uważam, że takie zapisy są sporym nadużyciem, ponieważ brak mojej zgody na robienie mi zdjęć i udostępnianie ich w sieci,w praktyce uniemożliwia mi uczestniczenie w spotkanaich. Albo się zgadzam, albo mogę nie przychodzić. Biblioteka jest instytucją publiczną i nie może w ten sposób “szantażować” ludzi. W jaki sposób mogę udowodnić, że takie zapisy w regulaminie nie są zgodne z prawem. Na co się mogę powołać?

  • Dzień dobry. Uważam, że takie zapisy są dozwolone. Co więcej, nawet bez nich, biblioteka miałaby prawo rozpowszechniać wizerunek utrwalony jako szczegół większej całości, np. zdjęcia kilkudziesięciu uczestników w celach informacyjnych, relacji z wydarzenia.

 • Iw Kil

  Witam!
  Mam takie pytanie – jak prawo do wizerunku ma się do sprzedaży portretów aktorów, piosenkarzy itp.? (Zwłaszcza zagranicznych.) I czy w takim wypadku obowiązuje prawo obowiązujące w kraju zamieszkania osoby portretowanej, czy prawo obowiązujące w kraju zamieszkania twórcy?

  Czy w ogóle znany jest przypadek wytoczenia procesu przez aktora/piosenkarza za to, ze ktoś sprzedał jego portret/rysunek?

  • Prawo polskie w tym przypadku przewiduje, że na sprzedaż portretu trzeba mieć zgodę osoby na portrecie uwiecznionej, bowiem rozpowszechnianie portretu to rozpowszechnianie wizerunku. Uważam, że prawem właściwym będzie w tym przypadku prawo ojczyste aktora, piosenkarza, ale może on dochodzić ochrony na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, na terenie którego doszło do naruszenia. Jeśli chodzi o znane przypadki wytoczenia procesu, należałoby przeczesać orzecznictwo. Ja w tej chwili sobie takiego przypadku nie przypominam.

 • Lukas Baj

  Witam Panie Wojciechu,
  Ja chciałbym wrócić do FB, zastanawiam się jak to jest ze zdjęciami zrobionymi przeze mnie, w moim mieszkaniu np mojego kota. Opublikowanych na moim profilu a potem przez kogoś skopiowanych i umieszczonych na swoim w celach np reklamy swoich hodowli bądź sklepu z kocimi akcesoriami.
  Nie zgadzam się żeby ta osoba/profil wykorzystywał moje zdjęcie, ale czy mogę do tego dochodzić prawnie?
  Prośby o usunięcie zdjęć okazały się bezcelowe.

 • Sandra

  Witam !
  Mam pytanie odnośnie wykorzystywaniu moich zdjęć na fb, pobranych z instagrama.
  Mój wizerunek jest wykorzystywany pod innym imieniem i nazwiskiem. Osoba ta twierdzi ze moje zdjęcia to jej osoba. Zablokowała mnie na fb , nie mogę do niej napisać ani zgłosić. Sytuacja powtórzyła się już 4 raz . Tylko ze wczesniej używała również mojego imienia i nazwiska. Nie wiem z kim i o czym ta osoba pisze. Czuje się bezsilnie. Czy mogę coś zrobić? Proszę o pomoc. Mój chłopak napisał w tej samej sprawie na fb .

  • Dzień dobry! W pierwszej kolejności, proszę spróbować zgłoszenia poprzez narzędzia udostępniane przez Facebook: https://www.facebook.com/help/181495968648557. Jeśli to nie pomoże, konieczne będzie podjęcia kroków prawnych, w pierwszej kolejności wysłanie wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych.

 • Rafał

  Witam!
  Podczas prywatki w domu zostały robione zdjęcia. Na zdjęciach jest po 4 czy 5 osób. Wrzuciłem zdjęcia na swoje konto na facebooka. Jednak tylko jedna osoba będąca na tych zdjęciach zgłasza sprzeciw, uważa, że źle wyszła i żąda usunięcia tych zdjęć. Nie są to w żaden sposób dla tej osoby zdjęcia obraźliwe. Czy w takim przypadku liczy się zgoda tej osoby na rozpowszechnienie tych zdjęć? Osoba ta jest na prawie wszystkich zdjęciach z imprezy. Z góry dziękuję za pomoc.

  • Dzień dobry! Sytuacja na pewno jest sporna. Uważam jednak, że z ostrożności należy przyjąć, że zgoda tej osoby na rozpowszechnianie zdjęć z jej udziałem jest konieczna, by rozpowszechnianie było zgodne z prawem.

   • Rafał

    Czy w przypadku, gdy zdjęcia na facebooku nie zostaną udostępnione publicznie tylko znajomym, lub znajomym znajomych, to sytuacja będzie wyglądać podobnie i też należy przyjąć, że zgoda tej osoby jest konieczna?

    • Jest to pewien argument, że nie doszło do publicznego rozpowszechnienia, ale życiowa rada jest taka, by nie publikować zdjęć, na których publikację ktoś się nie zgadza – niezależnie od tego, do jakiego kręgu będą te zdjęcia kierowane.

 • kolezka

  Witam.
  Jestem wlaścicielem zespołu muzycznego, 3 lata temu nagralismy calym skladem filmiki na youtube w celu zrobienia sobie reklamy, pokazujemy tam jak wykonujemy piosenki po to by zyskac przyszlych klientów, po to by miec zlecenia. Wszyscy swiadomie nagrywalimy te filmiki przed 3 kamerami,kazdy wyrazil ustna zgode na publikacje swoje wizerunku. Sam ponioslem wszelkie koszty z tym związane, filmiki ciesza sie sporą oglądalnoscią i są dla mnie bardzo cenne. Aktualnie rozstajemy sie z jednym czlonkiem zespolu, zaczyna on prace w innym zespole muzycznym i rząda ode mnie abym usunął cały materiał z kanału youtube (choc do tej pory rowniez korzystal z “owoców” tej reklamy). Jest to dla mnie duzy cios bo nie czuje sie w zaden sposob winny, czy kolega ma prawo rzadac ode mnie abym usunął te filmiki??? (zaznaczam ze ta osoba nie jest glowna twarzą zespolu, jest najbardziej schowany że tak powiem). Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam

  • Dzień dobry! Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku zawsze może zostać wycofana. Dlatego w umowach związanych z wizerunkiem, przewiduje się na wypadek odwołania zgody karę umowną. W takim przypadku jak Pan opisał, bardzo ważne jest zabezpieczenie się przed niepożądanymi sytuacjami. Niestety, mleko się już rozlało. Były członek zespołu ma prawo odwołać zgodę. Niemniej jednak, ja na Pana miejscu argumentowałbym, że skoro zgoda została wyrażona w stosunku do konkretnych materiałów i w związku z uczestnictwem w zespole, to w dalszym ciągu może Pan posługiwać się w takim kontekście tymi materiałami. Trzeba w tej sytuacji odwoływać się do argumentów życiowych, takich jak Pan podał w swoim komentarzu, choć należy mieć świadomość, że prawo przemawia bardziej na korzyść byłego członka zespołu.

 • Damian

  Witam, nie wiem czy mi ktoś tutaj odpowie lecz zapytam.. Podczas studniówki fotograf zrobił mi i mojej dziewczynie zdjęcie gdy się całowaliśmy, okej fajnie będzie na pamiątkę. Nie sprzeciwialiśmy się temu gdyż sądziliśmy, że te zdjęcia dostaniemy tylko my.. Na drugi dzień to zdjęcie zobaczyłem na serwisie Gazety Pomorskiej. Jestem zdania, że to dość intymna sytuacja i takie zdjęcie mogło być wykonane i być dla nas na pamiątkę ale udostępnianie go do takiego serwisu gdzie może je zobaczyć cała Polska uważam za co najmniej nieodpowiednie. Czy mogę dochodzić tutaj jakiś swoich praw, zadośćuczynienia czy czegoś w tym stylu od fotografa ?

  • Dzień dobry! W tej sytuacji doszło do naruszenia prawa do wizerunku. Niemniej jednak, podmiotem, w stosunku do którego można wysuwać jakiekolwiek roszczenia jest wydawca gazety, nie fotograf. Fotograf tylko wykonał zdjęcie. Podmiotem rozpowszechniającym jest gazeta.

 • Stynka

  W miejscu mojej pracy nakręcono materiał na temat mojej firmy, jakież było moje zdziwienie gdy zobaczyłam swoją osobę w wiadomościach tvp czy mogę żądać zaprzestania emisji programu i usunięcia tego materiału ze strony internetowej?

  • Jeśli nie zachodzi przesłanka wyłączająca konieczność uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, to doszło do naruszenia prawa do wizerunku i może Pani domagać się zaprzestania emisji i usunięcia ze strony internetowej. Jeśli była Pani tylko częścią większej całości, Pani wizerunek widoczny był tylko przez chwilę przy okazji nagrywania czegoś innego, nie była Pani w centrum uwagi, to rozpowszechnianie wizerunku bez zgody jest dozwolone.

 • KsiazeBartik

  Witam!

  Pytanie mam nastepuajce, otoz zabieram sie z kolega za nagrywanie filmow typu “prank” (wkrecanie ludzi w rozne zarty i dowcipy) i mamy juz troche materialu w ktorym wszystkim osobom wkrecanym zaslonilismy skrupulatnie oczy czarnym paskiem, ale doszly nas sluchy ze przy tego typu filmach musimy miec dodatkowo pozwolenie osoby wkrecanej na udostepnienie jego wizerunku w sieci…

  Czy to prawda?

  Czy mimo tego ze zaslaniamy komus oczy na filmie potrzebujemy rowniez pozwolenie aby moc “legalnie” umiescic filmik z jego wizerunkiem na kanale youtube?!

  Nasze filmiki wygladaja mniej wiecej cos w tym stylu:

  https://www.youtube.com/watch?v=yTE7LOq-_Vc

  Czy tu wciaz jest mowa o wizerunku?

  Z gory bardzo dziekuje za odpowiedz!

  • Wysłałem odpowiedź mailem. 🙂

   • KsiazeBartik

    super!; ) dziekuje bardzo za pomoc!; )

 • aninim

  Witam, moja sprawa wyglada nastepujaco: jakis czs temu zamowilam u pewnej Pani ubranka dla mojej coreczki, potem przeslalam jej zdj (sama je zrobilam) mojego dziecka w tych ubrankach i ta Pani zamiescila je na swoim profilu, zeby pokazac swoja prace innym. PO jkims czsie sama zdecydowalam sie szyc i zalozyc swoja forme. Na swoim profilu zamiescilam zdj mojej corki (te same ktore wyslalam tamtej krawcowej), pokazujac je jako przykladowe ze moge takie uszyc. Nigdzie nie bylo napisane pod tym zdj ze sama to ubranko uszylam. Teraz krawcowa mnie szykanuje i oczernia na mojej stronie ze jestem oszustka. Dodam ze dla dobra sprawy zdj zostaly usuniete. Ja poprosilam tamta krawcowa aby rowniez ona usunela zdj mojego diecka ze swojego profilu a ona zaslania sie tym ze jej je sama przeslalam i ze ich nie wykasuje. To fakt przeslalam jej te zdj ale decyzje zawsze mozna zmienic prawda?

 • eurydyka

  Dzien dobry,

  Pytanie dotyczy znajomego, ktory trzy lata temu bral udzial w studenckim pochodzie juwenaliowym. Byl caly nagi oprocz kartonu z przodu, wiec tyl byl widzoczny. Oczywiscie, zdjecia byly robione, w tym ujecia znajomego. Dzisiaj sie okazalo, ze zdjecie jego calego ciala od tylu jest na okladce ksiazki, ktora bedzie publicznie wydana za dwa tygodnie przez wydawnictwo o narodowej skali. Zdjecie jest dosyc rozpoznawalne, z widocznymi posladkami i lekko widocznym profilem twarzy (widac ucho i policzek). Dla jego znajomych, nie ma problemu w identyfikacji wizerunku.
  Problem oczywiscie taki, ze znajomy nic o tym nie wiedzial, nikt sie z nim nie kontaktowal, nie pytal o pozwolenie. Jest to szczegolnie niechciane, ze wzgledu na bardzo glupia tematyke ksiazki, ktora jest sprzeczna z jego pogladami (ale nie, nie jest to ksiazka erotyczna). Pytanie, czy to jest naruszenie wizerunku? Czy mozliwe jest dochodzenie swoich praw? Jezeli tak, jak nalezy postapic?

  • Dzień dobry! Uważam, że w tej sytuacji doszło do naruszenia prawa do wizerunku. Głównie ze względu na komercyjny charakter eksploatacji wizerunku. Jak należy postąpić? W pierwszej kolejności, skontaktować się z wydawcą i spróbować załatwić sprawę polubownie. Jeśli się nie uda, konieczne będzie postępowania sądowe.

 • Aleksander Szurpita

  Jako stowarzyszenie pomagamy z zapewnieniu bezpiecznej i przyjaznej drogi do szkoły dla dzieci ze szkół podstawowych. W tym celu również wykonujemy nagrania i zdjęcia sytuacji wymagających poprawy, rzecz jasna z dziećmi będącymi widocznymi na tychże nagraniach na drogach publicznych. Czy w takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody na publikację wizerunku?
  Będziemy wdzięczni za odpowiedź.

  • Jeśli można przyjąć, że zachodzi wyłączenie od konieczności uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie wizerunku, tj. dzieci stanowią szczegół większej całości, żadne z nich nie stanowi tematu kadru etc., to zgoda nie będzie potrzebna. Jeśli jednak jest możliwość taką zgodę od rodziców odebrać, to ostrożnościowo byłby to dobry pomysł.

 • sebastian

  Pomijając prawny aspekt zagadnienia to ochrona wizerunku w internecie jest też możliwa dzięki firmom zajmującym się pozycjonowaniem itd… Nie trzeba iść koniecznie do sądu aby zwalczyć pomówienia itd… Oczywiście sytuacja taka może być wygodniejsza bardziej dla firm, polityków niż dla osoby fizycznej… Sam się kiedyś zdziwiłem, że można w taki sposób przeciwdziałać rozpowszechnianiu się np. negatywnych opinii celowo szerzonych w internecie.

 • Joanna

  Witam mam pytanie bo nie jesteśmy pewni co do naszej słuszności w tej sprawie . Postaram sie w paru zdaniach opisać zaistniała sytuacje . Po śmierci rodziców męża siostrzeniec opublikował książkę w której opisuje życie swojego dziadka , zmieścił w niej mnóstwo zdjeć , oraz dokumentów prywatnych . Wyglada nam to na biografie . Problem polega na tym ze nie zapytał sie męża o zgodę na publikacje wizerunku oraz dokumentów po zmarłym tacie .Zrobił to bez jego wiedzy i akceptacji czy maz może coś w tej sytuacji zrobić ? Tato męża był pierwszym osadnikiem po wojnie w górach sowich . Między innymi o tym jest tak książka . Z góry bardzo dziękuje za informacje . Pozdrawiam 🙂

  • Mąż, jako syn, uprawniony jest do wykonywania przysługującego ojcu prawa do wizerunku. Jeśli uznać, że publikacja narusza prawa zmarłego ojca, aktualizują się roszczenia ochronne. Tutaj jednak jest wątpliwość, czy do naruszenia doszło. Trzeba byłoby ustalić, czy ojciec życzyłby sobie takiej publikacji, a przede wszystkim czy publikacja jest dochodowa i czy została stworzona z nastawieniem na zysk.

 • Ewelina Hipa Łokaj

  od ponad roku ktos na profilu fotka.pl dodaje zdjecia z moim wizerunkiem. Nie wiem kto ,nie wiem jak 3 razy zglaszalam to juz na fotka.pl zawsze mam ta samo odpowiedz ze nie moga usunac proffilu, ze nie moga z tym nic zrobic poza usunieciem tych zdjec. Ta osoba natomiast po paru miesiacach ponownie dodaje zdjecia mojej osoby na tym samym koncie 🙁 nie mam juz sily w dodatku mieszkam w stanach wiec nie mam tak jakby mozliwosci zglosic tego nigdzie osobiscie. Jaka jest szansa zeby zalatwic ta sprawe z zagranicy ale zeby tym razem zadzialalo na dluzej niz kilka miesiecy ?

  • Obawiam się, że będzie trudno zrobić tutaj coś więcej niż dotychczas. Obawiam się, że pozostaje regularny kontakt z administratorem.

 • Pbr

  Witam, buduję dom, jedna z firm która wykonywała roboty porobiła zdjęcia całego domu i umieściła, bez pytania mnie o zgodę, na swoim profilu facebookowym. Czy mogę w związku z tym zadać usunięcia tych zdjęć lub jakiejś gratyfikacji za to co zrobili? Dodam że zdjęcia są całego domu a nie tylko elementów które wykonywali.

  • Na pewno nie będziemy mieli tutaj do czynienia z naruszeniem prawa do wizerunku, bo wizerunek może posiadać tylko człowiek. Jeśli chodzi o zwalczanie zachowania firmy wykonującej roboty, to trudno znaleźć jakieś realne podstawy prawne do domagania się zaprzestania rozpowszechniania zdjęcia domu. Chyba, że rozpowszechnianie takich zdjęć godzi w Pana poczucie prywatności – wtedy możemy zastanawiać się ewentualnie nad naruszeniem dobra osobistego w postaci prawa do prywatności, ale to bardziej teoretyzowanie niż praktyczna możliwość zdziałania czegoś.

   • Pbr

    A jeżeli projekt domu jest indywidualny i chroniony prawami autorskimi?

    • Oczywiście można powiedzieć, że rozpowszechnianie zdjęcia jest jednocześnie rozpowszechnianiem utwory bez zgody jego twórcy, ale uważam, że takie rozumowanie znajdzie zastosowanie w zakresie rzeczywiście indywidualnych i oryginalnych projektów. W przeciwnym razie, zdjęcie każdego domu nie mogłoby być dalej wykorzystywane.

 • pawka

  zdjęcie na którym jestem i mam na sobie produkt wykonany w pewnej firmie zostało wykorzystane na stronie internetowej tej firmy do celów reklamowych , nie podoba mi się ten fakt , prosiłem drogą email właściciela firmy o usunięcie tego zdjęcia , ponieważ nie che być kojarzony z ta marką i nie chcę aby moja twarz wyświetlała się na stronie tej firmy , na ta chwile jest ciągły brak odzewu ze strony tej firmy , jak mam to załatwić , pomoże mi ktoś ???

  • Jeżeli firma nie ma Pana zgody na rozpowszechnianie Pana wizerunku w celach reklamowych, to jej działanie stanowi naruszenie przysługującego Panu prawa do wizerunku, a w związku z tym może się Pan domagać zaprzestania naruszenia, tj. usunięcia zdjęć. Jeśli to nie poskutkuje, pozostaje postępowania sądowe.

 • Bartko Dębkowski

  Jestem właścicielem agencji fotograficznej, zajmującej się głównie wykonywaniem reportaży z imprez, integracji, konferencji i podobnych wydarzeń. Pracuję wyłącznie na indywidualne zlecenie klienta, nie jestem związany z żadną redakcją lub portalem. W chwili obecnej przygotowuję odświeżoną stronę internetową, na której chcę zaprezentować swoją ofertę. Czy korzystając z osobistego prawa autorskiego mogę bez przeszkód pokazać wykonane przez siebie zdjęcia w sposób podobny do tego ze strony: http://mariuszbodnar.pl/zdjecia-eventowe/ – widzimy tam wiele galerii, składających się z dużej ilości zdjęć i przedstawiających wiele różnych osób. Znaczna część stanowi pewną zbiorowość, ale aby pokazać cały przekrój swojego doświadczenia, niemożliwe jest dotarcie do każdej osoby (lub czasem nawet dawnego Klienta) z osobna. Czy mam prawo pochwalić się w taki sposób własnym doświadczeniem?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Dzień dobry! Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi. Jeśli na zdjęciach widoczne są zbiorowości, tak, że każda osoba stanowi szczegół większej całości, a nie stanowi centrum kadru, to uzyskiwanie zgody nie jest konieczne, a w konsekwencji może Pan takie zdjęcia wykorzystać.

   • Bartko Dębkowski

    Dziękuję za odpowiedź. Zbiorowość lub np. polityk występujący jako gość konferencji są dość oczywistymi przykładami, podobnie jak sama obsługa wydarzenia (np hostessy, konferansjerzy, itd). Jak natomiast wygląda sprawa z innymi uczestnikami wydarzeń? Prezes przecinający wstęgę na wewnętrznej imprezie, osoba robiąca sobie selfie z gwiazdą wydarzenia, przypadkowi goście korzystający z atrakcji pikniku lub promocji marki w miejscu publicznym? W podanym wcześniej przeze mnie linku są dziesiątki zdjęć, które pasują do wyżej opisanych – według mojej obecnej wiedzy – nieoczywistych sytuacji. Dziękuję!

    • Panie Bartku, nie mogę sobie pozwolić na przeglądanie zdjęć, do których Pan podlinkował, bo takie indywidualne sprawy mieszczą się w ramach indywidualnych konsultacji. Proponuję przyjąć następującą zasadę – jeśli nie ma Pan pewności, czy zdjęcie może wykorzystać, bezpieczniej będzie go bez zgody po prostu nie wykorzystywać.

 • Anna

  Witam. Jestem w trakcie diagnozowania dziecka w prywatnej placówce. W ramach diagnozy poproszono mnie o kilka filmów z klasy syna by zaobserwować jego zachowanie w grupie i podczas zajęć czy muszę mieć zgodę rodziców innych dzieci z klasy?

  • Tak jak odpowiedziałem mailowo, jeśli pozostałe dzieci z klasy będą stanowić jedynie szczegół większej całości, zgoda nie będzie konieczna. Co więcej, przekazanie do placówki nie będzie nosić znamion rozpowszechniania, więc może Pani to zrobić.

 • Olala

  W naszej wspólnocie mieszkaniowej jest spory konflikt. Nagrałam zebranie (rozmowy), ponieważ poprzednie protokoły były przekłamane, wręcz sfałszowane. Niektórzy mieszkańcy mi ubliżali.
  Czy takiego nagrania mogę użyć w sprawie w sądzie?
  Boje się chodzić na kolejne zebrania, ale nie mam innego mieszkania.

  • Dzień dobry! O tym, czy określony dowód zostanie dopuszczony zadecyduje sąd.

 • jadzia

  Ja również mam pytanie, moje zdjęcie profilowe z facebooka , ktoś wykorzystał do stworzenia żartobliwego obrazka. Wygląda to tak ,że tłem dla grafiki stało się moje zdjęcie profilowe ,natomiast na pierwszym planie widnieją napisy o żartobliwej treści nie dotyczącej mojej osoby. Mimo wszystko uważam ,że jest to nieodpowiednie. Czy istnieje jakaś kara i możliwość usunięcia postu który został już wiele razy udostępniony?

 • Angie_sz

  A ja mam pytani co w przypadku wesel?
  Jak jest tylko para młoda, która wyrazi zgodę to ok. Ale jak w tle są inne osoby? Rodzina, znajomi? Wtedy liczy się pod zdjecie zbiorowe? I w ogóle reportaż ślubny. Czy jest to wtedy jako całość?
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry! Jeśli osoby są w tle i stanowią szczegół większej całości, to można rozpowszechniać bez zgody.

 • Iwona

  Od kilku miesięcy jeżdżę na łyżwach (zajęcia prowadzone
  przez szkółkę). I fajnie. Postanowiłam pojechać ze szkółką na obóz i podszkolić
  się w jeździe. I było fajnie. Dostałam między innymi do podpisania zgodę na
  wykorzystanie mojego wizerunku. I jest to zgoda w zakresie dużo szerszym, niż
  opisane w powyższym tekście wykorzystanie mnie jako szczegółu całości. Chcą
  wykorzystać mój wizerunek oraz wypowiedzi w materiale
  fotograficznym, filmowym i audiowizualnym w szczególności dla celów promocji obozu
  oraz wykorzystania materiału w serwisach internetowych, a także w programach telewizyjnych.
  Czy muszę udzielać takiej zgody? Jadę tam prywatnie i chcę zachować prywatność,
  nie chcę potem odnaleźć materiałów filmowych prezentujących moje nieporadne
  poczynania na youtube, facebooku czy w telewizji.

  • Dzień dobry! Oczywiście nie ma konieczności udzielania takiej zgody. To powinna być Pani swobodna decyzja, a nie wynik jakichkolwiek nacisków.

 • Gosia

  Jak się ma to wszystko do coraz bardziej nagminnego fotografowania obcokrajowców po to tylko ,żeby następnie wzywać straż graniczną i domagać się wylegitymowania tegoż cudzoziemca? Ostatnio mój znajomy miał taką sytuację, ze podczas spożywania posiłku w restauracji w galerii handlowej zrobiono mu zdjęcie i wezwani straż graniczną. Znajomy przebywa w Polsce legalnie i ma już stały pobyt. Jak można ukarać takiego człowieka który bez jego zgody robił mu zdkecia? Nie wie czy zostały gdzieś upublicznione.

  • Dzień dobry! Niestety samo zrobienie zdjęcie nie jest zabronione. Sankcjonowane jest dopiero bezprawne rozpowszechniani wizerunku, ale nie samo jego utrwalenie.

 • Monika

  Panie Wojciechu,

  bardzo proszę o pomoc i wyjaśnienie.

  Od nie dawna jestem pracownikiem biura Rady Miejskiej, mam świadomość, że mogę być nagrywana/fotografowana na posiedzeniach komisji czy sesjach.

  Ostatnio w biurze Rady Miejskiej odbyło się nieformalne spotkanie radnych, po którym odbyło się posiedzenie komisji.

  Okazało się, że (nie mając wiedzy) zostałam nagrana telefonem przez dziennikarkę kiedy otwieram i zamykam drzwi do biura. W momencie kiedy zamykałam biuro na nagraniu była tylko moja osoba.

  Moje pytanie brzmi czy dziennikarka miała prawo użyć mojego wizerunku w nagraniu, jeśli nie było ono zrobione na posiedzeniu komisji albo sesji? Czy nie powinna mnie o tym poinformować, a nie kręcić “z ukrycia”?

  Co ważne w materiale telewizyjnym nie ma mowy o mojej osobie, więc naprawdę nie wiem dlaczego użyto/wykorzystano mój wizerunek i pokazano mnie w materiale.

  Bardzo proszę o odpowiedź oraz podpowiedź, co mogłabym zrobić, jeśli dziennikarka nie miała prawa rozpowszechnić mojego wizerunku.

  • Dzień dobry Pani Moniko! Sytuacja jest graniczna. Ja bym powiedział, że nie zadziała tutaj wyłączenie od konieczności uzyskiwania zgody, bo nie było to jednak zdjęcie zrobione w związku z wykonywaniem funkcji publicznych. Choć można byłoby również argumentować, że ponieważ zdjęcie zostało wykonane na terenie biura Rady Miejskiej, to taki związek jest. Graniczna sytuacja, jak napisałem na wstępie. Co mogłaby Pani zrobić na wypadek naruszenia? Należałoby skierować do podmiotu rozpowszechniającego wezwanie do zaprzestania naruszania Pani prawa do wizerunku.

 • Piotr

  Panie Wojciechu,

  Budujemy portal non profit na którym zamierzamy umieścić zdjęcia z różnych historycznych wydarzeń z okresu tzw. karnawału Solidarności. Znajdą się tam tak zdjęcia zbiorowe jak i pojedynczych osób.
  Proszę o odpowiedź na kilka nurtujących mnie wątpliwości:

  Czy wymagana jest zgoda osób które zostały uwiecznione na fotografiach w trakcie tych wydarzeń?
  Czy wymagana jest zgoda osób które wykonywały te zdjęcia przed ich publikacją na naszym portalu?
  Jeżeli tak, to w jakiej formie taka zgoda powinna być udzielona?

  Łączę wyrazy szacunku

  • Dzień dobry Panie Piotrze! Jeśli chodzi o zgodę osób, które zostały uwiecznione na fotografiach, to polecam lekturę tego artykułu: http://prakreacja.pl/zgoda-na-rozpowszechnianie-wizerunku/. Jeśli chodzi o zgodę twórców zdjęć, to będzie konieczna. Zgoda może przyjąć każdą formę, nawet e-mailową, byle dało się taką zgodę w razie ewentualnego sporu udowodnić.

 • Małgorzata

  Dzień dobry,
  mam takie pytanie – jesteśmy instytucja kultury, która organizuje wiele imprez na których są robione zdjęcia. Jeden z naszych pracowników przyszedł z prośbą o nie zamieszczanie zdjęć z jego wizerunkiem. Ta osoba jest również organizatorem. Czy musimy brać tą prośbę pod uwagę. Są to zdjęcia ogólne z imprez a nie wyłącznie z ową osoba. Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam
  Małgorzata

  • Dzień dobry Pani Małgorzato! Jeśli są to zdjęcia zbiorowe, gdzie działa wyłączenie od konieczności uzyskiwania zgody w postaci “szczegółu większej całości”, to nie muszą brać Państwo odmowy pod uwagę, bo zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest konieczna.

 • gość

  witam, któregoś razu we wioskowej knajpeczce nagrałem krótki filmik, jak bawi się kilka osób. wrzuciłem to na fb, nie w celu uwłaczenia osobom z filmiku, a żeby podzielić się ze światem, że nie ważne gdzie i kiedy zawsze można dobrze się bawić. niestety po jakimś czasie jedna z osób z nagrania zaczęła mieć o to pretensje. oczywiście nagranie wykasowałem ze swojego profilu. czy mogę podeprzeć się pkt. 2 art. 81 Kodeksu Cywilnego, że osoby na filmie były uczestnikami zgromadzenia bawiących się ludzi? dzięki za odpowiedź.

  • Dzień dobry! Niestety w tym przypadku nie mamy do czynienia ze zgromadzeniem i szczegółem większej całości.

 • SLE

  Czy fotografując uczestników konkursu piosenki, festiwali, międzyszkolnych zawodów sportowych, zawodów pływackich, mogę publikować zdjęcia wykonawców / zawodników bez ich zgody? Chodzi o zdjęcia indywidualne – np. występ dziecka na scenie, które recytuje wiersz.. Celem publikacja w portalu galerii z wydarzenia.

  • Jeśli są to osoby powszechnie znane, to tak. Jeśli nie, to byłbym ostrożny, bo wydaje się, że będzie konieczna zgoda.

 • dd

  zrobiłem zdjęcie dwóm nauczycielką z czego jedna jest mamą ucznia i poszła mu załatwiać oceny ja wysłałem to na email szkoły z podpisem że uczniowie z mamą w szkole śa inaczej traktowani czy mogą mi coś za to zrobić

 • Zagubiony

  Od kilku lat toczy się sprawa rozwodowa z moją żoną (jeszcze). Żona ma faceta, ale nie mówi o tym w Sądzie, a ja mam problem z dowodami. Około 1,5 roku temu odbyło się wesele kogoś w jej rodzinie. Na 99% wydaje mi się, że ona tam była (prawdopodobnie z osobą towarzyszącą), ale pewności nie mam. Kilka zdjęć z tej uroczystości widziałem na Facebooku. Wiem jaki fotograf robił zdjęcia i wiem kto był kamerzystą. Jaka jest szansa, aby fotograf udostępnił zdjęcia z takiej uroczystości mi lub mojemu pełnomocnikowi lub Sądowi? Nie chciałbym jeszcze zgłaszać tego do Sądu, ponieważ nie mam 100% pewności, że ona była tam z kimś. Nie chcę wyjść na głupka i narobić fotografowi problemów, stresu, itd. Dlatego zastanawiam się czy jest sens porozmawiać z fotografem osobiście, ew. przez mojego adwokata. Jak może zareagować fotograf? Czy naruszyłby jakieś prawa? Jak zrobić, aby zobaczyć zdjęcia/film, ale tak aby fotograf nie miał przez to problemów? Liczę na pomoc…

  • Dzień dobry! Nie jestem niestety w stanie pomóc, ponieważ pytanie nie dotyczy kwestii prawnych.

 • Jacek

  Witam, A czy policjant jest osobą powszechnie znaną? W trakcie wykonywania czynności służbowych warunek “związku z peł­nie­niem funk­cji pu­blicz­nych (zawodowych)” będzie spełniony Ale nie wydaje mi się żeby każdy policjant był osobą powszechnie znaną. Czyli jeżeli ktoś filmuje policjanta na służbie a później to rozpowszechnia to policjant może dochodzić swoich praw?

  • Dzień dobry Panie Jacku! Uważam, że policjant nie będzie w większości przypadków osobą powszechnie znaną, w związku z tym rozpowszechnianie jego wizerunku bez zgody będzie stanowić naruszenie przysługującego mu prawa do wizerunku.

 • Joanna

  Witam,
  Ostatnio w pracy zostało wykonane zdjęcie przez fotografa który nie otrzymał pozwolenia. Jednak znajduję się na nim moja osoba w sieci. Czy media otrzymując ode mnie informację o usunięciu powinny do tego się ustosunkować ?
  link zamieszczam poniżej,
  http://katowice24.info/planet-cinema-wyprowadza-sie-z-altusa/

  • Dzień dobry Pani Joanno! Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem w czym rzecz. Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie.

 • Kinga

  Witam, podczas przystąpienia do pewnego klubu wymagane było załączenie zdjęcia. Zdjęcie w czasie kiedy uczestniczyłam w klubie było na stronie internetowej wraz z imieniem. Kiedy się wypisałam poprosiłam o usunięcie zdjęcia ze strony. Prośbę wysłałam raz mailem a drugi raz wiadomość na FB. Niestety żadnego odzewu. Czy właściciel takiego klubu może odmówić usunięcia zdjęcia i moich danych ze strony? Dodam że regulamin nie zawierał informacji co w przypadku odejścia członków klubu. Bedę wdzięczna za odpowiedź.

  • Dzień dobry Pani Kingo! Właściciel nie może odmówić usunięcia zdjęcia, poniewż zgodę na rozpowszechnianie wizerunku można w każdej chwili odwołać.

 • Małgorzata

  Witam, posiadam swój kanał na youtube, na którym regularnie publikuje filmy, z zawodu jestem stewardessą i kilka filmów które opublikowałam są nagrane w mundurze (w samolocie), filmy nagrałam w celu pokazania jak wygląda mój zawód. Niedawno jeden z bardzo popularnych portali opublikował wideo na temat tanich linii lotniczych (w bardzo negatywnym wydźwięku) i na czym te linie oszczędzają. W filmie jest pokazany fragment mojego wideo (jest podane źródło) z bezpośrednim ujęciem mojego wizerunku (zbliżenie mojej twarzy) z podpisem niedoświadczona załoga, urywek ten trwa tylko kilka sekund ale uważam że moja osoba jest tam pokazana w sposób negatywny bez jakiejkolwiek mojej zgody. Czy mam prawo domagać się usunięcia tego urywka wideo (lub całego filmu) i ewentualnego odszkodowania jak np sprostowania czy rekompensaty pieniężnej? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

  • Dzień dobry Pani Małgorzato! Portal dopuścił się naruszenia przysługującego Pani prawa do wizerunku. Co więcej, można powiedzieć, że dopuścił się również naruszenia Pani dobrego imienia. Przysługują Pani roszczenia ochronne. Proponuję skontaktować się z portalem i zażądać usunięcia spornego fragmentu filmu, w którym się Pani znajduje.

 • Paweł

  witam
  … Rozpowszechniać wi­ze­ru­nek osoby można, je­śli:
  roz­po­wszech­nia­nie do­ty­czy wi­ze­runku osoby po­wszech­nie zna­nej (je­śli wi­ze­ru­nek wy­ko­nano w związku z peł­nie­niem przez nią funk­cji pu­blicz­nych), …
  Czy to pozwala mi na sprzedaż moich rysunków np. skoczka narciarskiego na rozbiegu, którego twarz jest rozpoznawalna? (czy mogę czerpać korzyści materialne z tego tytułu?)
  z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Dzień dobry Panie Pawle! Wizerunek osoby powszechnie znanej można rozpowszechniać bez zgody wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku wykorzystania komercyjnego zgoda jest już potrzebna.

 • Steven Dezan

  Witam. Prowadzę blog na Facebook. Czasem przygotowuję MEMy na podstawie zdjęć osób publicznych (politycy, lokalni działacze społeczni, samorządowcy, czy znany prezes firmy deweloperskiej z którą mieszkańcy walczą). Są to zdjęcia wykonane w trakcie popełnienia przez nich obowiązków zawodowych i opublikowane gdzieś publicznie w internecie. MEM polega na dopisanie śmiesznych tekstów czy komentarze, nie są obraźliwe i odnoszą się tylko i wyłącznie do pełnionych przez te osoby funkcji. Podaję zawsze źródło zdjęć. Czy to jest w porządku? Czy mam na coś zwrócić szczególnie uwagi? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Dzień dobry! Myślę, że jeśli chodzi o kwestie wizerunku, to nie ma problemu, bo wykorzystanie mieści się w ramach komentowania działalności publicznej określonych osób. Zwracam jednak uwagę, że każde zdjęcie chronione jest prawem autorskim. Prawa autorskie przysługują twórcy zdjęcia i trzeba mieć zgodę takiego twórcy, by móc zdjęcie rozpowszechniać dalej. Samo podpisanie twórcy zdjęcia nie jest wystarczające. Jeśli jakiś twórca uprze się, by coś z tym zrobić, to będzie na prawie.

   • Steven Dezan

    Dziękuję za informację. Bardzo pan pomógł.

 • Foto

  Witam! PYTANIE NIE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WIZERUNKU, ALE NIE WIEM GDZIE SIE ZGŁOSIĆ:
  W skrócie mówiąc: Wzięłam udział w konkursie fotograficznym, po opublikowaniu wyników rozpętała się pewna awantura oraz ze strony organizatora poszły oskarżenia o oszustwo wobec jakichś uczestników. Nie chce być kojarzona z takimi zachowaniami a tym bardziej obawiam się, że ktoś jednak może mnie z tym porównać lub stwierdzić, że oskarżenia sa kierowane również do mnie co jest bzdurą. Czy jeśli wystosuję pismo do organizatora to ma on obowiązek usunąć moje zdjęcie bez najmniejszego ale?

  • Dzień dobry! Tak, uczestnik zawsze może zrezygnować z udziału w konkursie.

 • Magdalena

  Dzień dobry. W pewnym brukowcu powszechnie znanym zostały umieszczone zdjęcia mojego męża który popełnił samobójstwo. Zdjęcia te mnie mocno przygnębiają , jedno mocno zbliżone – twarz jest zapikselowana. Czy mogę się upominać aby ta gazeta usunęła z sieci te zdjęcia ,,,? Istnieje wielkie prawdopodobieństwo , że moja starsza córka może się natknąć na te zdjęcia w sieci. Z góry dziękuję za odpowiedź .

  • Dzień dobry Pani Magdaleno! Jak najbardziej może Pani domagać się usunięcia takich zdjęć.

 • Jan

  Witam. Mam pytanie czy zrobione zdjęcia na imprezach szkolnych typu zawody sportowe, zajęcia szkolne, egzaminy, konkursy czy apele szkolne (wszystkie te zdjęcia zrobione są na terenie należących do szkoły np. klasa, sala gimnastyczna czy boisko szkolne) na których widnieje wizerunek mojego dziecka wśród innych dzieci czy nauczycieli (dodam że nie jest dzieckiem sławnym ani “publicznym”) – może być publikowane / udostępniane na portalach internetowych np. stronie szkoły czy facebook szkoły – bez mojej zgody a wręcz z pisemnym oświadczeniem zakazu publikowania w prasie i w sieci wizerunku mojego dziecka ? Słyszałem, że tzw. zgromadzenia publiczne (gdzie można robić i później publikować zdjęcia bez zgody) nie tyczy się miejsc należących do szkół tj. klasy, sale gimnastyczne boiska szkolne itp. – czy to prawda ?

  • Dzień dobry! Uważam, że w tym przypadku mamy do czynienia z wyłączniem od konieczności uzyskiwania zgody ze względu na to, że dziecko stanowi szczegół większej całości.

 • ssar

  Witam, kilka dni temu w pojeździe transportu miejsckigo sosiadł się do mnie jakiś facet, który zrobił mi zdjęcie (słychac było dźwięk flesha oraz telefon skierowany w moją strone) Przy drugim podejściu już zareagowałem i powiedziałem, że nei życze sobie tego po czym facet zaczął kręcić i głupkowato się odzywać. Zarzadałem usuniecia zdjecia (powiedział ze usunął) ale tego nie zrobił bo nie widziałem by to robił. Co na przyszłosć moge w takiej sytuacji zrobić? Wydaje mi się ze powinienem to zakończyc zatrzymując pojazd i wzywając policję do wyjasnienia sprawy. Jednak skończyło się na ostrym zwyzywaniu bo leciałem właśnei do pracy.

  • Dzień dobry! Samo utrwalanie wizerunku może być zwalczane wyłącznie jako bezprawne wkraczanie w sferę prywatności. Natomiast samo zrobienie zdjęcia to jeszcze nie rozpowszechnianie wizerunku, więc roszczenia opisane w moim artykule nie będą służyć.

 • Ala

  Witam, na rozprawie sądowej mojego partnera dotyczącej podniesienia alimentów dla jego syna zostały pokazane zdjęcia na których był ukazany mój wizerunek. Czy jest to zgodne z prawem?

 • KAsia

  Witam, mam pytanie: Niedawno w przedszkolu, do którego uczęszcza moje dziecko rodzice zorganizowali przedstawienie dla dzieci,(w którym brało udział większość rodziców z danej grupy). Przedstawienie było tylko dla danej grupy(jednej- konkretnej). Przypadkiem odkryłam, iż jedno z rodziców udostępniło nagranie z przedstawienia na youtube. (dodam, iż umieszczony film jest wersją jaką rodzice zlecili kamerzyście do nagrania. Nagranie zawiera również imiona i nazwiska osób występujących w przedstawieniu). Chciałam zasięgnąć informacji czy takie opublikowanie nagrania bez zgody pozostałych rodziców jest zgodne z prawem? Kasia

  • Dzień dobry Pani Kasiu! Sytuacja jest graniczna. Można argumentować zarówno za dopuszczalnością rozpowszechniania takiego filmu, jak rownież za niedopuszczalnością robienia tego bez zgody. Proponowałbym w tej sprawie porozumieć się polubownie, bo wytaczanie dział nie przyniesie nic dobrego.

 • Anna Piątkowska

  Dzień dobry, mam pytanie, które może się z pozoru wydać nielogiczne lub głupie. Moja przyjaciółka jest modelką, tzw. wolnym strzelcem, gdyż nie ma umowy z żadną agencją. Ostatnio natrafiła na jednego nieciekawego pana, który powołując się na powyżej przywoływaną ustawę o prawach autorskich doszedł do wniosku, że w momencie w którym modelka otrzymuje zapłatę za zdjęcia, zrzeka się do nich jakichkolwiek praw i jedyną osobą mogącą zgodnie z prawem wykorzystywać jej wizerunek (na wykonanych zdjęciach) jest owy fotograf, który jej za nie zapłacił. Czy osoba która uzyskuje zapłatę za zdjęcia traci do nich prawo? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Jeśli modelka nie jest twórcą zdjęć, to do samych zdjęć nie przysługują jej żadne prawa. Prawo do wizerunku nie jest równoznaczne z prawami do zdjęć. I faktycznie, jeśli modelka otrzymała zapłatę za pozowanie, to uznaje się, że wyraziła zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, przy czym taka zgoda nie dotyczy rozpowszechniania tego wizerunku w ogóle, ale w ściśle określony sposób ustalony przez strony albo wynikający z kontekstu sesji.

 • Magdalena Kokosińska

  Kilka lat temu w pracy zrobiono zdjęcie koleżance i mnie – gazeta promowała usługi świadczone przez moja instytucję (instytucja kultury, budżetówka). Żadna z nas nie podpisywała żadnej umowy, zezwolenie było ustne. Dziś w jednej z lokalnych gazet, przy zupełnie innym artykule, pojawiło się to zdjęcie (zrobione jakieś 7-8 lat temu). Nie wiem, czy wydawca tej gazety jest ten sam (czy to w ogóle ważne?), ale czy miał prawo do ponownego wykorzystania naszej fotografii z kompletnie innym artykule? Art. tylko obrazuje treść, na dodatek pośrednio (nie dotyczy całości), ja już tam od lat nie pracuję, ale łatwo można mnie rozpoznać. Średnio mi się to podoba. Czy to nie podchodzi pod ochronę wizerunku? Czy wydawca nie powinien mieć mojej (i koleżanki) zgody?

  • Dzień dobry Pani Magdaleno! Tak, wydawca powinien mieć zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

 • Tomasz

  Mam pytanie odnośnie wykorzystania wizerunku, choć nie do końca mam na myśli ukazanie twarzy, ale…
  Załóżmy przykładową sytuację, że jestem na wyścigach samochodów rajdowych.
  Robię zdjęcie samochodu wyścigowego w taki sposób że kierowca nie jest rozpoznawalny bo albo go nie widać albo jest w kasku. Nie mamy w takim przypadku widocznego wizerunku kierowcy, ale biorąc pod uwagę model samochodu, oraz jego oznakowanie możemy jednoznacznie stwierdzić kto jest kierowcą.
  Czu zdjęcie wykonane w takiej właśnie sytuacji można wykorzystać do celów komercyjnych jak np, wykonanie z nich puzzli i sprzedawanie, albo do reklamy, której głównym motywem jest dowolny samochód wyścigowy. Lub czy np. organizator wyścigów może z takiego zdjęcia zrobić plakat na inne wyścigi bez porozumienia z właścicielem auta.

  W powyższej sytuacji można założyć, że kierowca jest osoba prywatną ale bierze udział w widowisku publicznym.

  Druga sytuacja:

  Załóżmy że mamy samolot wojskowy na pokazach lotniczych, pilotowany przez pilota wojskowego na służbie. Oczywiście wizerunek pilota nie jest rozpoznawalny, ale każdy samolot ma numer boczy więc wiadomo kto i kiedy go pilotował.
  Czy takie zdjęcie można wykorzystać do reklamy, lub np. na puzzle czy koszulki ?

  Ostatnio na jednych pokazach widziałem stoisko z puzzlami z różnymi wojskowymi samolotami, niektóre zrobione ze zdjęć a niektóre były z takich zdjęć przerysowane. Wątpię aby autorzy otrzymali zgodę na wykorzystanie przez pilotów.

  Jak zatem wygląda wykorzystanie takich zdjęć do celów komercyjnych ?

  • Dzień dobry Panie Tomku! Sytuacja niewątpliwie jest graniczna. Przyjmuje się, że z rozpowszechnianiem wizerunku będziemy mieli do czynienia nie tylko wtedy, gdy jest możliwe rozpoznanie samej postaci, ale gdy takie rozpoznanie możliwe jest ze względu na dodatkowe elementy zdjęcia, czy też podpis pod zdjęciem. Dlatego uważam, że możemy tutaj mówić o rozpowszechnianiu wizerunku. Niemniej jednak, należy jeszcze brać pod uwagę kwestie praktyczne i myśleć zdroworozsądkowo. Jeśli rzeczywiście samochód jest na tyle rozpoznawalny, że jednoznacznie identyfikuje siedzącego w nim kierowcę, to wymagałbym zgody. Ale jeśli istnieje jedynie możliwość rozpoznania po sprawdzeniu gdzieś czegoś, np. numeru bocznego, to nie twierdziłbym, że mamy do czynienia z wizerunkiem, bo pilot nie jest rozpoznawalny ot tak, ale trzeba to gdzieś zweryfikować.

   • Tomasz

    Dziękuję Panie Wojciechu za szybką odpowiedź.
    To jeszcze trochę zagmatwam sytuację uściślając do konkretnego przypadku 🙂
    Gdybym zrobił takie zdjęcie:
    https://theaviationist.com/wp-content/uploads/2015/09/Lask_05.jpg
    na którym widoczny jest numer boczy, oraz charakterystyczne malowanie (dodam że w polskim lotnictwie są 2 maszyny tak pomalowane więc ludzie “z branży” mogą się domyślać kto pilotował maszynę, natomiast przeciętny Kowalski nie byłby wstanie tego określić.
    To czy kierując się zdrowym rozsądkiem mogę wykorzystać takie zdjęcie do użytku komercyjnego np. reklamy, lub czy mogę je odsprzedać ?
    Czy może jednoznacznie można stwierdzić, że taka sytuacja jest naruszeniem wizerunku i na pewno muszę mieć zgodę. ?

    Rozumiem że sam samolot w tym przypadku nie jet chroniony żadnymi prawami i gdybym zrobił zdjęcie samego samolotu w którym nie ma pilota (np. stojący na lotnisku) to mogę takie zdjęcie dowolnie wykorzystać nawet gdyby był to jedyny egzemplarz na świecie ?

    • Panie Tomku, uważam, że w tym przypadku nie możemy mówić o rozpowszechnianiu wizerunku. Inne pytanie brzmi, czy nie ma jakiś szczególnych regulacji dotyczących lotnictwa, bo tego niestety nie wiem. Rozsądek nakazuje mi przyjąć, że należałoby to dokładnie sprawdzić i upewnić się przed podjęciem decyzji o modelu biznesowym. Dyskusja w komentarzach na blogu nigdy niestety nie da Panu pewności i nie powinna być podstawą do podejmowania jakiś decyzji biznesowych.

     • Tomasz

      Dziękuję bardzo za odpowiedź Pani Wojciechu.

     • Kłaniam się!

 • Wiktor Wisniewski

  Witam Panie Wojtku. Sprawa moja nie dotyczy zdjęcia a rysunku. Wrzuciłem go na swojego bloga a dzisiaj zauważyłem że ktoś go naniósł na koszulkę. Co prawda zrobił ją tylko dla siebie ale nie zapytał mnie o zgodę. Co zrobić ?

  • Dzień dobry Panie Wiktorze! Jeśli jest to koszulka na własny użytek, to nie ma podstaw, by coś z tym zrobić, bo nie stanowi to naruszenia praw autorskich, ale mieści się w dozwolonym użytku prywatnym.

   • Wiktor Wisniewski

    Łącznie zrobił ich 4 dla swoich kolegów i wrzucił na FB. Ale rozumiem. Dziękuję ślicznie za poradę.

    • Kłaniam się!

     • Wiktor Wisniewski

      Mam ostatnie pytanie dotyczące tej sprawy, jeżeli byłby Pan tak miły odpowiedzieć. Na swoim blogu na FB mam od początku zamieszczoną taką klauzulę – “Wszelkie prawa do użycia materiałów znajdujących się na tej stronie zastrzeżone”
      Czy to coś zmienia czy nadal nie ?

     • Taka klauzula ma wyłącznie walor informacyjny. Nie zmienia ona sytuacji prawnej. Pana prace i tak korzystają z ochrony. Niemniej jednak, wykorzystanie pracy do wykonania koszulki dla siebie i kilku znajomych nie jest w mojej ocenie naruszeniem praw autorskich, bo mieści się w dozwolonym użytku. Natomiast rozpowszechnianie tego wzoru na Facebooku bez Pana zgody już naruszeniem będzie.

 • Kornelia Cygnarowicz

  Witam serdecznie. Moja szwagierka umieściła na portalu społecznościowym zdjęcia nieznajomej Pani, ewidentnie z zamiarem wyśmiewania tej osoby (ubiór, wygląd). Kobieta na zdjęciach ustawiona jest tyłem i profilem, widać całą sylwetkę tej Pani… jeśli się nie mylę, to szwagierka nie miała do tego prawa. Czy mam rację?

  • Dzień dobry Pani Kornelio! Tak, ma Pani rację. Szwagierka nie miała do tego prawa.

 • Patrycja Grygo

  Witam serdecznie. Kilka lat temu zrobiłam w parku w większym mieście zdjęcie dziecku. Raczej nie mialam na myśli gdziekolwiek je wstawiać, ale znalazłam konkurs fotograficzny, do którego idelanie się ono nadaje. Problem jest taki, ze nie wiem czy mogę je wysłać; na zdjęciu widać twarz dziecka; i dlatego właśnie pytam czy da sie coś zrobić?

  • Dzień dobry, Pani Patrycjo! Na wykorzystanie zdjęcia z wizerunkiem dziecka konieczna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, czyli najczęściej rodzica. Nie ryzykowałbym przesyłania takiego zdjęcia na konkurs.

   • Patrycja Grygo

    Dobrze, dziękuję za odpowiedź!

 • Paweł

  Codziennie widzimy w prasie zdjęcia wykonane przez profesjonalnych fotografów ze szczególnych wydarzeń na świecie, ba wiele z nich zdobywa nagrody międzynarodowe. Ja nie mam wątpliwości, że np. zdjęcie osoby rozpaczającej po stracie kogoś bliskiego po bombardowaniu na Bliskim Wchodzie jest rozpowszechnianiem jej wizerunku. Ale nie uwierzę, że fotograf miał (ma) zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie tegoż wizerunku. Więc jak to jest ? Czy ja, jako fotograf-amator też mogę zrobić za granicą komuś zdjęcie i rozpowszechniać je bez wiedzy i zgody?

  • Dzień dobry, Panie Pawle! Cóż, najprawdopodobniej działa to w ten sposób, że “prawo sobie a życie sobie”. Zawsze jest jeszcze wspierający argument, że to fotografia reporterska, stąd pewne przyzwolenie na tego typu działania.

 • Joanna Cwynar

  Witam, swietny blog. Trafilam zupelnie przypadkowo ale chyba zostane na dluzej 🙂 Mam pytanie. Czy wykorzystujac do firmowego logo nieco artystycznie zmieniony wizerunek np Palacu Kultury jest to zgodne z prawem?

  • Jeśli chodzi o Pałac Kultury to nie mówimy o wizerunku, bo wizerunek dotyczy wyłącznie ludzi. Obawiam się jednak, że Pałac Kultury chroniony jest na gruncie prawa własności przemysłowej i nie można go w ten sposób wykorzystywać.

 • Agata

  A jak wygląda sytuacja, gdy na portalu zrobiłem Print Screen galerii jednego z użytkowników zdjęcia z twarzą (dwa razy – za pierwszym razem omyłkowo, a za pierwszym nie doczytałem komunikatu jaki się pojawił, że administracja dostała informacje o tym fakcie i że może poinformować o tym fakcie poinformować tego użytkownika oraz, że kopiowanie, rozpowszechnianie i zapisywanie wizerunku bez zgody danej osoby jest niezgodne z Polskim prawem). Bez zastanowienia napisałem przez formularz kontaktowy mniej więcej to , co powyżej Tego zrzutu ekranu nie zapisałem.na ekranie i ów użytkownika poinformowałem o tym fakcie. I jak to wygląda teraz z prawnego punktu widzenia? I czy jest się czym przejmować?

  • Agata

   A i ta osoba, której zrzut zrobiłem napisała na tym portalu w prywatnych wiadomościach: “jak chcesz to możesz sobiebzrobic zrzut z ekranu Z moim zdjęciem. Mnie to nie przeszkadza” (pisownia oryginalna)

   • Samo zrobienie zrzutu ekranu nie jest niczym złym. Chodzi o to, by dalej tego zrzutu nie rozpowszechniać, bo w takiej sytuacji możemy mówić o rozpowszechnianiu cudzego wizerunku bez zgody.

 • Marcin

  Witam. przedstawię swoja życiowa realna sytuacje.
  Mianowicie po powrocie z pracy z nocnej zmiany zastałem (jeszcze wtedy) żonę z jakimś kolesiem na kanapie … na stole byly butelki papierosy i takie tam a na kanapie oni:on na samych majtkach a ona bez majtek w jego koszulce… nawaleni jeszcze ….. ja zrobiłem fotki telefonem jako dowód na wszelki wypadek na rozwód… jestem po rozwodzie na moich warunkach 🙂 …
  Meritum… ona chodzi po fabryce(pracujemy w tej samej firmie na innych zmianach) i rozpowiada plotki ze to przeze mnie sie rozwiodła, ze ja miałem romans a tak nie bylo i ja jako odwet .. pokazuje wszystkim te fotki, w sumie tym co mnie pytaja czy to prawda ze ja mialem romans. Ona dowiedziala sie i zabronila mi pokazywania pod grozba zalozenia sprawy. Moje pytanie brzmi…. czy jesli zaslonie twarze tych osob to bede mogl dalej pokazywac te zdjecia jako dowod ale juz bez twarzy ?

  • Dzień dobry, Panie Marcinie! Uważam, że nie powinien Pan w ogóle pokazywać tych zdjęć.

 • Kamil_14l

  Witam a jęzeli ktoś rozsyła ip i mam ss ? to co wtedy z taką osobą ?

  • Dzień dobry! Rozpowszechnianie numeru IP nie jest rozpowszechnianiem wizerunku.

 • Marcin

  Panie Wojciechu witam Pana.
  Tak wiem, ze nie powinienem to nie etyczne wiem…
  ale to jedyna moja obrona chroniąca moja osobę przed fałszywymi oszczerstwami.
  Panie Wojciechu powie Pan cos, czy jesli zasłonie twarz to juz nie będzie podstaw do zastrzegania praw o swoim wizerunku ? to naprawdę poważna sprawa, a kobieta jest naprawdę wredna … Chcąca zniszczyć mi życie i reputacje gdzie naprawdę nie jestem winien. Nie chce pokazywać tych zdjęć bo to tez mnie kompromituje ale to jedyna moja linia obrony musi mnie Pan zrozumieć.

  proszę o odpowiedz Marcin.

  • Panie Marcinie, podjął już Pan decyzję, że będzie to nadal robił, więc myślę, że moja pomoc jest tutaj zbędna. Z punktu widzenia rozpowszechniania wizerunku, okazywanie zdjęć wybranym osobom nie jest w ogóle rozpowszechnianiem wizerunku, bo rozpowszechnianie dotyczy komunikowania publicznego, do z góry nieokreślonego kręgu osób.

 • Marcin

  Dziekuje Panie Wojciechu za odpowiedz. Chodzilo mi o to, ze bede pokazywac aby bronic swoje racje a nie na lewo i prawo, to tez ujma dla mnnie poniekad…. oraz wstyd.

  Jeszcze raz dziekuje oraz pozdrawiam Marcin.

 • Bartek

  Witam.
  Czy upublicznianie zdjęć z monitoringu jest legalne? dokładniej zdjęć z zakrytymi oczami takich jak publikują kogoś podejrzanego.Chodzi mi o to ze został uruchomiony monitoring pilnujący kontenerów na śmieci aby postronne osoby nie będące działkowcami takich śmieci sami tam nie wyrzucali. Ale administrator kamery udostępnia już nawet działkowców wizerunek, do przykładu wczoraj zauważyłem zdjęcie mojego sąsiada na jednym ze zdjęć miał tylko zamazane oczy ale i tak rozpoznałem ze to on zresztą jak i innych z tych zdjęć.

  • Dzień dobry, Panie Bartku! Orzecznictwo jest zgodne, że do rozpowszechniania wizerunku nie dochodzi tylko wtedy, gdy widoczna jest twarz i oczy, ale również, gdy całokształt ukazania postaci pozwala na identyfikację danej osoby. Zatem w Pana przypadku można mówić o bezprawnym rozpowszechnianiu wizerunku.

 • Daniel

  Witam.
  Jak wygląda sytuacja z gazetami? Czy gazeta może udostępniać w artykułach moje zdjęcia(zaczerpnięte z facebooka) bez mojej zgody, dodatkowo opisywać je moim nazwiskiem bez mojej jakiejkolwiek wiedzy?

  • Dzień dobry, Panie Danielu! Nie, gazeta nie ma takiego prawa. Musi mieć Pana zgodę na coś takiego.

 • Monika

  Dzień dobry ,
  Jak wyglada sytuacja jak osoba bez mojego pozwolenia używa mojego zdjęcia na skype i podaje moje imię i nazwisko ,date urodzenia I ubliża ! Co robić w takiej sytuacji ?!czy jest Jakieś prawo na to ??? Jestem bezradna ! Mieszkam w Kanadzie a ta osoba w Polsce !
  Dziękuje
  Monika

  • Dochodzi tutaj niewątpliwie do podszywania się. Ze względu jednak na zamieszkanie w dwóch różnych państwach może być ciężko coś tutaj zrobić.

   • Monika

    To znaczy ? A jakbym była w Polsce to co można by było zrobić prawnie ? Bardzo proszę o konkretna odpowiedz ! Dziękuje

    • Przebywając w Polsce, mogłaby Pani zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnia przestępstwa. 🙂

     • Nati

      Dzień dobry,
      jestem w podobnej sytuacji.
      Były partner wykorzystując moje rozbierane zdjęcia (które kiedyś sama mu wysłałam-tak, wiem jak głupi i duży błąd popełniłam…) zakłada konta na różnych portalach społecznościowych oraz podszywa się tam pode mnie.
      Wiem już, że mogę skorzystać z art. 81 i 116 ustawy o prawie autorskim.
      Co jeszcze mogłabym zrobić? Jakie jeszcze przepisy prawne dotyczą tego typu zagadnień:
      podszywanie się/wykorzystywanie wizerunku/upublicznianie zdjęć bez wiedzy i zgody autora(i jednocześnie osoby, którą przedstawiają)/itp.?

      Proszę o pomoc.

 • Aga

  Witam,
  moje pytanie dotyczy wykorzystanie zdjęć profilowych z fb, tzn. użycia zdjęć profilowych jako inspiracji do projektu artystycznego (np. malarskiego). Nie jako 100% kopia, ale inspiracja. Na ile powinien być przetworzony obraz/zdjęcie, jeśli w ogóle może zostać potraktowane w ten sposób? Z drugiej strony zastanawia mnie, czy w momencie publikacji komentarza poprzez np. konto na fb, jest to równoznaczne w wyrażeniem zgody rozpowszechniania zdjęcia profilowego i danych? I czy ktoś może się posłużyć takim “komentarzem” jako cytat w artykule, blogu itp.? Czy można zacytować czyjeś komentarze (udostępnione publicznie pod artykułami lub na forach internetowych)? I czy “cytując” można podać ich “dane”, które są widoczne?

  • Dzień dobry! Wrzucenie zdjęcia na portal społecznościowy stanowi licencję na rozpowszechnianie zdjęcia, ale na danym portalu społecznościowym, ale już nie poza nim.

 • Dominika

  Dzień dobry,
  Czy na stronie internetowej biblioteki publicznej w galerii zdjęć z imprezy, w której brały udział dzieci można umieścić wizerunek przedstawiający 2 lub 3 dzieci np. na tle obrazu malarskiego. Dzieci przychodzące do naszej biblioteki biorą udział w imprezach publicznych, ale nie mamy pisemnej zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku. Rozumiem,że zdjęcia grupowe lub wizerunek osób stanowiących szczegół jakiejś całości jest OK. Nurtuje mnie czy zdjęcie, na którym widać twarze 2 lub 3 osób również dzieci uczestniczących w danym przedsięwzięciu (np. czytających książki) jest bezprawnym rozpowszechnianiem ich wizerunku?

  • Dzień dobry, Pani Dominiko! Uważam, że przy zdjęciu 2-3 dzieci lepiej byłoby mieć zgodę. Przy czym, zgoda nie musi być na piśmie. Może być równie dobrze ustna, tyle że wtedy w razie sporu pojawiają się problemy dowodowe.

 • Aga Stefaniuk

  Witam! Czy kobieta mojego byłego męża moze publikować zdjęcia mojego dziecka na swoim profilu społecznościowym bez mojej zgody? Dodam ze prosiłam aby zdjęcia zostały skasowane, ale niestety zdjęcia sa dostępne w dalszym ciagu. Kobieta jest obcym dla mnie człowiekiem i nie życzę sobie aby fotografie moje dziecka były publikowane przez nią. Pozdrawiam.

  • Kobieta nie powinna rozpowszechniać zdjęć dziecka bez zgody przedstawiciela ustawowego. Zakładam, że w tym przypadku ma zgodę ojca. Może się Pani oczywiście przeciwstawiać, ale obawiam się, że wyegzekwowanie tego byłoby ciężkie.

 • Witam! Pytanie trochę w innym kierunku. Czy osoba, która jest na portrecie może publikować fotografię gdzie sobie wymyśli bez zgody autora, który wcześniej nie opublikował tego zdjęcia, ponieważ nie miał wyraźnej zgody do upublicznienia fotografii? trochę zagmatwane – wiem. Ale logicznie rozumując wydaje mi się, że nie gdyż nie ma żadnych praw do tych zdjęć.

  • Dzień dobry! Dokładnie tak – osoba portretowana nie ma prawa do zdjęć, więc nie może samodzielnie decydować o ich rozpowszechnianiu, musi mieć na to zgodę fotografa.

 • Ewa

  Witam, mam dylemat. Moje dzieci były na urodzinach u kolegi. Urodziny były zamknięte, organizowane dla kilkorga dzieci na sali zabaw. Po tym wydarzeniu matka dziecka zamieściła na swojej stronie na FB zbiorowe zdjęcie ze wszystkimi dziećmi. Zapytałam ją w komentarzu czy zapytała rodziców tych dzieci o zgodę na umieszczenie wizerunku dzieci na portalu społecznościowym, bo ja sobie tego nie życzę (poza tym jest ochrona wizerunku). Stwierdziła, że robię wielkie halo, bo dzieci dobrze się bawiły. Dodam, ze na moim profilu nigdy nie publikowałam i nie mam zamiaru publikować wizerunku moich dzieci a jeśli zamieszczam zdjęcia z kimś z rodziny, bądź z kimś znajomym zawsze pytam o zgodę.

  Czy miała do tego prawo?

  • Dzień dobry, Pani Ewo! Uważam, że w tej sytuacji, matka powinna uzyskać zgodę na rozpowszechniania zdjęć z wizerunkami wszystkich dzieci.

   • Ewa

    A co mam zrobić w sytuacji kiedy ona nie chce tych zdjęć usunąć? Zablokowanie jej profilu, czy wyłączenie powiadomień nic nie da, bo tylko ja nie będę widzieć tych zdjęć ale będą one wciąż dostępne w sieci?

 • Marcin

  Witam , mam pewien problem , dotyczący rozpowszechniania na fb na grupie otwartej moich danych osobowych miejsca zamieszkania i zdjęcia dziecka. Głównym celem jest zniesławienie i oczernienie mojej rodziny .
  Robią to ludzie z Polski a ja obecnie przebywam za granicą. Proszę mi podpowiedzieć co mam zrobić ? Gdzie się skierować o pomoc.

 • Magda Lena

  Czy fotograf- amator może umieszczać zdjęcia mojego dziecka na fb? Czy ja mogę umiescic zdjęcie mojego dziecka zrobione przez tegoz fotografa na fb z komentarzami kto jest autorem zdjęcia?

 • Anonim

  Czy jeśli osoba osobiście mi wysłała swoje zdjęcie to czy mogę je udostepnić?

 • Krzysztof

  Witam mam pytanie co zrobić Gdy na prywatnej stronie jest umieszczone moje wideo z eks ale filmowany jestem tylko ja co zrobić?

 • Ewcia

  Witam, proszę mi doradzić co zrobić w takiej sytuacji. W przedszkolu jedna grupa robi przedstawienie teatralne dla pozostałych grup, uczestniczą dzieci i rodzice w tym ja i moje dziecko jako aktorzy. Chcę mieć pamiątkę i wynająć kamerzystę. Czy muszę mieć zgodę rodziców pozostałych dzieci które biorą udział. Jest to ok 20 osób. Zaznaczam ze nie zamierzam nigdzie takiego filmu udostępniać, chce go tylko dla siebie. Dziekuje za informację

 • KPS

  Czy zgodne z prawem jest realizowanie programu TV w przedszkolu, podczas którego dziecko wypowiada się? Informacja o nagrywaniu nie została wcześniej podana do wiadomości rodziców. Dziękuję za odpowiedź.

 • Dominika

  Witam,
  Mam dwa pytania 🙂
  1. Czy zamieszczając na publicznej stronie internetowej informacje dotyczące konkursów i imprez organizowanych przez inne instytucje powinnam przy logo tych instytucji podawać źródło, z którego pochodzi logo. np. umieszczam informacje o konkursach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury czy muszę dodatkowo podać źródło pod logo MDK?

  2. Czy naruszam prawa autorskie jeśli na stronie internetowej miasta umieściłam przy informacji zdjęcie pobrane z publicznej strony FB tj. strony biblioteki, dodam, że przy zdjęciu zostało podane źródło?

 • agnieszka

  Czy jeżeli były facet rozesłał moje nagie zdjęcia na facebooku swoim znajomym wiadmomościach prywatnych to również naruszył moje dobra osobiste czy wiadomość prywatna nie jest traktowana jako publiczne udostępnianie wizerunku?

 • Monika

  Witam serdecznie.
  Pracowałam do niedawna w kwiaciarni i mam pytanie czy mogę dodawać zdjęcia SWOICH PRAC jeśli one wykonane są właśnie w tej kwiaciarni i z towaru które zaoferowała mi była szefowa ?
  Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.

 • romek

  witam
  Podczas spotkania wykonałem zdjęcia i wysłałem je tylko do uczestników spotkania. Czy pod względem prawnym jest wszystko OK?

 • Aneta

  Witam
  Mam pytanie :
  Czy dyrekcja szpitala (bądź pracownik ) może odmówić pacjentowi zrobienie zdjęć pracownikom.
  Sytuacja: Pacjent szpitala zażądał możliwości zrobienia zdjęć wszystkim pracownikom szpitala . Nie podał celu w jakim taka informacja byłaby wykorzystana.
  Dziękuję za odpowiedź .

  • Dzień dobry, Pani Aneto! Tak, może odmówić. Zresztą jak mielibyśmy zmusić pracowników, by zrobić im zdjęcia?

   • Aneta

    Dziękuję

 • Monika

  Dzień dobry,
  Jedno z moich prywatnych zdjęć zostało bez mojej wiedzy umieszczone w logo jednej z firm zajmujących się rekreacją. Różnica polega tylko na tym, że nie jest kolorowe tylko biało-czerwone( zresztą to zdjęcie widnieje również na naszej przyczepie firmowej też w formie graficznej) co mam z robić z tą firmą żeby usunęła moje prywatne zdjęcie?

 • Ola

  Dzień dobry,
  Czy na stronie internetowej szkoły można publikować listy absolwentów szkoły (również tych “starych absolwentów”, którzy nie podpisywali zgody na publikację swoich danych osobowych i wizerunku co ma miejsce współcześnie w szkołach). Czy nie jest to ujawnianie danych osobowych?

  Dziękuję i pozdrawiam.

 • szramkinson

  Dzień dobry.
  Jak to jest z klubami? Robią zdjęcia na imprezach u siebie i następnie wrzucają w sieć z wizerunkami wszystkich ludzi, któych złapali na zdjęciach. Tłumaczą się tym, że w regulaminie lokalu jest wpisane , że każdy uczestnik imprezy wyraża na to zgodę. Czy jest to zgodne z prawem?

 • Wojtek

  Szanowny Panie, co w takiej sytuacji: fotograf robi mi zdjęcie i publikuje je później (za moją zgodą) na portalu społecznościowym w poście promującym wydarzenie, w którym brałem udział. Zdjęcie podoba mi się i chciałbym je wykorzystać jako zdjęcie profilowe (oczywiście podając w podpisie nazwisko autora). Czy w takiej sytuacji muszę poprosić fotografa o zgodę na takie wykorzystanie jego zdjęcia (choć widnieje na nim mój wizerunek i nie wykorzystuję go w celach komercyjnych)? Z góry dziękuję za odpowiedź!

 • Mariusz

  Witam. Proszę o pomoc. Osoba udostępniła moje zdjęcia i w jakimś stopniu mnie obraziła. Na ilu sprawach się to skończy i czy dostanę odszkodowanie?

  • Dzień dobry, Panie Mariuszu! Niestety nie jestem Panu w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. 🙂

 • Stanisław W

  Witam troszke z innej beczki pytanie: Mianowicie wykonywalem jako firma łazienkę u klienta, wyszła ona super i oczywiscie jak zawsze zrobiłem sobie fotki na koniec które wrzuciłem na swój firmowy fan page facebookowy (4 sztuki) wiadome chce sie pochwalic swoimi dokonaniami, nie podałem ani miejsca wykonania zlecenia ani tez nikt z wlascicieli nie znajduje się na zdjęciu poprostu “kolejna dobrze wykonana robota”, klient niedawno to zobaczyl i zaczal straszyc mnie prawnikami jesli tego nie usunę. Czy muszę to usunąć czy nie ? czy moge być pociągniety do odpowiedzialnosci jezeli nie usunę ? gdzie szukac jakie artykuły itd

  • Dzień dobry, Panie Stanisławie! Sytuacja nie jest jednoznaczna. Nie ma żadnych przepisów, które wprost zabraniałaby takich działań. Właściciel łazienki mógłby ewentualnie powoływać się na prawo do prywatności i miru domowego. Dobrą praktyką jest zawsze uzgadnianie takich rzeczy przed wykonaniem zlecenia. 🙂

 • Lukasz

  Witam, mam jedno dosc nurtujace pytanie w tym temacie. Mianowicie wykonywalem sesje zdjeciowa jako pracownik firmy. Pracowalem na swoim prywatnym sprzecie. Zdjecia posluza jako materialy reklamowe tejze firmy. Modelki maja podpisana umowe (przez agencje) z moja firma. Czy jako fotograf tej firmy moge umiescic zdjecia wykonane na sesji na swoim portfolio fotograficznym? Pozdrawiam, Lukasz

 • manowce

  Dzień dobry, a jak się ma sytuacja ze screenami? Załóżmy, że ktoś ma publiczny profil na portalu randkowym. Czy jeżeli zrobię screen, to mogę go wrzucić na fanpage na Facebooku czy muszą zamazać twarz i nazwę użytkownika?

 • Stefan Kuwik

  zrobiono mi zdjęcie podczas wykonywania zadań prac. ochrony gdy po 23 godzinach służby zasnąłem na moment. zdjęcie zrobił jeden z prac. firmy na rzecz której wykonywałem usługę dla żartu(nie miał zgody kierownictwa tej f-my). obecnie to zdjęcie jest rozpowszechniane wśród prac. wszystko to oczywiście dzieje się bez mojej zgody. jakie działania mogę podjąć w celu przerwania tego procederu i jakie mam możliwości ukarania winnego (zaznaczam że nie jest mi znana osoba która sporządziła fotografię), czy na podstawie id zdjęcia można sprawdzić kto, jakim urządzeniem i kiedy zrobił to zdjęcie i kto ewentualnie miałby zająć się dochodzeniem.

  • Dzień dobry, Panie Stefanie! Jeżeli zdjęcie nie jest rozpowszechniane publicznie, a jedynie wewnętrznie wśród pracowników, to niestety nie mamy tutaj do czynienia z naruszeniem prawa do wizerunku.

   • Stefan Kuwik

    jezeli wspomniane zdjęcie zostało udostępnione w sumie kilkudziesięciu osobom, w tym część poprzez bluetooth na inne urządzenia, to nie nosi to znamion publicznego rozpowszechniania ?

    • Niestety nie. Publiczne rozpowszechnianie to rozpowszechnianie do z góry nieograniczonego kręgu osób.

 • Ada

  Dzien dobry,
  mam pytanie czy robienie z ukrycia kompromitujących zdjęć dorosłym uczniom przez nauczyciela i rozpowszechnianie tego wśród grona pedagogicznego w tym dyrektor placowki, przez ktore będą konsekwencje, jest zgodne z prawem?

  • Dzień dobry, Pani Ado! Na pewno w tej sytuacji nie mamy do czynienia z bezprawnym rozpowszechnianiem wizerunku, ponieważ wizerunek nie jest rozpowszechniany publicznie, a jedynie wewnątrz określonej grupy. Można tutaj byłoby zastanawiać się natomiast, czy nie zostało naruszone dobro osobiste uczniów w postaci prawa do prywatności, intymności.

 • Jagoda Bendiuk

  Witam,
  proszę o informację. Taka sytuacja: dwoje rozwiedzionych rodziców, w tym 7 letnie dziecko. Oboje mają nowe rodziny matka partnera, ojciec partnerkę. Oboje mają w pełni prawa rodzicielskie a dziecko spędza czas regularnie po połowie w każdym z domów. Partner matki i partnerka ojca udostępniają na FB zdjęcie dziecka, normalne np podczas zabawy itd. Ojciec nie ma nic przeciwko natomiast matka, która jest wrogo nastawiona do byłego męża jak i do jego partnerki tylko podczas jakiś kłótni i ataków przez nią wywoływanych zgłasza sprzeciw w publikowaniu przez partnerkę ojca zdjęć dziecka (na złość). Ojciec oczywiście nie ma nic przeciwko publikowaniu tego typu normalnych zdjęć dziecka. Jak to wygląda w świetle prawa?

  • Dzień dobry, Pani Jagodo! Uważam, że w tej sytuacji matka nie będzie mogła skutecznie zabronić rozpowszechniania wizerunku dziecka na Facebooku, chyba, że zdjęcia zaczęłyby wykraczać poza “tradycyjne pokazywanie” swojego dziecka.

 • Ilona

  Dzień dobry,
  aktualnie toczy się sprawa rozwodowa z moim mężem. Kilka lat temu na jego prośbę (był w delegacji) zrobiłam sobie odważne zdjęcia intymne i przesłałam mu załączniki e-mailem. Rok temu razem zrobiliśmy sobie zdjęcia podczas współżycia. Mąż próbując mnie oczernić i doprowadzić do załamania nerwowego zrobił odbitki zdjęć i ze swoją p. mecenas załączył do odpowiedzi na pozew twierdząc, że “bez jego wiedzy robiłam sobie zdjęcia pornograficzne i szukałam kontaktów z innymi mężczyznami na portalu dla swingersów”. Jest to oczywiście nieprawda. Zdjęcia były tylko na potrzeby naszego małżeństwa. Obawiam się, że zdjęcia które trafiły do sądu, adwokatów stron były / są też pokazywane innym osobom. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy sprawę zgłosić na policję? Proszę o pomoc.

  • Dzień dobry, Pani Ilono! Niestety w tej sytuacji nie doszło do naruszenia przysługującego Pani prawa do wizerunku, ponieważ nie doszło do publicznego rozpowszechnienia do z góry nieograniczonego kręgu osób. Tutaj ewentualnie można byłoby próbować wykorzystać wątek naruszenia prawa do prywatności, intymności.

   • Ilona

    Co w przypadku tzw. krzywoprzysięstwa, gdy mąż złoży fałszywe zeznanie na sprawie rozwodowej, a ja mam dowody, że na 2 zdjęciach jest mąż (ma znaki szczególne) a pozostałe zdjęcia zostały mu przesłane e-mailem?

    • Pani Ilono, ja nie zajmuję się takimi sprawami. Polecałbym w tym zakresie skontaktować się z miejscową kancelarią radcowską lub adwokacką.

 • Ania

  Witam,
  Mam ogromny problem ponieważ podczas studniówki fotograf wykonywał zdjęcia (umowę podpisało dwoch rodziców z klasy). Na zdjęciach, ktore zostały udostępnione uważam, że zostałam ośmieszona, dziwnymi pozycjami, czy tez zła obróbka zdjec, przebarwieniami na twarzy, nogach itd. Kompletny brak profesjonalizmu. Czy istnieje możliwość zastrzeżenia sobie udostępniania mojego wizerunku zwłaszcza jezeli jest niekorzystny dla mnie i kilku innych osób. Rodzice Ci nie chcą pomoc i złożyć reklamacje i fotografa. Zaznaczam, ze nie podpisywałam zgody na to aby umowę zawierało tych dwoje rodziców i mnie reprezentowali, nie podpisywałam tez nic co zwiazane by było z rozpowszechnianiem danych osobowych i czy tez ich przetwarzaniem. Prosze o pomoc i poradę.

  • Dzień dobry, Pani Aniu! Może Pani spróbować wyrazić sprzeciw wobec rozpowszechniania wizerunku, ale obawiam się, że w tej sytuacji to nie pomoże.

 • Kasia

  Witam, dzisiaj dostałam zaproszenie od nieznajomej mi osoby na facebooku, po przejrzeniu profilu tej osoby zauważyłam kilka SWOICH zdjęć ściągniętych z mojego facebooka oraz podpisane moim imieniem i nazwiskiem wraz z komentarzem, nie potrafię w żaden sposób skontaktować się z administratorem portalu, zgłaszałam profil tej osoby, ale “nie znaleziono treści naruszających zasady”, proszę o pomoc co mam w tej sytuacji zrobić…?

 • Chester

  a jeśli te osoby np czytają książkę i ich twarze nie są widoczne do końca jedna patrzy w dół a druga na skos a zdjęcie jest zrobione dosyć daleko.

  • Niestety nie można odpowiedzieć na tak konkretne pytanie bez zapoznania się ze zdjęciem.

 • Brydzia

  Dzień dobry.mam problem ponieważ osoby z którymi mieszkam od jakiegoś czasu straszą mnie użyciem mojego zdjęcia z jednej z zakrapianych imprez. Jest to dla mnie bardzo wstydliwy temat a jak w domu w którym mieszkany proszę ich teraz o wykonanie ich podstawowych obowiązków takich jakim jest sprzątanie w wyznaczonych terminach, oni grożą mi użyciem tego zdjęcia . Co powinnam zrobić??? Czy z tym można pójść na policję ???? Nie chce czuć się zastraszana i szantażowana

  • Dzień dobry! Jeżeli czuje się Pani zastraszana, proponuję wizytę na Policji.

 • Marika

  Witam , co moge zrobic jesli umowilam sie z fotografem na zdjecia na zasadzie tfp nie podpisywalismy umowy ale zastrzegłam sobie ze zdjecia maja byc dobrze obrobione i ze ma byc wszystko ustalane a on tragicznie przerobil zdjecia jest gorzej niz bylo i bez mojej wiedzy udostepnia gdzie wyszłam niekorzystnie ?

  • Dzień dobry! Ponieważ zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest odwoływalna, to może Pani oświadczyć fotografowi, że cofa zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, a co za tym idzie nie będzie on uprawniony do dalszego rozpowszechniania zdjęć.

 • Wacek

  Dzień dobry. Sprawa tak wygląda . Impreza publiczna, jarmark, mnóstwo ludzi, sporo fotografujących. Jestem pracownikiem obsługi jarmarku, jeden z fotografów robi mi zdjęcie jak zdenerwowany pokazuję mu środkowy palec. Zdjęcie trafia na portal lokalny. Czy mogę żądać usunięcia zdjęcia?

  • Dzień dobry, Panie Wacku! Tak, uważam, że może Pan domagać się usunięcia zdjęcia.

 • Wera

  Dzień dobry.
  Chciała bym się dowiedzieć co mogę z robić w sytuacji gdzie jestem w restauracji i kierownik robi zdjęcia klientom i rozsyla z różnymi podpisami po znajomych.

  • Dzień dobry! Dopóki nie dochodzi do publicznego rozpowszechniania wizerunku, nie mamy do czynienia z naruszeniem prawa do wizerunku.

   • Wera

    Nawet jeżeli rozpowszechnia w formie mms-a podpisuje mnie imieniem. I wiem że to się przewinęło przez nie jeden telefon.

 • Sofija

  Dzień Dobry,
  Chciałabym podpowiedzi…niestety tego w necie nigdzie znaleźć nie mogę…otóż na filmie, który został przeze mnie zrobiony jest widoczny kolega, ale po kilka sekund i tyłem…chciałam upublicznić film, ale on się nie zgodził, aby jego wizerunek był widoczny. Dokładnie jest to nagranie, gdzie szłam na ekstremalnej drodze krzyżowej i nagrywałam ją dla jednej z gazet, kolega czasem się znalazł przede mną ale jest nie do rozpoznania, bo tyłem i na dodatek w kapturze…nie mam możliwości go wyciąć. Czy mogę film przekazać dalej? Dodam, że widział jak nagrywam i nie powiedział tego wcześniej. Będzie w gazecie i na youtube….proszę o odpowiedź. Dziękuję

  • Dzień dobry! Jeżeli osoba nie jest rozpoznawalna, to nie mamy do czynienia z wizerunkiem, ponieważ wizerunek pojawia się wtedy, gdy jest rozpoznawalność.

   • Sofija

    Bardzo dziękuję za odpowiedź

 • Sebastian

  Witam. Przeczytałem ostatnio o międzynarodowym konkursie fotografii. Celując obiektywem na ulicy, uchwycilem 2 różne nieznajome mi sobie osoby, w pewnym sensie będące częścią krajobrazu, życia ulicy, niemniej jednak osoby te stały się głównym planem zdjęcia i towarzyszy temu typowy efekt rozmycia planu (bokeh), otaczający te osoby. Czy mogę wysłać to zdjęcie nieznanej mi osoby w kategorii fotografia portretowa, krajobraz, architektura?

  • Dzień dobry, Panie Sebastianie! Rozpowszechnianie zdjęcia zawierającego wizerunek będzie stanowić naruszenie cudzego prawa do wizerunku, zatem byłbym ostrożny w wysyłaniu takiego zdjęcia na konkurs.

   • Sebastian

    Tak myślałem, ale wolałem się upewnic. Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.

 • Krystian

  Witam serdecznie ! Ostatnio zauważyłem na jednej z grup na facebooku swoje przerobione zdjęcie, tzw mem. Jest to zdjęcie ukazujące mój wizerunek ( twarz) i jest to zdjęcie typowo prześmiewcze. Administrator strony nie chce polubownie zgodzić się na usunięcie zdjęcia. Czy mogę podjąć jakieś działania sądowe,aby uporać się z tym problemem ? Pozdrawiam.

  • Dzień dobry, Panie Krystianie! Działania sądowe to ostateczność. Proponowałbym w pierwszej kolejności skierować do administratora formalne wezwanie do zaprzestania naruszania Pana dóbr osobistych.

 • Jan Warysiak

  Witam, chciałbym rozpocząć produkcję odzieży i innych głupotek ze znanymi postaciami. Postaci te będą miały jednak formę postaci kreskówkowych. Czytając “Rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej” rozumiem że mogę to robić jeżeli będzie np. przedstawiało to piłkarza w stroju piłkarza? Pozdrawiam

  • Dzień dobry, Panie Janie! Wyjątek od konieczności uzyskiwania zgody na rozpowszechnieni wizerunku osoby powszechnie znanej dotyczy wyłącznie działalności informacyjnej. W przypadku działalności komercyjnej potrzebna jest zgoda.

 • Leds

  https://uploads.disquscdn.com/images/845aa13202880d38ecf6551e1fe700e818753053fd62e3c5932e713d8ad449ee.png
  To teraz moje pytanie ;).
  Rodzice strasznie się ze mną kłócą, że na miniaturce jednego filmiku, a dokładniej strumienia NA ŻYWO na YouTube użyłem zdjęcia dwóch Producentów Muzycznych tj. Oliver Heldens i Don Diablo. Bardzo znani i lubiani producenci house którzy zarabiają miliony na swojej karierze. Filmik dotyczy tego jak zrobić dobry kawałek house i ma związek z tymi Muzykami. Rodzice się ze mną kłócą i każą mi usunąć wizerunki bo mogą mnie pozwać i zażądać sporo kasy za to, że wykorzystałem ich zdjęcie bez ich zgody. Ja się nie zgadzam, szczególnie dlatego, że sporo osób kojarzy sobie co to za gatunek muzyki właśnie przez widniejące zdjęcie takowego producenta. Czy taka osoba publiczna może mi rzucić pozwem za takie coś, a jeśli tak to czy to w ogóle ma jakiś sens, gdzie miliony ich zdjęć są już dawno na miniaturkach i plakatach, banerach ;D.

 • xxxxx

  Witam zostałem nagrany na weselu w ośmieszającym mnie czasie. Czy można rozpowszechniać ten urywek filmu? nie wyrażam na to zgody

 • MrTORNADO

  Panie Wojciechu,

  Bardzo dziękuję Panu za artykuły, za kilkanaście minut dowiedziałem się więcej, niż za ostatnie kilka lat różnych interpretacji przez znajomych i fotografów.

  Ale mam jeszcze takie pytanka co do rozpowszechniania wizerunku osoby, wykonanego podczas imprezy publicznej.

  Po pierwsze – czy jest jakaś bardziej szczegółowa definicja określenia “publicznej imprezy”? Chodzi mi o to – czy jest jakiś wymóg ilościowy? Czy jakaś akcja na ulicy w której biorą udział jedynie kilka osób – to też jest impreza publiczna? Czy musi to być impreza zgłoszona?

  Drugie pytanie – czy można w poniższych przykładach uznać, że osoba jest jedynie szczegółem całości:
  1. Na publicznej imprezie, malujemy dzieciom twarze (nieodpłatnie). Chcę zadokumentować to, ale na zdjęciu znajduje się jedynie pomalowana twarz dziecka, ewentualnie ręka i pędzel animatora.

  2. Robimy na wydarzeniu różne atrakcję – gra w piłkę, robienie baniek mydlanych (dajemy sprzęt uczestnikom akcji), lub sadzimy kwiaty i t.p.. W każdym przypadku, aby pokazać jakiś czyn, na zdjęciu znajduje się jedynie osoba, która to coś akurat robi – rzuca piłkę, puszcza bańkę, trzyma sadzonkę.

  Zdjęcia rozpowszechniamy dla celów promocyjnych na swojej stronie WWW i FB.

  Dziękuję!

  • Dzień dobry! Jeżeli chodzi o imprezę publiczną, nie musi być to impreza zgłoszona. Nie ma również jakiegoś jednoznacznego kryterium, które pozwoliłoby to odróżnić. Niemniej jednak uliczna akcja z udziałem kilku osób nie będzie imprezą publiczną. Jeżeli chodzi o osoby będące pojedynczo na zdjęciu, to tutaj nigdy nie zadziała szczegół większej całości. W takiej sytuacji zawsze warto podpierać się zgodą, która może być wyrażona choćby ustnie.

   • MrTORNADO

    Dziękuję bardzo za tak szybką odpowiedź!

    Mam jeszcze tylko jedno pytanko, tym razem odnośnie imprezy zamkniętej.
    Na przykład, organizujemy warsztaty na które obowiązuję rejestracja. Warsztaty są albo w całości bezpłatne, albo obowiązują symboliczne wpisowe (10-20 zł).
    Czy w takim przypadku możemy uwarunkować możliwość udziału w warsztatach od zgody na rozpowszechnianie wizerunku uczestników w celach promocyjnych (na stronie FB i WWW)?

    Dziękuję!

    • Mogą Państwo wcześniej poinformować uczestników, że wstęp będzie wymagał wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku i dla własnego bezpieczeństwa taką zgodę odebrać przy wstępie.

 • Irena Pokucińska

  czy mogę zażądać od teatrzyku społecznego aby nie publikował zdjęć mojego męża wraz ze swoją kochanką ? jest to dla mnie i mojej rodziny poniżające

  • Dzień dobry! Jeżeli chodzi o bezprawne rozpowszechnianie wizerunku, to żądania zaprzestania jego rozpowszechniania może żądać wyłącznie osoba, o której wizerunek chodzi, czyli w tym przypadku mąż.

 • Netka

  Zrobiłam zdjęcie krajobrazu. W tle widac sylwetki kilku osób (twarze z racji odległości sa rozmazane albo przysloniete czyms, raczej ciezko kogos rozpoznac). Dostalam propozycje wykorzystania komercyjnego tego zdjecia. Czy mogę ją przyjąć bez obawy o wykorzytanie wizerunku osób trzecich?

  • Dzień dobry! Jeżeli osoby nie są tematem zdjęcia, a stanowią jedynie szczegół większej całości, a w dodatku są nierozpoznawalne, to rozpowszechnianie zdjęcia nie będzie stanowić naruszenia prawa do wizerunku osób, które znalazły się na zdjęciu.

 • Marcin

  Witam podczas małej imprezy zostałem sfotografowany gdy zasnąłem i ta sama osoba pomalowała mi twarz i zrobiła drugie zdjęcie, jest kilku światów. Chciałbym się spytać czy mogę oskarżyć o coś tą osobę i żądać zadośćuczynienia? A i zdjęcia zostały przesłane do kilku moich znajomych, czyli zostały upublicznone.

  • Dzień dobry, Panie Marcinie! Rozesłanie zdjęć do znajomych drogą “prywatną” nie stanowi rozpowszechnienia wizerunku, zatem w tym przypadku nie będziemy mieli do czynienia z naruszeniem prawa do wizerunku.

 • Klee9

  Witam,

  1.podczas zgromadzenia udziałowców pewnej firmy zrobiono zdjęcia uczestników, oczywiście nie wszystkich na raz a określonych grup zasiadających przy stołach, a następnie umieszczono je na stronie internetowej tejże firmy. Czy takie postępowanie spełnia znamiona naruszenia wizerunku osób znajdujących się na fotografiach?
  2.Podczas pracy weszła ekipa telewizji kablowej i (za zgodą przełożonego zaczęła nagrywać czynności wykonywane przez pracowników). Czy telewizja, względnie przełożony, musi zdobyć zgodę osoby nagrywanej na nagranie i publikację swojego wizerunku?

  • Dzień dobry! Jeżeli chodzi o pytanie nr 1, to można byłoby argumentować, że wizerunki zostały utrwalone w związku z wykonywaniem funkcji zawodowych, więc można byłoby twierdzić, że rozpowszechnienie mieści się w ramach wyłącznie od konieczności uzyskiwania zgody. Gdybym ja chciał jednak podjąć takie działanie, starałbym się uzyskać zgodę. Jeżeli chodzi o pytanie nr 2, podmiot, który będzie rozpowszechniał nagranie powinien mieć zgody pracowników na rozpowszechnianie wizerunków.

 • Maja

  Witam, mam pytanie czy jeśli nagrałam 5 minutowy filmik na którym widać tylko mnie i koleżankę ale w tle słychać głos innej osoby której ani sekunda nie jest pokazana to czy za to powinnam być ukarana?

 • Deusdeus

  Witam.
  Czy jeśli osoba wysłała mi zdjęcie dobrowolnie w prywatnej wiadomości, a ja przesłałem je dalej. Czy wtedy dochodzi do tzw. dozwolonego użytku publicznego czy można otrzymać za to karę ?

  • Przy rozpowszechnianiu zdjęć między konkretnymi osobami, bez publicznego udostępniania, nie mamy do czynienia z rozpowszechnianiem wizerunku.

 • irwinops

  Witam. Ostatnio spotkałam się z sytuacją, gdzie pewna dziewczyna wrzuciła zdjęcie jakiejś kobiety z instagrama, przedstawiając ją jako bohaterkę swojego opowiadania na wattpadzie. Czy to jest zgodne z prawem?

  • Dzień dobry! Doszło tutaj do rozpowszechnienia wizerunku kobiety bez zgody, a zatem możemy mówić o naruszeniu prawa do wizerunku.

 • jsldasLVb

  Witam, czy mogę kopiować zdjęcia (np.zawodników NBA) z google grafiki bez zgody autora i bez podania źródła?

 • kajamka

  Witam serdecznie, kilka dni temu na Facebooku doszło do rozpowszechnienia wizerunku kobiety, która ma problemy z alkoholem. Doszło również do jej ośmieszenia w komentarzu załączonym do zdjęcia. Czy osoba trzecia może pomóc coś w tej sprawie? Dodaję, że apele z prośbą o usunięcie nie dają rezultatów, natomiast jestem pewna, że ta kobieta będzie się bała zgłosić to, ze względu na jej sytuację. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

 • LucyS

  czy można rozpowszechniać, drukować, sprzedawać nie tyle wizerunek osoby znanej jako zdjęcie ale szkicu czy grafiki własnego autorstwa przypominającej znaną osobę bez jej zgody?

 • Anna

  Witam, mam do Pana pytanie. Czy jeżeli dodałam zdjęcia na portalu społecznościowym, a ktoś je skopiował i założył nowe konto z nimi umieszczając je jako swoje (chociaż to ja na nich widnieję), posługuje się nimi podając fałszywe imię i nazwisko, to mam podstawy, aby zgłosić to? Pozdrowienia.

 • Anna

  Skorzystałam z tego mechanizmu, Administratorzy Facebooka zignorowali zgłoszenie (zarówno moje, jak i moich znajomych) wysyłając Nam tę samą odpowiedź, że według nich konto nie jest fikcyjne, a jest. Oczywiście ponowiłam zgłoszenie i czekam na ich reakcję. Jeśli jednak nadal będą ignorować moje zgłoszenie, co powinnam zrobić w pierwszej kolejności, jakie podjąć kroki na drodze prawnej? Pozdrowienia.

 • Marta

  Dzień dobry, chciałam zapytać o to czy córka została słusznie ukarana. Zrobiła zdjęcie kolegom, którzy mieli ego świadomość – pozowali do niego( 2 kolegów z klasy), następnie wysłała go do koleżanki i jednego kolegi ze zdjęcia. Drugi kolega zgłosił, że to było bez jego zgody. Córka została ukarana obniżeniem zachowania na koniec roku. Dodam, że zdjęcie nie jest obraźliwe ani ośmieszają ce. są to dwaj chłopcy w pozycji stojącej, z założonymi rękami. Nadmieniam, że córka zdjęcie usunęła i przeprosiła, jednak bez przyjęcia przeprosin ( kolega ich nie przyjął ) nauczyciel nie zmieni zdania.
  Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź z racji końca roku.

 • ANONIM

  Dzien dobry mam pytanie jezeli kolega ma niby moj jakis kompromitujacy filmik i chce to wyslac w siec moge sprawe zglosic na policje?
  Dodam ,ze powiedzial :,,Wal sie (moje imie) moze jesteś zjebana,powysylam twoj kompromitujacy filmik i bedziesz skonczona.
  Mam sie bac ? Nie wiem co myslec mam mieszane uczucia.

 • kasia

  Witam, wielki koncern piwowarski bez mojej zgody umieścił na swojej reklamie zdjęcie mojego obiektu-nieruchomości. Co mogę zrobić w tej sytuacji.

 • Kasia Mrówa Mrowinska

  witam pisze w imieniu córki były chłopak umieszcza jej nagie zdjecia co moze zrobic bo zrobił to bez jej zgody chcę powiedziec ze mieszkają w holandi czy moze to zgłosic na policji

 • Elira

  Dzień dobry, mam pytanko :
  Moja córka w tym roku szkolnym przystąpi do komunii Świętej. Rodzice pozostałych dzieci “biorą” wspólnego fotografa i kamerzystę , który ma filmować i fotografować całe zajście i wszystkie dzieci. Zdjęcia i płyta z filmem trafi do wszystkich osób które się zdecydują zapłacić, Ja osobiście nie kupuje żadnego filmu i żadnych zdjęć , a jednocześnie nie chce aby moje dziecko było kamerowane i fotografowane, czy jest jakaś ustawa która chroni moje dziecko przed tym aby nikt bez mojej zgody nie miał prawa robić jej zdjęć i filmować, lub rozpowszechniać poprzez sprzedaż innym osobom ? Ja po prostu nie życzę sobie aby moja córka była w ” obcych domach” na czyjejś płytce , czy na jakiś zdjęciach.
  Dziękuje i pozdrawiam

 • MAROCRAFT 13

  Dzień dobry, mam pytanie:
  Robbiem wycieczkę i jadem kuzynem oraz z kuplami na wycieczkę. Kuzyn ma 13 lat, czy może sam podpisać upraniem do wizerunek, po na jednej stronie było takie:

  Zgodnie z art. 81 ust. 1 zdanie pierwsze Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika (nie znamy wieku dziecka), że mamy do czynienia z osobą fizyczną, która nie ukończyła 13 roku życia, zatem nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. W związku z tym zezwolenie musi być udzielone przez rodzica bądź przez opiekuna prawnego.

  Mi chodzi o to zdanie “………,która nie ukończył/a 13 roku życia”. A jak ukończył/a 13 roku życia może sam/a podpisać? Proszę odpisać.

  • Polecam posiadanie zgody rodziców w przypadku każdego niepełnoletniego. 🙂

   • MAROCRAFT 13

    BARDZO DZIĘKUJĘ!