Formularz W-8BEN dla freelancera – o co chodzi i jak wypełnić?

Amerykańska firma poprosiła cię o wypełnienie formularza W-8BEN, a ty nie wiesz, o co chodzi i jak się za to zabrać? Jesteś w dobrym miejscu. Za chwilę opowiem ci, w jaki sposób ogarnąć W-8BEN.

Formularz W-8BEN – spis treści

W-8BEN – kiedy i dlaczego?

Jeżeli realizujesz zlecenie dla amerykańskiej firmy na odległość, to wypłacane ci wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w państwie, gdzie posiadasz rezydencję podatkową.

Prakreacja.pl
Na potrzeby tego artykułu załóżmy, że masz rezydencję podatkową w Polsce.

W takiej sytuacji, znajduje do ciebie zastosowanie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje, że „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).”

Jeżeli amerykańska firma nie jest zarejestrowana na potrzeby podatkowe w Polsce, podatek rozliczasz samodzielnie, o czym pisałem tutaj: zagraniczna umowa o dzieło a podatek w Polsce.

Opodatkowanie w Polsce nie kończy jednak tematu. W USA przecież również obowiązują podatki.

Tak jak polski przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie freelancerowi musi dopełnić określonych formalności podatkowych, tak samo musi to zrobić u siebie w kraju amerykańska firma.

Żeby to zrobić, potrzebuje od ciebie wypełnionego formularza W-8BEN wskazującego na twoją rezydencję podatkową oraz ewentualne postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli w danej sytuacji znajdują one zastosowanie.

Prawidłowe wypełnienie formularza W-8BEN pozwoli ci uniknąć potrącania przez amerykańską firmą 30% podatku dochodowego obowiązującego w tym przypadku w USA albo obniżyć tę stawkę, w zależności od źródła przychodów, do którego kwalifikuje się należne ci od amerykańskiej firmy wynagrodzenie.

Co jest kluczowe przy wypełnianiu W-8BEN?

Zakładam, że zależy ci, żeby amerykańska firma nie pobierała żadnego podatku u siebie w kraju, wypłacając ci całą kwotę. To naturalne oczekiwanie, skoro podatek i tak trzeba rozliczyć w Polsce.

Właśnie w celu sprostania takim oczekiwaniom obywateli, zawierane są między państwami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UOUPO). Polska ma taką umowę z USA.

W formularzu W-8BEN jest miejsce, żeby powołać się na odpowiednie postanowienia UOUPO pozwalające zaniechać poboru podatku w USA albo obniżyć stawkę podatku. Żeby prawidłowo wypełnić tę część, trzeba sięgnąć właśnie do UOUPO, szczególnie pod kątem przyporządkowania otrzymywanego wynagrodzenia do jednego ze źródeł przychodów objętych UOUPO.

Źródła przychodów w umowie z USA

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA przewiduje następujące źródła przychodów, które mogą występować w przypadku freelancera świadczącego usługi na rzecz amerykańskiej firmy:

  • zyski z działalności gospodarczej,
  • należności licencyjne,
  • dochody z wykonywania wolnego zawodu lub innej samodzielnej działalności,
  • płace, wynagrodzenia i inne świadczenia o podobnym charakterze z tytułu zatrudnienia.

Prakreacja.pl
W chwili, gdy piszę ten artykuł, pomiędzy Polską a USA obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1974 roku. Nowa umowa z 2013 roku nie została ratyfikowana do dnia publikacji tego artykułu. Wykaz wszystkich UOUPO znajdziesz na stronie rządowej.

W zależności od tego, do jakiego źródła przychodów zostanie zakwalifikowane twoje wynagrodzenie należne od amerykańskiej firmy, podatek dochodowy w USA w ogóle nie zostanie potrącony albo zostanie potrącony w niższej niż podstawowa (30%) stawce.

Formularz W-8BEN – podsumowanie

Prakreacja.pl
Amerykańska firma może żądać od ciebie wypełnienia formularza W-8BEN, gdy ma wypłacić ci wynagrodzenie za zrealizowane dla niej zlecenie.

Formularz W-8BEN wypełnia się na potrzeby wskazania swojej rezydencji podatkowej i skorzystania z możliwości unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w UOUPO.

Kluczowe jest przyporządkowanie otrzymywanego wynagrodzenia do któregoś ze źródeł przychodów opisanych w UOUPO.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej pomocy, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Jeżeli szukasz szybkiego i budżetowego rozwiązania, sprawdź ofertę blogowego sklepu.

Być może zainteresuje cię np. umowa o dzieło w języku angielskim.

Umowa o dzieło - grafika produktowa

 

BONUS: tydzień dla Kreatywnych

Weź udział w Tygodniu dla Kreatywnych i otrzymaj dostęp do 5 praktycznych poradników PDF oraz nagrań wideo.

  • 5 kluczowych wskazówek przy zawieraniu umów,
  • 5 najczęściej popełnianych błędów dotyczących praw autorskich,
  • 5 największych niedopatrzeń w zakresie danych osobowych,
  • 5 najczęściej popełnianych błędów w sprzedaży on-line,
  • 5 zasad legalnego marketingu.

Tydzień dla Kreatywnych - grafika okładkowa

Tydzień dla Kreatywnych to nieodpłatny bonus dla subskrybentów newslettera. Dołącz teraz, żeby otrzymać wszystkie materiały.

Prakreacja.pl

 

 

Zdjęcie w nagłówku autorstwa Tara Winstead z Pexels.

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.