Wzór umowy o dzieło

Wzór umowy o dzieło

Gotowy szablon do kupienia + nieodpłatny poradnik na temat umowy o dzieło.

Szukasz wzoru umowy o dzieło dla freelancera lub przedsiębiorcy? Chcesz zabezpieczyć swoje interesy jako wykonawca albo zamawiający? Przygotowałem dla ciebie szablon, który możesz wykorzystać do szybkiego stworzenia profesjonalnego kontraktu.

Wzór umowy PL

299
Umowa w języku polskim
Szablon w pliku .doc
Dostępny od ręki
W pełni edytowalny
Zawiera przeniesienie praw autorskich
Zawiera rachunek do umowy

Wzór umowy ANG

299
Umowa w języku angielskim
Szablon w pliku .doc
Dostępny od ręki
W pełni edytowalny
Zawiera przeniesienie praw autorskich
Zawiera rachunek do umowy

Pakiet 2 umów

399
2 szablony w pakiecie
Pliki .doc
Dostępne od ręki
W pełni edytowalne
Zawierają przeniesienie praw autorskich
Zawierają rachunki do umowy

W razie pytań związanych z zamówieniem, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Wzór umowy o dzieło do kupienia

Dzięki wzorowi umowy o dzieło, który przygotowałem:

 • szybko przygotujesz indywidualną umowę, wpisując odpowiednie dane w wykropkowane miejsca,
 • dostosujesz umowę do swoich potrzeb, stosując się do moich komentarzy zawartych w umowie,
 • szybko prześlesz klientowi swoją propozycję umowy, gdy cię o nią zapyta,
 • nigdy więcej nie będziesz musiał zastanawiać się, czy wzór znaleziony w Internecie jest prawidłowy,
 • załatwisz również od razu kwestię przeniesienia praw autorskich.

Wzór ma postać pliku .doc i możesz go dowolnie modyfikować. Kluczowe postanowienia opatrzyłem swoimi komentarzami, byś wiedział, o co chodzi i w razie potrzeby mógł bez problemu dostosować dokument do swoich indywidualnych potrzeb.

Dokument (wzór umowy o dzieło wraz z rachunkiem) otrzymasz natychmiast po dokonaniu płatności na swój adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Za dokument zapłacisz szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem płatności tpay.com.

Kliknij w przycisk „Kup teraz” pod wybranym wariantem powyżej, by przejść do formularza zamówienia. Poniżej możesz natomiast przeczytać więcej na temat umowy o dzieło.

Umowa o dzieło - wzór
Zdjęcie autorstwa Alexandr Podvalny z Pexels

Wzór umowy o dzieło – jak powinna wyglądać dobrze przygotowana?

Umowa o dzieło służy do zamówienia dzieła.

Niby masło maślane i czysty trywializm, ale często widzę umowy o dzieło, które… wcale nie są umowami o dzieło! Jak to możliwe? Ludzie mylą zlecenie z dziełem.

Dzieło to coś konkretnego, mierzalnego. Zamawiając dzieło, interesuje nas konkretny efekt. Nie wystarczy, że wykonawca będzie się tylko starał. Wykonawca odpowiada za wykonanie zamówionego dzieła. Przykłady dzieł w branży kreatywnej:

 • artykuł,
 • wideo,
 • grafika,
 • logo,
 • piosenka,
 • kurs on-line,
 • kreacja reklamowa,
 • identyfikacja wizualna.

Jakiś przykład spoza branży kreatywnej? Niechaj będzie pomalowanie ogrodzenia czy przerobienie instalacji elektrycznej.

Często obserwuję próby ubrania w dzieło coś, co jak ulał pasuje do zlecenia, świadczenia usług. Nie ma tutaj przypadku, chodzi o wymierzenie pstryczka w nos składkom ZUS.

Przykładowo, wykładowca ma prowadzić zajęcia ze studentami, ale zawierana jest umowa o dzieło w przedmiocie wykonania prezentacji szkoleniowej i pozostałych materiałów dydaktycznych. Nie wspominając o jeszcze bardziej komicznych sytuacjach, gdy np. usługi sprzątania ubierane są w wygodne ciuszki dzieła.

Prakreacja.pl
Odradzam zawieranie umów o dzieło tam, gdzie nie mamy do czynienia z typowym dziełem. Taka umowa może zostać podważona w razie kontroli ZUS, a należne od niej składki trzeba będzie zapłacić z odsetkami.

Najważniejsze elementy umowy o dzieło

Jeżeli nie chcesz korzystać z gotowego wzoru umowy o dzieło i wolisz przygotować dokument samodzielnie, zwróć uwagę na następujące elementy:

 • nazwa umowy,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • strony umowy,
 • przedmiot umowy,
 • zasady wykonania dzieła,
 • odpowiedzialność za dzieło,
 • prawa autorskie do dzieła,
 • wynagrodzenie wykonawcy,
 • poufność i dane osobowe,
 • pozostałe postanowienia.

Ważne jest, żeby nie pominąć tego minimum, nawet jeśli wydaje ci się, że na pewno wystarczy ci prosta umowa o dzieło.

Nazwa umowy

Nazwa umowy nie odgrywa większej roli. Tytuł na górze dokumentu to tylko informacja o charakterze porządkowym. Decydująca jest treść umowy.

Wystarczyłoby zatem nawet samo słowo „umowa”, choć „umowa o dzieło” to najlepsza opcja. Czasem zdarza się również, że dzieło jest od razu doprecyzowywane i tak powstają np.:

 • umowa o zaprojektowanie logo,
 • umowa o stworzenie grafik,
 • umowa o nagranie piosenki,
 • umowa o produkcję wideo,
 • umowa o dzieło z freelancerem,
 • umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich,

Jeżeli decydujesz się na zastąpienie klasycznego tytułu „umowa o dzieło” jakimś innym, pamiętaj, żeby już w samej treści umowy trzymać się reżimu dzieła. Chodzi oczywiście o to, aby nie kusić losu i nie pozostawiać ZUS-owi pola do interpretacji, że wcale nie o dzieło tutaj chodzi.

Data i miejsce zawarcia umowy o dzieło

Data i miejsce zawarcia umowy zależy od tego, w jaki sposób umowa jest zawierana.

Jeżeli obie strony spotykają się, by zawrzeć umowę, to wskazanie daty i miejsce tego spotkania jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli jednak umowa zawierana jest na odległość (np. poprzez wymianę skanów podpisanych dokumentów on-line), to tak naprawdę nie ma jednego miejsca zawarcia umowy, a data wynika z chwili złożenia podpisów.

Dlatego w takiej sytuacji lepiej pominąć miejsce i datę zawarcia umowy, ograniczając się do wskazania daty złożenia podpisu przez każdą ze stron.

Strony umowy

Umowa o dzieło musi określać jej strony. Niby oczywiste, ale często czytam kontrakty, które już na wstępie zawierają błędy, bo np. reprezentacja spółki została błędnie określona.

Poniżej przykładowe postanowienie określające strony.

Prakreacja.pl
Umowa zawarta pomiędzy:

X-MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Medialna 60/4, 01-224 Kozie Głowy, NIP: 0000000000, KRS: 212121212121, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, reprezentowaną przez Jana Medialnego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zamawiającym,

a

Janem Kowalskim, ul. Kowalskiego 15/24, 05-224 Mnichów Opolski, PESEL: 00000000000, zwanym dalej Wykonawcą.

Oczywiście, Zamawiającym wcale nie musi być spółka. Równie dobrze może być to osoba fizyczna, fundacja, stowarzyszenie czy jakikolwiek inny podmiot prawa cywilnego. Analogicznie z Wykonawcą. Wcale nie musi nim być freelancer. Może być nim np. spółka, która dopiero potem powierza wykonanie dzieła swojemu konkretnemu pracownikowi.

Zwracam w tym miejscu dodatkowo twoją uwagę, żeby przy definiowaniu stron nie posługiwać się terminologią dla umowy zlecenia. Przy umowie o dziełu nie mówimy „zleceniodawca” ani „zleceniobiorca”.

Uprzedzam również ewentualne pytania – stroną umowy może być obcokrajowiec albo firma spoza polski. Wtedy pojawia nam się hasło „zagraniczna umowa o dzieło”. Tak naprawdę to jednak nadal ta sama umowa o dzieło, tyle że zawierana z zagranicznym podmiotem.

To samo dotyczy zresztą hasła „freelancer umowa o dzieło”. Wpisujesz je w wyszukiwarkę, bo myślisz, że inaczej będzie wyglądać umowa o dzieło z freelancerem, a inaczej z przedsiębiorcą. Tymczasem to nadal ta sama umowa o dzieło, tyle że strony określone są nieco inaczej.

Przedmiot umowy o dzieło

Konstruując paragraf poświęcony przedmiotowi umowy, najlepiej posłużyć się definicją bezpośrednio z Kodeksu cywilnego, tak jak w poniższym przykładzie.

Prakreacja.pl
§ 1 Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci projektu graficznego strony internetowej, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

W tym miejscu można od razu opisać szczegóły techniczne zamawianego dzieła, ale wg mnie niepotrzebnie zaśmieca to umowę. Dlatego w moim formularzu (wzorze) umowy o dzieło posługuję się specyfikacją, która przenoszona jest do załącznika, żeby dokument był czytelny.

Dokładna specyfikacja dzieła stanowi załącznik do umowy.

Taki załącznik może być już stworzony własnymi słowami, byle tylko jak najbardziej szczegółowo opisywał dzieło. Warto zresztą takiej specyfikacji poświęcić odpowiednią uwagę, bo w razie sporu co do prawidłowości wykonania dzieła, to właśnie specyfikacja będzie punktem wyjścia do oceny.

W tym miejscu zwracam twoją uwagę, żeby nie tworzyć specyfikacji w sposób sprzeczny z tym, co znajduje się w umowie. Wszystko musi być spójne. Czasem widzę całkiem fajne umowy, których wartość spada poprzez sprzeczne informacje w nich zawarte.

Zasady wykonania dzieła

Umowa o dzieło jest wprawdzie umową rezultatu, ale proces dochodzenia do tego rezultatu też jest istotny, tym bardziej, że to właśnie często na etapie prac dochodzi do różnych sporów.

W ramach tych postanowień warto uregulować takie kwestie jak:

 • termin wykonania dzieła,
 • ewentualne etapy pracy nad dziełem,
 • narzędzia i materiały wykorzystywane do wykonania dzieła,
 • konieczne współdziałanie ze strony zamawiającego,
 • przedstawienie dzieła do akceptacji,
 • poprawki,
 • sposób przekazania dzieła po zakończeniu prac.

Żeby nie nudzić cię samymi opisami, poniżej dwa przykładowe postanowienia, które możesz wykorzystać w swojej umowie.

Prakreacja.pl
Jeżeli wykonanie dzieła wymaga jakiegokolwiek innego współdziałania Zamawiającego, Wykonawca określi niezbędną formę tegoż współdziałania, a Zamawiający podejmie stosowne działania.

Współdziałanie może przyjąć, w szczególności, formę określenia swoich preferencji na podstawie materiałów poglądowych przedstawionych przez Wykonawcę.

W zależności od potrzebnego współdziałania, Wykonawca określi termin na podjęcie tego współdziałania przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że termin ten nigdy nie będzie krótszy niż XXX dni roboczych i dłuższy niż XXX dni roboczych.

Prakreacja.pl
Zamawiający uprawniony jest, w ramach ustalonego wynagrodzenia, do XXX tur poprawek. Poprawki nie mogą ingerować w założenia merytoryczne do dzieła, które zostały wcześniej przez strony ustalone, a jeżeli dzieło wykonywane jest etapami, poprawki nie mogą dotyczyć tych efektów pracy nad dziełem, które zostały uprzednio zaakceptowane.

Przez jedną turę poprawek rozumie się jedną, zbiorczą wiadomość e-mail. Ewentualne dalsze poprawki wymagają dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą, a Wykonawca określi wysokość tego wynagrodzenia z uwagi na poziom skomplikowania dzieła.

Poprawki mogą być przesyłane wyłącznie przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie przyjmuje poprawek przesłanych przez inną osobę.

Jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na zapłatę Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za ponad-limitowe poprawki, dzieło uznaje się za zaakceptowane w całości przez Zamawiającego po wprowadzeniu ostatniej przysługującej Zamawiającemu tury poprawek.

Więcej przydatnych postanowień dla uregulowania sprawnej współpracy znajduje się we wzorze umowy o dzieło, o którym wspomniałem na wstępie.

Jeżeli samodzielnie piszesz umowę, pamiętaj, żeby przy zasadach współpracy przewidywać skutki nietrzymania się zasad, np. zapewnić wykonawcy, żeby mógł odstąpić od umowy, jeżeli zamawiający nie współdziała, albo zamawiającemu, żeby mógł odstąpić w razie wadliwości wykonywania dzieła, czy choćby mieć prawo do usunięcia określonych wad.

W tym miejscu zwracam również twoją uwagę, że umowy o dzieło nie można wypowiedzieć. Nie ma czegoś takiego jak wypowiedzenie umowy o dzieło. Od umowy o dzieło można odstąpić, ale nie wypowiedzieć.

Odpowiedzialność za dzieło

Gdy chodzi o odpowiedzialność za dzieło, jest przynajmniej kilka pytań, na które profesjonalna umowa o dzieło powinna uwzględniać odpowiedzi.

 • Kto odpowiada, gdy dzieło narusza czyjeś prawa, np. okaże się plagiatem?
 • Czy zamawiający może korzystać z dzieła bez pytania nikogo więcej o zgodę?
 • Co w sytuacji, gdy do zamawiającego zwróci się ktoś z roszczeniami?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za materiały wykorzystane do stworzenia dzieła?

Tutaj znowu, podobnie jak wcześniej, zamiast opisywać zagadnienie, pokażę ci dwa przykładowe postanowienia, które możesz wykorzystać w swojej umowie lub po prostu się zainspirować.

Prakreacja.pl
Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że wykonane dzieło nie będzie naruszać praw podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej.

Wykonawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za te elementy dzieła, które zostały włączone do dzieła w wyniku przekazania Wykonawcy określonych materiałów przez Zamawiającego lub pochodzą od podmiotów trzecich, a Wykonawca wyraźnie uprzedził Zamawiającego o konieczności samodzielnego nabycia przez Zamawiającego licencji pozwalającej na eksploatację tych elementów, z tym zastrzeżeniem, że wykorzystanie takich elementów w dziele wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Prakreacja.pl
Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, w której naruszenie praw podmiotów trzecich nie wynika z dzieła jako takiego, ale z określonego kontekstu korzystania z dzieła, w szczególności zestawiania go z treściami naruszającymi cudze dobra osobiste, podejmowania działań noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

Prawa autorskie w umowie o dzieło

W branży kreatywnej dzieło jest najczęściej również utworem w rozumieniu prawa autorskiego.

Jeżeli w ramach umowy o dzieło dochodzi do stworzenia utworu, prawa autorskie powstają pierwotnie po stronie wykonawcy. Jeżeli zamawiający chce korzystać z dzieła, musi nabyć autorskie prawa majątkowe albo przynajmniej licencję.

Przy konstruowaniu postanowień dotyczących praw autorskich należy pamiętać o:

 • chwili przeniesienia praw / udzielenia licencji,
 • polach eksploatacji,
 • ograniczeniach terytorialnych lub czasowych,
 • prawie zależnym (chodzi o opracowanie dzieła),
 • autorskich prawach osobistych,
 • wynagrodzeniu za przeniesienie praw / licencję,
 • portfolio wykonawcy.

No i tutaj znowu dwa przykładowe postanowienia dla ciebie.

Prakreacja.pl
Do przeniesienia autorskich praw majątkowych do dzieła dochodzi z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Wykonawcy całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie tegoż dzieła wraz z ewentualnym dodatkowym wynagrodzeniem za ponad-limitowe poprawki.

Jeżeli w okresie od zaakceptowania dzieła do chwili zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający potrzebuje korzystać z dzieła, Wykonawca udziela na ten czas Zamawiającemu licencji na korzystanie z dzieła na polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie, z tym zastrzeżeniem, że licencja ta wygasa, jeżeli Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia w terminie XXX dni od doręczenia Zamawiającemu faktury albo rachunku.

Prakreacja.pl
Zamawiający uprawniony jest do ingerowania w treść i formę dzieła, dokonywania dowolnych modyfikacji dzieła, również tych prowadzących do powstania utworów zależnych w stosunku do dzieła.

Wynagrodzenie wykonawcy

Jak wygląda umowa o dzieło, gdy chodzi o wynagrodzenie? Jest co najmniej kilka możliwości:

 • jednorazowe,
 • w ratach,
 • płatne z góry,
 • płatne z dołu,
 • pół na pół,
 • prowizyjne na podstawie poziomu sprzedaży.

Mój szablon umowy przewiduje wynagrodzenie jednorazowe z zadatkiem zabezpieczającym interesy wykonawcy.

Prakreacja.pl
Za wykonanie dzieła i przeniesienie do niego autorskich praw majątkowych Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie XXX złotych brutto.

W ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, Zamawiający przekaże, na rachunek bankowy Wykonawcy, zadatek w wysokości XXX procent wynagrodzenia, o którym mowa powyżej. Z przekazaniem zadatku strony łączą skutki, o których mowa w art. 394 Kodeksu cywilnego.

Oczywiście, uregulowanie wynagrodzenia może nastąpić w inny sposób, wedle własnego uznania i poczynionych ustaleń.

Poufność i dane osobowe w umowie o dzieło

Jeżeli wykonawca w związku z realizacją dzieła ma mieć dostęp do informacji o istotnym znaczeniu dla zamawiającego, warto zawrzeć w umowie postanowienia o poufności, np:

Jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcy określone informacje z wyraźnym zastrzeżeniem ich poufności, Wykonawca zobowiązany jest zachować je w tajemnicy i nie wykorzystywać w jakichkolwiek innych celach niż realizacja umowy, w szczególności nie przekazywać ich jakimkolwiek osobom trzecim ani nie wykorzystywać we własnych celach.

Jeżeli wykonawca ma mieć również dostęp do danych osobowych, konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wtłoczenie do umowy o dzieło postanowień wyczerpujących zawartość umowy powierzenia.

Pozostałe postanowienia

Pośród pozostałych postanowień, które mogą być istotne dla umowy o dzieło, na pierwszy plan wybijają się następujące zagadnienia:

 • osoby kontaktowe i upoważnione do podejmowania decyzji,
 • klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych,
 • forma do zachowania przy ewentualnych zmianach umowy,
 • prawo właściwe,
 • sąd właściwy do rozpatrywania sporów.

Poniżej przykład z mojego wzoru umowy o dzieło dotyczący zmian w umowie.

Prakreacja.pl
Zmiany umowy mogą być dokonane w formie dokumentowej, w szczególności poprzez wymianę skanów podpisanych dokumentów lub za pośrednictwem aplikacji internetowych pozwalających na podpisywanie dokumentów on-line, typu Autenti, DocuSign itp., za wyjątkiem postanowień w zakresie przeniesienia autorskich praw majątkowych, których jakiekolwiek zmiany wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podsumowanie: umowa o dzieło

Prakreacja.pl
Najważniejsze w umowie o dzieło jest doprecyzowanie dzieła, najlepiej poprzez jego specyfikację jako załącznik do umowy.

Kluczowe jest również uregulowanie przebiegu prac nad dziełem, szczególnie gdy chodzi o współdziałanie, poprawki i akceptacje.

W branży kreatywnej absolutnie nie można zapominać o prawach autorskich. No i o wynagrodzeniu, ale to już niezależnie od branży – wszyscy pracujemy przecież po to, żeby na naszej pracy zarabiać.

Wzór umowy o dzieło – jak go kupić i wykorzystywać?

Przygotowałem wzór umowy o dzieło, dzięki któremu:

 • szybko przygotujesz indywidualną umowę, wpisując odpowiednie dane w wykropkowane miejsca,
 • dostosujesz umowę do swoich potrzeb, stosując się do moich komentarzy zawartych w umowie,
 • szybko prześlesz klientowi swoją propozycję umowy, gdy cię o nią zapyta,
 • nigdy więcej nie będziesz musiał zastanawiać się, czy wzór znaleziony w Internecie jest prawidłowy,
 • załatwisz również od razu kwestię przeniesienia praw autorskich.

Wzór ma postać pliku .doc i możesz go dowolnie modyfikować. Kluczowe postanowienia opatrzyłem swoimi komentarzami, byś wiedział, o co chodzi i w razie potrzeby mógł bez problemu dostosować dokument do swoich indywidualnych potrzeb.

Dokument (wzór umowy o dzieło wraz z rachunkiem) otrzymasz natychmiast po dokonaniu płatności na swój adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Za dokument zapłacisz szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem płatności tpay.com.

Kliknij w przycisk „Kup teraz”, by przejść do formularza zamówienia.

Wzór umowy PL

299
Umowa w języku polskim
Szablon w pliku .doc
Dostępny od ręki
W pełni edytowalny
Zawiera przeniesienie praw autorskich
Zawiera rachunek do umowy

Wzór umowy ANG

299
Umowa w języku angielskim
Szablon w pliku .doc
Dostępny od ręki
W pełni edytowalny
Zawiera przeniesienie praw autorskich
Zawiera rachunek do umowy

Pakiet 2 umów

399
2 szablony w pakiecie
Pliki .doc
Dostępne od ręki
W pełni edytowalne
Zawierają przeniesienie praw autorskich
Zawierają rachunki do umowy

W razie pytań związanych z zamówieniem, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Poznaj opinie na temat moich produktów