Czy można zwrócić towar z outletu internetowego?

Dzisiaj zmierzę się z tematem zwrotów w outletach internetowych.

Pytanie nie jest przypadkowe – często w ramach kancelarii praKreacja.legal otrzymujemy pytania od przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić outlet internetowy lub zamierzają wprowadzić do swojej oferty również produkty outletowe.

Jak wygląda kwestia zwrotów i reklamacji takich produktów? O tym w dzisiejszym artykule.

Spis treści

Zwrot produktów przecenionych i uszkodzonych – wideo

Ten artykuł powstał na bazie odcinka cyklu „Zapytaj prawnika” poświęconego zwrotowi produktów przecenionych, outletowych i uszkodzonych. Wideo dostępne poniżej.

Wszystkie odcinki cyklu „Zapytaj prawnika” znajdziesz na dedykowanej podstronie.

Zwrot produktów przecenionych, używanych i outletowych

Czy produkty outletowe i przecenione również podlegają zwrotom, czy być może sprzedawcy mogą wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy?

Mowa tutaj o przepisach, zgodnie z którymi konsument i przedsiębiorca na prawach konsumenta mogą w ciągu 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Prakreacja.pl
Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Nasi klienci pytają, czy w przypadku produktów outletowych, przecenionych, z wyraźnie określonymi wadami konsumenckie prawo do zwrotu również obowiązuje.

Zwrot produktów z wadami – prawo po stronie konsumentów

Odpowiedź jest dość brutalna dla sprzedawców internetowych: tak. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz produkt nowy czy używany, konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy obowiązuje.

Zatem wszystkie przecenione produkty, outletowe produkty, z wadami – nawet jeżeli te wady są opisane wprost w treści oferty – również podlegają zwrotowi w ramach konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

Pamiętaj, że zamknięty katalog sytuacji, gdy prawo do odstąpienia od umowy ulega wyłączeniu, wskazany jest w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Towary outletowe nie są tam wymienione.

Prakreacja.pl
Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;6) w której

6) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacja produktów outletowych – sprzedawcy na lepszej pozycji

Nieco inaczej jest z reklamacjami.

Być może często właśnie rozwiązania w zakresie reklamacji przekładają się na błędne rozumienie odstąpienia od umowy.

O ile konsument zawsze w ciągu 14 dni może zwrócić nawet outletowy produkt w ramach konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy, o tyle – jeżeli wady były jasno opisane – nie może on się powoływać na reklamację.

Nie może pociągać sprzedawcy do odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli o tych wadach w chwili nabycia wiedział.

Prakreacja.pl
Art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Jeżeli są to wady, które były zaprezentowane i opisane wprost na stronie, to w zakresie reklamacji sprzedawca jest na lepszej pozycji. 

Uwaga na klauzule niedozwolone w regulaminie

Natomiast jeżeli chodzi o konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, co wynika wprost z przepisów Ustawy o prawach konsumenta, ono również przysługuje w stosunku do produktów outletowych.

Wszelkie inne rozwiązania przewidywane w regulaminach trzeba oceniać jako bezprawne, czyli jako klauzule niedozwolone regulujące sytuację konsumenta w sposób niezgodny z przepisami. 

Prakreacja.pl
Art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego

Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Dziś to wszystko – informacja krótka, ale konkretna. Taki jest cel cyklu Zapytaj prawnika. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub coś jest dla ciebie niejasne, pisz śmiało. 

Jeżeli natomiast szukasz dodatkowych informacji dla sklepów internetowych, być może zainteresują Cię poniższe artykuły:

Bonus: tydzień dla Kreatywnych

Weź udział w Tygodniu dla Kreatywnych i otrzymaj dostęp do 5 praktycznych poradników PDF oraz nagrań wideo.

  • 5 kluczowych wskazówek przy zawieraniu umów,
  • 5 najczęściej popełnianych błędów dotyczących praw autorskich,
  • 5 największych niedopatrzeń w zakresie danych osobowych,
  • 5 najczęściej popełnianych błędów w sprzedaży on-line,
  • 5 zasad legalnego marketingu.

Tydzień dla Kreatywnych - grafika okładkowa

Tydzień dla Kreatywnych to nieodpłatny bonus dla subskrybentów newslettera. Dołącz teraz, żeby otrzymać wszystkie materiały.

Prakreacja.pl

Pomoc dla sklepów internetowych

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w związku z twoim sklepem internetowym, wyślij wiadomość na adres kancelaria@prakreacja.legal.

Jeżeli szukasz szybkiego rozwiązania, sprawdź pakiet dla sklepu internetowego.

Czy można zwrócić towar z outletu internetowego?

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.