Jak zmienić regulamin zgodnie z prawem?

Planujesz zmienić regulamin swojego sklepu, serwisu, aplikacji czy jakikolwiek inny regulamin, który reguluje stosunki z twoimi klientami lub użytkownikami i zastanawiasz się, jak zrobić to zgodnie z prawem? Tutaj znajdziesz wszystko.

Spis treści

Zmiana regulaminu – wideo

Ten artykuł powstał na bazie odcinka cyklu „Zapytaj prawnika” poświęconego zmianom w regulaminie. Wideo dostępne poniżej.

Wszystkie odcinki cyklu „Zapytaj prawnika” znajdziesz na dedykowanej podstronie.

Czy można tak po prostu zmienić regulamin?

Problem polega na tym, że arbitralna klauzula w regulaminie, pozwalająca na jednostronną zmianę regulaminu przez administratora czy właściciela, jest uznawana za klauzulę niedozwoloną. W szczególności, kiedy zmiany te negatywnie rzutują na sytuację klientów. 

Prakreacja.pl
Przykłady klauzul niedozwolonych z rejestru prowadzonego przez UOKiK

„Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego.”

„Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności powiadamiania użytkowników.”

„Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.”

Jeżeli już chcesz wprowadzać tak daleko idące uprawnienia związane ze zmianami regulaminu, to dodaj chociaż postanowienie, które łagodzi całą sytuację, np:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

Dzięki takiemu postanowieniu będziesz mógł argumentować, że zmiany regulaminu nie rzutują na sytuację klientów z przeszłości.

Zmiana regulaminu a usługi świadczone w trybie ciągłym

Sytuacja jest nieco bardziej problematyczna, kiedy na podstawie regulaminu świadczysz jakąś usługę w trybie ciągłym, czyli ktoś zawiera umowę o świadczenie usług i jest ona realizowana przez dłuższy okres. Przy zwykłej umowie sprzedaży wiadomo –  jest ona wykonywana i po temacie. 

Natomiast, gdy usługa trwa i w trakcie jej świadczenia zachodzi konieczność zmiany regulaminu, pojawia się pewien problem. Dlatego zalecam, aby w regulaminie przewidzieć klauzulę pozwalającą na wprowadzenie zmian do regulaminu z jakichś ważnych powodów, takich jak zmiany technologiczne czy zmiany przepisów prawa. 

Nieco dyskusyjna może być przesłanka zmian biznesowych, bo np. zmiana biznesowa mogłaby polegać na arbitralnej podwyżce ceny o 200%. A takie jednostronne podwyższenie ceny mogłoby naruszać interesy konsumenta. 

Uprzedź użytkownika o planowanych zmianach

Regulując procedurę zmian regulaminu, nie zapomnij o powiadomieniu użytkownika.

Procedury notyfikacyjne związane ze zmianami w regulaminie przewidują, w jaki sposób zmiany regulaminu będą procedowane. Najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem byłoby przewidzenie, że przed potencjalną zmianą regulaminu użytkownik zostanie o niej poinformowany z wyprzedzeniem.

Prakreacja.pl
Przykładowo, 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany regulaminu użytkownik dostanie maila z załączonym wyciągiem zmian w regulaminie. Odbiorca po zapoznaniu się z nim będzie musiał podjąć aktywny krok, żeby zmiany zaakceptować. 

Aktywny krok do akceptacji zmian

Kładę nacisk na sformułowanie „aktywny krok”, bo często sprzedawcy, właściciele serwisów czy aplikacji odbierają zgodę przez brak działania. Informują np. „Jeżeli w ciągu 14 dni będziesz dalej korzystał z serwisu, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na nowe brzmienie regulaminu”. 

Można tak robić, natomiast jest to działanie kontrowersyjne. Zawsze doradzam klientom, żeby jednak wprowadzić aktywną zgodę na nowy regulamin, np. po pierwszym zalogowaniu się do konta po zmianie regulaminu odebrać na nowo zgodę. Jeżeli ktoś nie wyrazi zgody, nie może niestety dalej korzystać z serwisu. 

Warto też przewidzieć w regulaminie, że jeśli ktoś nie godzi się na zmianę regulaminu, to może bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z dalszego korzystania z serwisu lub usługi. 

Tutaj znowu wracamy do wątku usługi świadczonej w trybie ciągłym. Jeżeli umawiasz się z klientem na jakiś okres świadczenia usługi, np. jednego roku za określoną cenę miesięcznie, niefajnie byłoby po dwóch miesiącach zmienić stawkę. Będzie to uznawane jako godzące w interesy twojego klienta. 

Jak zmienić regulamin zgodnie z prawem?
Zdjęcie autorstwa Life Of Pix z Pexels

Dbaj o konsumentów i przedsiębiorców

Przy zmianach regulaminu trzeba zawsze zachować czujność – zastanowić się, czy one nie ingerują zbyt mocno w tzw. prawa nabyte przez użytkownika na podstawie wcześniej zawartych umów i znaleźć kompromisową procedurę. Taką, która jednocześnie będzie możliwa do przeprowadzenia, a nie narazi cię na zarzut naruszenia interesów konsumenta. 

Pamiętaj również, że przed klauzulami niedozwolonymi są chronieni obecnie nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy, dla których dana transakcja nie ma charakteru stricte zawodowego. 

Uczulam cię na zmiany regulaminu, bo jest to temat często pomijany przez przedsiębiorców. A jeśli zaobserwujesz chociażby swoją skrzynkę mailową, to sam pewnie często dostajesz różne powiadomienia o zmianach regulaminu. I to też może być inspiracja do tego, jak przeprowadzić zmiany. 

Jednocześnie uprzedzam – nie wyciągaj wniosków z praktyk dużych firm, bo często te praktyki są świadomie balansujące na granicy. Zawsze skorzystaj z porady prawnika, zastanów się, czy twoja procedura zmian regulaminu rzeczywiście jest do obrony. A jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości na ten temat, śmiało pisz, jestem do usług.

Pomoc przy regulaminie

Prakreacja.pl
Potrzebujesz indywidualnej pomocy przy regulaminie?

Wyślij wiadomość na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl i porozmawiajmy o możliwej współpracy.

Bonus: tydzień dla Kreatywnych

Weź udział w Tygodniu dla Kreatywnych i otrzymaj dostęp do 5 praktycznych poradników PDF oraz nagrań wideo.

  • 5 kluczowych wskazówek przy zawieraniu umów,
  • 5 najczęściej popełnianych błędów dotyczących praw autorskich,
  • 5 największych niedopatrzeń w zakresie danych osobowych,
  • 5 najczęściej popełnianych błędów w sprzedaży on-line,
  • 5 zasad legalnego marketingu.

Tydzień dla Kreatywnych - grafika okładkowa

Tydzień dla Kreatywnych to nieodpłatny bonus dla subskrybentów newslettera. Dołącz teraz, żeby otrzymać wszystkie materiały.

Prakreacja.pl

Niestety, ale wybrałeś/aś brak obsługi systemu komentarzy Disqus w menu cookies. Zmień to ustawienie, żeby zobaczyć w tym miejscu komentarze.