Regulamin opinii

Regulamin dotyczy opinii na temat mojej działalności oraz moich produktów / usług. Gdy mówię o mnie, mam na myśli następujący podmiot: Wojciech Wawrzak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Wawrzak”, ul. Jana Kilińskiego 243a/137, 93-138 Łódź, NIP: 9820359615.

Prakreacja.pl

Regulamin objęty jest ochroną prawa autorskiego. Jeżeli również chcesz korzystać z regulaminu takiej treści, możesz nabyć legalną licencję – napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.

Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://prakreacja.pl.

Wszystkie publikowane na mojej stronie opinie pochodzą wyłącznie od klientów, którzy korzystali z moich produktów / usług lub je nabyli.

Nie przewiduję możliwości automatycznego publikowania opinii na mojej stronie internetowej. Z prośbą o przekazanie opinii zwracam się do każdego mojego klienta indywidualnie i jeśli takową otrzymam, samodzielnie publikuję ją na stronie.

Nie przewiduję jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacę za wystawienie opinii.

Nie wszystkie opinie, które otrzymuję, podlegają publikacji. We własnym zakresie decyduję, czy daną opinię chcę wykorzystać.

Prośbę o wystawienie opinii wysyłam na adres e-mail klienta, który pozyskałem przy zawieraniu z klientem umowy, co traktuję jako mechanizm zapewniający, że opinia pochodzi od klienta, który korzystał z moich produktów / usług lub je nabył.

Gdyby okazało się, że mimo opisanego powyżej mechanizmu, ktoś podszył się pod Ciebie, a ja opublikowałem taką opinię na mojej stronie, zgłoś ten fakt, wysyłając wiadomość na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl. Rozpatrzę takie zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni i jeśli faktycznie doszło do nieuprawnionego wystawienia opinii w Twoim imieniu, usunę opinię z mojej strony internetowej.

Jeżeli uważasz, że jakaś opinia opublikowana na mojej stronie jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres wojciech.wawrzak@prakreacja.pl. Każdą skargę rozpatruję w ciągu 14 dni. 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Zastrzegam sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informuję poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.

Na ten moment brak wersji archiwalnych.