Prawo autorskie w Internecie – webinar

Cześć!

Nazywam się Wojciech Wawrzak i jestem prawnikiem kreatywnych.

W dniu 06.04.2016 r. przeprowadziłem webinar pt. „Prawo autorskie w Internecie”.

Podczas webinaru, uczestnicy dowiedzieli się:

  • czym są prawa autorskie i gdzie jest ich miejsce w Internecie,
  • jak korzystać z cudzej twórczości,
  • jak chronić własną twórczość,
  • jakie są najczęstsze przypadki naruszeń praw autorskich w Internecie.

Webinar rozpoczął się o godz. 20:30 i potrwał do ok. 22:00.

Moja prezentacja potrwała ok. pół godziny. Resztę czasu poświęciłem na pytania uczestników zadawane na żywo.

Udział w webinarze był bezpłatny.

Na listę uczestników zapisało się 414 osób. Wszyscy za­pi­sani otrzy­mali do­stęp do na­grania we­bi­na­ru przez ści­śle li­mi­to­wany czas.

Zapis na week­end nie jest już moż­liwy.

Możesz jed­nak za­pi­sać się na new­slet­ter i otrzy­mać po­wia­do­mie­nie o ko­lej­nych we­bi­na­rach.

Prakreacja.pl