Statut fundacji + rejestracja fundacji

Fundacja jest jedną z form, w jakiej można realizować użyteczną działalność (obok na przykład stowarzyszeń). Tworzy się ją na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, gdzie są opisane szczegółowe zasady, kto i w jaki sposób może powołać fundację do życia, co powinien zawierać statut itp.