Statut i rejestracja fundacji - grafika nagłówkowa

Klauzule informacyjne RODO

Jeżeli przetwarzasz czyjeś dane osobowe, to aktywuje się po twojej stronie obowiązek informacyjny. Mogą być to sytuacje takie jak np. zapis do newslettera, zawarcie umowy, udział w konkursie itp.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - grafika okładkowa

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Szukasz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Potrzebujesz zawrzeć ją jako administrator albo podmiot przetwarzający? Mam dla ciebie gotowy szablon, który możesz wykorzystać od ręki.

Pakiet RODO

Chcesz załatwić temat RODO w twojej działalności? Gratuluję decyzji! Ochrona danych osobowych to temat, który nabiera na znaczeniu, a coraz większa świadomość użytkowników sprawia, że rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków w tym zakresie buduje pozytywny wizerunek wśród klientów.